Genealogie project persoon weergeven


Lieven van Loon

voor 1656 - voor 1720


Ouders:

00-00-1656:
land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 42;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8700-00-1656:
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8700-00-1656:
land 45 (omvang x morgen xcii roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - land 45;
Claes van Loon - eigenaar van - land 45;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8800-00-1656:
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8800-00-1656:
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8800-00-1656:
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8900-00-1656:
land 50 (omvang xi hont xliiii roeden)

Meerman - eigenaar van - land 50;
Claes van Loon - gebruiker van - land 50;
Lieven van Loon - gebruiker van - land 50;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8900-00-1656:
land 51 (omvang xcvii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8900-00-1656:
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8900-00-1656:
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9000-00-1656:
1656
land 54b (omvang iii hont l roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 54b;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9000-00-1656:
land 61 (omvang ii morgenb v hont xliii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9200-00-1656:
land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9200-00-1656:
land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9500-00-1656:
land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9500-00-1656:
land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15100-00-1656:
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15223-06-1658:
joffvrou Geertruijt van Loon verkoopt een part
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een woninge & lande (waarde 1000 guldens) gelegen aende Beeck onder den ambachte van Hillegom

d heer mr Dirck Graswinckel partner van joffvrou Geertruijt van Loon;
Willem van Loon - heeft - kinderen;
joffvrou Geertruijt van Loon - verkoper van - een woninge & lande;
heer Nicolaes van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Pieter van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Lieven van Loon - koper van - een woninge & lande;
joffvrou Anna van Loon - koper van - een woninge & lande;
Cornelis Joosten van Diest - huurder van - een woninge & lande;
Jan Vogel - heeft - de erffgenamen;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - een woninge & lande;
kinderen - koper van - een woninge & lande;
de Beeck - belend aan - een woninge & lande;
de Meer - belend aan - een woninge & lande;
de erffgenamen - belend aan - een woninge & lande;
den Heerewech - belend aan - een woninge & lande;
d heer Hans van Loon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3400-00-1660:
land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 42;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1300-00-1660:
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;
Claes van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1300-00-1660:
land 45 (omvang x morgen xcii roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - land 45;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1400-00-1660:
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1400-00-1660:
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1400-00-1660:
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1500-00-1660:
land 51 (omvang xcvii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1500-00-1660:
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1500-00-1660:
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1600-00-1660:
land 54b (omvang iiii hont l roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 54b;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1600-00-1660:
land 61 (omvang ii morgenb v hont xliii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1800-00-1660:
land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1800-00-1660:
land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2100-00-1660:
land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2100-00-1660:
land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7800-00-1660:
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7928-02-1662:
tesamen vercoft voor 5880 guldens
heer Nicolaes van Loon woonende tot Amsterdam
heer Lieven van Loon woonende tot Amsterdam
Laurens Has brouwer tot Haerlem
een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge (omvang 3 morgen 20 roeden) sijnde patrimoniael goet
een stuck hoij ofte weijlant (omvang 14 hondt (omtrent)) achter de voors wooninge gelegen, patromonail goet

heer Nicolaes van Loon - schuldig aan - ed. juffvrouw Machteld de Bruijn van Buijtenwech (5880 guldens in aparte akte dd 28 februari 1662);
heer Lieven van Loon - schuldig aan - ed. juffvrouw Machteld de Bruijn van Buijtenwech (in aparte akte dd 28 februari 1662);
sr Adriaen van Tol - lasthebber van - ed. juffvrouw Machteld de Bruijn van Buijtenwech;
Laurens Has - belend aan - een stuck hoij ofte weijlant;
heer Lieven van Loon - koper van - een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge;
heer Lieven van Loon - belend aan - een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge;
ed. juffvrouw Machteld de Bruijn van Buijtenwech - verkoper van - een stuck hoij ofte weijlant;
heer Lieven van Loon - koper van - een stuck hoij ofte weijlant;
heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Ravenskamp;
heer Lieven van Loon - eigenaar van - de Ravenskamp;
Laurens Has - belend aan - een stuck hoij ofte weijlant;
heer Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoij ofte weijlant;
heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoij ofte weijlant;
ed. juffvrouw Machteld de Bruijn van Buijtenwech - verkoper van - een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge;
heer Nicolaes van Loon - koper van - een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge;
Laurens Has - belend aan - een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge;
heer Nicolaes van Loon - belend aan - een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge;
Laurens Has - belend aan - een stuck hoij ofte weijlant;
de Oostendervaert - belend aan - een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge;
de Ravenskamp - belend aan - een stuck hoij ofte weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8028-02-1662:
heer Nicolaes van Loon woonende tot Amsterdam
heer Lieven van Loon woonende tot Amsterdam
drije stucken lant (omvang 4 morgen 4 hont 54 roeden; waarde 1990 guldens) streckende vande dwerswech aff tot de Leeck toe, sijnde patrimonael goet

Adriaen van Thol - lasthebber van - ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech;
heer Nicolaes van Loon - schuldig aan - ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech (1990 guldensin aparte akte dd 28 februari 1662);
heer Lieven van Loon - schuldig aan - ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech (in aparte akte dd 28 februari 1662);
ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech - verkoper van - drije stucken lant;
heer Nicolaes van Loon - koper van - drije stucken lant;
heer Lieven van Loon - koper van - drije stucken lant;
Davidt de Wattijn - belend aan - drije stucken lant;
d heer van Berckenrode - belend aan - drije stucken lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8117-03-1662:
(in deze akte staan alleeen de familie en onroerend goed relaties) de coopers mogen in de geest gelegen lande vangen, uijt doen, schieten en te niet doen alle de konijnen sonder tegens iemand te verbeuren. Vercocht tesamen voor 4275 guldens
Nicolaes van Loon schepen & raedt
Lieve van Loon secretaris der stadt Amsterdam
Anna van Heussen (reeds overleden)
Claes Willems Warmont (reeds overleden), in sijn leven burgmr der stadt Leijden
Johan Verhooch (reeds overleden)
Gerrit van Vilsteren heere van Laerne en Strate
Justus de Nobelaer heer van Burght
Johan van Rijn onmondige soon
joff Weijnina van Toorenvliet (reeds overleden)
d heer Gillis Steffens van Heussen (reeds overleden)
Anna van Heussen (reeds overleden)
joffvrouw Catharina Claesdr Warmont wed
Joost van Nes (reeds overleden)
Willem Claes Warmont (reeds overleden), in sijn leven burgmeester der stadt Leijden
d heer en mr Nicolaes de Bije raetsheer inden hoogen rade, eenige erffgenaem van Margarita Warmont
Geraert van Heussen Rentmr
Maria Theresa van Swieten wed
Reinier Carlier (reeds overleden)
Nicolaes van Gerven eenige erffgenaem van Bartha Warmont
Thimanius Sprongh vader ende voochd over sijn onmondige kinderen
Maria van Heussen (reeds overleden)
Hendrick Egberts van der Hal burgmr der stadt Leijden
mr Geraert van Hoogeveen secretaris der stadt Leijden
Michiel van Ring doctor medicina
een wooninge met lant (omvang 1 morgen 1 hondt 40 roeden) op de caerte get. metter letter F
partij E (omvang 4 hondt 23 roeden) gelegen in de Wildernisse
geestlant partij G (omvang 10 morgen 4 hondt 88 roeden)
geestlant partij H (omvang 5 morgen 3 hondt)
geestlant partij J (omvang 8 morgen 4 hondt 20 roeden)
t Gasthuijs tot Haerlem
het Broeckje geestlant partij K (omvang 1 morgen 4 hondt 80 roeden)

