Genealogie project persoon weergeven


Adriaan Franse Kies

voor 1652 - voor 1672


Ouders: Frans Kies

00-00-1652:
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 700-00-1652:
mr Adriaen Kies twee derde paerten
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 900-00-1652:
mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 900-00-1652:
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 900-00-1652:
land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 31b;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 900-00-1652:
land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 275;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5700-00-1656:
13 decem 1656
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8100-00-1656:
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8300-00-1656:
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Corn Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8400-00-1656:
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Corn Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8400-00-1656:
land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 31b;
Bartholomeus Pouwels - gebruiker van - land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8400-00-1656:
land 137d (omvang iiii hont)

Arijen Kies - eigenaar van - land 137d;
Jacob Rous - gebruiker van - land 137d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11000-00-1656:
land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 275;
Pr Dircxs - gebruiker van - land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1656:
land 283 (omvang v morgen iii hont lxxvi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 283;
Bartholomeus Pauwels - gebruiker van - land 283;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14600-00-1656:
land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 284;
Bartholomeus Pauwels - gebruiker van - land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14600-00-1656:
Adriaen Kies - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Adriaen de Kies - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Landkaart A4665 165600-00-1656:
Adriaen de Kies - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Landkaart A4665 165600-00-1656:
Adriaen de Kies - eigenaar van - land 321;

Bron: Hillegom Landkaart A4666 165600-00-1656:
Adriaen de Kies - eigenaar van - land 323;

Bron: Hillegom Landkaart A4666 165600-00-1656:
Adriaen de Kies - eigenaar van - land 324;

Bron: Hillegom Landkaart A4666 165626-09-1657:
twee overschietende drije hoeckjes lant (omvang 195 roeden; waarde 325 gulden) affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen

mr Adriaen Kies - belend aan - twee overschietende drije hoeckjes lant;
d heer Davidt de Wattijnes - belend aan - twee overschietende drije hoeckjes lant;
Cornelis Jans Blij - verkoper van - twee overschietende drije hoeckjes lant;
d heer Davidt de Wattijnes - koper van - twee overschietende drije hoeckjes lant;
Vogelesanger wateringe - belend aan - twee overschietende drije hoeckjes lant;
de Rijngsloot - belend aan - twee overschietende drije hoeckjes lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2020-12-1659:
mr Adriaen Kies doctor juris
Frans Kies (reeds overleden)
Johan Verwer advocaet woonende tot Haerlem
lant (omvang 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent); waarde 2625 guldens) gelegen voor het grootste gedeelte in de ambachte van de Vennip ende voor de reste inde ambachte van Hillegum

mr Adriaen Kies kind van Frans Kies;
Johan Verwer - koper van - lant;
Johan Verwer - eigenaar van - Helpop campe lants;
Johan Verwer - belend aan - lant;
Hendrik Jans Croon - heeft - de erfgenamen;
mr Adriaen Kies - verkoper van - lant;
Helpop campe lants - belend aan - lant;
de Leeck wateringe - belend aan - lant;
de erfgenamen - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5100-00-1660:
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pieter Dircxsz - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 700-00-1660:
land 21a (omvang i morgen iii hont lxxvii roeden) d ander helft

Adriaen Kies - eigenaar van - land 21a;
Cornelis Gerrits Darij - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 800-00-1660:
mr Adriaen Kies 2/3 part
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pr Dircxs - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 900-00-1660:
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

Corn Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 29;
mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1000-00-1660:
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Cornelis Gerritsz Darijcluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1000-00-1660:
land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 31b;
Sijmen Schoten - gebruiker van - land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1000-00-1660:
land 137d (omvang iiii hont)

Arijen Kies - eigenaar van - land 137d;
Jacob Rous - gebruiker van - land 137d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3700-00-1660:
land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 275;
Pr Dircxs - gebruiker van - land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7100-00-1660:
land 283 (omvang v morgen iii hont lxxvi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 283;
Bartholomeus Pauwels - gebruiker van - land 283;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7300-00-1660:
land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 284;
Pr Sijmonsz Schoter - gebruiker van - land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7330-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7125-05-1663:
Cornelis Gerritsz buerman in de vogelesangh
Wouter Corte (reeds overleden)
een stuck weij ofte hoijlant (omvang 2 morgen 5 hondt 93 roeden; waarde 3361 17 stuijvers 8 pen) gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen
de Ringsloot vande nieuwen dijck ofte treckweg tuschen Haerlem ende Leijden

Jean des Wattines kind van David des Wattines;
Jean des Wattines - lasthebber van - David des Wattines;
mr Adriaen de Kies - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
Wouter Corte - heeft - de Erffgenamen;
David des Wattines - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Cornelis Gerritsz - koper van - een stuck weij ofte hoijlant;
de Erffgenamen - vorige eigenaar van - een stuck weij ofte hoijlant;
de Margerietelaen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
de Schouwateringh - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
de Ringsloot - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11400-00-1664:
1656
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pieter Dircxsz - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10000-00-1664:
1656
Adriaen Kies d ander helft
land 21a (omvang i morgen iii hont lxxvii roeden)

