Genealogie project persoon weergeven


Gerrit Meese

voor 1652 - voor 1656
Relatie met: Anna Dirks

Kinderen:

AnnetjeRelatie met: naam niet gevonden
00-00-1652:
land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Mees - eigenaar van - land 245;
Gerrit Jans Croon - gebruiker van - land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5100-00-1656:
Gerrit Meesse (reeds overleden)
land 245b (omvang i morgen v hont xx roeden)

Gerrit Meesse partner van wed.;
wed. - eigenaar van - land 245b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13700-00-1656:
Gerrit Meesse (reeds overleden)

Gerrit Meesse partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 277;

Bron: Hillegom Landkaart A4662 165624-05-1657:
Jan Arijens van Bredenrode duijnmeijer
Anna Dircxs weduwe
Gerrit Meessen (reeds overleden)
een stuck lants (omvang 14 hont en ettelijcke roeden; waarde 3500 guldens) gelegen in Hillegum

Gerrit Meessen partner van Anna Dircxs;
Hendrick Meessen - belend aan - een stuck lants;
Hendrick Meessen - belend aan - een stuck lants;
Jan Arijens van Bredenrode - verkoper van - een stuck lants;
Anna Dircxs - koper van - een stuck lants;
de Convents Oostcampen - belend aan - een stuck lants;
den Heerewech - belend aan - een stuck lants;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1416-03-1658:
Anna Dircxdr wed
Gerrit Meessen (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
lant (omvang 2 morgen 44 roeden; waarde 1800 guldens) gelegen in Hillegum
Oudeman huijs tot Haerlem

Gerrit Meessen partner van Anna Dircxdr;
Hendrick Meessen Molesteech - voogd van - Anna Dircxdr;
Anna Dircxdr - verkoper van - lant;
d heer Johan Sicx - koper van - lant;
jofvrou Buijtewech - belend aan - lant;
de vaert - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2528-05-1659:
Anna Dircx wed.
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Jan Cornelis Croon tot Hillegum
een huijs ende erff (waarde 750 guldens)

Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Leendert Aelberts van Tent - voogd van - Anna Dircx;
heer Sijpesteijn - belend aan - een huijs ende erff;
Dirck Jans Croon - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Jans Croon - belend aan - een huijs ende erff;
Anna Dircx - verkoper van - een huijs ende erff;
Jan Cornelis Croon - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4600-00-1660:
Anna Dircx wed.
Gerrit Meessen (reeds overleden)
land 188 (omvang vii hont xiiii roeden)

Gerrit Meessen partner van Anna Dircx;
Anna Dircx - eigenaar van - land 188;
Jan Willems - gebruiker van - land 188;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4900-00-1660:
Anna Dircx wed.
Gerrit Meessen (reeds overleden)
land 189 (omvang iiii hont xcvi roeden)

Gerrit Meessen partner van Anna Dircx;
Anna Dircx - eigenaar van - land 189;
Jan Willems - gebruiker van - land 189;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5000-00-1660:
Anna Dircx wed
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van Anna Dircx;
Anna Dircx - eigenaar van - land 198;
Jan Prs Conincs - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5200-00-1660:
Gerrit Meessens (reeds overleden)
land 245b (omvang i morgen v hont xx roeden)

Gerrit Meessens partner van wed.;
wed. - eigenaar van - land 245b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6424-05-1663:
Sijmon Dircxs Elstgeest woonendse tot Sassenheim
Guertje Willems weduwe
Jan Pieters (reeds overleden)
Anna Dircxs weduwe
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Francsoijs Valck (reeds overleden)
een wooninge (omvang 11 morgen (omtrent); waarde 6400 guldens) leggende in twee partijen, waer van de wederhelft de voorn. Guertje Willems in eijgen toecomt, gelegen soo in Hillegom als de Vennip
partij 1 (waarde 1600 guldens)
partij 2 (waarde 4800 guld)