d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch partner van joff Cecilia van der Graft;
Johan Gael kind van Maria van der Graft;
Jacobus Gael kind van Maria van der Graft;
Geertruijt Gael kind van Maria van der Graft;
Beatricx van der Graft kind van Jacob van der Graft;
Hendrick Egberts van der Hal partner van Maria van Heussen;
Reinier Carlier partner van Maria Theresa van Swieten;
Maria Theresa van Swieten kind van Andries van Swieten;
Johan van Rijn kind van Aldert van Rijn;
d heer Gillis Steffens van Heussen partner van joff Weijnina van Toorenvliet;
Lambrecht Claes van Swieten partner van Anna van Heussen;
Andries van Swieten kind van Lambrecht Claes van Swieten en Anna van Heussen;
Nicolaas van Swieten kind van Lambrecht Claes van Swieten en Anna van Heussen;
Dirck van Swieten kind van Lambrecht Claes van Swieten en Anna van Heussen;
Joost van Nes partner van joffvrouw Catharina Claesdr Warmont;
Gualter de Hulter partner van Helena Warmont;
Helena Warmont kind van Willem Claes Warmont;
d heer en mr Nicolaes de Bije kind van Margarita Claesdr Warmont;
Nicolaes van Gerven kind van Bartha Claesdr Warmont;
Claes Willems Warmont partner van Anna van Heussen;
joffvrouw Catharina Claesdr Warmont kind van Claes Willems Warmont en Anna van Heussen;
Willem Claes Warmont kind van Claes Willems Warmont en Anna van Heussen;
Margarita Claesdr Warmont kind van Claes Willems Warmont en Anna van Heussen;
Bartha Claesdr Warmont kind van Claes Willems Warmont en Anna van Heussen;
Michiel van Ring partner van Johanna van Heussen;
Johan Verhooch partner van Beatricx van Heusen;
Maria van Heussen kind van Gerrit van Heussen;
Johanna van Heussen kind van Pieter Dircxs van Heussen;
Gillis van Heussen kind van Pieter Dircxs van Heussen;
Beatricx van Heusen kind van Pieter Dircxs van Heussen;
Jacob van Gael partner van Cecilia Damen;
Cecilia Damen kind van Barbertge van Heussen;
Cornelis Damen kind van Barbertge van Heussen;
Gerrit van Vilsteren partner van Beatricx van der Meij;
Justus de Nobelaer partner van Theodora van der Graft;
Weijnina van Heussen kind van Dirck van Heussen;
Steffen van Heussen kind van Gerrit van Heussen;
Thimanius Sprongh partner van Beatricx van der Graft;
Gerrit van Heussen kind van Pieter Dircxs van Heussen;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - schoonbroer van - Hendrick van der Graft (schoonbroeders);
Maria Theresa van Swieten - nicht van - Nicolaas van Swieten (Maria vervangt haar innocente oom);
Nicolaes van Loon - schuldig aan - d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch (4275 guldens in aparte akte dd 17 maart 1662);
Lieve van Loon - schuldig aan - d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch (in aparte akte dd 17 maart 1662);
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij G;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij G;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij H;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij H;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij J;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - een wooninge met lant;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij J;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij G;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij G;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij H;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij H;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij J;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij J;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - geestlant partij G;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - geestlant partij H;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - geestlant partij J;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij G;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij G;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij H;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij H;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - partij E;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij J;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij J;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - het Broeckje geestlant partij K;
Nicolaes van Loon - koper van - een wooninge met lant;
Nicolaes van Loon - koper van - partij E;
Nicolaes van Loon - koper van - geestlant partij G;
Nicolaes van Loon - koper van - geestlant partij H;
Nicolaes van Loon - koper van - geestlant partij J;
Nicolaes van Loon - koper van - het Broeckje geestlant partij K;
Lieve van Loon - koper van - een wooninge met lant;
Lieve van Loon - koper van - partij E;
Lieve van Loon - koper van - geestlant partij G;
Lieve van Loon - koper van - geestlant partij H;
Lieve van Loon - koper van - geestlant partij J;
Lieve van Loon - koper van - het Broeckje geestlant partij K;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij H;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij J;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij J;
een wooninge met lant - belend aan - partij E;
de Heerenwech - belend aan - een wooninge met lant;
de Heerenwech - belend aan - partij E;
de Graeffelicheijt - belend aan - partij E;
de Waersloot - belend aan - partij E;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij G;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij G;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij H;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij J;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij J;
de Heerenwech - belend aan - het Broeckje geestlant partij K;
t Gasthuijs - belend aan - het Broeckje geestlant partij K;
geestlant partij J - belend aan - het Broeckje geestlant partij K;
geestlant partij G - belend aan - partij E;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij G;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij G;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij H;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij H;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij H;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij J;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij J;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij G;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij G;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij H;
mr Geraert van Hoogeveen;
Geraert van Heussen;
joffvrouw Catharina Willemsdr Warmont;
Johan van Heussen;
Gillis Dircx van Heussen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8618-04-1662:
d heer Nicolaes van Loon schepen en raedt
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
d heer Hendrick van der Camp woonende op t huijs te Manpadt
wel ed. heer Adriaen Pauw ridder heer van Bennebroeck
een stuck lant (omvang 3 morgen; waarde 1050 gulldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Bartholemeus van Hove - heeft in procuratie - wel ed. heer Adriaen Pauw;
d heer Nicolaes van Loon - schuldig aan - d heer Hendrick van der Camp (1050 guldens in aparte akte dd 21 maij 1662);
d heer Nicolaes van Loon - schuldig aan - wel ed. heer Adriaen Pauw (in aparte akte dd 21 maij 1662);
d heer Lieven van Loon - schuldig aan - d heer Hendrick van der Camp (in aparte akte dd 21 maij 1662);
d heer Lieven van Loon - schuldig aan - wel ed. heer Adriaen Pauw (in aparte akte dd 21 maij 1662);
Jan Maerts van Raephorst - belend aan - een stuck lant;
d heer Hendrick van der Camp - verkoper van - een stuck lant (voor de helft);
wel ed. heer Adriaen Pauw - verkoper van - een stuck lant (voor de helft);
d heer Nicolaes van Loon - koper van - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - koper van - een stuck lant;
de Meer - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;
de Oostenderlaen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9307-02-1663:
Pieter Jans Poll gerechts bode alhier
de heer Nicolaes van Loon raet ende regerent schepen der stadt Amsterdam
de heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
d heer de Bije (reeds overleden)
heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs binnen de stad Haerlem
een stuck hoogh geestlant (omvang 6 hondt 68 roeden; waarde 167 guld) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer de Bije partner van de wed;
de heer Nicolaes van Loon - broer van - de heer Lieven van Loon;
Pieter Jans Poll - lasthebber van - heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs;
de heer Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de wed - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Nicolaes van Loon - koper van - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - koper van - een stuck hoogh geestlant;
den Heerenwech - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs - verkoper van - een stuck hoogh geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10600-00-1664:
1656
land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 42;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10600-00-1664:
1656
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10600-00-1664:
land 45a (omvang v morgen iii hont)

Claes van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10700-00-1664:
1656
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10700-00-1664:
1656
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10700-00-1664:
1656
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10800-00-1664:
1656
land 51 (omvang xcvii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;
Joreijntgen - gebruiker van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10800-00-1664:
1656
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;
Joreijntgen - gebruiker van - land 52;
Claes van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10800-00-1664:
1656
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;
Joreijntgen - gebruiker van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10900-00-1664:
1656
land 54b (omvang iiii hont l roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 54b;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10900-00-1664:
1656
land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11100-00-1664:
land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11100-00-1664:
1656
land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11400-00-1664:
1656
land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11400-00-1664:
land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17100-00-1664:
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17203-01-1665:
jonchr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn heere van Sijpesteijn etc, domheer tot Utrecht
heere Nicolaes van Loon raedt & schepen der stadt Amsterdam
heere Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
stuckje hooch geestlant (omvang 664 roeden; waarde 166 gulden) gelegen inden ambachte van Hillegom

heere Nicolaes van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Lieven van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Nicolaes van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Lieven van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Nicolaes van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Lieven van Loon - koper van - stuckje hooch geestlant;
jonchr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn - verkoper van - stuckje hooch geestlant;
heere Nicolaes van Loon - koper van - stuckje hooch geestlant;
den Heerenwech - belend aan - stuckje hooch geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14529-12-1665:
heer Nicolaes van Loon oudt schepene der stadt Amsterdam
Lieven van Loon secretaris der stadt
een huijs met een croftgen landt (omvang 4 hondt; waarde 945 guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

