Genealogie project persoon weergeven


Absalon Meinderts van Keuijere

voor 1642 - voor 1673


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin
Relatie met: Trijntje Jacobs
Trouwen 20-09-1642: Absolom Meindersz jongman van Hillegom met Trintie Jacobsd jd van Lemuijden; getrout tot Lisse .
Bron: Hillegom Tr Ref 1600-1646 Afb. 21

Kinderen:

Claas
- Relatie met: Aaltje Cornelise Glas

Annetje
- Relatie met: Arie Jans Hooghkamer
- Relatie met: Pieter Jans Heemskerck

00-00-1656:
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de graeffelicheit - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15400-00-1656:
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de graeffelicheit - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15400-00-1656:
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Absalon Meijnaerts - gebruiker van - land 314;
de graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15400-00-1656:
land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 322;
de graeffel - eigenaar van - land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15600-00-1656:
land 323 (omvang iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 323;
de graeffel - eigenaar van - land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15600-00-1656:
land 332 (omvang ii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de graeffel - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15900-00-1656:
land 333 (omvang v hont lx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 333;
de graeffel - eigenaar van - land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15900-00-1656:
land 334 (omvang v hont lii roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 334;
de graeffel - eigenaar van - land 334;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15900-00-1656:
land 335a (omvang ii morgen)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15900-00-1656:
land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 337a;
de graeffel - eigenaar van - land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 16000-00-1656:
land 338a (omvang iiii morgen)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 338a;
de graeffel - eigenaar van - land 338a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 16026-06-1658:
Wouter Phillips duijnmeijer
Absalon Meijnderts duijnmeijer
een stuck lant (omvang 5 morgen (omtrent)) gelegen aende Santlaen

Johan Lowijs kind van de heer Justus de Nobelaer;
Anna Maria kind van de heer Justus de Nobelaer;
de heer Justus de Nobelaer - geeft in erfpacht - een stuck lant;
Wouter Phillips - neemt in erfpacht - een stuck lant (voor 50 guldens jaerlijcx);
Absalon Meijnderts - neemt in erfpacht - een stuck lant;
Hendrick Gillis - belend aan - een stuck lant;
Baerthout van Teijlingen - belend aan - een stuck lant;
de vrouw van Alblasserdam - belend aan - een stuck lant;
de stadt Haerlem - belend aan - een stuck lant;
de stadt Haerlem - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 2921-08-1658:
een huijs met geestlant (omvang 16 hont; waarde 818 car gulden) gelegen inde ambachte van Hillegum

Barent Frans kind van d heer Koussebant;
Jacob Claes Langevelt - verkoper van - een huijs met geestlant;
Barent Frans - geeft in erfpacht - een huijs met geestlant (met 29 stuijvers sjaars);
Hans van Loon - belend aan - een huijs met geestlant;
Absalon Meijnderts - belend aan - een huijs met geestlant;
Absalon Meijnderts - belend aan - een huijs met geestlant;
ed. mog. heere der domeijnen van staten van Hollandt & Westvrieslandt - koper van - een huijs met geestlant;
de graeffelickheijt - belend aan - een huijs met geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3721-08-1658:
tesamen verkocht voor 480 guldens
Meijndert Claes oude duijnmeijer
Cornelis Meijnderts (reeds overleden), zalr, gewoond hebbende tot Hillegom
Cornelisge Jacobs wed.
een huijs staende op de grond van Abraham van der Burch
geestland 1 (omvang 9 hont)
geestland 2 (omvang 3 hont)
Oetgens crocht lant (omvang 4 hont)
over duijn (omvang 1 morgen)

Cornelis Meijnderts partner van Cornelisge Jacobs;
Abraham Mens - voogd van - Cornelisge Jacobs;
Cornelis Meijnderts - heeft - de kinderen;
Meijndert Claes - voogd van - de kinderen;
Jan Philps - voogd van - de kinderen;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - een huijs;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - Oetgens crocht lant;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - geestland 2;
Abraham van der Burch - belend aan - een huijs;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - geestland 1;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - een huijs;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - geestland 1;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - geestland 2;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - over duijn;
Abraham van der Burch - belend aan - een huijs;
Abraham van der Burch - belend aan - een huijs;
Hans van Loon - belend aan - geestland 1;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - Oetgens crocht lant;
Hans van Loon - belend aan - geestland 2;
Absalon Meijnderts van Keuijere - belend aan - Oetgens crocht lant;
Hans van Loon - belend aan - Oetgens crocht lant;
Jan Gerrits Laen - belend aan - over duijn;
Frans Wouters - belend aan - over duijn;
Jan Gerrits Deijl - belend aan - over duijn;
Cornelisge Jacobs - verkoper van - over duijn;
de kinderen - verkoper van - een huijs;
een huijs - belend door - de Graeffel Wildernisse;
de kinderen - verkoper van - geestland 2;
de kinderen - verkoper van - geestland 1;
Oetgenscroft - belend aan - geestland 1;
de Graeffel duijn - belend aan - geestland 1;
de Graeffelijckheijts landt - belend aan - geestland 1;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - geestland 1;
de kinderen - verkoper van - Oetgens crocht lant;
de Graeffelijckheijts landt - belend aan - geestland 2;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - geestland 2;
de Graeffelijckheijts landt - belend aan - geestland 2;
de Graeffelijckheijts landt - belend aan - Oetgens crocht lant;
de wildernisse - belend aan - Oetgens crocht lant;
de wildernisse - belend aan - over duijn;
de kinderen - verkoper van - over duijn;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3821-08-1658:
Absalon Meijnderts van Keuijere duijnmeijer
Pieter Sijmonsz duijnmeijer
Abraham van der Burch (reeds overleden), zal
opstal van een huijs (waarde 125 car guld) staende op de gront van erffgen van Abraham van der Burch

