Genealogie project persoon weergeven


Adriaan van Dorp

voor 1658 - na 1688




Relatie met: naam niet gevonden




15-03-1658:
d heer mr Adriaen Dorp woonende tot Haerlem
Maertgen Willems wed.
Pieter Cornelis Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsgterdam
lant (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 362 guldens 5 stuijvers)

Pieter Cornelis Sijp partner van Maertgen Willems;
d heer Johan Sicx - verkoper van - lant (gekocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - lant;
Maertgen Willems - verkoper van - lant (verkocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
de heer Kousebant - belend aan - lant;
de heer Kousebant - belend aan - lant;
d Oudt Arckel - belend aan - lant;
de vaart - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 25



07-06-1658:
landt (omvang 8 hont 6 roeden; waarde 1612 guldens) gelegen in de ambachte van Hillegum

d heer Adriaen van Dorp - schuldig aan - Claes Dircxs van Schravenmade (1612 guldens in apparte acte dd 16 junij 1658);
d heer mr Michiel de With - heeft in procuratie - Claes Dircxs van Schravenmade;
d heer Corn van Sijpesteijn - belend aan - landt;
d heer Adriaen van Dorp - belend aan - landt;
Frans Barents Coussebandt - belend aan - landt;
Claes Dircxs van Schravenmade - verkoper van - landt;
d heer Adriaen van Dorp - koper van - landt;
Claes van Deijl - belend aan - landt;
de nieuwe Haerlemer vaert - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 28



07-06-1658:
een hoeckje lant (omvang 218 roeden; waarde 363 guld 6 st 8 pen) affgegaen door de nieuwe gemaeckte trekvaert van sijn landt, gelegen in de ambachte van Hillegum

Franchoijs Barents Koussebandt - verkoper van - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
de Nieuwe Trekvaert - belend aan - een hoeckje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 34



00-00-1660:
i morgen ii hont vi roeden, de rest aen de vaert gegaen
land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - land 255;
Huich Engels - gebruiker van - land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 66



26-12-1661:
Simon Pieters woonende tot Hoorn
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
de Bulte een stuck landt (omvang 1 morgen; waarde 900 gulden) gelegen in de ambachte van Hillegum onder Gerrit Aven Wech en Beecx polder

d heer Johan Sicx - schuldig aan - Simon Pieters (900 car guldens in aparte akte dd 25 december 1661);
d heer raetheer Fannius - belend aan - de Bulte een stuck landt;
Leendert Aelberts - belend aan - de Bulte een stuck landt;
Adriaen van Dorp - belast - de Bulte een stuck landt;
Simon Pieters - verkoper van - de Bulte een stuck landt;
d heer Johan Sicx - koper van - de Bulte een stuck landt;
de Groote Sloot - belend aan - de Bulte een stuck landt;
de Molmsloot - belend aan - de Bulte een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 72



23-04-1663:
Marcus Marcusz van der Wal metselaer tot Haerlem
d heer mr Michiel de Witte woonende tot Amsterdam
d heer Andries van Ackersloot secretaris der stede Haerlem
land (omvang 13 hont 50 roeden; waarde 2000 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (2000 guldens in aparte acte dd 23 april 1663);
Adriaen Cornelis van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
Marcus Marcusz van der Wal - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
d heer mr Michiel de Witte - verkoper van - land;
d heer Andries van Ackersloot - koper van - land;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - koper van - land;
Marcus Marcusz van der Wal - koper van - land;
Dirck Wouters - belend aan - land;
d heer mr Adriaen van Dorp - belend aan - land;
Frans Barents Koussebant - belend aan - land;
den Beecklaen - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 111



00-00-1664:
land 255b (omvang i morgen)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - land 255b;
Huich Engelsz - gebruiker van - land 255b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 159



00-00-1664:
land 256d (omvang ii hont)

d' heer Adriaen van Dorp - eigenaar van - land 256d;
Huich Engels - gebruiker van - land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 159



00-00-1664:
19 junij 1659
land 256e (omvang i hont lxi roeden)

d'heer van Dorp - eigenaar van - land 256e;
Huijch Engelsz - gebruiker van - land 256e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 159



00-00-1668:
Corn Jacobs jonge engel 1668
Oetgens Weij land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - Oetgens Weij land 255;
Corn Jacobs jonge engel - gebruiker van - Oetgens Weij land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 66



00-00-1668:
Corn Jacobs jongen Engel 1668
Florislouwenlandt land 256d (omvang ii hont) van Coussebant bij coop

d' heer Adriaen van Dorp - eigenaar van - Florislouwenlandt land 256d;
Corn Jacobs jongen Engel - gebruiker van - Florislouwenlandt land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 67



30-05-1668:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
d heer Adriaen van Dorp (reeds overleden), zalr
lant (omvang 3 morgen; waarde 2300 guldens) gelegen ove duijn in Hillegom