heer Nicolaes van Loon - broer van - Lieven van Loon;
heer Nicolaes van Loon - schuldig aan - Pieter Pietersz van Opmeer (600 guldens in aparte akte dd 29 december 1665);
Lieven van Loon - schuldig aan - Pieter Pietersz van Opmeer (in aparte akte dd 29 december 1665);
Pieter Pietersz van Opmeer - verkoper van - een huijs met een croftgen landt;
heer Nicolaes van Loon - koper van - een huijs met een croftgen landt;
Lieven van Loon - koper van - een huijs met een croftgen landt;
heer Nicolaes van Loon - belend aan - een huijs met een croftgen landt;
heer Nicolaes van Loon - belend aan - een huijs met een croftgen landt;
heer Nicolaes van Loon - belend aan - een huijs met een croftgen landt;
Lieven van Loon - belend aan - een huijs met een croftgen landt;
Lieven van Loon - belend aan - een huijs met een croftgen landt;
Lieven van Loon - belend aan - een huijs met een croftgen landt;
de Graeffelicheijt - belend aan - een huijs met een croftgen landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16102-03-1666:
Jan Maertsz van Raephorst woonende inden banne van Lisse
sr Pieter Woutersz tot Haerlem
een stuck hoij ofte weijlandt (omvang 750 roeden; waarde 520 caroli guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Maertsz van Raephorst - verkoper van - een stuck hoij ofte weijlandt;
Absalon Meijndertsz van Keuijre - koper van - een stuck hoij ofte weijlandt;
Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
sr Pieter Woutersz - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
de Oostenderlaen - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
de Leeck - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16509-07-1666:
Absalon Meijndertsz van Keuijere duijnmeijer
d heer Nicolaes van Loon oudt schepen & raedt der stadt Amsterdam
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
een hoeckje landt (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 20 caroli guldens)

d heer Nicolaes van Loon - koper van - een hoeckje landt;
d heer Lieven van Loon - koper van - een hoeckje landt;
d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Rietcamp land;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - de Rietcamp land;
Absalon Meijndertsz van Keuijere - belend aan - een hoeckje landt;
Absalon Meijndertsz van Keuijere - verkoper van - een hoeckje landt;
de Rietcamp land - belend aan - een hoeckje landt;
de Leeck - belend aan - een hoeckje landt;
de Rietcamp land - belend aan - een hoeckje landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16908-10-1667:
joffvrou Anna Boetus woonende tot Swoll
d heer Nicolaes van Loon oudt schepen der stadt Amsterdam
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
land (omvang 78,5 roeden; waarde 157 car guldens) tot t rechten vanden wech, van de hooge crocht 38 3/4 en van de lage crocht 39 3/4 tsamen 78 1/2 roeden

d heer Emanuel van Tweehuijsen partner van joffvrou Anna Boetus;
d heer Emanuel van Tweehuijsen - verkoper van - land;
d heer Nicolaes van Loon - koper van - land;
d heer Lieven van Loon - koper van - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18200-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
t Ruijgelandt land 36 (omvang x hont xiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Ruijgelandt land 36;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Ruijgelandt land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1100-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 37;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1200-00-1668:
land 38 (omvang x hont xcii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 38;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 38;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1200-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
t Bregweijtgen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Bregweijtgen land 42;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Bregweijtgen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1300-00-1668:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 44 (omvang ii morgen iii hont xxx roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1300-00-1668:
land 45a (omvang v morgen iii hont)

Nico van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1400-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1400-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1400-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1500-00-1668:
Ns van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 51 (omvang xcvii roeden)

Ns van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1500-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1500-00-1668:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1600-00-1668:
11 junij 1664
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Ns van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1600-00-1668:
11 junij 1664
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1600-00-1668:
11 junij 1664
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1600-00-1668:
Claes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Ravens Camp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1800-00-1668:
Lieven van Loon 1665
Santvoorder Landt land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1800-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
de Koij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2100-00-1668:
Nicolaes van Loon 1665
Allert Landt land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Allert Landt land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - Allert Landt land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2100-00-1668:
t Rossenest land 78 (omvang III morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2200-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7600-00-1668:
Nicolaes van Loon bij coop 1666
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7700-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 296;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7800-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gereekent onder de geest van Johan van Heussen groot iii morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 298b;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7800-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 300;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7900-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 301;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7900-00-1668:
Nicolaes van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) no is gereekent onder de geest van Buijtenwech groot vi morgen iii hont

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7900-00-1668:
Nicolaes van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8000-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon bij coop 1664
Lieven van Loon bij coop 1664
land 305a (omvang i morgen)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 305a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8000-00-1668:
Nicolaes van Loon bij coop 1664
Lieven van Loon bij coop 1664
land 305b (omvang i morgen)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 305b;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8000-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 306;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8000-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 307;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8000-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 308;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8100-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
Jacob Lauris 1652
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 309;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8100-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
Jacob Lauris 1652
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 309;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8100-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
Jacob Lauris 1652
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 310;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 310;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8100-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 311;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8100-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8200-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 316;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8327-07-1669:
de twee stucken lant zijn groot omtrent drije morgen anderhalff hondt
Davidt des Watines (reeds overleden)
Heijltge Vos (reeds overleden)
d heer Francoijs Jans Meerman bewint hebber vande oostindische compagnie
mr Adriaen van Dorp (reeds overleden)
d heer Willem Schaep (reeds overleden)
twee stucken lant (omvang 3 morgen 1,5 hondt (omtrent); waarde 1600 caroli guldens)

Jacobus Hasselaer partner van Judick des Watines;
Isack Kalckoen partner van Metge des Wattines;
d heer Johannis de Wattijn kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Jacobus des Watines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Dircq des Watines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Heijltge des Watines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Judick des Watines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Metge des Wattines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
mr Adriaen van Dorp partner van de wed;
d heer Willem Schaep partner van de weduwe;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Judick des Watines;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Metge des Wattines;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Jacobus des Watines;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Dircq des Watines;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Heijltge des Watines;
d heer Johannis de Wattijn - verkoper van - twee stucken lant;
d heer Francoijs Jans Meerman - koper van - twee stucken lant;
d heer Nicolaes van Loon - belend aan - stuck lant 1;
d heer Lieven van Loon - belend aan - stuck lant 1;
de wed - belend aan - stuck lant 1;
joffvrou van Rhijn - belend aan - stuck lant 2;
de weduwe - belend aan - stuck lant 2;
twee stucken lant - bevat - stuck lant 1;
twee stucken lant - bevat - stuck lant 2;
de Dwerswech - belend aan - stuck lant 1;
de Leeck - belend aan - stuck lant 1;
de Dwerswech - belend aan - stuck lant 2;
de Haerlemmer Meer - belend aan - stuck lant 2;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20400-00-1672:
land 36 (omvang x hont xiii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 36;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10600-00-1672:
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden) naest aent Ruijgelandt

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 37;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10700-00-1672:
land 38 (omvang x hont xcii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 38;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 38;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10700-00-1672:
Bregweijtgen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10800-00-1672:
land 44 (omvang iii morgen iiii hont xxx roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10800-00-1672:
land 45a (omvang v morgen iii hont)

Nico van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10900-00-1672:
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10900-00-1672:
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10900-00-1672:
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11000-00-1672:
land 51 (omvang xcvii roeden)

Ns van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11000-00-1672:
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11000-00-1672:
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11100-00-1672:
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11100-00-1672:
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nico van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11100-00-1672:
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11100-00-1672:
land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11300-00-1672:
land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nicols van Loon - eigenaar van - land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11300-00-1672:
de Kooij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Kooij land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Kooij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11600-00-1672:
Allert Landt land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Allert Landt land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - Allert Landt land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11600-00-1672:
t Rossenest land 78 (omvang III morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11700-00-1672:
d heer Lieven van Loon 1664
d heer Nicolaes van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen) no is gerekend onder de geest van Johan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17100-00-1672:
Nicolaes van Loon bij coop 1666
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17100-00-1672:
d heer Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 296;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17200-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gereekent onder de geest van Johan van Heussen groot iii morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 298b;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17300-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 300;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17300-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 301;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17300-00-1672:
Nicolaes van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) no is gereekent onder de geest van Buijtenwech groot vi morgen iii hont

