Genealogie project persoon weergevenCornelis Jooste van Diest de jonge

voor 1652 - voor 1672


Deze persoon komt voor in het verhaal Het Brugweidje
Relatie met: Pietertje Aris Duijndam
00-00-1652:
land 340b (omvang ix hont)

Abraham van der Burch is eigenaar van land 340b;
jonge Cornelis Joosten is gebruiker van land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 7100-00-1656:
Adriaen Maartens (reeds overleden)
land 91 (omvang vii hont lxviii roeden)

Adriaen Maartens partner van de wed;
de wed is eigenaar van land 91;
jonge Cornelis Joosten is gebruiker van land 91;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9900-00-1656:
Adriaen Maertens (reeds overleden)
land 99 (omvang vi hont xxvi roeden)

Adriaen Maertens partner van de wed.;
de wed. is eigenaar van land 99;
jonge Cornelis Joosten is gebruiker van land 99;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10100-00-1656:
land 129 (omvang v hont l roeden)

jonge Krelis Jooste is eigenaar van land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10800-00-1656:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste is eigenaar van land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10800-00-1656:
land 340a (omvang vi hont)

Abraham van der Burch is eigenaar van land 340a;
jonge Cornelis Joosten is gebruiker van land 340a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 16100-00-1656:
land 340b (omvang ix hont)

Abraham van der Burch is eigenaar van land 340b;
jonge Cornelis Joosten is gebruiker van land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 16100-00-1660:
Adriaen Maartens (reeds overleden)
land 91 (omvang vii hont lxviii roeden)

Adriaen Maartens partner van de wed;
jonge Cornelis Joosten is gebruiker van land 91;
de wed is eigenaar van land 91;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2500-00-1660:
Adriaen Maertens (reeds overleden)
land 99 (omvang vi hont xxvi roeden)

de weduwe van Adriaen Maertens;
de weduwe is eigenaar van land 99;
jonge Cornelis Joosten is gebruiker van land 99;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2700-00-1660:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste is eigenaar van land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3500-00-1660:
land 340a (omvang vi hont)

Abraham van der Burch is eigenaar van land 340a;
jonge Corn Joosten is gebruiker van land 340a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8800-00-1660:
land 340b (omvang ix hont)

Abraham van der Burch is eigenaar van land 340b;
jonge Corn Joosten is gebruiker van land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8819-05-1660:
tesamen vercocht voor 2929 guldens 10 stuijvers
joff Cornelia Pijnssen van der Aa (reeds overleden)
jof Petronella Pijnssen van der Aa (reeds overleden)
hoijlant T (omvang 3 morgen 170 roeden) op de caerte gen. mette letter T
lant R & S (omvang 3 morgen 360 roeden) op de caerte gen. R & S

joff Cornelia Pijnssen van der Aa heeft erffgen;
jof Petronella Pijnssen van der Aa heeft erffgen;
d heer Cornelis van der Hooch heeft in procuratie erffgen;
Jan Maertensz van Raephorst is noord oost belend aan lant R & S;
Cornelis Pieters Glas is noord west belend aan lant R & S;
den hooch ed heer van Warmont is zuid oost belend aan hoijlant T;
Jan Maertensz van Raephorst is noord oost belend aan hoijlant T;
Jacob Louris Langevelt is koper van lant R & S;
Jacob Louris Langevelt is koper van hoijlant T;
jonge Cornelis Joosten van Diest is koper van lant R & S;
jonge Cornelis Joosten van Diest is koper van hoijlant T;
erffgen is zuid oost belend aan lant R & S;
den Weerlaen is zuid west belend aan lant R & S;
de Leeck is noord oost belend aan hoijlant T;
den Weerlaen is zuid west belend aan hoijlant T;
erffgen is verkoper van lant R & S;
erffgen is verkoper van hoijlant T;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5530-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde is voogd van Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl is zuid west belend aan de Banneweij;
Trijntje Arijens is eigenaar van landt;
Hans van Loon heeft de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt is noord oost belend aan landt;
Joost Dircxs is zuid oost belend aan Swaentjes Landt;
Joost Dircxs is zuid west belend aan Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel is noord west belend aan de Banneweij;
d heer Arijen Kies is noord oost belend aan de Banneweij;
Pietertje Arijens is eigenaar van de Banneweij;
Willem Arijens is eigenaar van een huijs;
Matheus Bake is noord west belend aan een huijs;
Matheus Bake is noord oost belend aan een huijs;
Willem Arijens is eigenaar van de Hoeckweij;
Jacob Heijn is zuid oost belend aan de Hoeckweij;
Jacob Heijn is zuid west belend aan de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema is noord west belend aan de Hoeckweij;
d heer Bicker is noord oost belend aan het Margen;
d heer Bicker is zuid oost belend aan het Margen;
Cornelis Pieters Glas is noord west belend aan het Margen;
Cornelis Pieters Glas is zuid west belend aan het Margen;
Jacob Arijens is eigenaar van het Margen;
Jacob Arijens is eigenaar van Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn is zuid oost belend aan de Banneweij;
de Erffgen is zuid oost belend aan landt;
de Weerlaen is zuid west belend aan landt;
s dorps Houttuijn is zuid oost belend aan een huijs;
t Molensteechje is zuid west belend aan een huijs;
Margriettelaen is noord oost belend aan de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom is noord west belend aan Swaentjes Landt;
de Leeck is noord oost belend aan Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7125-05-1663:
een stuck lant (omvang 212 roeden; waarde 347 guldens)

