Genealogie project persoon weergeven


Cornelis Jooste van Diest de jonge

voor 1652 - voor 1672


Deze persoon komt voor in het verhaal Het Brugweidje
Relatie met: Pietertje Aris Duijndam
00-00-1652:
land 340b (omvang ix hont)

Abraham van der Burch - eigenaar van - land 340b;
jonge Cornelis Joosten - gebruiker van - land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 7100-00-1656:
Adriaen Maartens (reeds overleden)
land 91 (omvang vii hont lxviii roeden)

Adriaen Maartens partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 91;
jonge Cornelis Joosten - gebruiker van - land 91;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9900-00-1656:
Adriaen Maertens (reeds overleden)
land 99 (omvang vi hont xxvi roeden)

Adriaen Maertens partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 99;
jonge Cornelis Joosten - gebruiker van - land 99;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10100-00-1656:
land 129 (omvang v hont l roeden)

jonge Krelis Jooste - eigenaar van - land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10800-00-1656:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste - eigenaar van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10800-00-1656:
land 340a (omvang vi hont)

Abraham van der Burch - eigenaar van - land 340a;
jonge Cornelis Joosten - gebruiker van - land 340a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 16100-00-1656:
land 340b (omvang ix hont)

Abraham van der Burch - eigenaar van - land 340b;
jonge Cornelis Joosten - gebruiker van - land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 16100-00-1660:
Adriaen Maartens (reeds overleden)
land 91 (omvang vii hont lxviii roeden)

Adriaen Maartens partner van de wed;
jonge Cornelis Joosten - gebruiker van - land 91;
de wed - eigenaar van - land 91;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2500-00-1660:
Adriaen Maertens (reeds overleden)
land 99 (omvang vi hont xxvi roeden)

de weduwe - van - Adriaen Maertens;
de weduwe - eigenaar van - land 99;
jonge Cornelis Joosten - gebruiker van - land 99;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2700-00-1660:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste - eigenaar van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3500-00-1660:
land 340a (omvang vi hont)

Abraham van der Burch - eigenaar van - land 340a;
jonge Corn Joosten - gebruiker van - land 340a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8800-00-1660:
land 340b (omvang ix hont)

Abraham van der Burch - eigenaar van - land 340b;
jonge Corn Joosten - gebruiker van - land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8819-05-1660:
tesamen vercocht voor 2929 guldens 10 stuijvers
joff Cornelia Pijnssen van der Aa (reeds overleden)
jof Petronella Pijnssen van der Aa (reeds overleden)
hoijlant T (omvang 3 morgen 170 roeden) op de caerte gen. mette letter T
lant R & S (omvang 3 morgen 360 roeden) op de caerte gen. R & S

joff Cornelia Pijnssen van der Aa - heeft - erffgen;
jof Petronella Pijnssen van der Aa - heeft - erffgen;
d heer Cornelis van der Hooch - heeft in procuratie - erffgen;
Jan Maertensz van Raephorst - belend aan - lant R & S;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - lant R & S;
den hooch ed heer van Warmont - belend aan - hoijlant T;
Jan Maertensz van Raephorst - belend aan - hoijlant T;
Jacob Louris Langevelt - koper van - lant R & S;
Jacob Louris Langevelt - koper van - hoijlant T;
jonge Cornelis Joosten van Diest - koper van - lant R & S;
jonge Cornelis Joosten van Diest - koper van - hoijlant T;
erffgen - belend aan - lant R & S;
den Weerlaen - belend aan - lant R & S;
de Leeck - belend aan - hoijlant T;
den Weerlaen - belend aan - hoijlant T;
erffgen - verkoper van - lant R & S;
erffgen - verkoper van - hoijlant T;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5530-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7125-05-1663:
een stuck lant (omvang 212 roeden; waarde 347 guldens)

