Genealogie project persoon weergeven


Maartje Claase Langevelt

voor 1640 - voor 1674


Ouders: Claas Dirks Langevelt en Leentje MeeseRelatie met: Cornelis Pieters Glas
Trouwen 17-11-1640: Cornelis Pietersen jongman van Santvoort woonende tot Hillegom met Maertie Claesd Langevelt jonged. van Hillegom woonende mede tot Hillegom
Bron: Hillegom Tr Ref 1600-1646 Afb. 20

Kinderen:

Guurtje
- Relatie met: Claas Jacobs Claverweijde
Doop 23-12-1640: Guertie, kind van Cornelis Pieters en Maertie Claesd Getuigen: Jan Jacobs en Neeltie Jacobs
Bron: Hillegom Do Ref 1600-1646 Afb. 59


Pieter
Doop 27-04-1642: Pieter, kind van Cornelis Pieters en Maertie Claesd Getuigen: Neeltie Jacobsd
Bron: Hillegom Do Ref 1600-1646 Afb. 60


Aaltje
- Relatie met: Claas Absolons van Keuijere
Doop 24-05-1643: Aeltie, kind van Cornelis Pieters en Maertie Claesd Getuigen: Jan Jacobs en Leentie Meess
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692

Doop 24-05-1643: Aeltie, kind van Cornelis Pieters en Maertie Claesd Getuigen: Jan Jacobs en Leentie Meess
Bron: Hillegom Do Ref 1600-1646 Afb. 61


Neeltje
- Relatie met: Joost Claase van Diest
Doop 14-08-1644: Neeltje, kind van Corn Pieterse Glas en Maertje Claes Getuigen: Jan Jacobse en Annetje Claes
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 5


Claas
- Relatie met: Marijtje Gerrits Vogelstruijs
Doop 18-07-1645: Claes, kind van Corn Pieterse Glas en Maertje Claes Getuigen: Claes Dirckse en Aeltje Claes
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 6


Jacob
Doop 28-10-1646: Jacob, kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes Getuigen: Jan Jacobsz en Maertje Jacobs
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 7


Magdaleentje
Doop 31-05-1648: Magdaleentje, kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claese Getuigen: Claas Dirckse en Lijsbeth Claese
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 8


Claas
Doop 15-05-1650: Claes, kind van Cornelis Pieterse Glas en Maertje Claes Getuigen: Wilhem Claesse en Lijsbeth Claes
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 9


Leentje
Doop 25-07-1652: Leentje, kind van Cornelis Pieterz Glas en Maertje Claesd Getuigen: Jan Stoffelz en Aeltje Claesd
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 11


Leentje
Doop 13-09-1654: Leentje, kind van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claesd Getuigen: Jan Stoffelsz en Aeltje Claesd
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 12


Leentje
Doop 09-04-1656: Leentje, kind van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claesd Getuigen: Jacob Claesz en Aeltje Claesd
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 13


Trijntje
Doop 26-08-1657: Trijntje, kind van Cornelis Pieters Glas en Maartje Claes Getuigen: Jan Stoffelsz en Ermtje Pietersd
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 15


Dirk
- Relatie met: Hubertje Willems van Geel
Doop 02-10-1661: Dirck, kind van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claes Getuigen: Ermtje Pietersd
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 19


15-03-1658:
beide stucken verkocht voor 3800 guldens
Albert Mens secrertaris
Leentgen Meessen (reeds overleden)
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem
Praters Landt een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hont 38 roeden) aen Meerlaen
Land over de vaert (omvang 1 morgen 1 hont 50 roeden) aen suijdt sijde Weerlaendervaert