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17400-00-1672:
Nicolaes van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17400-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon bij coop 1664
Lieven van Loon bij coop 1664
land 305a (omvang i morgen)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 305a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17400-00-1672:
Nicolaes van Loon bij coop 1664
Lieven van Loon bij coop 1664
land 305b (omvang i morgen)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 305b;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17400-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 306;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17500-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 307;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17500-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 308;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17500-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
Jacob Louris 1652
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 309;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;
Jacob Louris - gebruiker van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17500-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
Jacob Louris 1652
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 310;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 310;
Jacob Louris - gebruiker van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17600-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Johan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 311;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17600-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17700-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 316;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17729-03-1674:
d heer en mr Willem Blaeu out schepen der stadt Amsterdam
d heer en mr Johanes Nieupoort raedt en rentmeester der generael van de domeijnen van haer ed groot mog
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
de Tongh een stuck geestlandt (omvang 4 morgen (omtrent); waarde 600 guldens) gelegen inde Hillegommer geest

d heer en mr Willem Blaeu partner van juffvrou Anna van Loon;
d heer en mr Johanes Nieupoort partner van juffvrou Maria van Loon;
juffvrou Anna van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Nicolaes van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Frederick Willem van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
juffvrou Maria van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Jacob Lourisz Langevelt - lasthebber van - d heer en mr Willem Blaeu;
Willem van Loon - onder voogdij van - juffvrou Maria van Loon;
Nicolaes van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
Frederick Willem van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
juffvrou Maria van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - koper van - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
juffvrou Anna van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt (en overige erfgenamen);
juffvrou Anna van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25108-12-1674:
d heer Lieven van Loon secrets der stadt Asterdam
d heer Willem Blau oudt schepen van Amsterdam
Nicolaes van Loon bailliu van Voshol
Johannes van Nieupoort raedt & rentmr genrl van Noorthollandt
d heer en mr Willem van Loon (reeds overleden), raadt & oudt schepen van Amsterdam
het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant (omvang 5 hondt (omtrent); waarde 100 car guldens)

d heer Willem Blau partner van joffr Anna van Loon;
Johannes van Nieupoort partner van joff Maria van Loon;
joffr Anna van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
Nicolaes van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
joff Maria van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
Frederick Willem van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
d heer Lieven van Loon - verkoper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
joffr Anna van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
Nicolaes van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
joff Maria van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
Frederick Willem van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27000-00-1676:
d heer Lieven van Loon 1665
d heer Nicolaes van Loon 1665
t Ruijgelandt land 36 (omvang x hont xiii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Ruijgelandt land 36;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - t Ruijgelandt land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1100-00-1676:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden) naest aent Ruijgelandt

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 37;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1200-00-1676:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 38 (omvang x hont xcii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 38;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 38;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1200-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
Bregweijtgen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1300-00-1676:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1300-00-1676:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 45a (omvang v morgen iii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1400-00-1676:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1400-00-1676:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1400-00-1676:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1500-00-1676:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 51 (omvang xcvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1500-00-1676:
Ns van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Ns van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1500-00-1676:
Ns van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Ns van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1600-00-1676:
den xi junij 1664
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Ns van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1600-00-1676:
den xi junij 1664
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1600-00-1676:
den xi junij 1664
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1600-00-1676:
Claes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Ravens Camp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1800-00-1676:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Santvoorder Landt land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1800-00-1676:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
de Koij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;
Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2100-00-1676:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Allers Landt land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Allers Landt land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - Allers Landt land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2100-00-1676:
t Rossenest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2200-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen) no is gerekend onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7600-00-1676:
Nicolaes van Loon bij coop 1666
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7700-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 296;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7800-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gereekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 298b;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7800-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 300;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7900-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 301;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7900-00-1676:
Nicolaes van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
de Geest van Buijtenwech land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) no is gereekent onder de geest van Buijtenwech groot vi morgen iii hont

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7900-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon bij coop 1664
d heer Lieven van Loon bij coop 1664
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 305;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8000-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 306;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8000-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 307;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8000-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 308;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8100-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 309;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8100-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
Jacob Louris 1652
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

Jacob Louris - gebruiker van - land 310;
d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 310;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8100-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
Jacob Louris 1652
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

Jacob Louris - gebruiker van - land 310;
d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 310;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8100-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Johan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 311;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8100-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8200-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 316;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8312-01-1677:
alle haere vader & grootvader
Nicolaes van Loon (reeds overleden)
Hans van Loon erflater
Maertje Willems eijs van overgangh in een acte van 1650
een wooninge met de landerij (omvang 5 morgen 5 hont; waarde 7000 guldens) soo thuijn als weijlanden, soo inde Vennip als Hillegom geleijd

d heer Willem Nieupoort partner van Anna van Loon;
Johan Nieupoort partner van Marija van Loon;
Willem Blaeu partner van Anna Willemsdochter van Loon;
Joost Cornelise van Diest den oude - schuldig aan - d heer Pieter van Loon (en overige erfgenamen700 guldens, in aparte akte dd 12-01-1677, geroyeert den 26 febr 1686 door Joost Cornelis van Diest);
Willem van Loon - vervangt - de wed;
Frederik Willem van Loon - vervangt - Nicolaes van Loon;
d heer Pieter van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Anna van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Lieve van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Adriaen van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Willem van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
de wed - erfgenaam van - Hans van Loon;
Johan van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Anna Willemsdochter van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Frederik Willem van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Nicolaes van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Marija van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Adriaen van Loon - vervangt - de wed;
d heer Pieter van Loon - verkoper van - een wooninge met de landerij (en overige erfgenamen);
Joost Cornelise van Diest den oude - koper van - een wooninge met de landerij;
Dirck Hendrickse - belend aan - een wooninge met de landerij;
Joost Cornelise van Diest den oude - belend aan - een wooninge met de landerij;
den heer burgemeester Duijvens - belend aan - een wooninge met de landerij;
den heer burgemeester Duijvens - belend aan - een wooninge met de landerij;
den Heerenwech - belend aan - een wooninge met de landerij;
het Dorpswerff - belend aan - een wooninge met de landerij;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een wooninge met de landerij;
de Meer - belend aan - een wooninge met de landerij;
den Vinckbroeckerlaen - belend aan - een wooninge met de landerij;
Nicolaes van Loon;
Maertje Willems;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1212-05-1677:
Hans van Loon (reeds overleden)
Lieven van Loon raet & schepen de stadt Amsterdam
een custingbrief (waarde 1300 ponden) 1/5 part

d heer Willem Nieupoort partner van Anna van Loon;
Anna van Loon kind van Hans van Loon;
oude Joost Cornelis van Diest - belast door - een custingbrief;
Anna van Loon - verkoper van - een custingbrief;
Lieven van Loon - koper van - een custingbrief;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2200-00-1680:
d heer Nicolaes van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
t Ruijgelant land 36 (omvang x hont xiii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Ruijgelant land 36;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - t Ruijgelant land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1100-00-1680:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden) naest aent Ruijgelandt

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 37;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1200-00-1680:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 38 (omvang x hont xcii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 38;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 38;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1200-00-1680:
d heer Nicolaes van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
Bregweijtgen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1300-00-1680:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1300-00-1680:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 45a (omvang v morgen iii hont)

Nic van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1400-00-1680:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1400-00-1680:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1400-00-1680:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1500-00-1680:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 51 (omvang xcvii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1500-00-1680:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1500-00-1680:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1600-00-1680:
den xi junij 1664
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1600-00-1680:
den xi junij 1664
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1600-00-1680:
den xi junij 1664
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcvii roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;
Nic van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1600-00-1680:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Ravens Camp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1800-00-1680:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Santvoorder Landt land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1800-00-1680:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
de Koij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2100-00-1680:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Allert Landt land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Allert Landt land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - Allert Landt land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2100-00-1680:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2200-00-1680:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen) no is gerekend onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7600-00-1680:
Nicolaes van Loon bij coop 1666
Lieven van Loon bij coop 1666
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7700-00-1680:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 296;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7800-00-1680:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gereekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 298b;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7800-00-1680:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 300;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7900-00-1680:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 301;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7900-00-1680:
Nicolaes van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
de Geest van Buijtenwech land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) no is gereekent onder de geest van Buijtenwech groot vi morgen iii hont

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7900-00-1680:
Nicolaes van Loon bij coop 1664
Lieven van Loon bij coop 1664
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 305;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8000-00-1680:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 306;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8000-00-1680:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 307;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8000-00-1680:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 308;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8100-00-1680:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 309;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8100-00-1680:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
Jacob Louris 1652
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

Jacob Louris - gebruiker van - land 310;
Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 310;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8100-00-1680:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Johan van Heussen

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 311;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8100-00-1680:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8200-00-1680:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 316;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8305-02-1680:
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen wonende tot Zwol
d heer Johan Six heer van Wimmenum Vrommade etc
mevrouw van Sijpesteijn tot Haerlem
een van outs burgerswooninge met landt (omvang 8 morgen (omtrent); waarde 3960) gelegen in voorsz ambte.