Jean des Wattines kind van David des Wattines;
Jean des Wattines is lasthebber van David des Wattines;
Cornelis Jans Blij is noord belend aan een stuck lant;
Cornelis Jans Blij is oost belend aan een stuck lant;
David des Wattines is verkoper van een stuck lant;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is koper van een stuck lant;
de Margariettelaen is zuid west belend aan een stuck lant;
de Treckvaert is noord west belend aan een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11525-05-1663:
Cornelis Jans Blij (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 2 morgen 8 roeden (omtrent); waarde 1610 guldens 13 stuijvbers 6 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Aelbert Cornelisz Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Pieter Corn Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Jannetge Cornelis kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Jan Cornelisz Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is koper van een stuck lant;
Aelbert Cornelisz Blij is verkoper van een stuck lant;
d heer Jacob Steijn is oost belend aan een stuck lant;
d heer Jacob Steijn is zuid oost belend aan een stuck lant;
Pieter Corn Blij is verkoper van een stuck lant;
Jannetge Cornelis is verkoper van een stuck lant;
Jan Cornelisz Blij is verkoper van een stuck lant;
Margariettelaen is zuid belend aan een stuck lant;
de Treckvaert is noord west belend aan een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11600-00-1664:
25 meij 1661
land 85 (omvang ii morgen iiii roeden)

Jacob Louris is eigenaar van land 85;
jonge Cornelis Jooste is eigenaar van land 85;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11700-00-1664:
1661
Jacob Louris xxv meij 1661
jonge Corn Joosten xxv meij 1661
land 88b (omvang vii morgen xxv roeden)

Jacob Louris is eigenaar van land 88b;
jonge Corn Joosten is eigenaar van land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11700-00-1664:
1656
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste is eigenaar van land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12800-00-1664:
land 340b (omvang iii hont)

Abraham van der Burch is eigenaar van land 340b;
jonge Corn Joosten is gebruiker van land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 18128-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon is voogd van Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits is verkoper van t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt is koper van t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is koper van t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17110-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot als t landt genaest hebbende opten vierden maert 1667 & bij vonnis van schepenen van Hillegom opten x augustus 1667 toegekent
t Bregweijtjen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hont 4 roeden; waarde 772 guld boven de belastinge)

d heer Michiel de With is noord west belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
Jacob Lauris Langevelt is verkoper van t Bregweijtjen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is verkoper van t Bregweijtjen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot is koper van t Bregweijtjen een stuck landt (den cooper sal op het landt houden de somma van 800 guldens);
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17210-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot buijrman tot Hillegom
t Bregweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot is schuldig aan Jacob Lourens Langevelt (800 caroli guldens (afgelost door de huijsvrou van Arij Cornelis op 29 januarij 1683));
Adriaen Cornelis Ackersloot is schuldig aan Corn Jooste van Diest de jonge;
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot is eigenaar van t Bregweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18100-00-1668:
jonge Cornelis Joosten van Diest 1660
land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

jonge Cornelis Joosten van Diest is eigenaar van land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3500-00-1668:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste Diest is eigenaar van land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3500-00-1668:
Jan Jans Buijck 1663
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest is eigenaar van de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck is gebruiker van de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7400-00-1668:
Corn Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier naer volgende

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7500-00-1672:
jonge Cornelis Jooste van Diest 1660
t Santvoorder Landt land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

jonge Cornelis Jooste van Diest is eigenaar van t Santvoorder Landt land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13000-00-1672:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste Diest is eigenaar van land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13000-00-1672:
Jan Jans Buijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck is gebruiker van de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16800-00-1672:
Cornelis Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Cornelis Joosten van Diest de jonge is eigenaar van land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16905-05-1672:
Pietertje Adriaens Duijndam wed
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden)
een stuck weij landt (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 1800 caroli guldens)

Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertje Adriaens Duijndam;
Jacob Hendricxs Sprockenburch is zuid oost belend aan een stuck weij landt;
Jacob Hendricxs Sprockenburch is zuid west belend aan een stuck weij landt;
Willem Adriaens van Duijndam is verkoper van een stuck weij landt;
Pietertje Adriaens Duijndam is koper van een stuck weij landt;
de dijck van de nieuwe Treckvaert is noord west belend aan een stuck weij landt;
Margrietenlaen is noord oost belend aan een stuck weij landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23500-00-1676:
jonge Cornelis Jooste van Diest 1660
t Santvoorder Landt land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

jonge Cornelis Jooste van Diest is eigenaar van t Santvoorder Landt land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3500-00-1676:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste Diest is eigenaar van land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3500-00-1676:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Buijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck is gebruiker van de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7400-00-1676:
Crs Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Crs Joosten van Diest de jonge is eigenaar van land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7500-00-1680:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Beuijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van de Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck is gebruiker van de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7400-00-1680:
Corn Joosten van Diest de jonge 1663
Maerten Cornelis van Diest 24 junij 1676
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Corn Gerrits hier navolgende

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van land 285b;
Maerten Cornelis van Diest is gebruiker van land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7500-00-1684:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Beuijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van de Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck is gebruiker van de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16800-00-1688:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van de Banneweij land 282a;
Jan Jansz Beuijck is gebruiker van de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7400-00-1692:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van Banneweij land 282a;
Jan Jansz Beuijck is gebruiker van Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17100-00-1696:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erff
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge is eigenaar van Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck is gebruiker van Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7300-00-1712:
Jan Janse Buijck 1665
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Cor Jooste van Diest de jonge is eigenaar van Banneweij land 282a;
Jan Janse Buijck is gebruiker van Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 73