Genealogie project persoon weergeven


Pieter Jans Poll

voor 1656 - na 1668
Relatie met: Lijsbeth Lamberts


Relatie met: Catalijntje Jans
Trouwen 24-09-1662: Pieter Jansz Pol wedr (weduwnaar van Lijsbeth Lambertsd) met Catrijntje Jansd wede. (weduwe van Jacob Pietersz Romeijn); beijde woonachtich tot Hillegom .
Bron: Hillegom Tr Ref 1644-1692 Afb. 59


Relatie met: naam niet gevonden
06-05-1656:
Sijmon Cornelis (reeds overleden)
Maritge Cornelis (reeds overleden)
Dirck Cornelis Schoute is sterck gemaexk voor de naegelaetene ende onmondige kinderen
Catalijntje Jans wed.
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
Barent Hermans (reeds overleden)
een huis met de erve (waarde 1800 guldens) staende ende leggende inden dorpe

Pieter Gijsbrechts partner van Grietge Sijmons;
Grietge Sijmons kind van Sijmon Cornelis en Maritge Cornelis;
Jan Sijmons kind van Sijmon Cornelis en Maritge Cornelis;
Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Barent Hermans partner van wed;
Jan Sijmons - broer van - Grietge Sijmons;
Pieter Gijsbrechts - verkoper van - een huis met de erve;
Grietge Sijmons - verkoper van - een huis met de erve;
Dirck Cornelis Schoute - verkoper van - een huis met de erve;
Joost Diericx - koper van - een huis met de erve;
Catalijntje Jans - belend aan - een huis met de erve;
Willem Reijnderts - belend aan - een huis met de erve;
wed - belend aan - een huis met de erve;
Pieter Jans Poll - belend aan - een huis met de erve;
de Heerewech - belend aan - een huis met de erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 706-05-1656:
Barent Hermans (reeds overleden)
landt (omvang 160 roeden; waarde 525 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegum

Barent Hermans partner van de weduwe;
Joost Diericx - koper van - landt;
Pieter Jans Poll - belend aan - landt;
Cornelis Reijers - belend aan - landt;
de weduwe - belend aan - landt;
Joost Diericx - belend aan - landt;
Pieter Jans Poll - verkoper van - landt;
de Wildernisse - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 806-05-1656:
Catalijntje Jans weduwe
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje (omvang 8 roeden; waarde 225 guldens)

Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Isaac Joosten - voogd van - Catalijntje Jans;
Joost Diericx - koper van - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;
Catalijntje Jans - verkoper van - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;
Catalijntje Jans - belend aan - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;
Pieter Jans Poll - belend aan - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;
Joost Diericx - belend aan - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 800-00-1658:
is niet gepasseert
Jan Adriaens van Bredenrode duijnmeijer
Pieter Jans Poll gerechtsbode van Hillegum
lant (omvang 3 morgen; waarde 2000 guldens) gelegen aende Oostenderlaen inde banne van Hillegum

Jan Maerts van Raephorst - belend aan - lant;
Has - belend aan - lant;
Jan Adriaens van Bredenrode - verkoper van - lant;
Pieter Jans Poll - koper van - lant;
de Leeck - belend aan - lant;
de Oostenderlaen - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2326-06-1658:
Joost Diericq burger tot Haerlem
Jeremijas Joosten (reeds overleden)
Catalijntje Jans wed.
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
een huis met erve & crocht staende en leggende inde dorpe van Hillegum

Jeremijas Joosten partner van de wed;
Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Pieter Jan Pol - schuldig aan - Joost Diericq (200 carolus guldens);
Matheus Baecke - belend aan - een huis met erve & crocht;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huis met erve & crocht;
de wed - belend aan - een huis met erve & crocht;
Pieter Jans Bourgoinje - belend aan - een huis met erve & crocht;
Joost Diericq - belend aan - een huis met erve & crocht;
Arent Bruijnen van der Bijl - belend aan - een huis met erve & crocht;
Catalijntje Jans - belend aan - een huis met erve & crocht;
de Wildernisse - belend aan - een huis met erve & crocht;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3626-06-1658:
Joost Diericq burger tot Haerlem
Jeremijas Joosten (reeds overleden)
Catalijntje Jans wed.
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
een huis met erve & crocht staende en leggende inde dorpe van Hillegum