Abraham van der Burch - heeft - de erffgenamen;
Absalon Meijnderts van Keuijere - verkoper van - opstal van een huijs;
Pieter Sijmonsz - koper van - opstal van een huijs;
de erffgenamen - belend aan - opstal van een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3900-00-1660:
in erffpacht aengenome van heer Justus de Nobelair
Absalon Meijndertz duijnmeijer
Wouter Philipsz duijnmeijer
land 6 (omvang v morgen xcviii roeden)

Absalon Meijndertz - eigenaar van - land 6;
Wouter Philipsz - eigenaar van - land 6;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 400-00-1660:
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8100-00-1660:
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8100-00-1660:
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8100-00-1660:
land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 322;
de graeffel - eigenaar van - land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8300-00-1660:
land 323 (omvang iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 323;
de graeffel - eigenaar van - land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8300-00-1660:
land 332 (omvang ii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de graeffel - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8600-00-1660:
land 333 (omvang v hont lx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 333;
de graeffel - eigenaar van - land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8600-00-1660:
land 335a (omvang ii morgen)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8600-00-1660:
land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 337a;
de graeffel - eigenaar van - land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8700-00-1660:
land 338a (omvang iii morgen)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 338a;
de graeffel - eigenaar van - land 338a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8716-07-1660:
Absalon Meijnderts duijnmeijer
lant (omvang 0,5 morgen) gelegen in de banne van Hillegum

Absalon Meijnderts - neemt in erfpacht - lant;
Hendrick Gillis - belend aan - lant;
Justus de Nobelaer - belend aan - lant;
de stadt Haerlem - belend aan - lant (voor 5 car guldens jaerlijcx);
de Santlaen - belend aan - lant;
de stadt Haerlem - belend aan - lant;
de wildernisse van graeffelijcheijt - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5501-02-1662:
Jan Arijens van Bredenrode duijnmaijer
Absalon Meijnderts duijnmaijer
een huijs ende erve (waarde 100 caroli guldens) staende ende gelegen inde ambachte van Hillegom

Floris Cornelis - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Arijens van Bredenrode - verkoper van - een huijs ende erve;
Absalon Meijnderts - koper van - een huijs ende erve;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erve;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erve;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7603-07-1663:
Absalon Meijndertsz Duijnmaijer
Cornelis Gerrits in vogelensang
een huijs ende erff staende & gelegen inden ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Barthelmeus Pouwels van Schoten - schuldig aan - Absalon Meijndertsz (300 gulden);
Willem Arijens - belend aan - een huijs ende erff;
Alckemade - heeft - d Erffgen;
Cornelis Gerrits - belend aan - een huijs ende erff;
Barthelmeus Pouwels van Schoten - eigenaar van - een huijs ende erff;
de Bregge van Nieuwe Treckvaert - belend aan - een huijs ende erff;
d Erffgen - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11900-00-1664:
19 junij 1659
Absalon Meijndertz duijnmeijer
land 6 (omvang v morgen xcviii roeden) in erffpacht aengenomen van den heer Justus de Nobelaer

Absalon Meijndertz - eigenaar van - land 6;
Wouter Philipsz - eigenaar van - land 6;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 9700-00-1664:
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17400-00-1664:
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17400-00-1664:
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17400-00-1664:
land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 322;
de graeffel - eigenaar van - land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17600-00-1664:
land 323 (omvang iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 323;
de graeffel - eigenaar van - land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17600-00-1664:
land 332 (omvang ii hont)

Absalon Meijndertsz - gebruiker van - land 332;
de graeffel - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17900-00-1664:
land 333 (omvang v hont lx roeden)

Absalon Meijndertsz - gebruiker van - land 333;
de graeffel - eigenaar van - land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17900-00-1664:
land 334 (omvang v hont lii roeden)

Absalon Meijndertsz - gebruiker van - land 334;
de graeffel - eigenaar van - land 334;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17900-00-1664:
land 335a (omvang ii morgen)

Absalon Meijndertsz - eigenaar van - land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17900-00-1664:
land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijndertsz - gebruiker van - land 337a;
de graeffel - eigenaar van - land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 18001-05-1664:
Wouter Philpsz duijnmeijer
Absalon Meijndertsz duijnmeijer
Thonis Barentsz van Hees woonende in bennenbroeck
lant 1 (omvang 2,5 morgen) (de helft van omtrent 5 morgen) gelegen aan de Santlaen in de ambachte van Hillegom
lant 2 (omvang 2,5 morgen) (de helft van omtrent 5 morgen) gelegen aan de Santlaen in de ambachte van Hillegom