Jean des Wattines kind van David des Wattines;
Jean des Wattines - lasthebber van - David des Wattines;
Cornelis Jans Blij - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Jans Blij - belend aan - een stuck lant;
David des Wattines - verkoper van - een stuck lant;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - een stuck lant;
de Margariettelaen - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11525-05-1663:
Cornelis Jans Blij (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 2 morgen 8 roeden (omtrent); waarde 1610 guldens 13 stuijvbers 6 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Aelbert Cornelisz Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Pieter Corn Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Jannetge Cornelis kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Jan Cornelisz Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - een stuck lant;
Aelbert Cornelisz Blij - verkoper van - een stuck lant;
d heer Jacob Steijn - belend aan - een stuck lant;
d heer Jacob Steijn - belend aan - een stuck lant;
Pieter Corn Blij - verkoper van - een stuck lant;
Jannetge Cornelis - verkoper van - een stuck lant;
Jan Cornelisz Blij - verkoper van - een stuck lant;
Margariettelaen - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11600-00-1664:
25 meij 1661
land 85 (omvang ii morgen iiii roeden)

Jacob Louris - eigenaar van - land 85;
jonge Cornelis Jooste - eigenaar van - land 85;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11700-00-1664:
1661
Jacob Louris xxv meij 1661
jonge Corn Joosten xxv meij 1661
land 88b (omvang vii morgen xxv roeden)

Jacob Louris - eigenaar van - land 88b;
jonge Corn Joosten - eigenaar van - land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11700-00-1664:
1656
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste - eigenaar van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12800-00-1664:
land 340b (omvang iii hont)

Abraham van der Burch - eigenaar van - land 340b;
jonge Corn Joosten - gebruiker van - land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 18128-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon - voogd van - Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits - verkoper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17110-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot als t landt genaest hebbende opten vierden maert 1667 & bij vonnis van schepenen van Hillegom opten x augustus 1667 toegekent
t Bregweijtjen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hont 4 roeden; waarde 772 guld boven de belastinge)

d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
Jacob Lauris Langevelt - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - t Bregweijtjen een stuck landt (den cooper sal op het landt houden de somma van 800 guldens);
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17210-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot buijrman tot Hillegom
t Bregweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Jacob Lourens Langevelt (800 caroli guldens (afgelost door de huijsvrou van Arij Cornelis op 29 januarij 1683));
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Corn Jooste van Diest de jonge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18100-00-1668:
jonge Cornelis Joosten van Diest 1660
land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

jonge Cornelis Joosten van Diest - eigenaar van - land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3500-00-1668:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste Diest - eigenaar van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3500-00-1668:
Jan Jans Buijck 1663
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7400-00-1668:
Corn Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier naer volgende

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7500-00-1672:
jonge Cornelis Jooste van Diest 1660
t Santvoorder Landt land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

jonge Cornelis Jooste van Diest - eigenaar van - t Santvoorder Landt land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13000-00-1672:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste Diest - eigenaar van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13000-00-1672:
Jan Jans Buijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16800-00-1672:
Cornelis Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Cornelis Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16905-05-1672:
Pietertje Adriaens Duijndam wed
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden)
een stuck weij landt (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 1800 caroli guldens)

Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertje Adriaens Duijndam;
Jacob Hendricxs Sprockenburch - belend aan - een stuck weij landt;
Jacob Hendricxs Sprockenburch - belend aan - een stuck weij landt;
Willem Adriaens van Duijndam - verkoper van - een stuck weij landt;
Pietertje Adriaens Duijndam - koper van - een stuck weij landt;
de dijck van de nieuwe Treckvaert - belend aan - een stuck weij landt;
Margrietenlaen - belend aan - een stuck weij landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23500-00-1676:
jonge Cornelis Jooste van Diest 1660
t Santvoorder Landt land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

jonge Cornelis Jooste van Diest - eigenaar van - t Santvoorder Landt land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3500-00-1676:
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

jonge Cornelis Jooste Diest - eigenaar van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3500-00-1676:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Buijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7400-00-1676:
Crs Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Crs Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7500-00-1680:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Beuijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7400-00-1680:
Corn Joosten van Diest de jonge 1663
Maerten Cornelis van Diest 24 junij 1676
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Corn Gerrits hier navolgende

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;
Maerten Cornelis van Diest - gebruiker van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7500-00-1684:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Beuijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16800-00-1688:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jansz Beuijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7400-00-1692:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - Banneweij land 282a;
Jan Jansz Beuijck - gebruiker van - Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17100-00-1696:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erff
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck - gebruiker van - Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7300-00-1712:
Jan Janse Buijck 1665
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Cor Jooste van Diest de jonge - eigenaar van - Banneweij land 282a;
Jan Janse Buijck - gebruiker van - Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 73