Genealogie project persoon weergeven


de secritaris Steijn

voor 1656 - na 1696


00-00-1656:
land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secritaris Steijn - eigenaar van - land 113;
Dirck Philips - gebruiker van - land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10400-00-1660:
land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secritaris Steijn - eigenaar van - land 113;
Corn Pieters Bergen henegauwen - gebruiker van - land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3106-06-1663:
Sijmon Jans Langevelt woonende te Schoten
een stuck lant (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 650 guldens)
de Kerk tot Hillegom

Johan van der Burch - belend aan - een stuck lant;
Jan Vogel - heeft - d Erffgen;
Sijmon Jans Langevelt - verkoper van - een stuck lant;
Cornelis Reijersz van Moerkercken - koper van - een stuck lant;
den secretaris Steijn - belend aan - een stuck lant;
de Weerlaen - belend aan - een stuck lant;
de Kerk - belast - een stuck lant;
d Erffgen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11900-00-1664:
16 junij 1660
land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secritaris Steijn - eigenaar van - land 113;
Cornelis Pietersz Bergen henegauwen - gebruiker van - land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12400-00-1668:
den 16e junij 1660
t Leen land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secrts Steijn - eigenaar van - t Leen land 113;
Corn Pieters Bergen henegauwen - gebruiker van - t Leen land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3100-00-1672:
den 16e junij 1660
t Leen land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secretaris Steijn - eigenaar van - t Leen land 113;
Cornelis Pieters Bergen henegouwen - gebruiker van - t Leen land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12625-02-1672:
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
weij landt (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 625 carolij guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
Stijntje Maartens - verkoper van - weij landt (en overige erfgenamen);
de heer Steijn - belend aan - weij landt;
mevrou Bas - belend aan - weij landt;
Johan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Maerten Willems van Schravemade - koper van - weij landt;
de Erffgenamen - belend aan - weij landt;
de Weerlaan - belend aan - weij landt;
de Kerck van Hillegom - belast - weij landt (met een erffpacht van 4 gulde sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23100-00-1676:
den 16e junij 1660
t Leen land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secrts Steijn - eigenaar van - t Leen land 113;
Cornelis Pieters Bergen henegouwen - gebruiker van - t Leen land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3100-00-1680:
Corn Pieters Bergen henegouwen 16 junij 1680
t Leen land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secrts Steijn - eigenaar van - t Leen land 113;
Corn Pieters Bergen henegouwen - gebruiker van - t Leen land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3100-00-1684:
t Leen land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secrts Steijn - eigenaar van - t Leen land 113;
Cornelis Pieters Bergen henegouwen - gebruiker van - t Leen land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12600-00-1688:
Cornelis Pieters Bergen henegouwen 18 junij 1660
t Leen land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secrts Steijn - eigenaar van - t Leen land 113;
Cornelis Pieters Bergen henegouwen - gebruiker van - t Leen land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3200-00-1692:
Corn P Bergen henegouwen 16 junij 1660
t Leen land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secrts Steijn - eigenaar van - t Leen land 113;
Corn P Bergen henegouwen - gebruiker van - t Leen land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12800-00-1696:
Cornelis Prs Bergen henegouwen 16 junij 1680
t Leer land 113 (omvang viii hont lxv roeden)

den secrets Steijn - eigenaar van - t Leer land 113;
Cornelis Prs Bergen henegouwen - gebruiker van - t Leer land 113;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 31