Johan Lowijs kind van d heer Justus de Nobelaer;
Anna Maria kind van d heer Justus de Nobelaer;
Hendrick Gillisz - belend aan - lant 2;
Baerthout van Teijlingen - belend aan - lant 1;
Baerthout van Teijlingen - belend aan - lant 2;
de vrouwe van Alblasserdam - belend aan - lant 1;
de vrouwe van Alblasserdam - belend aan - lant 2;
d heer Justus de Nobelaer - eigenaar van - lant 1;
Wouter Philpsz - oud erfpachter van - lant 1;
d heer Justus de Nobelaer - eigenaar van - lant 2;
Absalon Meijndertsz - erfpachter van - lant 2;
Thonis Barentsz van Hees - erfpachter van - lant 1 (50 guldens jaerlijcx in erfpacht overgedragen door Wouter Philpse);
Hendrick Gillisz - belend aan - lant 1;
de stadt Haerlem - belend aan - lant 1;
de stadt Haerlem - belend aan - lant 1;
de stadt Haerlem - belend aan - lant 2;
de stadt Haerlem - belend aan - lant 2;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12806-01-1665:
Absalon Meijndertsz duijnmaijer
Jacob Dammisz (reeds overleden)
huijs en landt (omvang 5 hondt (omtrent)) staende & gelegen inde ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Dammisz partner van de wed.;
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - schuldig aan - Absalon Meijndertsz (500 guld);
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - eigenaar van - huijs en landt;
Jan Jansz Snijder - belend aan - huijs en landt;
de wed. - belend aan - huijs en landt;
mr Jan Verwer - belend aan - huijs en landt;
de Venniperlaen - belend aan - huijs en landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14629-08-1665:
Absalon Meijnderts duijnmeijer woont alhier
huijs ende erff staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Mees Jansz Hoochkamer - schuldig aan - Absalon Meijnderts (400 car guldens);
Huijbert Gerritsz van Elstgeest - belend aan - huijs ende erff;
Jacob Pietersz van Zijp - belend aan - huijs ende erff;
Cornelis Gerritsz - belend aan - huijs ende erff;
Cornelis Jacobsz Croon - belend aan - huijs ende erff;
Mees Jansz Hoochkamer - eigenaar van - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15802-03-1666:
Jan Maertsz van Raephorst woonende inden banne van Lisse
sr Pieter Woutersz tot Haerlem
een stuck hoij ofte weijlandt (omvang 750 roeden; waarde 520 caroli guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Maertsz van Raephorst - verkoper van - een stuck hoij ofte weijlandt;
Absalon Meijndertsz van Keuijre - koper van - een stuck hoij ofte weijlandt;
Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
sr Pieter Woutersz - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
de Oostenderlaen - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
de Leeck - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16509-07-1666:
Absalon Meijndertsz van Keuijere duijnmeijer
d heer Nicolaes van Loon oudt schepen & raedt der stadt Amsterdam
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
een hoeckje landt (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 20 caroli guldens)

d heer Nicolaes van Loon - koper van - een hoeckje landt;
d heer Lieven van Loon - koper van - een hoeckje landt;
d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - de Rietcamp land;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - de Rietcamp land;
Absalon Meijndertsz van Keuijere - belend aan - een hoeckje landt;
Absalon Meijndertsz van Keuijere - verkoper van - een hoeckje landt;
de Rietcamp land - belend aan - een hoeckje landt;
de Leeck - belend aan - een hoeckje landt;
de Rietcamp land - belend aan - een hoeckje landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16921-04-1667:
Hendrick Jacobsz van Claverweijde woonende tot Hillegom
Jeroen Jans van der Velde woonende tot Hillegom
Jacob Dammisz Langeveld (reeds overleden)
een huijs ende erff met landt (omvang 5 hont (omtrent); waarde 1600 guld de belasting inbegrepen) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Hendrick Jacobsz van Claverweijde partner van Anna Huijgendr;
Jacob Dammisz Langeveld partner van de weduwe;
Absalon Meijnderts - belast - een huijs ende erff met landt (500 guldens);
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - verkoper van - een huijs ende erff met landt;
Jeroen Jans van der Velde - koper van - een huijs ende erff met landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinje - belast - een huijs ende erff met landt (met 575 guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs ende erff met landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17600-00-1668:
Absalon Meijnderts 1665
land 1b (omvang ii morgen iii hont) erffpacht van Justus de Nobelaer

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 1b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 300-00-1668:
Hendrik van der Camp gebruikt 9 hont 1663
Absalon Meijnderts gebruikt 3 hont 82 roeden 1663
land 18 (omvang ii morgen lxxxii roeden)

Hendrik van der Camp - gebruiker van - land 18;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 18;
de stadt Haerlem - eigenaar van - land 18;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 700-00-1668:
land 77 (omvang viii hont viii roeden)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 77;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2200-00-1668:
(onbekend stuk land?)
land 0 (omvang ii morgen iii hont)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 0;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7300-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de Graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8200-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de Graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8200-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de Graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8200-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
t Kerckenlandt land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - t Kerckenlandt land 322;
de Graeffel - eigenaar van - t Kerckenlandt land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8400-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
t Gilde Landt land 323 (omvang iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - t Gilde Landt land 323;
de Graeffel - eigenaar van - t Gilde Landt land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8400-00-1668:
Absalon Meijnderts 1656
land 332 (omvang ii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de Graeffel - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8700-00-1668:
Absalon Meijnderts 1658
Mensgeest land 333 (omvang v hont lx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Mensgeest land 333;
de Graeffel - eigenaar van - Mensgeest land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8700-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335a (omvang ii morgen)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8700-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Jacob Claesz Geest land 335b;
de Graeffel - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8700-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 337a;
de Graeffel - eigenaar van - land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8800-00-1668:
Absalon Meijnderts 1660
land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - land 337b;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8805-05-1668:
Kniertje Jans onmondige suster
Jan Aelberts Heemskerck (reeds overleden), zalr
een koren wint molen (waarde 1350 car guldens) staende int duijn tot Hillegom
de Graeffelicheijt rondom belend aan de wint molen

