Genealogie project persoon weergeven


Maarten Claase

voor 1544 -


00-00-1544:
land 170 (omvang iii morgen v hont lxxiii roeden)
erfghenamen tot Haerlem

Maerten Claeszoon - heeft - erfghenamen;
Florijs Gherijtszoon - gebruiker van - land 170;
erfghenamen - eigenaar van - land 170;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1400-00-1544:
land 207 (omvang iii morgen ii hont liiii roeden)
erfghenamen tot Haerlem

Cornelis Janszoon - gebruiker van - land 207;
Maerten Claeszoon - heeft - erfghenamen;
erfghenamen - eigenaar van - land 207;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 17