Genealogie project persoon weergeven


Jan Adriaans van Bredenrode

voor 1652 - voor 1659




Relatie met: Onbekende partner

Kinderen:

Arij

Cornelis
- Relatie met: Grietje Thijse



Relatie met: naam niet gevonden




00-00-1652:
land 197 (omvang ii morgen xci roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 197;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 42



00-00-1652:
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 42



00-00-1652:
land 202 (omvang viii hont lxxviii roeden)

Adriaen Jans - eigenaar van - land 202;
Jan Adriaens Hits - gebruiker van - land 202;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 43



00-00-1652:
land 206 (omvang ii morgen ii hont xxvii roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 206;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 44



00-00-1652:
land 207a (omvang i morgen iiii hont xxvii roeden) d'eene helft

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 207a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 44



00-00-1652:
land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 45



00-00-1652:
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 45



00-00-1652:
land 213a (omvang ii morgen i hont l roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 213a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 45



00-00-1652:
land 214a (omvang ii morgen l roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 214a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 45



00-00-1652:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 243 (omvang vi morgen iii hont xlii roeden)

Jan Adriaens Hits - gebruiker van - land 243;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 243;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 51



00-00-1652:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 244 (omvang vii morgen iii hont lxxii roeden)

Jan Adriaens Hits - gebruiker van - land 244;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 244;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 51



00-00-1652:
land 248b (omvang ix hont)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 248b;
Jan - gebruiker van - land 248b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 52



00-00-1656:
land 32b (omvang xiii hont)

Jan Arijens Hits - eigenaar van - land 32b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 84



00-00-1656:
land 35 (omvang xi hont lii roeden)

David de Wattines - eigenaar van - land 35;
Jan Arijens Hits - gebruiker van - land 35;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 85



00-00-1656:
land 63 (omvang x hont xxii roeden)

d'here Opstraten - eigenaar van - land 63;
Jan Ariens Hits - gebruiker van - land 63;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 92



00-00-1656:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 95



00-00-1656:
land 78 (omvang III morgen ii hont xxiiii roeden)

Jan Arijens Hits - gebruiker van - land 78;
jonchr van der Nath - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 96



00-00-1656:
land 197 (omvang ii morgen xci roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 197;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 125



00-00-1656:
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 125



00-00-1656:
land 206 (omvang ii morgen ii hont xxvii roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 206;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 127



00-00-1656:
land 225 (omvang xi hont lxxxvii roeden)

d'heer Johan Sicx - eigenaar van - land 225;
Jan Adriaens Hits - gebruiker van - land 225;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 132



00-00-1656:
de Haverweij land 248c (omvang i morgen i hont)

Jan Hits - eigenaar van - de Haverweij land 248c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 137



00-00-1656:
land 250a (omvang ii morgen)

Jan Arijens Hits - gebruiker van - land 250a;
d'heer Sijpesteijn - eigenaar van - land 250a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 138



00-00-1656:
land 254 (omvang ii morgen v hont lxxviii roeden)

d' heer Sijpesteijn - eigenaar van - land 254;
Jan Arents Hits - gebruiker van - land 254;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 139



00-00-1656:
land 292 (omvang iiii hont)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 149



00-00-1656:
land 293 (omvang iiii hont lxii roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 293;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 149



00-00-1656:
land 294b (omvang iii hont xxv roeden)

Jan Arijens van Bredenrode - gebruiker van - land 294b;
de graeffel - eigenaar van - land 294b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 149



00-00-1656:
land 295 (omvang x hont)

Jan Adriaens van Bredenrode - gebruiker van - land 295;
de graeffelicheijt - eigenaar van - land 295;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 149



00-00-1656:
land 297 (omvang iii hont lxiii roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 297;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 150



00-00-1656:
land 298 (omvang ii morgen iii hont xi roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 298;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 150