Engel Jacobs van Brouckhuijsen partner van Grietje Jansd;
Aelbert Jans Hemskerck kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Pieter Jans Heemskerck kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Grietje Jansd kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Kniertje Jans kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Aelbert Jans Hemskerck - verkoper van - een koren wint molen;
Pieter Jans Heemskerck - verkoper van - een koren wint molen;
Grietje Jansd - verkoper van - een koren wint molen;
Kniertje Jans - verkoper van - een koren wint molen;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - een koren wint molen;
de Graeffelicheijt - belast - een koren wint molen (met 2 guldens sjaers erffpacht, volgens de erffpachtsbrieff in dato den xiii martij 1640);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19411-11-1668:
Absalon Meijnderts duijnmeijer
Alckemade (reeds overleden)
Cornelis Gerrits inde Vogelesangh
een huijs & erff staende @ gelegen inden ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Bartholomeus Pouwels van Schooten - schuldig aan - Absalon Meijnderts (250 guldens, afgelost opten 30 october 1678);
Cornelis Gerrits - belend aan - een huijs & erff;
Bartholomeus Pouwels van Schooten - eigenaar van - een huijs & erff;
Willem Arijens - belend aan - een huijs & erff;
Alckemade - heeft - de Erffgenaemen;
de bregge vande nieuwe treckvaert - belend aan - een huijs & erff;
de Erffgenaemen - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19811-05-1669:
Absalon Meijnderts van Keuijere duijnmeijer woonende tot Hillegom
Cornelis Reijersz timmerman
een erff (omvang 70 roeden 9 voeten; waarde 389 guldens 2 stuijvers acht pennin) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Molesteech met een waterlosinge die noijt mag gestopt werden

Cornelis Reijersz - belend aan - een erff;
Hendrick Meessen Molesteech - belend aan - een erff;
Gerrit Jansz Bosvelt - belend aan - een erff;
Hendrick Meessen Molesteech - verkoper van - een erff;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - een erff;
de Molesteech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20111-05-1669:
Absalon Meijnderts van Keuijere duijnmeijer
Lambert Cornelis Rijckaert wonende tot Hillegom
landt (omvang 22 roeden; waarde 132 guldens) gelegen in Hillegom langs de steech, beginnende van Gerrit Jansz Bosvelt ooswaerts na t dorp toe
de Steech ende de waterlosingh moet altijt van Willem de Haes en andere die haer waterlosing onder de Steech door hebben blijven loopen over den cooper sijn gront tot inde Hillegommer Beeck toe

Absalon Meijnderts van Keuijere - verkoper van - landt;
Lambert Cornelis Rijckaert - koper van - landt;
Absalon Meijnderts van Keuijere - belend aan - landt;
Hendrick Meessen - belend aan - landt;
Gerrit Jans Bosvelt - belend aan - landt;
de Steech - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20203-06-1671:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), timmerman
Reijer Reijers rietdecker
een huijs & erff staende ende gelegen inde Molesteech vande dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - schuldig aan - Leendert Aelberts van Tent (600 caroli guldens);
Reijer Reijers - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - eigenaar van - een huijs & erff;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs & erff;
Hendrick Meesse - heeft - de Kinderen;
Absalon Meijnderts - belend aan - een huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - een huijs & erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb 22700-00-1672:
land 1b (omvang ii morgen iii hont) erffpacht van Justus de Nobelaer

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 1b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 9800-00-1672:
Henderick van der Camp gebruikt 9 hont
Absalon Meijnderts gebruikt 3 hont 82 roeden
land 18 (omvang ii morgen lxxxii roeden)

Henderick van der Camp - gebruiker van - land 18;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 18;
de stadt Haerlem - eigenaar van - land 18;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10200-00-1672:
land 77 (omvang viii hont viii roeden)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 77;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11700-00-1672:
Absalon Meijnderts 1669
land 88a (omvang iii morgen lxxv roeden)

de heer Johan van Thielt - eigenaar van - land 88a;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 88a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11900-00-1672:
(onbekend stuk land?)
land 0 (omvang ii morgen iii hont)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 0;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16800-00-1672:
Absalon Meijnderts 1669
land 293 (omvang iiii hont lxxii roeden) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van Davidt de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 293;
de Graeffel - eigenaar van - land 293;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17100-00-1672:
Absalon Meijnderts 1669
de Graeffelickheijdt 1626
land 294b (omvang iii hont lxxv roeden) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van Davidt de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 294b;
de Graeffelickheijdt - eigenaar van - land 294b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17200-00-1672:
Absalon Meijnderts 1669
de Graeffelickheijdt 1658
land 295 (omvang x hont) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van Davit de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 295;
de Graeffelickheijdt - eigenaar van - land 295;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17200-00-1672:
Absalon Meijnderts 1669
land 298a (omvang i morgen l roeden) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van Davit de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 298a;
de Graeffel - eigenaar van - land 298a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17300-00-1672:
Absalon Meijnderts 1669
t Gouwe Clompje land 299 (omvang ii hont x roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - t Gouwe Clompje land 299;
de Graeffel - eigenaar van - t Gouwe Clompje land 299;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17300-00-1672:
Absalon Meijnderts 1669
land 302 (omvang vi morgen lx roeden)

