Genealogie project persoon weergeven


Frans Barends Koussebant

voor 1656 - na 1664


00-00-1656:
land 256a (omvang xv hont)

Frans Barents Koussebant - eigenaar van - land 256a;
Henrick Meesse - gebruiker van - land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13919-05-1656:
Trijntje Michiels weduwe
Jeroen Jacobs voogd van de naegelaten weeskinderen van Floris Lauris Croon
Floris Lauris Croon (reeds overleden)
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
een stuck weij ofte hoijlant (omvang 15 hont; waarde 1800 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegum

Floris Lauris Croon partner van Trijntje Michiels;
Pieter Cornelis van Sijp partner van wed;
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Trijntje Michiels (1800 guldens in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Maerten Cornelis Croon (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Jeroen Jacobs (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Jeroen Jacobs - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Frans Barents Koussebant - koper van - een stuck weij ofte hoijlant;
wed - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
Dirck Frans - heeft - erfgenaemen;
mr Johan de With - heeft - erfgenaemen;
Trijntje Michiels - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Maerten Cornelis Croon - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
erfgenaemen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
erfgenaemen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
de vaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1007-06-1658:
landt (omvang 8 hont 6 roeden; waarde 1612 guldens) gelegen in de ambachte van Hillegum

d heer Adriaen van Dorp - schuldig aan - Claes Dircxs van Schravenmade (1612 guldens in apparte acte dd 16 junij 1658);
d heer mr Michiel de With - heeft in procuratie - Claes Dircxs van Schravenmade;
d heer Corn van Sijpesteijn - belend aan - landt;
d heer Adriaen van Dorp - belend aan - landt;
Frans Barents Coussebandt - belend aan - landt;
Claes Dircxs van Schravenmade - verkoper van - landt;
d heer Adriaen van Dorp - koper van - landt;
Claes van Deijl - belend aan - landt;
de nieuwe Haerlemer vaert - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 2807-06-1658:
Maritgen Willems weduwe
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
lant (omvang 1 morgen 150 roeden; waarde 1250 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegum

Pieter Cornelis van Sijp partner van Maritgen Willems;
Isaacq Joosten van Bouckhoute - voogd van - Maritgen Willems;
d heer Frans Barents Koussebandt - schuldig aan - Maritgen Willems (1200 guldens in aparrte acte dd 7 junij 1658);
Maritgen Willems - verkoper van - lant;
d heer Frans Barents Koussebandt - koper van - lant;
d heer Frans Barents Koussebandt - belend aan - lant;
d heer Frans Barents Koussebandt - belend aan - lant;
de Nieuwe Wech sloot - belend aan - lant;
de Hooge Veenen watering - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3107-06-1658:
een hoeckje lant (omvang 218 roeden; waarde 363 guld 6 st 8 pen) affgegaen door de nieuwe gemaeckte trekvaert van sijn landt, gelegen in de ambachte van Hillegum

Franchoijs Barents Koussebandt - verkoper van - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
de Nieuwe Trekvaert - belend aan - een hoeckje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3400-00-1664:
land 256a (omvang xv hont)

Hendrick Meesse - gebruiker van - land 256a;
Frans Barentsz Koussebant - eigenaar van - land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15900-00-1664:
Dirck Louris in twee partijen
Arij Cornelis in twee partijen
land 265 (omvang vi morgen iii hont lvii roeden)

Frans Barentsz Koussebant - eigenaar van - land 265;
Dirck Louris - gebruiker van - land 265;
Arij Cornelis - gebruiker van - land 265;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 162