Genealogie project persoon weergeven


Maartje Willems

voor 1656 - na 1658
Relatie met: Pieter Cornelise van Sijp
00-00-1656:
Marijtgen Willems - eigenaar van - land 289;

Bron: Hillegom Landkaart A4662 165619-05-1656:
Trijntje Michiels weduwe
Jeroen Jacobs voogd van de naegelaten weeskinderen van Floris Lauris Croon
Floris Lauris Croon (reeds overleden)
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
een stuck weij ofte hoijlant (omvang 15 hont; waarde 1800 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegum

Floris Lauris Croon partner van Trijntje Michiels;
Pieter Cornelis van Sijp partner van wed;
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Trijntje Michiels (1800 guldens in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Maerten Cornelis Croon (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Jeroen Jacobs (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Jeroen Jacobs - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Frans Barents Koussebant - koper van - een stuck weij ofte hoijlant;
wed - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
Dirck Frans - heeft - erfgenaemen;
mr Johan de With - heeft - erfgenaemen;
Trijntje Michiels - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Maerten Cornelis Croon - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
erfgenaemen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
erfgenaemen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
de vaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1010-06-1657:
Maertgen Willems weduwe, woonende tot Antwerpen
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
land (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 262 guldens 5 stuijvers) affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt

Pieter Cornelis van Sijp partner van Maertgen Willems;
Isacq Joosten van Bouckhoulte - voogd van - Maertgen Willems;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
Maertgen Willems - verkoper van - land;
d heer Johan Sicx - koper van - land;
Oudt Arckel - belend aan - land;
de vaert - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1915-03-1658:
d heer mr Adriaen Dorp woonende tot Haerlem
Maertgen Willems wed.
Pieter Cornelis Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsgterdam
lant (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 362 guldens 5 stuijvers)

Pieter Cornelis Sijp partner van Maertgen Willems;
d heer Johan Sicx - verkoper van - lant (gekocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - lant;
Maertgen Willems - verkoper van - lant (verkocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
de heer Kousebant - belend aan - lant;
de heer Kousebant - belend aan - lant;
d Oudt Arckel - belend aan - lant;
de vaart - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2507-06-1658:
Maritgen Willems weduwe
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
lant (omvang 1 morgen 150 roeden; waarde 1250 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegum

Pieter Cornelis van Sijp partner van Maritgen Willems;
Isaacq Joosten van Bouckhoute - voogd van - Maritgen Willems;
d heer Frans Barents Koussebandt - schuldig aan - Maritgen Willems (1200 guldens in aparrte acte dd 7 junij 1658);
Maritgen Willems - verkoper van - lant;
d heer Frans Barents Koussebandt - koper van - lant;
d heer Frans Barents Koussebandt - belend aan - lant;
d heer Frans Barents Koussebandt - belend aan - lant;
de Nieuwe Wech sloot - belend aan - lant;
de Hooge Veenen watering - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 31