Henderick van Berckenrode - eigenaar van - land 302;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 302;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17400-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de Graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17600-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de Graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17600-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de Graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17700-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 322;
de Graeffel - eigenaar van - land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17900-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
land 323 (omvang iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 323;
de Graeffelickheijdt - eigenaar van - land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17900-00-1672:
Absalon Meijnderts 1656
land 332 (omvang ii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de Graeffeliclkheijdt - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18100-00-1672:
Absalon Meijnderts 1658
land 333 (omvang v hont lx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 333;
de Graeffeliclkheijdt - eigenaar van - land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18100-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
Jacob Claes Geest land 335a (omvang ii morgen)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - Jacob Claes Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18200-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
Jacob Claes Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Jacob Claes Geest land 335b;
de Graeffel - eigenaar van - Jacob Claes Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18200-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 337a;
de Graeffeliclkheijdt - eigenaar van - land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18200-00-1672:
Absalon Meijnderts 1660
land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - land 337b;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18228-05-1673:
Trijntje Jacobs weduwe
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
een koren wintmolen (waarde 1350 car guldens) staende aende noordwestsijde vant dorp int duijn van Hillegom, belast met 2 gulden erffpacht sjaers volgens den erffpachtsbrieff in dato den xiii martij 1640

Absalon Meijnderts partner van Trijntje Jacobs;
Pieter Jansz Heemskerck partner van Antje Absalons;
Aelbert Jansz Heemskerck - schuldig aan - Pieter Jansz Heemskerck (broeders, 1350 guldens in aparte akte dd 28 mei 1673, Aelbert Jans bekent op dezen brieff noch schuldig te wesen de somma van 140 guldens, actum den 23 junij 1679, geroyeert door Neeltge Engels wed van Aelbert Jans Heemskerck opten 15 december 1684);
Aelbert Jansz Heemskerck - koper van - een koren wintmolen;
Trijntje Jacobs - verkoper van - een koren wintmolen;
Claes Absalons - verkoper van - een koren wintmolen;
Antje Absalons - verkoper van - een koren wintmolen;
Heeren van Reekeningen - belend aan - een koren wintmolen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24303-04-1674:
Absalon Meijnderts van Keuijere (reeds overleden)
d heer Cornelis Duijvens raedt @ oudt burgeremeester der stadt Haerlem
een huijs @ erff (waarde 1500 guld boven de belastinge) staende @ gelegen inde ambachte van Hillegom

Absalon Meijnderts van Keuijere partner van de wed;
de wed - belast - een huijs @ erff (500 guld);
Mees Jans Hoochkamer - verkoper van - een huijs @ erff;
d heer Cornelis Duijvens - koper van - een huijs @ erff;
Huijbert Gerrits Roo - belend aan - een huijs @ erff;
Jacob Pieters van Sijp - belend aan - een huijs @ erff;
Cornelis Gerrits Croos - belend aan - een huijs @ erff;
Pieter Cornelis - belend aan - een huijs @ erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs @ erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25721-07-1674:
de waterlosingh moet altijd van d erffgen van Willem de Haes ende andere die haer waterlosingh onder de selve steech door hebben blijven loopen over de voornomden cooper sijn gront tot inden Hillegommer Beeck toe
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
een erff (omvang 22 roeden; waarde 212 car guldens 12 stuijvers) gelegen inden dorpe van Hillegom langs de Molesteech, beginnende van Gerrit Jans Bostvelt oostwaerts na t dorp toe

Absalon Meijnderts partner van de wed;
de wed - belend aan - een erff;
Hendrick Meesse - heeft - de Erffgenamen;
Gerrit Jansz Bosvelt - belend aan - een erff;
Lambert Cornelis Rijckaert - verkoper van - een erff;
Pieter Joris Cole - koper van - een erff;
de Erffgenamen - belend aan - een erff;
de Molesteech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26300-00-1676:
Absalon Meijnderts 1659
land 1b (omvang ii morgen iii hont) erffpacht van Justus de Nobelaer

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 1b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 300-00-1676:
Jan Hendricks van der Kamp gebruikt 9 hont 1663
Absalon Meijnderts gebruikt 3 hont 82 roeden 1663
land 18 (omvang ii morgen lxxxii roeden)

Jan Hendricks van der Kamp - gebruiker van - land 18;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 18;
de stadt Haerlem - eigenaar van - land 18;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 700-00-1676:
Absalon Meijnderts 1666
land 77 (omvang viii hont viii roeden)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 77;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2200-00-1676:
Absalon Meijnderts 1669
land 88a (omvang iii morgen xxv roeden)

de heer Johan van Thielt - eigenaar van - land 88a;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 88a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2400-00-1676:
land 279c (omvang ii morgen iii hont)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 279c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7300-00-1676:
Absalon Meijnderts 1669
land 293 (omvang iiii hont lxxii roeden) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van Davidt de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 293;
de Graeffelicheijt - eigenaar van - land 293;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7700-00-1676:
Absalon Meijnderts 1669
de Graeffelickheijdt 1626
land 294b (omvang iii hont lxxv roeden) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van Davidt de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 294b;
de Graeffelickheijdt - eigenaar van - land 294b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7700-00-1676:
geen eigenaar ingevuld
Absalon Meijnderts 1669
land 295 (omvang x hont) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van David de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 295;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7700-00-1676:
Absalon Meijnderts 1669
land 297 (omvang iii hont lxiii roeden) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van Davidt de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 297;
de Graeffelicheijt - eigenaar van - land 297;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7800-00-1676:
Absalon Meijnderts 1669
land 298a (omvang i morgen l roeden) no is gereekent onder de 4 morgen 4 hont van Davidt de Wattijn

