Genealogie project persoon weergeven


Pieter Jacobs Sprockelenburg

voor 1668 - na 1692


00-00-1668:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 700-00-1668:
mr Adriaen Kies 1665
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 900-00-1668:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665
Trompetterslaechte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - Trompetterslaechte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetterslaechte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7200-00-1668:
Pr Jacobs Sprockenb 1665
Poulus Weij land 287a (omvang iii morgen iiii hont xxxxvi roeden lxxviii voet)

d heer Arijen Kies - eigenaar van - Poulus Weij land 287a;
Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - Poulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7500-00-1672:
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10200-00-1672:
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10400-00-1672:
Adriaen Kies (reeds overleden)
land 287a (omvang iii morgen lxxviii voet)

Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 287a;
Adriaen Kies - heeft - d Erffgen;
d Erffgen - eigenaar van - land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17000-00-1676:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665
Trompetters Laeghte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen de Kies - eigenaar van - Trompetters Laeghte land 275;
Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetters Laeghte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7200-00-1676:
Adriaen Kies (reeds overleden)
Poulus Weij land 287a (omvang iii morgen lxxviii voet)

Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - Poulus Weij land 287a;
Adriaen Kies - heeft - de Erffgenamen;
de Erffgenamen - eigenaar van - Poulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7500-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 700-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 900-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665
Trompetters Laegte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen de Kies - eigenaar van - Trompetters Laegte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetters Laegte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7200-00-1680:
Adriaen Kies (reeds overleden)
Poulus Weij land 287a (omvang iii morgen lxviii voet)

Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - Poulus Weij land 287a;
Adriaen Kies - heeft - de Erffgen;
de Erffgen - eigenaar van - Poulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7500-00-1684:
Pr Jacobs Sprockenb 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10200-00-1684:
Trompetters Laegte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen de Kies - eigenaar van - Trompetters Laegte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetters Laegte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16700-00-1684:
Adriaen Kies (reeds overleden)
Poulus Weij land 287a (omvang iii morgen lxviii voet)

Adriaen Kies - heeft - d erffgen;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Poulus Weij land 287a;
d erffgen - eigenaar van - Poulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17000-00-1688:
Pr Jacobs Sprockelenburch 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pr Jacobs Sprockelenburch - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 800-00-1688:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665
Trompetters Laegte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen de Kies - eigenaar van - Trompetters Laegte land 275;
Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetters Laegte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7300-00-1688:
Adriaen Kies (reeds overleden)
Paulus Weij land 287a (omvang iii morgen lxviii voet)

Adriaen Kies - heeft - d erffgen;
Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Paulus Weij land 287a;
d erffgen - eigenaar van - Paulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7600-00-1692:
Ptr Jacobsz Sprockelenburg 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Ptr Jacobsz Sprockelenburg - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10400-00-1692:
de Moor 13 junij 1685
land 28b (omvang iimorgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
de Moor - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 106