Jeremijas Joosten partner van de wed;
Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Pieter Jan Pol - schuldig aan - Joost Diericq (200 carolus guldens);
Matheus Baecke - belend aan - een huis met erve & crocht;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huis met erve & crocht;
de wed - belend aan - een huis met erve & crocht;
Pieter Jans Bourgoinje - belend aan - een huis met erve & crocht;
Joost Diericq - belend aan - een huis met erve & crocht;
Arent Bruijnen van der Bijl - belend aan - een huis met erve & crocht;
Catalijntje Jans - belend aan - een huis met erve & crocht;
de Wildernisse - belend aan - een huis met erve & crocht;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3603-12-1658:
tesamen vercocht voor 2200 car guldens
d eerbare Neeltge de Geus wed woonende tot Leijden
Cornelis Claes van Houtte (reeds overleden)
d heer mr Johan Verwer woonende tot Haerlem
Jan Vogel (reeds overleden), zal
de Groote Baccum teellant (omvang 5 hont (omtrent))
de Cleijne Baccum teellant (omvang 4,5 hont (omtrent))

Cornelis Claes van Houtte partner van d eerbare Neeltge de Geus;
Pieter Jans Poll - voogd van - d eerbare Neeltge de Geus;
d eerbare Neeltge de Geus - verkoper van - de Groote Baccum teellant;
d heer mr Johan Verwer - koper van - de Groote Baccum teellant;
d heer mr Johan Verwer - belend aan - de Groote Baccum teellant;
d heer mr Johan Verwer - belend aan - de Groote Baccum teellant;
d heer mr Johan Verwer - belend aan - de Groote Baccum teellant;
Cors IJsbrants - belend aan - de Groote Baccum teellant;
Cors IJsbrants - belend aan - de Groote Baccum teellant;
Cors IJsbrants - belend aan - de Groote Baccum teellant;
Jan Vogel - heeft - de Kinderen;
d eerbare Neeltge de Geus - verkoper van - de Cleijne Baccum teellant;
d heer mr Johan Verwer - koper van - de Cleijne Baccum teellant;
de Kinderen - belend aan - de Cleijne Baccum teellant;
de Kinderen - belend aan - de Cleijne Baccum teellant;
de Kinderen - belend aan - de Cleijne Baccum teellant;
de Backummerlaen - belend aan - de Groote Baccum teellant;
de Vosselaen - belend aan - de Cleijne Baccum teellant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4019-02-1659:
Mattheus Bake onse inwoonende buijrman
Pieter Jans van der Poll onse boode
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden), zal. in sijn leven schoudt ende bode
Guertge Meijndertsdr wed.
Jan Adriaens van Vijanen (reeds overleden)
Aechtge Jansdr wed.
Leendert Pieters van der Codde (reeds overleden)
de Hollantschen thuijn tot Haerlem
den Olijphant tot Haerlem
een huijs, schuijer, erve & boomgaert staende & gelegen inde dorpe van Hillegum

Jan Adriaens van Vijanen partner van Guertge Meijndertsdr;
Leendert Pieters van der Codde partner van Aechtge Jansdr;
Aechtge Jansdr - schuldig aan - Guertge Meijndertsdr;
Guertge Meijndertsdr - brouwster in - de Hollantschen thuijn;
heer Geerard Schoute - brouwer in - den Olijphant;
joff Mechelijna Buijtenwech - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
Joris Pieters Colijn - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
Aechtge Jansdr - verkoper van - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
heer Geerard Schoute - koper van - een huijs, schuijer, erve & boomgaert (voor de helft);
Mattheus Bake - koper van - een huijs, schuijer, erve & boomgaert (voor de helft);
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
de Heerenwech - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
Pieter Jans van der Poll;
Jacob Pieters Romeijn;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4216-05-1659:
Geertge Marcelis wed woonende tot Lisse
Huijbert Cornelis (reeds overleden), wagemaecker
Cornelis Willems Visser tot Hillegum
een huijs met een erff (waarde 900 caroli guldens)