den heer Lieve van Loon - belend aan - een van outs burgerswooninge met landt;
den heer Lieve van Loon - belend aan - een van outs burgerswooninge met landt;
mevrouw van Sijpesteijn - belend aan - een van outs burgerswooninge met landt;
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen - verkoper van - een van outs burgerswooninge met landt;
d heer Johan Six - koper van - een van outs burgerswooninge met landt;
de Heerenwech - belend aan - een van outs burgerswooninge met landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5330-03-1680:
d heer Lieven van Loon oudt schepen & raedt der stadt Amsterdam
d heer Johan Six heere van Wimmenum & Vromade, raedt ende oudt schepen der stadt Amsterdam
een stroockje landt (omvang 56 roeden; waarde 46 guldens 13 stuijvers 5 1/3 penni)

d heer Johan Six - belend aan - een stroockje landt;
d heer Johan Six - belend aan - een stroockje landt;
mevrouw van Sijpesteijn - belend aan - een stroockje landt;
d heer Lieven van Loon - verkoper van - een stroockje landt;
d heer Johan Six - koper van - een stroockje landt;
den Heerenwech - belend aan - een stroockje landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5826-05-1680:
Procuratie voor notaris Willem van der Graefff te Sgravenhage
de heer & mr Willem Nieupoort (reeds overleden), in sijn leven raet en rentmr generale van de domijne van Noort Hollandt
de heer Hans van Loon (reeds overleden), in sijn leven bewint hebber van de Oostindische compagnie ter camere van Amsterdam
juffvrou Anna Ruijchaver (reeds overleden)
de heer Lieven van Loon raet ende oudt schepen der stadt Amsterdam, broer van Anna
den heer ende mr Michiel ten Hove raet ende pensionaris der stadt Haarlem mitsgaders hoogheemraet van Rijnlandt

de heer & mr Willem Nieupoort partner van vrouwe Anna van Loon;
vrouwe Anna van Loon kind van de heer Hans van Loon en juffvrou Anna Ruijchaver;
vrouwe Anna van Loon - machtigt - de heer Lieven van Loon;
den heer ende mr Michiel ten Hove - koper van - Venenburg wooninge & landen;
de heer Lieven van Loon - verkoper van - Venenburg wooninge & landen (samen met andere erfgenamen);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7107-08-1680:
Jan van den Bosch burgemeester alhier
Maerten Wouters van Velsen duijnmeijer mede wonende inden selven ambachte
den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert (waarde 450 carili guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan van den Bosch - verkoper van - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
Maerten Wouters van Velsen - koper van - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
Lieven van Loon - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
de Graeffelickheijt - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7010-09-1680:
de heer Lieven van Loon raet ende oudt schepen der stadt Amsterdam, voor een vijffde part
vrouwe Anna van Loon wed, voor een vijffde part
den heer ende mr Willem Nieupoort (reeds overleden), in sjn leven raet ende rentmeester generaal van de domijnen van Noorthollandt
juffvrou Ammerentia van Veen weduwe
d heer Nicolaes van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en schepen der stadt Amsterdam, voor een vijfde part
de heer en mr Willem Blaeu oudt schepen der stadt Amsterdam
de heer en mr Pieter van Loon advocaet voor den hove van Hollandt
d heer Pieter van Loon (reeds overleden), in sijn leven commissaris en bewinthebber van de Oostindische compagnie, voor het resterende vijffde part
d heer Nicolaes van Loon (reeds overleden), in sijn leven bulliu van Vosgel
den heer en mr Johannes Nieupoort raet en rentmeester generaal van de domeijnen van Noorthollndt
de heer en mr Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en scheppen der stadt Amsterdam, voor een vijffde part
de heer Hans van Loon (reeds overleden), in sijn leven bewinthebber van de Oostindische compagnie
de heer en mr Michiel ten Hove raet en pensionaris der stadt Haerlem mitsgaders hooge heemraedt van Rijnlandt
Anna Dircx wed
Gerrit Meesse (reeds overleden)
twee stucken landt (omvang 3 morgen 4 hondt 26 roeden; waarde 1500 guldens) gelegen aen de Elstbroeckerlaen inde jurisdictie van Hillegom

den heer ende mr Willem Nieupoort partner van vrouwe Anna van Loon;
d heer Nicolaes van Loon partner van juffvrou Ammerentia van Veen;
de heer en mr Willem Blaeu partner van joffvrou Anna van Loon;
de heer Jan Venckel partner van juffvrou Anna van Loon;
joffvrou Anna van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
den heer Johannes van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
juffvrou Maria van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
de heer Lieven van Loon kind van de heer Hans van Loon;
vrouwe Anna van Loon kind van de heer Hans van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van de heer Hans van Loon;
d heer Pieter van Loon kind van de heer Hans van Loon;
de heer en mr Willem van Loon kind van de heer Hans van Loon;
den heer en mr Johannes Nieupoort partner van juffvrou Maria van Loon;
de heer Maerten van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
juffvrouw Alida van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
juffvrou Anna van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
de heer Lieven van Loon - heeft in procuratie - vrouwe Anna van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - voog over de kinderen van - d heer Nicolaes van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - lasthebber van - den heer Johannes van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - lasthebber van - juffvrou Maria van Loon;
de heer Maerten van Loon - lasthebber van - juffvrou Anna van Loon;
de heer Maerten van Loon - lasthebber van - juffvrouw Alida van Loon;
de heer en mr Pieter van Loon - lastgever aan - de heer Maerten van Loon;
de heer Jan Six - eigenaar van - de Vaart;
Jan Willems van Velsen - belend aan - twee stucken landt;
Anna Dircx - belend aan - twee stucken landt;
Jan Willems van Velsen - belend aan - twee stucken landt;
de heer Lieven van Loon - verkoper van - twee stucken landt (en overige erfgenamen);
de heer en mr Michiel ten Hove - koper van - twee stucken landt;
d Elstbroeckerlaen - belend aan - twee stucken landt;
de Vaart - belend aan - twee stucken landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7104-06-1682:
met conditie dat haer ?? ???? aan d heer Lieven van Loon t verleggen van de Heerewech mits daer voor genietende de penningen daer voor belooft
de heer Jan Six heer van Wimmenum en Vromade oudt schepen en raedt der stadt Amsterdam
mevrouw Maria van der Horn weduwe
Sipesteijn (reeds overleden)
de Burgerswoninge een hofstede met lant (omvang 8 morgen (omtrent); waarde 6908 guldens 19 stuijvers 14 pennin) inde ambachte van Hillegom gelegen

Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - schuldig aan - de heer Jan Six (6908 guldens 19 stuijvers 14 penningen in aparte akte, ongetekend en ongedateerd);
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
de heer Jan Six - verkoper van - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
d heer Emanuel Tweenhuijsen - verkoper van - de Burgerswoninge een hofstede met lant ((eerder aan Jan Six verkocht op 5 februari 1680));
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
de Heerewech - belend aan - de Burgerswoninge een hofstede met lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9104-06-1682:
d heer Johan Six heer van wimmenum & Vromade, raede ende oudt schepen der stadt Amsterdam
d heer Lieven van Loon oudt schepen ende raedt der stadt Amsterdam
een stroockie lant (omvang 56 roeden; waarde 47 guldens 13 stuijvers 5 3/4 pen)

d heer Johan Six - verkoper van - een stroockie lant;
d heer Lieven van Loon - koper van - een stroockie lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stroockie lant;
de nieuwe Heerenwech - belend aan - een stroockie lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10428-04-1683:
mevrouw Maria van der Horn weduwe
Cornelis Ascanius van Sipesteijn (reeds overleden), in sijn leven bailliuw van Brederode
d heer Lieven van Loon oudt schepen ende raet der stadt Amsterdam
een stuck lant (omvang 361 roeden; waarde 300 gulden) tot verlegging van den Heerenwech

Cornelis Ascanius van Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - verkoper van - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - koper van - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
den nieuwen Heerenwech - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11828-04-1683:
d heer Lieven van Loon oudt schepen en raet der stadt Amsterdam
mevrouw Maria van der Horn wed
den heer Cornelis Ascanius van Sijpesteijn (reeds overleden), in sijn leven bailliuw van Brederode
een cleijn stroockje lant (omvang 110 roeden; waarde 91 guld 9 stuijvers)

den heer Cornelis Ascanius van Sijpesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - een cleijn stroockje lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een cleijn stroockje lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een cleijn stroockje lant;
d heer Lieven van Loon - verkoper van - een cleijn stroockje lant;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - een cleijn stroockje lant;
den Heerenwech - belend aan - een cleijn stroockje lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11900-00-1684:
Bregweijtgen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10800-00-1684:
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10800-00-1684:
land 45a (omvang v morgen iii hont)

