Genealogie project persoon weergeven


Hans van Loon

voor 1628 - voor 1658


00-00-1628:
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 325;
Maertgen Leenderts - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 13500-00-1640:
Hans van Loon als voren
Willem Lenaertsz als voren
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Willem Lenaertsz - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 8000-00-1644:
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
jonge Adriaen Crijnen - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 17000-00-1652:
land 90 (omvang iii morgen)

Hans van Loo - eigenaar van - land 90;
Adriaen Crijnens - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2000-00-1652:
land 92a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden) drije vierdepaerten

Hans van Loo - eigenaar van - land 92a;
Jacob Louris - gebruiker van - land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2000-00-1652:
land 93 (omvang ii morgen lxxi roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 93;
Jacob Louris - gebruiker van - land 93;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2000-00-1652:
land 148 (omvang vi hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 148;
Corn Joostens - gebruiker van - land 148;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 3200-00-1652:
land 149 (omvang v hont xlviii roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 149;
Corn Joostens - gebruiker van - land 149;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 3200-00-1652:
land 150a (omvang i hont l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 150a;
Cornelis Joostens - gebruiker van - land 150a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 3300-00-1652:
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 3900-00-1652:
land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 3900-00-1652:
Hans van Loo nu hier uijt eijgen als uijt de twee voorgaen.
land 221 (omvang xi hont xiii roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 221;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 4700-00-1652:
land 307 (omvang vii hont xv roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 307;
Jacob Louris - gebruiker van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6400-00-1652:
land 317 (omvang vii hont xc roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 317;
Jacob Louris - gebruiker van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6600-00-1652:
land 318 (omvang i hont xii roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 318;
Jacob Louris - gebruiker van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6600-00-1652:
land 319 (omvang vii morgen iiii hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 319;
Jacob Louris - gebruiker van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6600-00-1652:
land 320 (omvang iiii hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 320;
Jacob Louris - gebruiker van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6600-00-1652:
land 321 (omvang vi hont lx roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 321;
Jacob Louris - gebruiker van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6600-00-1652:
land 324a (omvang iii hont xx roeden) de eene helft

Hans van Loon - eigenaar van - land 324a;
Corn Meijnderts - gebruiker van - land 324a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6700-00-1652:
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Arien Crijnen - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6700-00-1652:
land 326a (omvang x hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 326a;
Jacob Louris - gebruiker van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6700-00-1652:
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 329;
Jacob Louris - gebruiker van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6800-00-1652:
land 338b (omvang iiii morgen iii hont xc roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 338b;
Jacob Louris - gebruiker van - land 338b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 7000-00-1656:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 90;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9900-00-1656:
land 92a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden) 3/4 parten

Hans van Loo - eigenaar van - land 92a;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9900-00-1656:
land 93 (omvang ii morgen lxxi roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 93;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 93;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10000-00-1656:
land 148 (omvang vi hont)

Hans van Loo - eigenaar van - land 148;
Corn Joostens - gebruiker van - land 148;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11300-00-1656:
land 149 (omvang v hont xlvii roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 149;
Corn Joostens - gebruiker van - land 149;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11300-00-1656:
land 150a (omvang i hont l roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 150a;
Cornelis Joosten - gebruiker van - land 150a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11300-00-1656:
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12000-00-1656:
land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12100-00-1656:
land 307 (omvang vii hont xv roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 307;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15200-00-1656:
land 317 (omvang vii hont xc roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 317;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15500-00-1656:
land 318 (omvang i hont xii roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 318;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15500-00-1656:
land 319 (omvang vii morgen iiii hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 319;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15500-00-1656:
land 320 (omvang iiii hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 320;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15600-00-1656:
land 321 (omvang vi hont lx roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 321;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15600-00-1656:
land 324a (omvang iii hont xx roeden) de eene helft

Hans van Loon - eigenaar van - land 324a;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 324a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15700-00-1656:
land 326a (omvang x hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 326a;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15700-00-1656:
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 329;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15800-00-1656:
land 338b (omvang iiii morgen iii hont xc roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 338b;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 338b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 16000-00-1656:
Hans van Loon - eigenaar van - land 264;

Bron: Hillegom Landkaart A4661 165600-00-1656:
Hans van Loon - eigenaar van - land 265;

Bron: Hillegom Landkaart A4661 165617-06-1658:
Pieter Cornelis Son woonende in Hillegum
d heer advocaat Willem van Groenhoudt te Haerlem
Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een wooninge met plantagien (omvang 14 morgen (omtrent)) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse

Pieter Cornelis Son - schuldig aan - d heer advocaat Willem van Groenhoudt (5000 car guldens);
d heer Arent van Duijvenvoorde - heeft - de erffgen;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernis van Sijpesteijn;
Hans van Loon - belend aan - een wooninge met plantagien;
joffvrou Ackersloot - belend aan - een wooninge met plantagien;
de erffgen - belasten - een wooninge met plantagien;
de Wildernis van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge met plantagien;
de Watering - belend aan - een wooninge met plantagien;
de Trekvaert - belend aan - een wooninge met plantagien;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 3523-06-1658:
joffvrou Geertruijt van Loon verkoopt een part
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een woninge & lande (waarde 1000 guldens) gelegen aende Beeck onder den ambachte van Hillegom

d heer mr Dirck Graswinckel partner van joffvrou Geertruijt van Loon;
Willem van Loon - heeft - kinderen;
joffvrou Geertruijt van Loon - verkoper van - een woninge & lande;
heer Nicolaes van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Pieter van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Lieven van Loon - koper van - een woninge & lande;
joffvrou Anna van Loon - koper van - een woninge & lande;
Cornelis Joosten van Diest - huurder van - een woninge & lande;
Jan Vogel - heeft - de erffgenamen;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - een woninge & lande;
kinderen - koper van - een woninge & lande;
de Beeck - belend aan - een woninge & lande;
de Meer - belend aan - een woninge & lande;
de erffgenamen - belend aan - een woninge & lande;
den Heerewech - belend aan - een woninge & lande;
d heer Hans van Loon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3421-08-1658:
een huijs met geestlant (omvang 16 hont; waarde 818 car gulden) gelegen inde ambachte van Hillegum

Barent Frans kind van d heer Koussebant;
Jacob Claes Langevelt - verkoper van - een huijs met geestlant;
Barent Frans - geeft in erfpacht - een huijs met geestlant (met 29 stuijvers sjaars);
Hans van Loon - belend aan - een huijs met geestlant;
Absalon Meijnderts - belend aan - een huijs met geestlant;
Absalon Meijnderts - belend aan - een huijs met geestlant;
ed. mog. heere der domeijnen van staten van Hollandt & Westvrieslandt - koper van - een huijs met geestlant;
de graeffelickheijt - belend aan - een huijs met geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3721-08-1658:
tesamen verkocht voor 480 guldens
Meijndert Claes oude duijnmeijer
Cornelis Meijnderts (reeds overleden), zalr, gewoond hebbende tot Hillegom
Cornelisge Jacobs wed.
een huijs staende op de grond van Abraham van der Burch
geestland 1 (omvang 9 hont)
geestland 2 (omvang 3 hont)
Oetgens crocht lant (omvang 4 hont)
over duijn (omvang 1 morgen)

Cornelis Meijnderts partner van Cornelisge Jacobs;
Abraham Mens - voogd van - Cornelisge Jacobs;
Cornelis Meijnderts - heeft - de kinderen;
Meijndert Claes - voogd van - de kinderen;
Jan Philps - voogd van - de kinderen;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - een huijs;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - Oetgens crocht lant;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - geestland 2;
Abraham van der Burch - belend aan - een huijs;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - geestland 1;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - een huijs;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - geestland 1;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - geestland 2;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - over duijn;
Abraham van der Burch - belend aan - een huijs;
Abraham van der Burch - belend aan - een huijs;
Hans van Loon - belend aan - geestland 1;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - Oetgens crocht lant;
Hans van Loon - belend aan - geestland 2;
Absalon Meijnderts van Keuijere - belend aan - Oetgens crocht lant;
Hans van Loon - belend aan - Oetgens crocht lant;
Jan Gerrits Laen - belend aan - over duijn;
Frans Wouters - belend aan - over duijn;
Jan Gerrits Deijl - belend aan - over duijn;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - over duijn;
de kinderen - verkoper van - een huijs;
een huijs - belend door - de Graeffel Wildernisse;
de kinderen - verkoper van - geestland 2;
de kinderen - verkoper van - geestland 1;
Oetgenscroft - belend aan - geestland 1;
de Graeffel duijn - belend aan - geestland 1;
de Graeffelijckheijts landt - belend aan - geestland 1;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - geestland 1;
de kinderen - verkoper van - Oetgens crocht lant;
de Graeffelijckheijts landt - belend aan - geestland 2;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - geestland 2;
de Graeffelijckheijts landt - belend aan - geestland 2;
de Graeffelijckheijts landt - belend aan - Oetgens crocht lant;
de wildernisse - belend aan - Oetgens crocht lant;
de wildernisse - belend aan - over duijn;
de kinderen - verkoper van - over duijn;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3800-00-1660:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 90;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2500-00-1660:
land 92a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden) 3/4 parten

