Genealogie project persoon weergeven


Pieter Lamberts Wouters

voor 1656 - na 1664


Ouders: Lambert Wouters

00-00-1656:
actum den 5 julij 1857
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse
land 94 (omvang ii morgen lxxix roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 94;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 94;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10000-00-1656:
actum den 5 julij 1857
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse
land 96 (omvang iiii hont xv roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 96;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 96;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10000-00-1656:
5 julij 1656
Pieter Wouters bij erfenisse
Francoijs Wouters bij erfenisse

Pieter Wouters - eigenaar van - land 104;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 104;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb.00-00-1656:
land 273a (omvang iii morgen iii hont)

Pr Woutersz - eigenaar van - land 273a;
Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1656:
Pr Wouters bij erfenisse
Fransoijs Wouters bij erfenisse
land 277 (omvang ii morgen iii hont liii roeden)

Pr Wouters - eigenaar van - land 277;
Fransoijs Wouters - eigenaar van - land 277;
Jacob Claes Langevelt - gebruiker van - land 277;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14500-00-1656:
groot iiii morgen iiii hont gecome van Anna van Wijmeren ende noch groot ii morgen i hont
Pieter Wouters bij erfenisse
Fransoijs Wouters bij erfenisse
land 279 (omvang vii morgen iiii hont xcvi roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 279;
Fransoijs Wouters - eigenaar van - land 279;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14500-00-1656:
Petrij Wouters - eigenaar van - land 298;

Bron: Hillegom Landkaart A4663 165600-00-1656:
Petrij Wouters - eigenaar van - land;
Frans Wouters - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Petrij Wouters - eigenaar van - land;
Frans Wouters - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Pieter Wouters - eigenaar van - land;
Frans Wouters - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165615-03-1658:
beide stucken verkocht voor 3800 guldens
Albert Mens secrertaris
Leentgen Meessen (reeds overleden)
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem
Praters Landt een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hont 38 roeden) aen Meerlaen
Land over de vaert (omvang 1 morgen 1 hont 50 roeden) aen suijdt sijde Weerlaendervaert

Cornelis Pieters Glas partner van Maertgen Claes;
Jan Stoffels partner van Grietgen Claes;
Dirck Philps partner van Aeltgen Claes;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Meessen;
Maertgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Grietgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Aeltgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Willem Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Jan Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Lijsbeth Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Albert Mens - voogd van - Lijsbeth Claes;
d heer Pedro Wouters - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Francois Wouters - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Pedro Wouters - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
joffrvou de Bie - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
joffvrou Bas - belend aan - Land over de vaert;
joffvrou Bas - belend aan - Land over de vaert;
Jacob Dammis - belend aan - Land over de vaert;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - Praters Landt een stuck landt (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters - koper van - Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters - koper van - Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - Land over de vaert (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters - koper van - Land over de vaert;
d heer Francois Wouters - koper van - Land over de vaert;
de Weerlaen - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
de Weerlaender vaart - belend aan - Land over de vaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2600-00-1660:
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse
land 94 (omvang ii morgen lxxix roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 94;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 94;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2600-00-1660:
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse
land 96 (omvang iiii hont xv roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 96;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 96;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2600-00-1660:
land 97 (omvang iiii morgen v hont xxxviii roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 97;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 97;
Willem Claesz - gebruiker van - land 97;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2700-00-1660:
Geen omvang ingevuld
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse

Pieter Wouters - eigenaar van - land 104;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 104;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2800-00-1660:
land 108 (omvang vii hont xcv roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 108;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 108;
Willem Claes - gebruiker van - land 108;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2900-00-1660:
Pr Wouters bij erfenisse
Fransoijs Wouters bij erfenisse
Jacob Claes Langevelt gebruikt de helft
land 277 (omvang ii morgen iii hont liii roeden)

