Genealogie project persoon weergeven


Huich van Treslonghe

voor 1544 - voor 1584


Deze persoon komt voor in het verhaal Het morgenboek van Hillegom 1544


00-00-1544:
land 116 (omvang ix morgen vii roeden)

Huijche van Treslonghe - eigenaar van - land 116;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 900-00-1544:
land 118 (omvang viii hont xcviii roeden)

Huijche van Treslonghe - eigenaar van - land 118;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1000-00-1544:
land 120 (omvang v morgen iii hont xxxiii roeden) daer sijn huijs op staet

Huijche van Treslonghe - eigenaar van - land 120;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1000-00-1544:
land 328 (omvang iii morgen)

Huijghe van Treslonghe - eigenaar van - land 328;
Jacob Claeszoon - gebruiker van - land 328;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2600-00-1544:
land 330 (omvang xi hont xcii roeden)

Huijghe van Treslonghe - eigenaar van - land 330;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2600-00-1544:
land 331 (omvang v hont lxi roeden)

Huijghe van Treslonghe - gebruiker van - land 331;
die Kerck - eigenaar van - land 331;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2600-00-1544:
Huich van Treslonghe die bewesten zijn huijs plachte contribueren met vijf morgen somma dattet met sijn eijgen konijnen bedorven wort is gestelt inde contributie met iiii morgen
land 340 (omvang v morgen)

Huich van Treslonghe - eigenaar van - land 340;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2700-00-1564:
land 107 (omvang ii morgen ii 1/2 hont)

Huich van Treeslong - eigenaar van - land 107;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 900-00-1564:
land 111b (omvang ii morgen iiii 1/2 hont) bij suijden aen

Huich van Treeslonge - eigenaar van - land 111b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 900-00-1564:
land 116b (omvang vii morgen iiii hont)

Huijch van Treeslonge - eigenaar van - land 116b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 900-00-1564:
land 120 (omvang v morgen iii hont)

Huich van Treeslong - eigenaar van - land 120;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 900-00-1564:
land (omvang vii hont)

Huijch van Treeslong - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 1000-00-1564:
land (omvang iii morgen)

Huijch van Treeslong - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 2500-00-1564:
land (omvang x hont)

Huich van Treeslong - gebruiker van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 2500-00-1564:
Huich van Treeslong bij westen zijn huijs plach te contribueren met v morgen en ome dat het met sijn eijgen conijnen bedorven wert is gestelt op iiii morgen
land 340 (omvang v morgen)

Huich van Treeslong - eigenaar van - land 340;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 2500-00-1568:
land 107 (omvang ii morgen iii 1/2 hont)

Huich van Treeslong - eigenaar van - land 107;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3500-00-1568:
land 111b (omvang ii morgen iiii 1/2 hont) bij suijden aen

Huich van Treeslonge - eigenaar van - land 111b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3500-00-1568:
land 116b (omvang vii morgen iiii hont)

Huijch van Treeslonge - eigenaar van - land 116b;
Cornelis Cornelis - gebruiker van - land 116b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3500-00-1568:
land (omvang ix hont)

Huich van Treeslong - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3500-00-1568:
land 120 (omvang v morgen iii hont)

Huich van Treeslong - eigenaar van - land 120;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3500-00-1568:
land (omvang vii hont)

Huijch van Treeslong - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3600-00-1568:
land (omvang iii morgen)

Huijch van Treeslong - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 4900-00-1568:
land (omvang x hont)

Huich van Treeslong - gebruiker van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 4900-00-1568:
Huich van Treeslong bij westen sijn huijs plach te contribueren met v morgen en dat het met conijnen verdorven wert is gestelt op iiii morgen
land 340 (omvang v morgen)

Huich van Treeslong - eigenaar van - land 340;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 4900-00-1584:
Huijch van Treslong (reeds overleden)
land 107 (omvang ii morgen iii 1/2 hont)

Huijch van Treslong - heeft - Kinder;
Lourijs Aerijens - gebruiker van - land 107;
Kinder - eigenaar van - land 107;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 7100-00-1584:
Huich van Treslong (reeds overleden)
land 111b (omvang ii morgen iiii 1/2 hont)

Huich van Treslong - heeft - zijn Kinder;
zijn Kinder - eigenaar van - land 111b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 7100-00-1584:
Treslong voors, met lant van Claes Dircx
land 111a (omvang viii hont)

Treslong - eigenaar van - land 111a;
Aerijens - gebruiker van - land 111a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 7100-00-1584:
Huich van Treslong (reeds overleden)
land (omvang vii morgen iiii hont)

Huich van Treslong - heeft - zijn Kinder;
Lourijs Aerijens - gebruiker van - land;
zijn Kinder - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 7100-00-1584:
Huich van Treslong (reeds overleden)
land (omvang ix hont)

Huich van Treslong - heeft - zijn Kinder;
Lourijs Aerijens - gebruiker van - land;
zijn Kinder - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 7100-00-1584:
Huijch van Treslonge zijn
land 120 (omvang v morgen iii hont)

Huijch van Treslonge - eigenaar van - land 120;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 7100-00-1584:
Huich van Treslong (reeds overleden)
land (omvang vii hont)

Huich van Treslong - heeft - zijn Kinder;
Lourijs Arijs - gebruiker van - land;
zijn Kinder - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 7200-00-1584:
land (omvang x hont)

Huich van Treslong - eigenaar van - land;
Lourijs Arijs - gebruiker van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 8500-00-1584:
Huich van Treslonge zijn huijs placht te contrijbueeren met v morgen om dat het met zijn eijgen conijnen verdorven wert
land (omvang iiii morgen)

Huich van Treslonge - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 86