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 298a;
de Graeffelicheijt - eigenaar van - land 298a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7800-00-1676:
Absalon Meijnderts 1669
t Gouwe Clompje land 299 (omvang ii hont x roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - t Gouwe Clompje land 299;
de Graeffel - eigenaar van - t Gouwe Clompje land 299;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7800-00-1676:
Absalon Meijnderts 1669
Vincxs Geest land 302 (omvang vi morgen lx roeden)

Hendrick van Berckenrode - eigenaar van - Vincxs Geest land 302;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - Vincxs Geest land 302;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7900-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de Graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8200-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de Graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8200-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de Graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8200-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
t Kerckenmorgen land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - t Kerckenmorgen land 322;
de Graeffel - eigenaar van - t Kerckenmorgen land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8400-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
t Gilde Landt land 323 (omvang iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - t Gilde Landt land 323;
de Graeffel - eigenaar van - t Gilde Landt land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8400-00-1676:
Absalon Meijnderts 1656
land 332 (omvang ii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de Graeffel - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8700-00-1676:
Absalon Meijnderts 1658
Neusgeest land 333 (omvang v hont lx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Neusgeest land 333;
de Graeffeliclkh - eigenaar van - Neusgeest land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8700-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335a (omvang ii morgen)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8700-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Jacob Claesz Geest land 335b;
de Graeffel - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8700-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337a;
de Graeffeliclkheijdt - eigenaar van - Arisgeest land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8800-00-1676:
Absalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - Arisgeest land 337b;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8824-05-1678:
de waterlosinge moet altijt van de erffgen. van Willem den Haas & anderen die hare waterlosinge onde de voors steech door hebben blijven loopen over den voornomde cooper sijn gront tot in de Hillegommer Beeck toe
Annetje Floris weduwe
Pieter Jorisz Cole (reeds overleden)
Cornelis Hendricx van Leeuwen (reeds overleden)
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
Ariaentje Hendricx (reeds overleden)
een erf (omvang 22 roeden (omtrent); waarde 112 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegom, langs den Molesteech

Pieter Jorisz Cole partner van Annetje Floris;
Dirck Dircxs van Santen partner van Nellitge Pieters;
Absalon Meijnderts partner van de weduwe;
Pieter Jorisz Cole partner van Ariaentje Hendricx;
Joris Pieters kind van Pieter Jorisz Cole en Ariaentje Hendricx;
Nellitge Pieters kind van Pieter Jorisz Cole en Ariaentje Hendricx;
Jacob Gerrits - voogd van - Annetje Floris;
Jan Florisz - voogd van - Annetje Floris;
Philps Claes van der Velt - in plaats van - Cornelis Hendricx van Leeuwen (sijn schoonvader);
Philps Claes van der Velt - voogd van - Joris Pieters;
de weduwe - belend aan - een erf;
Hendrick Mees - heeft - de Erffgenamen;
Gerrit Jans Bosvelt - belend aan - een erf;
Huich Cornelis van Moerkercken - koper van - een erf;
Annetje Floris - verkoper van - een erf (en overige erfgenamen);
de Erffgenamen - belend aan - een erf;
de Molesteech - belend aan - een erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2921-06-1679:
verkocht op 22 december 1678
Theunis Barents van Hees (reeds overleden)
Adriaen Theunis van Hees lijwaet bleijcker tot Bennebroeck
Apsalon Meijnderts (reeds overleden)
d heer Johan van Hove schoudt van Heemstede
Lijsbet Gerbrants wed
land (omvang 5 morgen (iomtrent)) gelegen aen de Santlaen in Hillegom
de helft (waarde 33 guld boven de erffpacht) belast met 25 guldens jaerl eeuwigen erffpacht

Theunis Barents van Hees partner van Lijsbet Gerbrants;
d heer Johan van Hove - boedel curator van - Lijsbet Gerbrants;
Apsalon Meijnderts - heeft - d Erffgenamen;
Hendrick Gilles - belend aan - land;
Baerthout van Teijlinge - belend aan - land;
de vrouw van Alblasserdam - belend aan - land;
d heer Johan van Hove - verkoper van - de helft;
Adriaen Theunis van Hees - koper van - de helft;
land - bevat - de helft;
land - bevat - de wederhelft;
de stadt Haerlem - belend aan - land;
de stadt Haerlem - belend aan - land;
d Erffgenamen - eigenaar van - de wederhelft (de wederhelft, die d heer Justus de nobelaer aengestaen heeft);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4900-00-1680:
Hend van der Kamp gebruikt 9 hont 1663
Apsalon Meijnderts gebruikt 3 hont 82 roeden 1663
land 18 (omvang ii morgen lxxxii roeden)

Hend van der Kamp - gebruiker van - land 18;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 18;
de stadt Haerlem - eigenaar van - land 18;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 700-00-1680:
land 77 (omvang viii hont viii roeden)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - land 77;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2200-00-1680:
land 279c (omvang i morgen)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - land 279c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7300-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1660
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de Graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8200-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1660
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de Graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8200-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1660
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de Graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8200-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1656
land 332 (omvang ii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de Graeffel - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8600-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1658
Neusgeest land 333 (omvang v hont lx roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Neusgeest land 333;
de Graeffel - eigenaar van - Neusgeest land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8600-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335a (omvang ii morgen)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8600-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Jacob Claesz Geest land 335b;
de Graeffel - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8600-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337a;
de Graeffeliclkheijt - eigenaar van - Arisgeest land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8700-00-1680:
Apsalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - Arisgeest land 337b;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8729-02-1680:
tesamen vercocht voor 145 guldens
Apsalon Meijnderts van Keuijere (reeds overleden)
Trijntje Jacobs (reeds overleden)
Engeltje Kinckhuijsen (reeds overleden)
de Erffgen tot Haerlem
een stuck landt (omvang ?? 1/2 morgen)
land (omvang 1/2 morgen)
een Notweg aen het stadt landt van Haaerlem

