Genealogie project persoon weergeven


Pieter Jans Heemskerck

voor 1668 - na 1673


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin


Ouders: Jan Alberts HeemskerckRelatie met: Annetje Absolons van Keuijere
Trouwen 19-08-1668: Pieter Jansz van Heemskerck jm van Lisse met Annetje Absalonisd jd; beijde woonachtich te Hillegom, attestatie gegeven op Bennebroeck .
Bron: Hillegom Tr Ref 1644-1692 Afb. 63

Kinderen:

Trijntje
Doop 11-10-1671: Trijntje, kind van Pieter Janse Heemskerk en Annitje Absolons Getuigen: de vrouws moeder en Klaas Absolonse de vrouws broeder
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 28


05-05-1668:
Kniertje Jans onmondige suster
Jan Aelberts Heemskerck (reeds overleden), zalr
een koren wint molen (waarde 1350 car guldens) staende int duijn tot Hillegom
de Graeffelicheijt rondom belend aan de wint molen

Engel Jacobs van Brouckhuijsen partner van Grietje Jansd;
Aelbert Jans Hemskerck kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Pieter Jans Heemskerck kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Grietje Jansd kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Kniertje Jans kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Aelbert Jans Hemskerck - verkoper van - een koren wint molen;
Pieter Jans Heemskerck - verkoper van - een koren wint molen;
Grietje Jansd - verkoper van - een koren wint molen;
Kniertje Jans - verkoper van - een koren wint molen;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - een koren wint molen;
de Graeffelicheijt - belast - een koren wint molen (met 2 guldens sjaers erffpacht, volgens de erffpachtsbrieff in dato den xiii martij 1640);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19428-05-1673:
Trijntje Jacobs weduwe
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
een koren wintmolen (waarde 1350 car guldens) staende aende noordwestsijde vant dorp int duijn van Hillegom, belast met 2 gulden erffpacht sjaers volgens den erffpachtsbrieff in dato den xiii martij 1640

Absalon Meijnderts partner van Trijntje Jacobs;
Pieter Jansz Heemskerck partner van Antje Absalons;
Aelbert Jansz Heemskerck - schuldig aan - Pieter Jansz Heemskerck (broeders, 1350 guldens in aparte akte dd 28 mei 1673, Aelbert Jans bekent op dezen brieff noch schuldig te wesen de somma van 140 guldens, actum den 23 junij 1679, geroyeert door Neeltge Engels wed van Aelbert Jans Heemskerck opten 15 december 1684);
Aelbert Jansz Heemskerck - koper van - een koren wintmolen;
Trijntje Jacobs - verkoper van - een koren wintmolen;
Claes Absalons - verkoper van - een koren wintmolen;
Antje Absalons - verkoper van - een koren wintmolen;
Heeren van Reekeningen - belend aan - een koren wintmolen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 243