Nic van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10900-00-1684:
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10900-00-1684:
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10900-00-1684:
land 51 (omvang xcvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11000-00-1684:
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11000-00-1684:
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11100-00-1684:
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11100-00-1684:
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11100-00-1684:
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11100-00-1684:
Ravens Camp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11300-00-1684:
Santvoorder Landt land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11300-00-1684:
de Koij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11600-00-1684:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11700-00-1684:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen) no is gerekend onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17100-00-1684:
Nicolaes van Loon bij coop 1666
Lieven van Loon bij coop 1666
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17100-00-1684:
d heer Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 296;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17200-00-1684:
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gereekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen 1664

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 298b;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17300-00-1684:
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 300;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17300-00-1684:
d heer Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 301;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17300-00-1684:
Nic van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
de Geest van Buijtenwech land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) no is gereekent onder de geest van Buijtenwech groot vi morgen iii hont

Nic van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17400-00-1684:
Nic van Loon bij coop 1664
Lieven van Loon bij coop 1664
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 305;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17400-00-1684:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 306;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17500-00-1684:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 307;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17500-00-1684:
Lieven van Loon 1664
Nic van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 308;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17500-00-1684:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 309;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17500-00-1684:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Johan van Heussen

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 311;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17600-00-1684:
d heer Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 315;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17700-00-1684:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 316;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17700-00-1688:
d heer Nicolaes van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
t Ruijgelant land 36 (omvang x hont xiii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Ruijgelant land 36;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - t Ruijgelant land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1200-00-1688:
Nicolaes van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden) naest aent Ruijgelandt

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 37;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1300-00-1688:
d heer Nicolaes van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
Bregweijtien land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - Bregweijtien land 42;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - Bregweijtien land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1400-00-1688:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1400-00-1688:
land 45a (omvang iii morgen l roeden)

Nico van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1500-00-1688:
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1500-00-1688:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1600-00-1688:
Nico van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 51 (omvang xcvii roeden)

Nico van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1600-00-1688:
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Nico van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1700-00-1688:
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Nico van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1700-00-1688:
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1700-00-1688:
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcvii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1700-00-1688:
Nico van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Ravens Camp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Nico van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1900-00-1688:
Santvoorder Landt land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nico van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1900-00-1688:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
de Koij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2200-00-1688:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Allert Landt land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Allert Landt land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - Allert Landt land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2200-00-1688:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2300-00-1688:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen) no is gerekend onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7700-00-1688:
Nic van Loon bij coop 1666
Lieven van Loon bij coop 1666
land 292 (omvang iiii hont)

Nic van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7700-00-1688:
d heer Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 296;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7800-00-1688:
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gereekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen 1664

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 298b;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7900-00-1688:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 300;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7900-00-1688:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 301;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7900-00-1688:
Nic van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
de Geest van Buijtenwech land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) no is gereekent onder de geest van Buijtenwech groot vi morgen iii hont

Nic van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8000-00-1688:
Nic van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8000-00-1688:
Nicolaes van Loon bij coop 1664
Lieven van Loon bij coop 1664
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 305;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8000-00-1688:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 306;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8100-00-1688:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 307;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8100-00-1688:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 308;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8100-00-1688:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 309;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8100-00-1688:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 310;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8200-00-1688:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Johan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 311;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8200-00-1688:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8300-00-1688:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 316;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8326-06-1691:
Arent van der Bijl (reeds overleden)
Johan Hessels wonende tot Utrecht
Joost Claesz van Diest thuijnman alhier
een stuck lant (omvang 10 hondt (omtrent); waarde 400 guldens) gelegen inden weerlaender polder

Arent van der Bijl partner van de weduwe;
Johan Hessels - verkoper van - een stuck lant;
Joost Claesz van Diest - koper van - een stuck lant;
de weduwe - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;
de Oostenderlaan - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1500-00-1692:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
t ruijgelant land 36 (omvang x hont xiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t ruijgelant land 36;
Lieven van Loon - eigenaar van - t ruijgelant land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10800-00-1692:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 37 (omvang viii hont lxxij roeden) naest aen't Ruijgelant

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 37;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10900-00-1692:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Bregweijtgen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;
Lieven van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11000-00-1692:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11000-00-1692:
land 45a (omvang iii morgen l roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11100-00-1692:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;
Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11200-00-1692:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 51 (omvang xcvii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11300-00-1692:
Claes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Ravens Camp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Claes van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - Ravens Camp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11500-00-1692:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
de Koij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11800-00-1692:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11900-00-1692:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen) no is gerekend onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17400-00-1692:
Nicolaes van Loon bij coop 1666
Lieven van Loon bij coop 1666
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17400-00-1692:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 296;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17500-00-1692:
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gereekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 298b;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17600-00-1692:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 300;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17600-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 301;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17600-00-1692:
Nic van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
de Geest van Buijtenwech land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) no is gereekent onder de geest van Buijtenwech groot vi morgen iii hont

Nic van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtenwech land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17700-00-1692:
Nic van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17700-00-1692:
Nic van Loon bij coop 1664
Lieven van Loon bij coop 1664
land 305 (omvang ii morgen)

Nic van Loon - eigenaar van - land 305;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17700-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 306;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17800-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 307;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17800-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 308;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17800-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 309;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17800-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 310;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17900-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Johan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 311;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17900-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18000-00-1692:
Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 316 no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 316;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18000-00-1696:
d heer Nicolaas van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
t Ruijgeland land 36 (omvang x hont xiii roeden)

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - t Ruijgeland land 36;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - t Ruijgeland land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1100-00-1696:
Nicolaas van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden) naast aant Ruijgeland

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 37;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1200-00-1696:
Nicolaas van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
land 38 (omvang x hont xcii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 38;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 38;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1200-00-1696:
d heer Nicolaas van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
Bregweijtgen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1300-00-1696:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1300-00-1696:
land 45a (omvang iii morgen l roeden)

Lieven van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1400-00-1696:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1400-00-1696:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxviii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1400-00-1696:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1500-00-1696:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 51 (omvang xcvii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1500-00-1696:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1500-00-1696:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1600-00-1696:
Nicolaas van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1600-00-1696:
Nicolaas van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1600-00-1696:
Nicolaas van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcviii roeden roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1600-00-1696:
Claas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Claas van Loon - eigenaar van - land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1800-00-1696:
Nic van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Santvoorder Landt land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - Santvoorder Landt land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1800-00-1696:
Nicolaes van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
de Koij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Koij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2100-00-1696:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Allert Land land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - Allert Land land 74;
Lieven van Loon - eigenaar van - Allert Land land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2100-00-1696:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2200-00-1696:
d heer Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen) no is gerekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7600-00-1696:
Nicolaes van Loon bij koop 1666
Lieven van Loon bij coop 1666
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7600-00-1696:
d heer Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 296;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7700-00-1696:
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gerekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen 1666

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 298b;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7800-00-1696:
Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 300;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7800-00-1696:
d heer Nico van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nico van Loon - eigenaar van - land 301;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7800-00-1696:
Nicol van Loon 1656
Lieven van Loon 1656
de Geest van Buijtewech land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) no gerekent onder de geest van Buijtewech groot 6 morgen 3 hont

Nicol van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtewech land 303;
Lieven van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtewech land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7900-00-1696:
Nicolaes van Loon bij koop 1664
Lieven van Loon bij koop 1664
land 305 (omvang ii morgen)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 305;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7900-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 306;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8000-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 307;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8000-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 308;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8000-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 309;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8000-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 310;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8100-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van Johan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 311;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8100-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8200-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 316;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8200-00-1704:
t Ruijgeland land 36 (omvang x hont xiii roeden)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Ruijgeland land 36;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - t Ruijgeland land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 101 (nr 37)00-00-1704:
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 37;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 101 (nr 38)00-00-1704:
land 38 (omvang x hont xcii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 38;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 38;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 101 (nr 39)00-00-1704:
Bregweijtjen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - Bregweijtjen land 42;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - Bregweijtjen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10200-00-1704:
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10200-00-1704:
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10200-00-1704:
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10200-00-1704:
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10300-00-1704:
land 51 (omvang xcvii roeden)