00-00-1656:
land 299 (omvang ii hont x roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - gebruiker van - land 299;
de graeffel - eigenaar van - land 299;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 150



00-00-1656:
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden)

Henrick van Berckenrode - eigenaar van - land 300;
Jan Adriaens van Bredenrode - gebruiker van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 151



00-00-1656:
land 311 (omvang vi hont xl roeden)

Jan Arijens van Bredenrode - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 153



24-05-1656:
Davidt de Wattines woonende tot Haerlem
Jan Arents Hits geseijt Bredenrode buijrman ende duijnmeijer tot Hillegom
Arij Jans van Bredenrode soon van de cooper, borgh in aparte acte dd 24 mei 1656
Cornelis Jans van Bredenrode soon van de cooper, borgh in aparte acte dd 24 mei 1656
een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant (omvang 4 morgen 44 roeden; waarde 3600) gelegen inde ambachte van Hillegom

Arij Jans van Bredenrode kind van Jan Arents Hits;
Cornelis Jans van Bredenrode kind van Jan Arents Hits;
Davidt de Wattines - schuldeiser van - Jan Arents Hits (3600 caroli guldens in aparte acte dd 24 mei 1656);
Davidt de Wattines - verkoper van - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;
d'heer Gillis van Heussen - belend aan - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;
Floris Cornelis - belend aan - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;
Floris Cornelis - belend aan - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;
Floris Cornelis - belend aan - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;
Allert Adriaens - belend aan - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;
Jan Arents Hits - koper van - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;
de Wildernisse - belend aan - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;
de Wildernisse - belend aan - een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 12



24-05-1657:
Jan Arijens van Bredenrode duijnmeijer
Anna Dircxs weduwe
Gerrit Meessen (reeds overleden)
een stuck lants (omvang 14 hont en ettelijcke roeden; waarde 3500 guldens) gelegen in Hillegum

Gerrit Meessen partner van Anna Dircxs;
Hendrick Meessen - belend aan - een stuck lants;
Hendrick Meessen - belend aan - een stuck lants;
Jan Arijens van Bredenrode - verkoper van - een stuck lants;
Anna Dircxs - koper van - een stuck lants;
de Convents Oostcampen - belend aan - een stuck lants;
den Heerewech - belend aan - een stuck lants;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 14



00-00-1658:
is niet gepasseert
Jan Adriaens van Bredenrode duijnmeijer
Pieter Jans Poll gerechtsbode van Hillegum
lant (omvang 3 morgen; waarde 2000 guldens) gelegen aende Oostenderlaen inde banne van Hillegum

Jan Maerts van Raephorst - belend aan - lant;
Has - belend aan - lant;
Jan Adriaens van Bredenrode - verkoper van - lant;
Pieter Jans Poll - koper van - lant;
de Leeck - belend aan - lant;
de Oostenderlaen - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 23



17-07-1658:
Jan Adriaens van Bredenrode duijnmeijer
een stuck lant (omvang 1 morgen 86 roeden (omtrent); waarde 350 guldens)
t Oudemanhuijs tot Haerlem

d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernisse van d heer Sijpesteijn;
Leendert Bruijns van der Bijl - koper van - een stuck lant;
Jan Adriaens van Bredenrode - verkoper van - een stuck lant;
t Oudemanhuijs - belend aan - een stuck lant;
t Oudemanhuijs - belend aan - een stuck lant;
de Wildernisse van d heer Sijpesteijn - belend aan - een stuck lant;
de Wildernisse van d heer Sijpesteijn - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 36