Huijbert Cornelis partner van Geertge Marcelis;
Pr Jans Poll - assisteert - Geertge Marcelis;
Cornelis Willems Visser - schuldig aan - Geertge Marcelis (450 car guldens);
Geertge Marcelis - verkoper van - een huijs met een erff;
Cornelis Reijers - belend aan - een huijs met een erff;
Arijen Willems - belend aan - een huijs met een erff;
Arijen Willems - belend aan - een huijs met een erff;
Cornelis Willems Visser - koper van - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4503-03-1660:
juffvrouw Cornelia de Geus weduwe en boedelhoudster, woonende tot Leijden
ed Cornelis Claes van Houtten (reeds overleden)
Pieter Jans Poll bode
jonchr Pieter van der Burch (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
het Stuijvertje weij ofte hoij landt (omvang 1 morgen (omtrent); waarde 600 caroli guldens) gelegen in de ambachte van Hillegum aen de Vosselaen

ed Cornelis Claes van Houtten partner van juffvrouw Cornelia de Geus;
Pieter Jans Poll - voogd van - juffvrouw Cornelia de Geus;
jonchr Pieter van der Burch - heeft - erffgenamen;
juffvrouw Bas - belend aan - het Stuijvertje weij ofte hoij landt;
Jan Vogel - heeft - d erffgen;
juffvrouw Cornelia de Geus - verkoper van - het Stuijvertje weij ofte hoij landt;
de Leeck - belend aan - het Stuijvertje weij ofte hoij landt;
de Vosselaender wateringe - belend aan - het Stuijvertje weij ofte hoij landt;
d erffgen - belend aan - het Stuijvertje weij ofte hoij landt;
erffgenamen - koper van - het Stuijvertje weij ofte hoij landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5321-05-1660:
Trijntje Jans ruilt een oud huisje voor een nieuwe huisje met Adriaaan Floris
Trijntje Jans weduwe
Jan Pieters van Slingerlandt (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Adriaen Floris timmerman
een oudt huijsken met een erff gelegen inde dorpe van Hillegum

Jan Pieters van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans Pol - voogd van - Trijntje Jans;
Joost Dircxs - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
Corn Arijens Langevelt - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
den Vennipperlaen - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
een oudt huijsken met een erff - geruild met - een nieuw huiske;
Adriaen Floris;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5418-08-1660:
Trijntje Jans wed
Jan Pietersz van Slingerland (reeds overleden)
Pieter Jans Poll bode alhier
Adriaen Floris Timmerman
haer nieuw huijs & erff staende ende gelegen inde dorpe ende ambachte van Hillegum

Jan Pietersz van Slingerland partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans Poll - voogd van - Trijntje Jans (100 car guldens);
Trijntje Jans - schuldig aan - Matheus Bake;
Adriaen Floris - belend aan - haer nieuw huijs & erff;
Adriaen Floris - belend aan - haer nieuw huijs & erff;
Gerrit Dircks Smith - belend aan - haer nieuw huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - haer nieuw huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5622-04-1661:
Jan Jacobs Langevelt (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode alhier
Abraham van der Burch (reeds overleden), zalr
Mees Jans Langevelt (reeds overleden)
een stuck weijlant (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 1075 guld) gelegen aen Vosselaen

Jan Jacobs Langevelt partner van Antje Meessen;
Huich Cornelise partner van Guertje Jans Langevelt;
Jacob Jansz Langevelt kind van Jan Jacobs Langevelt;
Guertje Jans Langevelt kind van Jan Jacobs Langevelt;
Mees Jans Langevelt kind van Jan Jacobs Langevelt;
Pieter Jans Pol - voogd van - Antje Meessen;
Abraham van der Burch - belend aan - een stuck weijlant;
Claes Sijmonsz van Alckemade - belend aan - een stuck weijlant;
Jacob Jansz Langevelt - verkoper van - een stuck weijlant;
Guertje Jans Langevelt - verkoper van - een stuck weijlant;
Antje Meessen - verkoper van - een stuck weijlant;
Engel Sijmons van Alckemade - koper van - een stuck weijlant;
de Vosselaen - belend aan - een stuck weijlant;
de Leeck - belend door - een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6107-02-1663:
Pieter Jans Poll gerechts bode alhier
de heer Nicolaes van Loon raet ende regerent schepen der stadt Amsterdam
de heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
d heer de Bije (reeds overleden)
heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs binnen de stad Haerlem
een stuck hoogh geestlant (omvang 6 hondt 68 roeden; waarde 167 guld) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer de Bije partner van de wed;
de heer Nicolaes van Loon - broer van - de heer Lieven van Loon;
Pieter Jans Poll - lasthebber van - heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs;
de heer Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de wed - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Nicolaes van Loon - koper van - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - koper van - een stuck hoogh geestlant;
den Heerenwech - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs - verkoper van - een stuck hoogh geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10628-03-1663:
Mencxke Cornelis weduwe
Joris Pieters Cole (reeds overleden)
Pieter Jans Poll bode alhier
een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (waarde 1550)