Hans van Loo - eigenaar van - land 92a;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2500-00-1660:
land 93 (omvang ii morgen lxxi roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 93;
Jacob Laurisz - gebruiker van - land 93;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2600-00-1660:
land 148 (omvang vi hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 148;
Cornelis Joostens - gebruiker van - land 148;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4000-00-1660:
land 149 (omvang v hont xlvii roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 149;
Cornelis Joostens - gebruiker van - land 149;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4000-00-1660:
land 150a (omvang i hont l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 150a;
Corn Joosten - gebruiker van - land 150a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4000-00-1660:
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Jan Willems van Velssen - gebruiker van - land 180;
Hans van Loo - eigenaar van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4700-00-1660:
land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 181;
Jan Willems van Velssen - gebruiker van - land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4800-00-1660:
land 307 (omvang vii hont xv roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 307;
Jacob Louris - gebruiker van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7900-00-1660:
land 317 (omvang vii hont xc roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 317;
Jacob Louris - gebruiker van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8200-00-1660:
land 318 (omvang i hont xii roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 318;
Jacob Louris - gebruiker van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8200-00-1660:
land 319 (omvang vii morgen iiii hont)

Hans van Loo - eigenaar van - land 319;
Jacob Louris - gebruiker van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8200-00-1660:
land 320 (omvang iiii hont)

Hans van Loo - eigenaar van - land 320;
Jacob Louris - gebruiker van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8300-00-1660:
land 321 (omvang vi hont lx roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 321;
Jacob Louris - gebruiker van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8300-00-1660:
land 324a (omvang iii hont xx roeden) de eene helft

Hans van Loon - eigenaar van - land 324a;
Jacob Louris - gebruiker van - land 324a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8400-00-1660:
land 326a (omvang x hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 326a;
Jacob Louris - gebruiker van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8400-00-1660:
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 329;
Jacob Louris - gebruiker van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8500-00-1660:
land 338b (omvang v morgen iii hont xc roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 338b;
Jacob Louris - gebruiker van - land 338b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8700-00-1664:
1656
Hans van Loo 3/4 parten
land 92a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 92a;
Jacob Louris - gebruiker van - land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11800-00-1664:
1656
land 93 (omvang ii morgen lxxi roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 93;
Jacob Louris - gebruiker van - land 93;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11900-00-1664:
1662
land 148 (omvang vi hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 148;
Joost Cornelis - gebruiker van - land 148;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13300-00-1664:
1662
land 150a (omvang i hont l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 150a;
Cornelis Joosten - gebruiker van - land 150a;
Joost Cornelis - gebruiker van - land 150a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13300-00-1664:
19 junij 1659
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 180;
Jan Willems van Velssen - gebruiker van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14000-00-1664:
19 junij 1659
land 181 (omvang ii morgen ii hont xix roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 181;
Jan Willems van Velssen - gebruiker van - land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14100-00-1664:
land 307 (omvang vii hont xv roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 307;
Jacob Lourisz - gebruiker van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17200-00-1664:
land 317 (omvang vii hont xc roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 317;
Jacob Lourisz - gebruiker van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17500-00-1664:
land 318 (omvang i hont xii roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 318;
Jacob Lourisz - gebruiker van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17500-00-1664:
land 319 (omvang vii morgen iiii hont)

Hans van Loo - eigenaar van - land 319;
Jacob Lourisz - gebruiker van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17500-00-1664:
land 320 (omvang iiii hont)

Hans van Loo - eigenaar van - land 320;
Jacob Lourisz - gebruiker van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17600-00-1664:
land 324a (omvang iii hont xx roeden)

Jacob Lourisz - gebruiker van - land 324a;
Hans van Loon - eigenaar van - land 324a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17700-00-1664:
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Arijs Crijnen - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17700-00-1664:
land 326a (omvang x hont)

Hans van Loon - eigenaar van - land 326a;
Jacob Lourisz - gebruiker van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17700-00-1664:
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 329;
Jacob Louris - gebruiker van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17800-00-1664:
Hans van Loon - eigenaar van - land 338b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 18000-00-1668:
Arij Crijnen 1656
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Arij Crijnen - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8500-00-1672:
Arij Crijnen 1656
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Arij Crijnen - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17900-00-1676:
Ari Crijnen 1656
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Ari Crijnen - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8500-00-1680:
Ari Crijnen 1656
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Ari Crijnen - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8400-00-1684:
Ari Crijnen 1656
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Ari Crijnen - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17900-00-1688:
Jan Cornelis van Haestrecht 13 junij 1685
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 325;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 85