11-09-1658:
Jan Adriaens van Bredenrode duijnmeijer
d heer Corn van Campen curateur over den desolaten ende insolventen gecedeerden boedel & goederen
Johan van Doorn curateur over den desolaten ende insolventen gecedeerden boedel & goederen
een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt (omvang 4 morgen 44 roeden; waarde 3000 car guldens) gelegen inden ambachte van Hillegum

d heer Corn van Campen - curator van - Jan Adriaens van Bredenrode;
Johan van Doorn - curator van - Jan Adriaens van Bredenrode;
Jan Adriaens van Bredenrode - verkoper van - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;
d heer Gillis van Heussen - belend aan - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;
Floris Cornelis - belend aan - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;
Floris Cornelis - belend aan - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;
Allert Adriaens - belend aan - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;
ed. mo. heere vande reecken der domeijnen van de staten van Hollant & westvrieslandt - koper van - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;
de Wildernisse - belend aan - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;
de Wildernisse - belend aan - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;
de Wildernisse - belend aan - een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 37



01-12-1658:
Jan Adriaens van Brederode duijnmeijer
een stuck lant (omvang 14 hont (omtrent)) gelegen in de Oostender polder daer de molen op staat

Jan Poll - heeft in procuratie - Albertus van de Hooch;
Albertus van de Hooch - geeft in erfpacht - een stuck lant;
Jan Adriaens van Brederode - neemt in erfpacht - een stuck lant (20 guldens jaerlijcx);
d heer Meermans - belend aan - een stuck lant;
d heer Meermans - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;
de stad Haerlem - belend aan - een stuck lant;
de stad Haerlem - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 22



27-11-1659:
mr Pieter van Robaijs schoolmeester alhier
Johan van Heussen tot Leijden
Jan Arijens Hits (reeds overleden), duijnmeijer tot Hillegum

Jan Arijens Hits partner van wedue;
Cornelis Sijmons van Bredenrode - schuldig aan - Johan van Heussen (2500 car guldens);
mr Pieter van Robaijs - heeft in procuratie - Cornelis Sijmons van Bredenrode;
Cornelis Sijmons van Bredenrode - eigenaar van - een huijsinge ende werff, potinge ende plantinge mitsgaders de erffpachjt landen (onlancx bij decreet van de Hove van Hollandt gecocht van de wedue);
wedue - voorheen eigenaar van - een huijsinge ende werff, potinge ende plantinge mitsgaders de erffpachjt landen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 51



00-12-1659:
(niet gedateerd en niet ondertekend)
Jan Adriaens van Bredenrode duijnmeijer
Adriaen Jans van Brederode borg van zijn vader
Theunissie Maertens weduwe woonende in Hillegum
Gerrit Lauris (reeds overleden)
lant (omvang 14 hont (omtrent)) gelegen aen Oostenderlaen

Adriaen Jans van Brederode kind van Jan Adriaens van Bredenrode;
Gerrit Lauris partner van Theunissie Maertens;
Jan Adriaens van Bredenrode - schuldig aan - Jacob Louweris Langevelt (300 car guldens);
Jan Adriaens van Bredenrode - schuldig aan - Theunissie Maertens;
Albertus van der Hooch - geeft in erfpacht - lant;
Jan Adriaens van Bredenrode - heeft in erfpacht - lant;
de heer Meerman - belend aan - lant;
de heer Meerman - belend aan - lant;
de Leeck - belend aan - lant;
de stad Haerlem - belend aan - lant;
de stad Haerlem - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 52



00-00-1660:
land 63 (omvang x hont xxii roeden)

Opstraten - eigenaar van - land 63;
Jan Ariens Hits - gebruiker van - land 63;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 18



00-00-1660:
land 214a (omvang ii morgen l roeden)

Jan Arijens Hits - eigenaar van - land 214a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 56



00-00-1660:
land 248c (omvang i morgen i hont)

Jan Arijens Hits - eigenaar van - land 248c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 64



00-00-1660:
land 248d (omvang ix hont)

Jan Arijens Hits - eigenaar van - land 248d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 64



00-00-1660:
land 250a (omvang ii morgen)

Sijpesteijn - eigenaar van - land 250a;
Jan Arijens Hits - gebruiker van - land 250a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 65



