Genealogie project persoon weergeven


Jan Adriaans Langevelt

voor 1652 - voor 1677
Relatie met: Onbekende partner

Kinderen:

Leentje
- Relatie met: Corstiaen IJsbrants van der Drift

Trijntje
- Relatie met: naam niet gevonden

Adriaan

JanRelatie met: Mensje Pieters Huijsman

Kinderen:

Aagje

00-00-1652:
land 92b (omvang i morgen iii hont xliiii roeden) een vierde pt

Jan Adriaens Langevelt - eigenaar van - land 92b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2000-00-1656:
land 92b (omvang i morgen iii hont xliiii roeden) een vierde part

Jan Adriaens Langevelt - eigenaar van - land 92b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9906-05-1656:
Joost Diericxs woonende tot Haerlem
Willem Adriaens van Sgravemade (reeds overleden)
een huijs, erve en boomgaert (omvang 80 roeden (omtrent); waarde 650 guldens) staende ende gelegen inde dorpe van Hillegom

Willem Adriaens van Sgravemade partner van wed;
Cornelis Joosten van Diest - schuldig aan - Joost Diericxs (in apparte akte dd 6 mei 1656);
Joost Diericxs - verkoper van - een huijs, erve en boomgaert;
Cornelis Joosten van Diest - koper van - een huijs, erve en boomgaert (streckende van de voors wed. haer teelcroft aff tot aan de gemeene bornput);
Jan Adriaens Langevelt - belend aan - een huijs, erve en boomgaert;
wed - belend aan - een huijs, erve en boomgaert (met haer erff);
wed - belend aan - een huijs, erve en boomgaert;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, erve en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 900-00-1660:
land 88 (omvang x morgen iii hont i roeden)

Pijnssens - eigenaar van - land 88;
Jan Arijens Langevelt - gebruiker van - land 88;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2400-00-1660:
land 92b (omvang i morgen iii hont xliiii roeden) 1/4 part

Jan Adriaens Langevelt - eigenaar van - land 92b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2530-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7100-00-1664:
1656
land 92b (omvang i morgen iii hont xliiii roeden) 1/4 part

Jan Adriaens Langevelt - eigenaar van - land 92b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11800-00-1668:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Jan Arijens Langevelt - eigenaar van - land 90;
Adriaen Crijne - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2500-00-1672:
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Jan Arijens Langevelt - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12000-00-1676:
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Jan Arijens Langevelt - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2501-08-1677:
Sijmetje Cornelis Ackersloot (reeds overleden)
Aechken Jans nadochter
Meinxke Pieters Huijsman (reeds overleden)
Jan Adriaens Langevelt (reeds overleden)
mevrouw Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
een stuck weijlandt (waarde 645 guldens) de gerechten helft, gelegen in den ambachte van Hillegom

Corstiaen IJsbrantsz van der Drift partner van Leentje Janse Langevelt;
Gerrit Jansz Schravemade partner van Sijmetje Cornelis Ackersloot;
Sijmetje Cornelis Ackersloot kind van Trijntje Jans Langevelt;
Aechken Jans kind van Jan Adriaens Langevelt en Meinxke Pieters Huijsman;
Adriaen Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Sijmon Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Leentje Janse Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Jan Jansz kind van Jan Adriaens Langevelt;
Trijntje Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
d heer Willem van Loon partner van mevrouw Margarieta Bas;
Corstiaen IJsbrantsz van der Drift - heeft in procuratie - Jan Jansz;
mevrouw Margarieta Bas - koper van - een stuck weijlandt;
Adriaen Jans Langevelt - verkoper van - een stuck weijlandt (en overige erven);
Trijntje Adriaens - heeft - de Erffgenamen;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
de Erffgenamen - belend aan - een stuck weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1500-00-1688:
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - eigenaar van - de Bijl land 90;
Jan Arijens Langevelt - gebruiker van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 26