Joris Pieters Cole partner van Mencxke Cornelis;
Pieter Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Cornelis Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Grietge Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
jonge Cornelis Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Anna Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Pieter Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Pieter Jans Poll - voogd van - Mencxke Cornelis;
Paulus Pieters - voogd van - Grietge Joris (en oom);
Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - Mencxke Cornelis (en overige erfgenamen 1550 guldens in aparte acte dd 28 maart 1663);
Paulus Pieters - voogd van - jonge Cornelis Joris;
Paulus Pieters - voogd van - Anna Joris;
Paulus Pieters - voogd van - Pieter Joris;
Mencxke Cornelis - verkoper van - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (en overige erfgenamen);
Cornelis Jans van Bredenrode - koper van - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jeroen Jans van der Velde - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Arij Floris - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jan Barents - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Doublet - heeft - de Erffgenamen;
joffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (een rente van 3 guldens 15 stuijvers sjaars);
den Heerenwech - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Erffgenamen - belasten - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (met 3 grooten sjaers erffhuijr);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10711-04-1663:
Marijtgen Claesdr weduwe
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Claes Dircxs Langevelt grootvader
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde
een stuck lant (omvang 2 morgen; waarde 1800 guldens)

Cornelis Pieters Glas partner van Marijtgen Claesdr;
Guertje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Aeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Neeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Claessie Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Leentje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Jacob Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Dirck Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Aeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Neeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Claessie Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Guertje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Pieter Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Aeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Neeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Claessie Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis;
Pr Jans Pol - voogd van - Marijtgen Claesdr;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Guertje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Pieter Cornelis;
Joost Cornelis van Diest - koper van - een stuck lant;
Marijtgen Claesdr - verkoper van - een stuck lant (voor de helfft en de kinderen voor d ander helfft);
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck lant;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck lant;
sr Joost Dircxs - belend aan - een stuck lant;
de Vosselaen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11115-08-1663:
Pieter Jans Poll gerechts bode alhier
Jeremias Joosten (reeds overleden)
een erff (omvang 14 roeden (omtrent); waarde 300 gulden) jegenwoordig geapproprieert tot een boomgaertje met een schuijr daer opstaende

Jeremias Joosten partner van de wed;
de wed - belend aan - een erff;
Pieter Jans Poll - belend aan - een erff;
Aelbert Barents - belend aan - een erff;
Pieter Jans Poll - verkoper van - een erff;
Leendert Bruijns van der Bijl - koper van - een erff;
de Molesteech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12314-11-1663:
Trijntje Jans weduwe
Jan Pieters van Slingerlandt (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode alhier
Huijbertje Willems weduwe
Barent Harmens Picquaerd (reeds overleden)
een huijs ende erff onderpand voor de schuld, staende ende gelegen in de dorpe van Hillegom

Jan Pieters van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Barent Harmens Picquaerd partner van Huijbertje Willems;
Pieter Jans Pol - voogd van - Trijntje Jans;
Trijntje Jans - schuldig aan - Huijbertje Willems (100 guld);
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Coertsz - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Coertsz - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12511-06-1664:
Anna Dircx weduwe
Gerrit Meesz (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Annetje Gerrits onmondige dochter
mr Michiel de With advocaet woont tot Amsterdam
een stuck weij of hoijlandt (omvang 340 roeden; waarde 396 guldens 13 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegom
t Oude Manhuijs tot Haerlem

Gerrit Meesz partner van Anna Dircx;
Annetje Gerrits kind van Gerrit Meesz en Anna Dircx;
Pieter Jans Pol - voogd van - Anna Dircx;
Hendrick Meesses Molesteech - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
Leendert Aelbertsz - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
mr Michiel de With - koper van - een stuck weij of hoijlandt;
Anna Dircx - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
Annetje Gerrits - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
joffvrou Buijtenwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
den Treckwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
de Oude Vaert - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14024-09-1664:
Grietje Pieters weduwe
Gijsbert Cornelis van Zijp (reeds overleden)
Pieter Jansz Poll bode alhier
Dirck Woutersz de Moor van Bergen Henegouwen
een huijs, schuijr met een erff (omvang 2 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 1800 guldens)