Pr Wouters - eigenaar van - land 277;
Fransoijs Wouters - eigenaar van - land 277;
Jacob Claes Langevelt - gebruiker van - land 277;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7200-00-1660:
de Clouck laechte land 278e (omvang iii morgen iiii hont l roeden)

d'heer Frans Wouters - eigenaar van - de Clouck laechte land 278e;
Claes Gerritsz van Schravemade - gebruiker van - de Clouck laechte land 278e;
de heer Pieter Wouters - eigenaar van - de Clouck laechte land 278e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7200-00-1660:
groot vier morgen vier hont gecome van Anna van Wijmeren end noch groot twee morgen i hont gecomen van Dirck Meijnen
Pieter Wouters bij erfenisse
Fransoijs Wouters bij erfenisse
land 279 (omvang vii morgen iiii hont xcvi roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 279;
Fransoijs Wouters - eigenaar van - land 279;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7200-00-1664:
25 meij 1661
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse
land 94 (omvang ii morgen lxxix roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 94;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 94;
Willem Claes - gebruiker van - land 94;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11900-00-1664:
25 meij 1661
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse
land 96 (omvang iiii hont xv roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 96;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 96;
Willem Claes - gebruiker van - land 96;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11900-00-1664:
19 junij 1659
land 97 (omvang iiii morgen v hont xxxviii roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 97;
Francoijs Woutersz - eigenaar van - land 97;
Willem Claesz - gebruiker van - land 97;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12000-00-1664:
25 meij 1661
Pr Wouters - eigenaar van - land 104;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 104;
Willem Claes - gebruiker van - land 104;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12100-00-1664:
19 junij 1659
land 108 (omvang vii hont xcv roeden)

Pr Wouters - eigenaar van - land 108;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 108;
Willem Claes - gebruiker van - land 108;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12200-00-1664:
land 273a (omvang iii morgen iii hont)

Pr Wouters - eigenaar van - land 273a;
Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16400-00-1664:
Pieter Wouters bij erfenisse
Jacob Claes Langevelt gebruikt dander helft
land 277 (omvang ii morgen iii hont liii roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 277;
Francoijs Wouters - eigenaar van - land 277;
Jacob Claes Langevelt - gebruiker van - land 277;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16500-00-1664:
Pieter Wouters bij erfenisse
land 279 (omvang vii morgen iiii hont xcvi roeden)

Pieter Wouters - eigenaar van - land 279;
Fransoijs Wouters - eigenaar van - land 279;
Claes Gerritsz - gebruiker van - land 279;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16504-06-1665:
Engel Dammisz Prickman woonende tot Velsen, voogt over de onmondige kinderen van Machtelt Gerrits
Sijmon Maertsz woonende tot Rotterdam, broer van Jan Maertsz
d heer Pieter Woutersz woonende tot Haerlem
d heer Francoijs Woutersz (reeds overleden), in sijn leven burgemr de stadt Haerlem
een stuck lant (omvang 7 hont 57 roeden; waarde 945 guld) gelegen aende Weerlaen inden ambachte van Hillegom

