Genealogie project persoon weergeven


Claas Dirks Langevelt

voor 1656 - na 1664
Relatie met: Leentje Meese

Kinderen:

Aaltje
- Relatie met: Dirk Philips van Larum

Grietje
- Relatie met: Jan Stoffels

Maartje
- Relatie met: Cornelis Pieters Glas

Willem

Jan

Lijsbeth
- Relatie met: Michiel Claase van der Weijde

Jacob
Doop 16-03-1659: Japick, kind van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claesd Getuigen: Dirck Philipsz en Maertje Jacobsd
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 17


00-00-1656:
land 97b (omvang ii morgen v hont xxxv roeden)

Claes Dircxs Langevelt - eigenaar van - land 97b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10100-00-1656:
acrtum 28 junij 1656
Dirck Jans van Langevelt loco
land 108 (omvang vii hont xcv roeden)

Claes Dircxs van Langevelt - eigenaar van - land 108;
Dirck Jans van Langevelt - eigenaar van - land 108;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10200-00-1656:
land 305a (omvang i morgen lvii roeden)

Claes Dircxs Langevelt - gebruiker van - land 305a;
t' gasthuijs tot Haerlem - eigenaar van - land 305a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15215-03-1658:
beide stucken verkocht voor 3800 guldens
Albert Mens secrertaris
Leentgen Meessen (reeds overleden)
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem
Praters Landt een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hont 38 roeden) aen Meerlaen
Land over de vaert (omvang 1 morgen 1 hont 50 roeden) aen suijdt sijde Weerlaendervaert

Cornelis Pieters Glas partner van Maertgen Claes;
Jan Stoffels partner van Grietgen Claes;
Dirck Philps partner van Aeltgen Claes;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Meessen;
Maertgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Grietgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Aeltgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Willem Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Jan Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Lijsbeth Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Albert Mens - voogd van - Lijsbeth Claes;
d heer Pedro Wouters - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Francois Wouters - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Pedro Wouters - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
joffrvou de Bie - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
joffvrou Bas - belend aan - Land over de vaert;
joffvrou Bas - belend aan - Land over de vaert;
Jacob Dammis - belend aan - Land over de vaert;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - Praters Landt een stuck landt (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters - koper van - Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters - koper van - Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - Land over de vaert (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters - koper van - Land over de vaert;
d heer Francois Wouters - koper van - Land over de vaert;
de Weerlaen - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
de Weerlaender vaart - belend aan - Land over de vaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2600-00-1660:
land 305a (omvang i morgen lvii roeden)

Claes Dircxs Langevelt - gebruiker van - land 305a;
t' gasthuijs tot Haerlem - eigenaar van - land 305a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7907-01-1662:
Abraham Mens secrts alhier
Leentgen Mees (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsteerdam
een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent; waarde 2500 guldens)

Cornelis Pieters Glas partner van Maritge Claes Langevelt;
Jan Stoffels partner van Grietje Claes Langevelt;
Dirck Philps partner van Aeltje Claes Langevelt;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Mees;
Maritge Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jacob Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jan Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Grietje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Aeltje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Willem Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Lijsbeth Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Abraham Mens - voogd van - Lijsbeth Claes Langevelt;
d heer Johan Sicx - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (2500 guldens in aparte akte dd 7 januari 1662);
Anna Mees - belend aan - een stuck landt;
Pr Wouters - belend aan - een stuck landt;
d heer de Bie - belend aan - een stuck landt;
Corn Prs Glas - belend aan - een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - een stuck landt (verklaarde gezamelijk verkocht te hebben);
d heer Johan Sicx - koper van - een stuck landt;
de Weerlaendervaert - belend aan - een stuck landt;
den Heerenwech - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7311-04-1663:
Marijtgen Claesdr weduwe
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Claes Dircxs Langevelt grootvader
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde
een stuck lant (omvang 2 morgen; waarde 1800 guldens)

Cornelis Pieters Glas partner van Marijtgen Claesdr;
Guertje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Aeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Neeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Claessie Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Leentje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Jacob Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Dirck Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Aeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Neeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Claessie Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Guertje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Pieter Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Aeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Neeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Claessie Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis;
Pr Jans Pol - voogd van - Marijtgen Claesdr;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Guertje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Pieter Cornelis;
Joost Cornelis van Diest - koper van - een stuck lant;
Marijtgen Claesdr - verkoper van - een stuck lant (voor de helfft en de kinderen voor d ander helfft);
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck lant;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck lant;
sr Joost Dircxs - belend aan - een stuck lant;
de Vosselaen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11100-00-1664:
land 305a (omvang i morgen lvii roeden)

Claes Dircxs Langevelt - gebruiker van - land 305a;
t' gasthuijs tot Haerlem - eigenaar van - land 305a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 172