Pieter Jans Langevelt partner van Maertje Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Gerrit Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Hendrick Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Maertje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jannetje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
d heer Adriaen van Dorp partner van de weduwe;
Cornelis Jacobs Croon - belend aan - lant;
Pieter Jans Langevelt - belend aan - lant;
Cornelis Jacobs Croon - belend aan - lant (en overige erfgenamen);
de weduwe - belend aan - lant;
wel eed. heere Hendricus van Opt Straten - koper van - lant;
Cornelis Jacobs Croon - verkoper van - lant (en overige erfgenamen);
t Heiligeestlant - heeft een noodweg over - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 195



27-07-1669:
de twee stucken lant zijn groot omtrent drije morgen anderhalff hondt
Davidt des Watines (reeds overleden)
Heijltge Vos (reeds overleden)
d heer Francoijs Jans Meerman bewint hebber vande oostindische compagnie
mr Adriaen van Dorp (reeds overleden)
d heer Willem Schaep (reeds overleden)
twee stucken lant (omvang 3 morgen 1,5 hondt (omtrent); waarde 1600 caroli guldens)

Jacobus Hasselaer partner van Judick des Watines;
Isack Kalckoen partner van Metge des Wattines;
d heer Johannis de Wattijn kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Jacobus des Watines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Dircq des Watines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Heijltge des Watines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Judick des Watines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
Metge des Wattines kind van Davidt des Watines en Heijltge Vos;
mr Adriaen van Dorp partner van de wed;
d heer Willem Schaep partner van de weduwe;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Judick des Watines;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Metge des Wattines;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Jacobus des Watines;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Dircq des Watines;
d heer Johannis de Wattijn - lasthebber van - Heijltge des Watines;
d heer Johannis de Wattijn - verkoper van - twee stucken lant;
d heer Francoijs Jans Meerman - koper van - twee stucken lant;
d heer Nicolaes van Loon - belend aan - stuck lant 1;
d heer Lieven van Loon - belend aan - stuck lant 1;
de wed - belend aan - stuck lant 1;
joffvrou van Rhijn - belend aan - stuck lant 2;
de weduwe - belend aan - stuck lant 2;
twee stucken lant - bevat - stuck lant 1;
twee stucken lant - bevat - stuck lant 2;
de Dwerswech - belend aan - stuck lant 1;
de Leeck - belend aan - stuck lant 1;
de Dwerswech - belend aan - stuck lant 2;
de Haerlemmer Meer - belend aan - stuck lant 2;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 204



11-12-1669:
juffr Catharine de Kies (reeds overleden), wijlen, weduwe
heer & mr Adriaen van Dorp (reeds overleden)
d heer Adriaen van Dorp (mogelijk moet de achternaam van Rijn zijn)
burgemeesters & regeerders der stadt Haerlem ten behoeve vande selve stadt
Paulusse Weij een stuck landt (omvang 379 roeden; waarde 568 guldens) door de treckvaert vande woningh gesepareert

heer & mr Adriaen van Dorp partner van juffr Catharine de Kies;
d heer Adriaen van Dorp partner van juffr Josina de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - juffr Catharine de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - heer Franciscus de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - heer Josephus de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - heer Joannes de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - juffvrou Agata de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - juffr Josina de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
heer Franciscus de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
heer Josephus de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
heer Joannes de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
juffvrou Agata de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
juffr Josina de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
Bartholomeus de Kies van Wissen - verkoper van - Paulusse Weij een stuck landt;
Bartholomeus de Kies van Wissen - belend aan - Paulusse Weij een stuck landt (en overige erfgenamen met haer elstacker);
d heer burgemr Jacob Steijn - belend aan - Paulusse Weij een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - Paulusse Weij een stuck landt;
burgemeesters & regeerders der stadt Haerlem - koper van - Paulusse Weij een stuck landt;
de Wildernisse - belend aan - Paulusse Weij een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 205



07-11-1670:
d heer Andries Ackersloot (reeds overleden), secretars der stadt Haerlem
Marcus Marcus van der Walle mr metselaer woont tot Haerlem
Adriaen Cornelis Ackersloot buerman tot Hillegom
de heer mr Adriaen van Dorp (reeds overleden)
twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (omvang 2 morgen 1 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 5000 car guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries Ackersloot partner van joffvrou Dorothea Steijn;
Pieter Jansz Pol - voogd van - joffvrou Dorothea Steijn;
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - joffvrou Dorothea Steijn (5000 guldens in aparte akte dd 7 november 1670, geroyeert opten xvi maert 1681);
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Marcus Marcus van der Walle (in aparte akte dd 7 november 1670);
joffvrou Dorothea Steijn - verkoper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
d heer Andries Ackersloot - verkoper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
Dirck Wouters - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
de heer mr Adriaen van Dorp - heeft - Erffgen;
d heer Koussebndt - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
Erffgen - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
de Beecklaen - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 218