Adriaen Jans Hoochkamer partner van Anna Apsalon;
Anna Apsalon kind van Apsalon Meijnderts van Keuijere en Trijntje Jacobs;
Claes Apsalons van Keuijere kind van Apsalon Meijnderts van Keuijere en Trijntje Jacobs;
Engeltje Kinckhuijsen - heeft - de Erffgen;
Anna Apsalon - verkoper van - een stuck landt;
Claes Apsalons van Keuijere - verkoper van - een stuck landt;
Hendrick van Eecke - belend aan - een stuck landt;
de vrouwe van Alblasserdam - belend aan - een stuck landt;
Adriaen Thonis van Hees - belend aan - een stuck landt;
Justus de Nobelaer - belast - een stuck landt (met een erffpacht van 25 guldens);
Hendrick van Eecke - belend aan - land;
Claes Apsalons van Keuijere - verkoper van - land;
Anna Apsalon - verkoper van - land;
de Erffgen - koper van - een stuck landt;
een Notweg - belend aan - land;
de Stadt - belend aan - land;
de Wildernisse - belend aan - land;
de Stadt - belend aan - land (met een erffpacht van 5 guldens sjaers);
de Erffgen - belend aan - een stuck landt;
de Santlaen - belend aan - land;
de Erffgen - belend aan - land;
land - gekocht door - de Erffgen;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5701-01-1682:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), in sijn leven timmerman alhier
een huijs ende erff (waarde 600 gulden (de belasting)) staende ende gelegen inde Molesteech alhier

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Maerten Willems van Sgravemade - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - verkoper van - een huijs ende erff;
Leendert Aelberts van Tent - koper van - een huijs ende erff (belast met 600 guldens);
Dirck Dircxs van Zanten - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Apsalon Meijnderts - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8700-00-1684:
Hendrick van der Kamp gebruikt 9 hont 1663
Apsalon Meijnderts gebruikt 3 hont 82 roeden 1663
land 18 (omvang ii morgen lxxxii roeden)

Hendrick van der Kamp - gebruiker van - land 18;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 18;
de stadt Haerlem - eigenaar van - land 18;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10200-00-1684:
land 77 (omvang viii hont viii roeden)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - land 77;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11700-00-1684:
land 279c (omvang i morgen)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 279c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16800-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1660
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de Graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17600-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1660
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de Graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17600-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1660
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de Graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17700-00-1684:
t Gildelant land 323 (omvang iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - t Gildelant land 323;
de Graeffel - eigenaar van - t Gildelant land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17900-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1656
land 332 (omvang ii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de Graeffelickheijt - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18100-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1658
Neusgeest land 333 (omvang v hont lx roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Neusgeest land 333;
de Graeffelickheijt - eigenaar van - Neusgeest land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18100-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335a (omvang ii morgen)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18200-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Jacob Claesz Geest land 335b;
de Graeffel - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18200-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337a;
de Graeffeliclkheijt - eigenaar van - Arisgeest land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18200-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - Arisgeest land 337b;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18200-00-1684:
Apsalon Meijnderts 1660
land 337c (omvang iiii hont) uijt no 334

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - land 337c;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 337c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18200-00-1688:
Hendrick van der Kamp gebruikt 9 hont 1663
Apsalon Meijnderts gebruikt 3 hont 82 roeden 1663
land 18 (omvang ii morgen lxxxii roeden)

Hendrick van der Kamp - gebruiker van - land 18;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 18;
de stadt Haerlem - eigenaar van - land 18;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 800-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1666
land 77 (omvang viii hont viii roeden)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - land 77;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2300-00-1688:
land 279c (omvang i morgen)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - land 279c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7400-00-1688:
Absalon Meijnderts 1660
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de Graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8200-00-1688:
Absalon Meijnderts 1660
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de Graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8200-00-1688:
Absalon Meijnderts 1660
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de Graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8300-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1660
t Gildelant land 323 (omvang iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - t Gildelant land 323;
de Graeffelicheijt - eigenaar van - t Gildelant land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8500-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1656
land 332 (omvang ii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de Graefflickheijt - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8700-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1658
Neusgeest land 333 (omvang v hont lx roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Neusgeest land 333;
de Graefflickheijt - eigenaar van - Neusgeest land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8700-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335a (omvang ii morgen)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8800-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Jacob Claesz Geest land 335b;
de Graeffelicheijt - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8800-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337a;
de Graefliclkheijt - eigenaar van - Arisgeest land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8800-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - Arisgeest land 337b;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8800-00-1688:
Apsalon Meijnderts 1660
land 337c (omvang iiii hont) uijt no 334

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - land 337c;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 337c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8800-00-1692:
Hendrick van der Camp 1663, gebruikt ca 9 hond
Apsalon Meijnderts 1663, gebruikt ca 4 hond
land 18 (omvang ii morgen lxxxi roeden)