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10300-00-1704:
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10300-00-1704:
land 53 (omvang cxlviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10300-00-1704:
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10300-00-1704:
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10300-00-1704:
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcviii roeden roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10300-00-1704:
Raavenscamp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Raavenscamp land 61;
Lieve van Loon - eigenaar van - Raavenscamp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10400-00-1704:
Santvoorder Lant land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Santvoorder Lant land 62;
Lieve van Loon - eigenaar van - Santvoorder Lant land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10400-00-1704:
de Kooij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Kooij land 73;
Lieve van Loon - eigenaar van - de Kooij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10600-00-1704:
Allert Lant land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - Allert Lant land 74;
Lieve van Loon - eigenaar van - Allert Lant land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10600-00-1704:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieve van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10600-00-1704:
land 291 (omvang ii morgen)

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13400-00-1704:
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13400-00-1704:
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 296;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13400-00-1704:
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 300;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13500-00-1704:
land 301 (omvang ii hont lxx roeden)

d hr Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 301;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13500-00-1704:
de Geest van Buijtewegh land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtewegh land 303;
Lieve van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtewegh land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13500-00-1704:
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13500-00-1704:
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 306;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13500-00-1704:
land 307 (omvang vii hont xv roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 307;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13600-00-1704:
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 308;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13600-00-1704:
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 309;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13600-00-1704:
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 310;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13600-00-1704:
land 311 (omvang vi hont xl roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 311;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13600-00-1704:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

d hr Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13600-00-1704:
land 316 (omvang iii hont lx roeden)

d hr Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 316;
d hr Lieve van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13600-00-1712:
land 36 (omvang x hont xiii roeden)

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 36;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 36;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1100-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
d heer Lieve van Loon 1665
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden) naast aant Ruijgelant

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 37;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1200-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
d heer Lieven van Loon 1665
land 38 (omvang x hont xcii roeden)

d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 38;
Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 38;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1200-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1665
d heer Lieve van Loon 1665
Bregweijtgen land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - Bregweijtgen land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1300-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1300-00-1712:
Nic van Loon 1665
Lieve van Loon 1665
land 45a (omvang iii morgen l roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - land 45a;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 45a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1400-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieve van Loon 1665
land 47 (omvang iiii hont viii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1400-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxviii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1400-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1500-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 51 (omvang xcvii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1500-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 52 (omvang iiii hont lxxxiiii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1500-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1600-00-1712:
Nicolaas van Loon 11 junij 1664
Lieven van Loon 11 junij 1664
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1600-00-1712:
Nicolaas van Loon 11 junij 1664
Lieven van Loon 11 junij 1664
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1600-00-1712:
Nicolaas van Loon 11 junij 1664
Lieven van Loon 11 junij 1664
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcviii roeden roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1600-00-1712:
Claas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Ravenskamp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Claas van Loon - eigenaar van - Ravenskamp land 61;
Lieven van Loon - eigenaar van - Ravenskamp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1800-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
Santvoorder Lant land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - Santvoorder Lant land 62;
Lieven van Loon - eigenaar van - Santvoorder Lant land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1800-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieve van Loon 1665
de Kooij land 73 (omvang ii morgen iii hont lxxviii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - de Kooij land 73;
Lieve van Loon - eigenaar van - de Kooij land 73;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2100-00-1712:
Nicolaas van Loon 1665
Lieve van Loon 1665
Allert Lant land 74 (omvang ii morgen v hont i roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - Allert Lant land 74;
Lieve van Loon - eigenaar van - Allert Lant land 74;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2100-00-1712:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieve van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2200-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
d heer Lieve van Loon 1664
land 291 (omvang ii morgen) no is gerekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 291;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7600-00-1712:
land 292 (omvang iiii hont)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 292;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7600-00-1712:
d hr Nicolaas van Loon 1664
d hr Lieve van Loon 1664
Jan Stoffels 1652
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

d hr Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 296;
d hr Lieve van Loon - eigenaar van - land 296;
Jan Stoffels - gebruiker van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7700-00-1712:
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) no is gerekent onder de geest van Johan van Heussen groot 3 morgen 1664

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 298b;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7800-00-1712:
Nicolaas van Loon 1664
Lieve van Loon 1664
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 300;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7800-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
Lieve van Loon 1664
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 301;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7800-00-1712:
Nicolaas van Loon 1656
Lieve van Loon 1656
de Geest van Buijtewegh land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) nu gerekent onder de geest van Buijtewech groot 6 morgen 3 hont

Nicolaas van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtewegh land 303;
Lieve van Loon - eigenaar van - de Geest van Buijtewegh land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7900-00-1712:
Lieve van Loon 1656
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 304;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7900-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon bij koop 1664
Lieve van Loon bij koop 1664
land 305 (omvang ii morgen)

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 305;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7900-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
d heer Lieve van Loon 1664
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 306;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8000-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
d heer Lieve van Loon 1664
land 307 (omvang vii hont xv roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 307;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8000-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
d heer Lieve van Loon 1664
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 308;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8000-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
d heer Lieve van Loon 1664
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 309;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8000-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
d heer Lieve van Loon 1664
land 310 (omvang ii morgen iiii hont xlvi roeden) no is gereekent onder de 5 morgen 3 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 310;
d heer Lieve van Loon - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8100-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 311 (omvang vi hont xl roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van Johan van Heussen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 311;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8100-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
Lieve van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8200-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 316;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8200-00-1720:
d heer Nicolaas van Loon (reeds overleden)
d heer Lieve van Loon (reeds overleden)
Bregweijdje ofte Biesweijdje land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

d heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgen;
d heer Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgen;
de Erfgen - eigenaar van - Bregweijdje ofte Biesweijdje land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1300-00-1720:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1300-00-1720:
Nicolaas van Loon 1665
Lieve van Loon 1665
land 47 (omvang iv hont viii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 47;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 47;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1400-00-1720:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 48 (omvang iii morgen ii hont lxxxviii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 48;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 48;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1400-00-1720:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 49 (omvang vii hont lxxxii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 49;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 49;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1500-00-1720:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 51 (omvang xcviii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 51;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 51;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1500-00-1720:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 52 (omvang iv hont lxxxiv roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 52;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 52;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1500-00-1720:
Nicolaas van Loon 1665
Lieven van Loon 1665
land 53 (omvang i hont xlviii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 53;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 53;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1600-00-1720:
Nicolaas van Loon 11 junij 1664
Lieven van Loon 11 junij 1664
land 54 (omvang ii morgen ii hont lvi roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 54;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 54;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1600-00-1720:
Nicolaas van Loon 11 junij 1664
Lieven van Loon 11 junij 1664
land 55 (omvang vi hont xl roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 55;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 55;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1600-00-1720:
Nicolaas van Loon 11 junij 1664
Lieven van Loon 11 junij 1664
land 56 (omvang ii morgen iii hont xcviii roeden roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 56;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 56;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1600-00-1720:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieve van Loon (reeds overleden)
de Erfgen 1665
Ravens Camp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgen;
Lieve van Loon - heeft - de Erfgen;
de Erfgen - eigenaar van - Ravens Camp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1800-00-1720:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieve van Loon (reeds overleden)
de Erfgen 1665
Santvoorder Land land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgen;
Lieve van Loon - heeft - de Erfgen;
de Erfgen - eigenaar van - Santvoorder Land land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1800-00-1720:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieve van Loon (reeds overleden)
t Rossenest of Rietweij land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgen;
Lieve van Loon - heeft - de Erfgen;
de Erfgen - eigenaar van - t Rossenest of Rietweij land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2200-00-1720:
de heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 291 (omvang ii morgen) is gerekend onder de geest van Jan van Heusen groot iii morgen

de heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgen;
de Erfgen - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7500-00-1720:
de heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 292 (omvang iv hont)

de heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7600-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7700-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) is gerekend onder de geest van Jan van Heusden

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7700-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) ende is gerekend onder de xv morgen 2 hont van van Heusden

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7800-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) ende is gerekend onder de xv morgen 2 hont van van Heusden

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7800-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
Geest van Butenweg land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) gerekend onder de geest van Butenweg groot vi morgen iii hont

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Geest van Butenweg land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7800-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden) int voorgaande begrepen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7900-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden) gekomen van t gasthuijs i morgen ende gekomen van Sijpesteijn gelijke i morgen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7900-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) gekomen van Berkenrode, ende gerekend onder de xv morgen ii hont van van Heusden

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7900-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 307 (omvang vii hont xv roeden) ende mede gerekend onder de voors xv morgen ii hont

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7900-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) gerekend onder als voren

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8000-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) ende is gerekend onder de v morgen iii hont van Jan van Heusden