Jan Pieters partner van Guertje Willems;
Francsoijs Valck partner van de weduwe;
Gerrit Meesse partner van Anna Dircxs;
de weduwe - belend aan - partij 2;
Sijmon Dircxs Elstgeest - verkoper van - een wooninge (de helft);
Guertje Willems - koper van - een wooninge (een derde part uijt de helft);
Anna Dircxs - koper van - een wooninge (twee derde parten uijt de helft);
Johannes Rampius - belend aan - partij 1;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - partij 1;
de weduwe - belend aan - partij 1;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 1;
Doubleth - heeeft - de Erffgenamen;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - partij 2;
Jan Cornelis Croon - belend aan - partij 2;
de weduwe - belend aan - partij 2;
Hendrick Mees - belend aan - partij 2;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 2;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 2;
den Heerenwech - belend aan - partij 1;
de Abdij van Reijnsburch - belend aan - partij 1;
de Erffgenamen - belasten - partij 1 (de partije in Hillegom);
de Abdij van Reijnsburch - belend aan - partij 2;
de Meer - belend aan - partij 2;
Elstbroeckerlaen - belend aan - partij 2;
de stadt Leijden - belast - partij 2 (de landen gelegen inde Vennip);
partij 1 - deel van - een wooninge;
partij 2 - deel van - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11700-00-1664:
19 junij 1659
Anna Dircx wed
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van Anna Dircx;
Anna Dircx - eigenaar van - land 198;
Jan Pieters Konincks - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14511-06-1664:
Anna Dircx weduwe
Gerrit Meesz (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Annetje Gerrits onmondige dochter
mr Michiel de With advocaet woont tot Amsterdam
een stuck weij of hoijlandt (omvang 340 roeden; waarde 396 guldens 13 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegom
t Oude Manhuijs tot Haerlem

Gerrit Meesz partner van Anna Dircx;
Annetje Gerrits kind van Gerrit Meesz en Anna Dircx;
Pieter Jans Pol - voogd van - Anna Dircx;
Hendrick Meesses Molesteech - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
Leendert Aelbertsz - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
mr Michiel de With - koper van - een stuck weij of hoijlandt;
Anna Dircx - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
Annetje Gerrits - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
joffvrou Buijtenwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
den Treckwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
de Oude Vaert - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14000-00-1668:
Gerrit Mees (reeds overleden)
Jan Cornelis Bensdorp 1665
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Gerrit Mees partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 179;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4700-00-1668:
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5200-00-1668:
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Hendrik Mees 1659
land 249e (omvang ii hont lxvi roeden lxxii voet)

Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Anna Dircx - eigenaar van - land 249e;
Hendrik Mees - gebruiker van - land 249e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1672:
Gerrit Mees (reeds overleden)
Jan Cornelis Bensdorp 1665
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Gerrit Mees partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 179;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14200-00-1672:
de weduwe 1664
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14700-00-1672:
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Hend Mees 1659
Schoudt Roelen Lant land 249e (omvang ii hont lxvi roeden lxxii voet)

Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Anna Dircx - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249e;
Hend Mees - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1676:
Gerrit Mees (reeds overleden)
Jan Cornelis Bensdorp 1665
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Gerrit Mees partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 179;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4700-00-1676:
de weduwe 1664
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5200-00-1676:
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Hend Mees 1659
Schoudt Roelen Lant land 249e (omvang ii hont lxvi roeden lxxii voet)

Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Anna Dircx - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249e;
Hend Mees - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1680:
Gerrit Mees (reeds overleden)
Jan Cornelis Bensdorp 1665
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Gerrit Mees partner van wed;
wed - eigenaar van - land 179;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4700-00-1680:
de wed 1664
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5200-00-1684:
Gerrit Meessen (reeds overleden)
Jan Cornelis Bensdorp 1665
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Gerrit Meessen partner van wed;
wed - eigenaar van - land 179;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14200-00-1684:
de wed 1664
Gerrit Meessen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meessen partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14700-00-1688:
Gerrit Meessen (reeds overleden)
Jan Corn Bensdorp 1665
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Gerrit Meessen partner van wed;
wed - eigenaar van - land 179;
Jan Corn Bensdorp - gebruiker van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4800-00-1688:
Gerrit Meessen (reeds overleden)
de wed 1664
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meessen partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 53