Hendrick van der Camp - gebruiker van - land 18;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 18;
de stadt Haerlem - eigenaar van - land 18;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10400-00-1692:
land 279c (omvang i morgen)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - land 279c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17100-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 312;
de Graeffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17900-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 313;
de Graeffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17900-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 314;
de Graeffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18000-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660
t Gildelant land 323 (omvang iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - t Gildelant land 323;
de Graeffel - eigenaar van - t Gildelant land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18200-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1656
land 332 (omvang ii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de Graefflickheijt - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18400-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1658
Neusgeest land 333 (omvang v hont lx roeden)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Neusgeest land 333;
de Graefflickheijt - eigenaar van - Neusgeest land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18400-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335a (omvang ii morgen)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18500-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660
Jacob Claesz Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Jacob Claesz Geest land 335b;
de Graeffelicheijt - eigenaar van - Jacob Claesz Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18500-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660
Ausgeest land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Ausgeest land 337a;
de Graefliclkheijt - eigenaar van - Ausgeest land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18500-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660
Ausgeest land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - Ausgeest land 337b;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - Ausgeest land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18500-00-1692:
Apsalon Meijnderts 1660
land 337c (omvang iiii hont) uijt no 334

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - land 337c;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 337c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18500-00-1696:
Hend van der Camp gebruikt 9 hont 1663
Absalon Meijnderts gebruikt 3 hont 82 roeden 1663
land 18 (omvang ii morgen lxxxii roeden)

Hend van der Camp - gebruiker van - land 18;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 18;
de stad Haarlem - eigenaar van - land 18;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 700-00-1696:
Absalon Meijnderts 1666
land 77 (omvang viii hont viii roeden)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - land 77;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2200-00-1696:
land 279c (omvang i morgen)

Apsalon Meijnderts - eigenaar van - land 279c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7300-00-1696:
Absalon Meijnderts 1660
t Gildeland land 323 (omvang iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - t Gildeland land 323;
de Graaflicheijd - eigenaar van - t Gildeland land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8400-00-1696:
Absalon Meijnderts 1656
land 332 (omvang ii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - land 332;
de Graefflicheijd - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8600-00-1696:
Absalon Meijnderts 1658
Neusgeest land 333 (omvang v hont lx roeden)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Neusgeest land 333;
de Graefflicheijdt - eigenaar van - Neusgeest land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8600-00-1696:
Absalon Meijnderts 1660
Jacob Claasz Geest land 335a (omvang ii morgen)

Absalon Meijnderts - eigenaar van - Jacob Claasz Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8700-00-1696:
Absalon Meijnderts 1660
Jacob Claasz Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Jacob Claasz Geest land 335b;
de Graeflicheijd - eigenaar van - Jacob Claasz Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8700-00-1696:
Absalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337a;
de Graeflicheijd - eigenaar van - Arisgeest land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8700-00-1696:
Absalon Meijnderts 1660
Arisgeest land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - Arisgeest land 337b;
Absalon Meijnderts - gebruiker van - Arisgeest land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8700-00-1696:
Apsalon Meijnderts 1660
land 337c (omvang iiii hont) uijt no 334

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - land 337c;
Apsalon Meijnderts - gebruiker van - land 337c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8700-00-1712:
land 279c (omvang i morgen)

Absalon Meijnderse - eigenaar van - land 279c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7300-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
land 312 (omvang vii hont xliiii roeden)

Absalon Meijnderse - gebruiker van - land 312;
de Graaffel - eigenaar van - land 312;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8100-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
land 313 (omvang iiii morgen iii hont xl roeden)

Absalon Meijnderse - gebruiker van - land 313;
de Graaffel - eigenaar van - land 313;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8100-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
land 314 (omvang ix hont xc roeden)

Absalon Meijnderse - gebruiker van - land 314;
de Graaffel - eigenaar van - land 314;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8200-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
t Gildelant land 323 (omvang iiii hont)

Absalon Meijnderse - gebruiker van - t Gildelant land 323;
de Graaffel - eigenaar van - t Gildelant land 323;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8400-00-1712:
Absalon Meijnderse 1656
land 332 (omvang ii hont)

Absalon Meijnderse - gebruiker van - land 332;
de Graaffel - eigenaar van - land 332;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8600-00-1712:
Absalon Meijnderse 1658
Neusgeest land 333 (omvang v hont lx roeden)

Absalon Meijnderse - gebruiker van - Neusgeest land 333;
de Graaffel - eigenaar van - Neusgeest land 333;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8600-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
Jacob Claasses Geest land 335a (omvang ii morgen)

Absalon Meijnderse - eigenaar van - Jacob Claasses Geest land 335a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8700-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
Jacob Claasses Geest land 335b (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderse - gebruiker van - Jacob Claasses Geest land 335b;
de Graaffel - eigenaar van - Jacob Claasses Geest land 335b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8700-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
Aris Geest land 337a (omvang ii morgen iiii hont)

Absalon Meijnderse - gebruiker van - Aris Geest land 337a;
de Graaffel - eigenaar van - Aris Geest land 337a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8700-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
Aris Geest land 337b (omvang iiii hont)

Jacob Claasse Langevelt - eigenaar van - Aris Geest land 337b;
Absalon Meijnderse - gebruiker van - Aris Geest land 337b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8700-00-1712:
Absalon Meijnderse 1660
land 337c (omvang iiii hont) uijt no 334

Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - land 337c;
Absalon Meijnderse - gebruiker van - land 337c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 87