Adriaen Kies - eigenaar van - land 21a;
Cornelis Gerrits Darij - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10100-00-1664:
13 december 1656
mr Adriaen Kies 2/3 part
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10200-00-1664:
1656
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Corn Gerritsz Darijcluijt - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10300-00-1664:
1656
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Corn Gerritsz Darijcluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10300-00-1664:
13 junij 1662
land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 31b;
Bartholomeus Pouwels - gebruiker van - land 31b;
Gerbrecht Pieters - gebruiker van - land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10300-00-1664:
land 137d (omvang iiii hont)

Arien Kies - eigenaar van - land 137d;
Jacob Rous - gebruiker van - land 137d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13000-00-1664:
land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 275;
Pieter Dircxs - gebruiker van - land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16400-00-1664:
30 junij 1662
land 283 (omvang v morgen iii hont lxxvi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 283;
Gerbrecht Pieters - gebruiker van - land 283;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16600-00-1664:
land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 284;
Gerbrecht Pieters - gebruiker van - land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16600-00-1668:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 700-00-1668:
Adriaen Kies 1665
Cornelis Gerrits Darijcluijt 1665
land 21a (omvang i morgen iii hont lxxviii roeden)

Adriaen Kies - eigenaar van - land 21a;
Cornelis Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 800-00-1668:
mr Adriaen Kies 1665
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 900-00-1668:
Corn Gerrits Darij 1665
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Corn Gerrits Darij - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1000-00-1668:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Corn Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1000-00-1668:
Jacob Pieters Beijerbergen in henegou 1668
land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 31b;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegou - gebruiker van - land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1000-00-1668:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665
Trompetterslaechte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - Trompetterslaechte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetterslaechte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7200-00-1668:
Jacob Pieters Bijen bergen in henegou 1668
land 283a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden x voet)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 283a;
Jacob Pieters Bijen bergen in henegou - gebruiker van - land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7400-00-1668:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegou 1668
land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegou - gebruiker van - land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7400-00-1668:
Pr Jacobs Sprockenb 1665
Poulus Weij land 287a (omvang iii morgen iiii hont xxxxvi roeden lxxviii voet)

d heer Arijen Kies - eigenaar van - Poulus Weij land 287a;
Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - Poulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7500-00-1672:
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10200-00-1672:
land 21a (omvang ix hont lxxviii roeden)

Adriaen Kies - eigenaar van - land 21a;
Cornelis Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10300-00-1672:
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10400-00-1672:
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Cornelis Gerrits Darij cluijt - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10500-00-1672:
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Cornelis Gerrits Darij kluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10500-00-1672:
land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 31b;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw - gebruiker van - land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10500-00-1672:
Pr Jacobs Sprockenb 1665
land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 275;
Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16700-00-1672:
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw 1668
land 283a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden x voet)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 283a;
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw - gebruiker van - land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16900-00-1672:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668
land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw - gebruiker van - land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16900-00-1672:
Adriaen Kies (reeds overleden)
land 287a (omvang iii morgen lxxviii voet)

Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 287a;
Adriaen Kies - heeft - d Erffgen;
d Erffgen - eigenaar van - land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17000-00-1676:
Pr Jacobs Sprockenb 1665
land 20 (omvang ii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 700-00-1676:
Cornelis Gerrits Darijcluijt 1665
land 21a (omvang ix hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 21a;
Cornelis Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 800-00-1676:
Pr Jacobs Sprockenb 1665
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 900-00-1676:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Corn Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1000-00-1676:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Corn Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1000-00-1676:
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668
de Laege Mae land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - de Laege Mae land 31b;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw - gebruiker van - de Laege Mae land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1000-00-1676:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665
Trompetters Laeghte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen de Kies - eigenaar van - Trompetters Laeghte land 275;
Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetters Laeghte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7200-00-1676:
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw 1668
de Laechte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden x voet)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - de Laechte van Kies land 283a;
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw - gebruiker van - de Laechte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7400-00-1676:
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668
Thuijs Landt land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - Thuijs Landt land 284;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw - gebruiker van - Thuijs Landt land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7400-00-1676:
Adriaen Kies (reeds overleden)
Poulus Weij land 287a (omvang iii morgen lxxviii voet)

Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - Poulus Weij land 287a;
Adriaen Kies - heeft - de Erffgenamen;
de Erffgenamen - eigenaar van - Poulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7500-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 700-00-1680:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665
land 21a (omvang ix hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 21a;
Corn Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 800-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 900-00-1680:
Corn Gerrits Darij cluijt 1665
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Corn Gerrits Darij cluijt - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1000-00-1680:
Corn Gerrits Darij cluijt 1665
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Corn Gerrits Darij cluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1000-00-1680:
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668
de Lage Ma land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - de Lage Ma land 31b;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw - gebruiker van - de Lage Ma land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1000-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665
Trompetters Laegte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen de Kies - eigenaar van - Trompetters Laegte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetters Laegte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7200-00-1680:
Jacob Pieters Bijer bergen in henegouw 1668
de Laegte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden x voet)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - de Laegte van Kies land 283a;
Jacob Pieters Bijer bergen in henegouw - gebruiker van - de Laegte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7400-00-1680:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668
Thuijls Landt land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - Thuijls Landt land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw - gebruiker van - Thuijls Landt land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7400-00-1680:
Adriaen Kies (reeds overleden)
Poulus Weij land 287a (omvang iii morgen lxviii voet)

Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - Poulus Weij land 287a;
Adriaen Kies - heeft - de Erffgen;
de Erffgen - eigenaar van - Poulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7500-00-1684:
Pr Jacobs Sprockenb 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pr Jacobs Sprockenb - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10200-00-1684:
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10500-00-1684:
Corn Gerrits Darij cluijt 1665
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Corn Gerrits Darij cluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10500-00-1684:
Trompetters Laegte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen de Kies - eigenaar van - Trompetters Laegte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetters Laegte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16700-00-1684:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668
de Laegte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden x voet)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - de Laegte van Kies land 283a;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw - gebruiker van - de Laegte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16900-00-1684:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668
Thuijls Landt land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - Thuijls Landt land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw - gebruiker van - Thuijls Landt land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16900-00-1684:
Adriaen Kies (reeds overleden)
Poulus Weij land 287a (omvang iii morgen lxviii voet)

Adriaen Kies - heeft - d erffgen;
Pieter Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Poulus Weij land 287a;
d erffgen - eigenaar van - Poulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17000-00-1688:
Pr Jacobs Sprockelenburch 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Pr Jacobs Sprockelenburch - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 800-00-1688:
Corn Gerrits Darij cluijt 1665
land 21a (omvang viiii hont lxxviii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 21a;
Corn Gerrits Darij cluijt - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 900-00-1688:
Pieter Jacobs Sprockenb 1665
land 28b (omvang ii morgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenb - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1000-00-1688:
Corn Gerrits Darijkluijt 1665
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Corn Gerrits Darijkluijt - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1100-00-1688:
Corn Gerrits Darijkluijt 1665
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 30;
Corn Gerrits Darijkluijt - gebruiker van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1100-00-1688:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668
de Lage Mae land 31b (omvang ii morgen v hont l roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - de Lage Mae land 31b;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw - gebruiker van - de Lage Mae land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1100-00-1688:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665
Trompetters Laegte land 275 (omvang iii morgen xxxiiii roeden)

mr Adriaen de Kies - eigenaar van - Trompetters Laegte land 275;
Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Trompetters Laegte land 275;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7300-00-1688:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668
de Laegte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiiii roeden x voet)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - de Laegte van Kies land 283a;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw - gebruiker van - de Laegte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7500-00-1688:
Thuijls Landt land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - Thuijls Landt land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw - gebruiker van - Thuijls Landt land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7500-00-1688:
Adriaen Kies (reeds overleden)
Paulus Weij land 287a (omvang iii morgen lxviii voet)

Adriaen Kies - heeft - d erffgen;
Pr Jacobs Sprockenburch - gebruiker van - Paulus Weij land 287a;
d erffgen - eigenaar van - Paulus Weij land 287a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7600-00-1688:
de stadt Haerlem 11 december 1669
land 287c (omvang iii hont lxxviiii roeden) bij koop, affgesneden door de treckvaert aende suijtoostsijde

Arij Kies - heeft - de Erffgen;
de Erffgen - gebruiker van - land 287c;
de stadt Haerlem - eigenaar van - land 287c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7600-00-1692:
Ptr Jacobsz Sprockelenburg 1665
land 20 (omvang iii morgen iii hont lxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 20;
Ptr Jacobsz Sprockelenburg - gebruiker van - land 20;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10400-00-1692:
Cornelis Gerrits Darijkluijt 1665
land 21a (omvang ix hont lxxviii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 21a;
Cornelis Gerrits Darijkluijt - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10500-00-1692:
de Moor 13 junij 1685
land 28b (omvang iimorgen ii hont liiii roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 28b;
de Moor - gebruiker van - land 28b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10600-00-1692:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

mr Adriaen Kies - eigenaar van - land 29;
Corn Gerrits Darijcluijt - gebruiker van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10700-00-1692:
Hendrick Jansz Rode 9 junij 1688
de Lage Mad land 31b (omvang ii morgen v 1/2 hont)

Hendrick Jansz Rode - gebruiker van - de Lage Mad land 31b;
mr Adriaen Kies - eigenaar van - de Lage Mad land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10700-00-1696:
Corn Gerrits Darij kluijt 1665
land 21a (omvang viiii hont lxxxvii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 21a;
Corn Gerrits Darij kluijt - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 800-00-1712:
Cornelis Gerritse Darijkluijt 1665
land 21a (omvang viiii hont lxxviii roeden)

mr Adriaan Kies - eigenaar van - land 21a;
Cornelis Gerritse Darijkluijt - gebruiker van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8