Cornelis Pieters Glas partner van Maertgen Claes;
Jan Stoffels partner van Grietgen Claes;
Dirck Philps partner van Aeltgen Claes;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Meessen;
Maertgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Grietgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Aeltgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Willem Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Jan Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Lijsbeth Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Albert Mens - voogd van - Lijsbeth Claes;
d heer Pedro Wouters - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Francois Wouters - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Pedro Wouters - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
joffrvou de Bie - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
joffvrou Bas - belend aan - Land over de vaert;
joffvrou Bas - belend aan - Land over de vaert;
Jacob Dammis - belend aan - Land over de vaert;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - Praters Landt een stuck landt (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters - koper van - Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters - koper van - Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - Land over de vaert (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters - koper van - Land over de vaert;
d heer Francois Wouters - koper van - Land over de vaert;
de Weerlaen - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
de Weerlaender vaart - belend aan - Land over de vaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2607-01-1662:
Abraham Mens secrts alhier
Leentgen Mees (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsteerdam
een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent; waarde 2500 guldens)

Cornelis Pieters Glas partner van Maritge Claes Langevelt;
Jan Stoffels partner van Grietje Claes Langevelt;
Dirck Philps partner van Aeltje Claes Langevelt;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Mees;
Maritge Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jacob Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jan Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Grietje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Aeltje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Willem Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Lijsbeth Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Abraham Mens - voogd van - Lijsbeth Claes Langevelt;
d heer Johan Sicx - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (2500 guldens in aparte akte dd 7 januari 1662);
Anna Mees - belend aan - een stuck landt;
Pr Wouters - belend aan - een stuck landt;
d heer de Bie - belend aan - een stuck landt;
Corn Prs Glas - belend aan - een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - een stuck landt (verklaarde gezamelijk verkocht te hebben);
d heer Johan Sicx - koper van - een stuck landt;
de Weerlaendervaert - belend aan - een stuck landt;
den Heerenwech - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7311-04-1663:
Marijtgen Claesdr weduwe
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Claes Dircxs Langevelt grootvader
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde
een stuck lant (omvang 2 morgen; waarde 1800 guldens)

Cornelis Pieters Glas partner van Marijtgen Claesdr;
Guertje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Aeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Neeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Claessie Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Leentje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Jacob Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Dirck Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Aeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Neeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Claessie Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Guertje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Pieter Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Aeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Neeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Claessie Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis;
Pr Jans Pol - voogd van - Marijtgen Claesdr;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Guertje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Pieter Cornelis;
Joost Cornelis van Diest - koper van - een stuck lant;
Marijtgen Claesdr - verkoper van - een stuck lant (voor de helfft en de kinderen voor d ander helfft);
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck lant;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck lant;
sr Joost Dircxs - belend aan - een stuck lant;
de Vosselaen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11100-00-1664:
14 junij 1662
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Cornelis Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10500-00-1668:
Corn Pieters Glas (reeds overleden)
de Seventhien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Corn Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - de Seventhien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1220-04-1668:
Maritje Claesdr weduwe
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden), zalr
jr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn heer van Sijpesteijn ende ten Dom tot Urecht bailliu houtvester en stadthouder vande leenen van Brederode
een krocht (waarde 1100 guldens) gelegen rontom in Sijpesteijns sijn wooninghe int Oosteijnde van Hiillegom

Cornelis Pieters Glas partner van Maritje Claesdr;
Huich Cornelis van Moerkercken - voogd van - Maritje Claesdr;
Maritje Claesdr - verkoper van - een krocht;
jr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn - koper van - een krocht;
jr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn - heeft woning - Meerlust;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19200-00-1672:
Corn Pieters Glas (reeds overleden)
de Seventhien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Corn Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - de Seventhien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10702-02-1674:
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden), zal
Maertje Claes (reeds overleden), zal
Maertje Jacobs Langevelt wed
Cornelis Jacobs Drooch (reeds overleden)
d heer Adriaen Kies (reeds overleden)
een stuck landt (omvang 4,5 morgen; waarde 2405 guldens) soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder

Claes Jacobs Claverweijde partner van Guertje Cornelis Glas;
Joost Claes van Diest partner van Neeltje Cornelis Glas;
Claes Absalons van Keuijere partner van Aeltje Cornelis Glas;
Guertje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Neeltje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Aeltje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Claes Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Leentje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Jacob Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Dirck Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Cornelis Jacobs Drooch partner van Maertje Jacobs Langevelt;
Maertje Jacobs Langevelt - schuldig aan - Guertje Cornelis Glas (en overige erfgenamen 2405 guldens, in aparte akte dd 2 februarij 1674, geroyeert opten 18 februarij 1685);
Mees Jans Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinge - voogd van - Leentje Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinge - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinge - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis Glas;
d heer Adriaen Kies - heeft - d Erffgenamen;
Maertje Jacobs Langevelt - koper van - een stuck landt;
Guertje Cornelis Glas - verkoper van - een stuck landt (en overige erfgenamen);
den Dwerswech - belend aan - een stuck landt;
d Erffgenamen - belend aan - een stuck landt;
de Leeck - belend aan - een stuck landt;
d Erffgenamen - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24620-02-1674:
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Maertge Claes (reeds overleden)
de ed heer & mr Aernout Druijvesteijn secretaris der stadt Haerlem
Jan Jacobs Langevelt (reeds overleden)
d heer van Sijpesteijn (reeds overleden)
een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert (omvang 7 morgen 4 hondt (omtrent); waarde 5100guldens boven de belasting) soo weij hoij als teelandt

Claes Jacobs Claverweijde partner van Guertje Cornelis Glas;
Joost Claes van Diest partner van Neeltge Cornelis Glas;
Claes Absalons van Kuijere partner van Aeltje Cornelis Glas;
Guertje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Neeltge Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Aeltje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Claes Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Leentge Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Jacob Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Dirck Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Jan Jacobs Langevelt partner van de wed;
d heer van Sijpesteijn partner van de wed;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Claes Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Leentge Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Claes Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Leentge Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
de ed heer & mr Aernout Druijvesteijn - schuldig aan - Guertje Cornelis Glas (en overige erfgenamen 2550 guldens in aparte akte dd 20 februarij 1674);
de ed heer & mr Aernout Druijvesteijn - koper van - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert (den cooper is gehouden opten seven morgen vier hondt voor de tijdt van acht jaren t sijne laste te nemen & te laten een somma van seven hondert guldens);
Guertje Cornelis Glas - verkoper van - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert (en overige erfgenamen);
de wed - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;
Jan Six - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;
de wed - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;
Jacob Aris - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;
de wed - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24800-00-1676:
Corn Pieters Glas (reeds overleden), 1665
Claes Jacobs Claverweijde den 26 junij 1675
de Seventhien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Corn Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - de Seventhien Campen land 40;
Claes Jacobs Claverweijde - gebruiker van - de Seventhien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1211-03-1681:
Dirck Cornelis Glas onmondig weeskint
Jan van den Bosch diacone van de diaconij armen alhier
Jan Dircxsz Roebergen diacone van de diaconij armen alhier
Jacob Cornelis Glas onmondig weeskint
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Maertje Claes (reeds overleden)
mevrouw Maria van der Horn weduwe
d heer Cornelis Asconius van Sipesteijn (reeds overleden)
een stuck landt (omvang 3 morgen 17 roeden; waarde 1050 guldens)

Dirck Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Jacob Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
d heer Cornelis Asconius van Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Pieter Jansz van Bourgoinje - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Mees Jansz Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Jan van den Bosch - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinje - belend aan - een stuck landt;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - een stuck landt;
Dirck Cornelis Glas - verkoper van - een stuck landt;
Jacob Cornelis Glas - verkoper van - een stuck landt;
Jan Barentsz Pickaert - belend aan - een stuck landt;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - belend aan - een stuck landt;
de Leeck - belend aan - een stuck landt;
de Weerlan - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 79