Louris Pietersz van t Nest partner van Maritgen Sijmons Schoter;
Leendert Pietersz Sackman partner van Annitje Sijmons Schoter;
Sijmon Jans Roos partner van Annitje Huijche;
Engel Claes partner van Maijcken Huijche;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Cornelis Sijmonsz Schoter;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Leendert Pietersz Sackman;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Claes Sijmonsz Schoters;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Machtelt Gerrits;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Annetje Gerrits;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Grietje Gerrits;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Frederick Gerritsz Slooten;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Cornelis Huijche;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Sijmon Jans Roos;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Engel Claes;
Jan Maertsz - lasthebber van - Sijmon Maertsz;
Pieter Sijmons Schoters - lasthebber van - Louris Pietersz van t Nest;
Pieter Sijmons Schoters - verkoper van - een stuck lant;
Jan Maertsz - verkoper van - een stuck lant;
d heer Pieter Woutersz - koper van - een stuck lant;
Joff Bas - belend aan - een stuck lant;
d heer Pieter Woutersz - belend aan - een stuck lant;
d heer Pieter Woutersz - belend aan - een stuck lant;
jr Ascanius van Sijpesteijn - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;
Engel Dammisz Prickman;
d heer Francoijs Woutersz;
Twee Ongehoude Dochters;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15319-02-1716:
d weled heer en mr Jan Druijvesteijn raad en regeerendt scheepen der stadt Haarlem
den hr Francois Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn leven mede raad en scheepen der stadt Haarlem
den heer mr Aarnout Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn ed leeven raad en president burgermeester der stadt Haarlem
vrouwe Maria Wouters (reeds overleden)
vrouwe Magdalena Wouters (reeds overleden), weduwe
de heer Jan Mattheus (reeds overleden)
den heer Jan Janssoon Romswinkel woondende tot Amste
den hr Laakeman burgm
een boerewooning (omvang 25,5 morgen (omtrent); waarde 5000 guldens) met desselfs stallingh paardestaal, sheur en twee hooij bergen met soo weij als hooij landt, staende ende leggende inde Vos en Weerlaanderpolder onder dessen ambagten
de Kerkelaan van Hillegom

d weled heer en mr Jan Druijvesteijn kind van den heer mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
den hr Francois Druijvesteijn kind van den heer mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
de heer Jan Mattheus partner van vrouwe Magdalena Wouters;
Francois Wouters kind van Lamberto Wouters;
Pedro Wouters kind van Lamberto Wouters;
vrouwe Maria Wouters kind van Francois Wouters;
vrouwe Magdalena Wouters kind van Francois Wouters;
d weled heer en mr Jan Druijvesteijn - erfgenaam van - vrouwe Magdalena Wouters;
d hr Cornelis Ascanus van Sijpesteijn - belend aan - een boerewooning;
d hr Cornelis Ascanus van Sijpesteijn - belend aan - een boerewooning;
den hr Laakeman - belend aan - een boerewooning (zie akte op afb 119);
d weled heer en mr Jan Druijvesteijn - verkoper van - een boerewooning;
den heer Jan Janssoon Romswinkel - koper van - een boerewooning;
de Kerkelaan - belend aan - een boerewooning;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11719-02-1716:
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn raad en regeerende scheepen der stad Haarlem
den hr Francois Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn leven mede raad en scheepen der stad Haarlem
den hr en mr Aarnout Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn ed leeven raad en president burgermeester der stad Haarlem
vrouwe Maria Wouters (reeds overleden)
vrouwe Magdalena Wouters (reeds overleden)
Jan Matheus (reeds overleden)
den heer Willem Lakeman raad en burgrmr der stad Haarlem
een hoefsteeden (omvang 7,5 morgen (omtrent); waarde 5000 guldens) met zijn heeren huijs, tuijnmans huijs, speelhuijs, stallingen, koets en wagenhuijs, staende ende leggende inden banne van Hillegom inde Vos en Weerlaander polder

d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn kind van den hr en mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
den hr Francois Druijvesteijn kind van den hr en mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
Jan Matheus partner van vrouwe Magdalena Wouters;
vrouwe Maria Wouters kind van Francois Wouters;
vrouwe Magdalena Wouters kind van Francois Wouters;
Francois Wouters kind van Lamberto Wouters;
Pieter Wouters kind van Lamberto Wouters;
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn - erfgenaam van - vrouwe Magdalena Wouters;
den heer Willem Lakeman - schuldig aan - d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn (5000 guldens in aparte akte dd 19-02-1716, geroijeert op den 30 nov 1717);
den heer Jan Janzoon Roemswinkel - belend aan - een hoefsteeden (zie akte op afb 117);
den heer Jan Janzoon Roemswinkel - belend aan - een hoefsteeden (zie akte op afb 117);
den heer van Loon - belend aan - een hoefsteeden;
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn - verkoper van - een hoefsteeden;
den heer Willem Lakeman - koper van - een hoefsteeden;
de Heereweg - belend aan - een hoefsteeden;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 119