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8000-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 310 (omvang ii morgen iv hont xlvi roeden) in't voorgaande begrepen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8000-00-1720:
d heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 311 (omvang vi hont xl roeden) gerekend onder de xv morgen ii hont van Jan van Heusden

d heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8000-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) ende gerekent onder de xv morgen ii hont van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8100-00-1720:
d heer Lieve van Loon (reeds overleden), 1664
land 316 (omvang iii hont lv roeden) gerekend onder de xv morgen iihont van Jan van Heussen

d heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8200-00-1724:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieve van Loon (reeds overleden)
Bregweijdje ofte Biesweijdje land 42 (omvang vii hont lxxvi roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgenamen;
Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Bregweijdje ofte Biesweijdje land 42;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 10700-00-1724:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgenamen;
Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 10700-00-1724:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieve van Loon (reeds overleden)
de Erfgenamen 1665
Ravens Camp land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgenamen;
Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Ravens Camp land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11200-00-1724:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieven van Loon (reeds overleden)
de Erfgenamen 1665
Sandvoorderland land 62 (omvang ii morgen iii hont lxxxii roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgenamen;
Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Sandvoorderland land 62;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11200-00-1724:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieven van Loon (reeds overleden)
t Rossenest of Rietweij land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgenamen;
Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - t Rossenest of Rietweij land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11600-00-1724:
de heer Lieven van Loon (reeds overleden)
land 291 (omvang ii morgen) is gerekend onder de geest van Jan van Heussen groot 3 morgen

de heer Lieven van Loon - heeft - d Erfgenamen;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16900-00-1724:
d heer Lieven van Loon (reeds overleden)
land 292 (omvang iv hont)

d heer Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17000-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17100-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) is gerekend onder de geest van Jan van Heussen groot 3 morgen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17100-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) ende is gerekend onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17200-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) ende is gerekend onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17200-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
de Geest van Buijteweg land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) gerekend onder de geest van Bujteweg groot vi morgen iii hont

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Geest van Buijteweg land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17200-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden) int voorgaande begrepen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17300-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden) gekomen van t gasthuijs tot Haerlem i morgen ende gekomen van Zijpesteijn gelijke i morgen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17300-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) gekomen van Berkenrode, ende gerekend onder de 15 morgen 200 roeden van van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17300-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 307 (omvang vii hont xv roeden) ende mede gerekend onder de voors 12 morgen 200 roeden

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17300-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) gerekend onder als voren

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17400-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) ende is gerekend onder de 5 morgen 300 roeden van Jan van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17400-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 310 (omvang ii morgen iv hont xlvi roeden) in't voorgaande begrepen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17400-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 311 (omvang vi hont xl roeden) gerekend onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17400-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) ende gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17500-00-1724:
leijd gemeen met de Wildernisse buijten de banheijninge
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 316 (omvang iii hont lv roeden) gerekend onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17600-00-1728:
Nicolaes van Loon 1665
Lieve van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 1300-00-1728:
de heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 291 (omvang ii morgen) is gerekent onder de geest van Jan van Heussen groot 3 morgen

de heer Lieve van Loon - heeft - d Erfgenamen;
de heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 291;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7500-00-1728:
d heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 292 (omvang iv hont)

d heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 292;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7600-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 296;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7700-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) is gerekent onder de geest van Jan van Heussen groot 3 morgen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 298b;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7700-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) ende is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 300;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7800-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) ende is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 301;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7800-00-1728:
Lieven van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
de Geest van Buijteweg land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) gerekent onder de geest van Bujteweg groot vi morgen iii hont

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - de Geest van Buijteweg land 303;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Geest van Buijteweg land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7800-00-1728:
Lieven van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden) int voorgaande begrepen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 304;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7900-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden) gekomen van t gasthuijs tot Haerlem ende gekomen van Sijpesteijn gelijke i morgen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 305;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7900-00-1728:
Lieven van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) gekomen van Berkenrode, ende gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 306;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7900-00-1728:
Lieven van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 307 (omvang vii hont xv roeden) ende mede gerekent onder de voors 12 morgen 200 roeden

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 307;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7900-00-1728:
Lieven van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) gerekent onder als voren

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 308;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8000-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) ende is gerekent onder de 5 morgen 300 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 309;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8000-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 310 (omvang ii morgen iv hont xlvi roeden) in't voorgaande begrepen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 310;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8000-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 311 (omvang vi hont xl roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 311;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8000-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) ende gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 315;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8100-00-1728:
leijd gemeen met de Wildernisse buijten de banheijninge
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 316 (omvang iii hont lv roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 316;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8200-00-1732:
Nicolaas van Loon 1665
Lieve van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 10700-00-1732:
de heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 291 (omvang ii morgen) is gerekent onder de geest van Jan van Heussen groot 3 morgen

de heer Lieve van Loon - heeft - d Erfgenamen;
den heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 291;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16900-00-1732:
d heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 292 (omvang iv hont)

d heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 292;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17000-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 296;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17100-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 298b (omvang i morgen ii hont lxi roeden) gerekent onder de geest van Jan van Heussen groot 3 morgen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 298b;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17100-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) ende is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 300;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17200-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) ende is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 301;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17200-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
de Geest van Buijteweg land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) gerekent onder de geest van Bujteweg groot vi morgen iii hont

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - de Geest van Buijteweg land 303;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Geest van Buijteweg land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17200-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden) int voorgaande begrepen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 304;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17300-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden) gekomen van t gasthuijs tot Haerlem i morgen ende gekomen van Sijpesteijn gelijke i morgen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 305;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17300-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) gekomen van Berkenrode, ende gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 306;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17300-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 307 (omvang vii hont xv roeden) ende mede gerekent onder de voors 15 morgen 200 roeden

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 307;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17300-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) gerekent onder als voren

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 308;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17400-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) ende is gerekent onder de 15 morgen 300 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 309;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17400-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 310 (omvang ii morgen iv hont xlvi roeden) in't voorgaande begrepen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 310;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17400-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 311 (omvang vi hont xl roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 311;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17400-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 315;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17500-00-1732:
leijd gemeen met de Wildernisse buijten de banheijninge
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 316 (omvang iii hont lv roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 316;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17600-00-1736:
Nicolaas van Loon 1665
Lieve van Loon 1665
land 44 (omvang iii morgen iii hont xxx roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 44;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 44;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 1300-00-1736:
de heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 291 (omvang ii morgen) is gerekent onder de geest van Jan van Heussen groot 3 morgen

de heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 291;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 291;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7500-00-1736:
d heer Lieve van Loon (reeds overleden)
land 292 (omvang iv hont)

d heer Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 292;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7600-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 296 (omvang ii hont xii roeden)

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heer Lieve Geelvink - bezitter van - land 296;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 296;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7700-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 298b (omvang i morgen i hont lxii roeden) gerekent onder de geest van Jan van Heussen groot 3 morgen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 298b;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 298b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7700-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden) ende is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 300;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7800-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 301 (omvang ii hont lxx roeden) ende is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 301;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 301;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7800-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
de Geest van Buijteweg land 303 (omvang iii morgen iii hont lx roeden) gerekent onder de geest van Bujteweg groot vi morgen iii hont

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - de Geest van Buijteweg land 303;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Geest van Buijteweg land 303;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7800-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 304 (omvang ii morgen v hont lxv roeden) int voorgaande begrepen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 304;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 304;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7900-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 305 (omvang ii morgen lvii roeden) gekomen van t gasthuijs tot Haerlem i morgen ende gekomen van Sijpesteijn gelijke i morgen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 305;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 305;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7900-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 306 (omvang ii morgen i hont l roeden) gekomen van Berkenrode, ende gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 306;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 306;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7900-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 307 (omvang vii hont xv roeden) ende mede gerekent onder de voors 15 morgen 200 roeden

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 307;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7900-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 308 (omvang iii morgen ii hont xxxvi roeden) gerekent onder als voren

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 308;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 308;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8000-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Loon voorn (moet waarschijnlijk Lieve Geelvink zijn)
land 309 (omvang iii morgen i hont xviii roeden) ende is gerekent onder de 15 morgen 300 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Loon - bezitter van - land 309;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 309;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8000-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Loon voorn (moet waarschijnlijk Lieve Geelvink zijn)
land 310 (omvang ii morgen iv hont xlvi roeden) in't voorgaande begrepen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Loon - bezitter van - land 310;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8000-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 311 (omvang vi hont xl roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 311;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8000-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 315;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8100-00-1736:
leijd gemeen met de Wildernisse buijten de banheijninge
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 316 (omvang iii hont lv roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 316;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 316;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 82