Gijsbert Cornelis van Zijp partner van Grietje Pieters;
Louris Cornelisz Ackersloot partner van Machtelt Gijsberts;
Machtelt Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Stijntie Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Maertje Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Dirck Woutersz de Moor partner van Maertje Gijsberts;
Hendrick Meesz Molesteech partner van Stijntie Gijsberts;
Pieter Jansz Poll - voogd van - Grietje Pieters;
Dirck Woutersz de Moor - koper van - een huijs, schuijr met een erff;
Machtelt Gijsberts - verkoper van - een huijs, schuijr met een erff;
Stijntie Gijsberts - verkoper van - een huijs, schuijr met een erff;
Jacob Joosten - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
Philps Claes - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
ontfanger Doubleth - belast - een huijs, schuijr met een erff (met een erfhuur van 3 stuijvers);
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14329-04-1665:
Barent Hermans (reeds overleden)
sr Joost Diericq burger trot Haerlem
een huijs met een erve ende boomgaert (waarde 2300 guldens) staende & leggende inden dorpe van Hillegom

Barent Hermans partner van de wed.;
Willem Daniels de Haes - schuldig aan - sr Joost Diericq (2000 carolus guldens in aparte akte dd 29 april 1665);
sr Joost Diericq - verkoper van - een huijs met een erve ende boomgaert;
Willem Daniels de Haes - koper van - een huijs met een erve ende boomgaert;
Arent Bruijnen - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Pieter Jans Poll - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Cornelis Willems Visscher - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Huijch Cornelis van Moerkercken - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
de wed. - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14813-05-1665:
Pieter Jansz Pol gerechtsbode tot Hillegom
d heer mr Quirinus van der Maes onder andere bailliu & schoudt vanden ambachte van Hillegom
huis & erve staende inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Pieter Jansz Pol partner van Catalijntje Jans;
Pieter Jansz Pol - schuldig aan - d heer mr Quirinus van der Maes (400 guldens);
Pieter Jansz Pol - eigenaar van - huis & erve;
den Heerenwech - belend aan - huis & erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15129-08-1665:
Trijntje Jans weduwe
Jan Pietersz van Slingerlandt (reeds overleden)
sr Pieter de Clerck coopman tot Haerlem
huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jan Pietersz van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans Poll - voogd van - Trijntje Jans;
Trijntje Jans - schuldig aan - sr Pieter de Clerck (50 guldens spruijtende uit saecke van gelevert broot & anders ten huijse van Cornelis Coertsz gehaelt);
Trijntje Jans - eigenaar van - huijs & erff;
Cornelis Coerts - belend aan - huijs & erff;
Gerrit Dircxsz Smith - belend aan - huijs & erff;
Cornelis Coerts - belend aan - huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15819-05-1666:
Pieter Jans Poll bode alhier
crocht landt (waarde 575 guldens) soo als jegenwoordig binnen sijne limijten gelegen is, de geheele sloot daer onder begrepen

Pieter Jans Poll - schoonvader van - Leendert Bruijns van der Bijl;
Willem Daniels de Haes - belend aan - crocht landt;
Cathalijntje Jans - belend aan - crocht landt;
Pieter Jans Poll - belend aan - crocht landt;
Pieter Jans Poll - belend aan - crocht landt;
Lijsbeth Willems - belend aan - crocht landt;
Pieter Jansz van Bourgoinge - belend aan - crocht landt;
Lambert Cornelis Rijckaert - belend aan - crocht landt;
Arent van der Bijl - belend aan - crocht landt;
Pieter Jans Poll - verkoper van - crocht landt;
Leendert Bruijns van der Bijl - koper van - crocht landt;
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - crocht landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16520-02-1668:
Cathalijntje Jans woonende tot Leijden
een huijs ende erff (waarde 1150 car guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

David Goverts Denijs kind van Cathalijntje Jans;
Isacq Joostens van Bochoute - voogd van - Cathalijntje Jans;
Cathalijntje Jans - verkoper van - een huijs ende erff;
David Goverts Denijs - koper van - een huijs ende erff;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huijs ende erff;
Leendert Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
Arent Bruijnse van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18420-02-1668:
domine Abrahamus du Pre predicant alhier
een huijs en erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Davidt Goverts Denijs - schuldig aan - domine Abrahamus du Pre (500 car guldens);
Davidt Goverts Denijs - eigenaar van - een huijs en erff;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huijs en erff;
Leendert Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs en erff;
Arent Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs en erff;
de Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 185