00-00-1660:
land 254 (omvang ii morgen v hont lxxviii roeden)

d' heer Sijpesteijn - eigenaar van - land 254;
Jan Arents Hits - gebruiker van - land 254;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 66



00-00-1660:
land 292 (omvang iiii hont)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 292;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 76



00-00-1660:
land 293 (omvang iiii hont lxii roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 293;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 76



00-00-1660:
land 294b (omvang iii hont xxv roeden)

Jan Arijens van Bredenrode - gebruiker van - land 294b;
de graeffel - eigenaar van - land 294b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 76



00-00-1660:
land 295 (omvang x hont)

Jan Adriaens van Bredenrode - gebruiker van - land 295;
de graeffel - eigenaar van - land 295;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 76



00-00-1660:
land 297 (omvang iii hont lxiii roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 297;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 77



00-00-1660:
land 298 (omvang ii morgen iii hont xi roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 298;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 77



00-00-1660:
land 299 (omvang ii hont x roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - gebruiker van - land 299;
de graeffel - eigenaar van - land 299;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 77



00-00-1660:
land 300 (omvang viii hont xxxvi roeden)

Henrick van Berckenrode - eigenaar van - land 300;
Jan Adriaens van Bredenrode - gebruiker van - land 300;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 78



00-00-1660:
land 311 (omvang vi hont xl roeden)

Jan Arijens van Bredenrode - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 80



01-02-1662:
Jan Arijens van Bredenrode duijnmaijer
Absalon Meijnderts duijnmaijer
een huijs ende erve (waarde 100 caroli guldens) staende ende gelegen inde ambachte van Hillegom

Floris Cornelis - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Arijens van Bredenrode - verkoper van - een huijs ende erve;
Absalon Meijnderts - koper van - een huijs ende erve;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erve;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erve;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 76



00-00-1664:
uijt drije voorgaende partijen, 1656
land 248c (omvang vii hont)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 248c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 157



00-00-1664:
land 250a (omvang ii morgen)

d'heer Sijpesteijn - eigenaar van - land 250a;
Jan Arents Hits - gebruiker van - land 250a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 158



00-00-1664:
land 254 (omvang ii morgen v hont lxxviii roeden)

d' heer Sijpesteijn - eigenaar van - land 254;
Jan Arents Hits - gebruiker van - land 254;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 159



00-00-1664:
land 293 (omvang iiii hont lxii roeden)

Jan Adriaensz van Bredenrode - eigenaar van - land 293;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 169



00-00-1664:
land 294b (omvang iii hont xxv roeden)

Jan Arijens van Bredenrode - gebruiker van - land 294b;
de graeffel - eigenaar van - land 294b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 169



00-00-1664:
land 295 (omvang x hont)

Jan Arijens van Bredenrode - gebruiker van - land 295;
de graeffel - eigenaar van - land 295;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 169



00-00-1664:
land 297 (omvang iii hont lxiii roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 297;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 170



00-00-1664:
land 298 (omvang ii morgen iii hont xi roeden)

Jan Adriaens van Bredenrode - eigenaar van - land 298;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 170



00-00-1664:
land 299 (omvang ii hont x roeden)

Jan Adriaensz van Bredenrode - gebruiker van - land 299;
de graeffel - eigenaar van - land 299;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 170



00-00-1664:
land 311 (omvang vi hont xl roeden)

Jan Arijensz van Bredenrode - eigenaar van - land 311;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 173



17-06-1668:
jr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn ten Dom tot Utrecht, bailliu & houtvester van Brederode
landt (omvang 14 hondt (omtrent); waarde 250 guldens) gelegen inde Oosteijnder polder inden ambachte van Hillegom

de heer Aelbert van der Hooch - heeft - de Erffgenamen;
Jan Adriaens Hits - verkoper van - landt (in erfpacht);
jr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn - koper van - landt (in erfpacht);
de Erffgenamen - geven in erfpacht - landt (voor een somma van 20 guldens sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 197