Genealogie project persoon weergeven


Jan Gerrits van den Bosch

voor 1673 - voor 1705
Relatie met: Lijdia Matheuse Bake
Trouwen 28-05-1673: Jan Gerritse van den Bosch jm van Noordtwijckbinnen met Lijdia Baecken weduwe wonende tot Hillegom (weduwe van Cornelis Janse Sael); attestatie gegeven op Noordtwijck en wederom ontfangen.
Bron: Hillegom Tr Ref 1644-1692 Afb. 66

Kinderen:

Gerrit
Doop 03-07-1675: Gerrit, kind van Jan Geertse van den Bosche en Lijdia Baecken; nota die ondertusschen sijn gedoopt sijn gestorven. Getuigen: Gerrit Janse en Griedtje Gerrits
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 30


05-01-1675:
Jan Bos armenheer van de diaconij armen alhier
Dammis Achias armenheer van de diaconij armen alhier
huijsinge @ erve onderpand voor de schuld, staende @ gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Jans Bosvelt - schuldig aan - Jan Bos (300 carolij guldens);
Gerrit Jans Bosvelt - schuldig aan - Dammis Achias;
Pieter Joris Coole - belend aan - huijsinge @ erve;
Dirck Pieters van Nerevelt - belend aan - huijsinge @ erve;
Corstiaen Adriaens - belend aan - huijsinge @ erve;
de Wildernisse - belend aan - huijsinge @ erve;
de Wildernisse - belend aan - huijsinge @ erve;
de Molesteech - belend aan - huijsinge @ erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27115-02-1675:
Neeltje Maertens Croon weduwe
Sijmon Willemsz van Velsen (reeds overleden)
een stuckje weij off hoijlandt (omvang 5 morgen (omtrent); waarde 3800 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Sijmon Willemsz van Velsen partner van Neeltje Maertens Croon;
Jan Bos - belend aan - een stuckje weij off hoijlandt;
wel edele heere van Warmont - belend aan - een stuckje weij off hoijlandt;
Mees Jansz Langevelt - verkoper van - een stuckje weij off hoijlandt;
Huijch Cornelis van Moerkercken - verkoper van - een stuckje weij off hoijlandt;
Hendrick Maertsz Croon - koper van - een stuckje weij off hoijlandt;
Neeltje Maertens Croon - koper van - een stuckje weij off hoijlandt;
de Heereweg - belend aan - een stuckje weij off hoijlandt;
de Leeck - belend aan - een stuckje weij off hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27417-05-1676:
vercocht opten tweeden maert 1676
Arent van der Bijl curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Jan Dirxsz Roebergen curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Willem Adriaans Duijndam (reeds overleden)
een huijs ende erf (waarde 1300 caroli guldens) staande ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Jan Dirxsz Roebergen - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (1300 caroli guldens in apart akte dd 17 mei 1676, betaelt sijnde actum den 28 april 1679);
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Dirxsz Roebergen (in apart akte dd 17 mei 1676);
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs ende erf;
Jan Dirxsz Roebergen - koper van - een huijs ende erf;
Floris Pieters Duijndam - koper van - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erf;
Lijtwech - belend aan - een huijs ende erf;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 312-05-1677:
Pieter Jans van Campen (reeds overleden), in sijn leven gerechts bode van Hillegom
Lijsbeth Lambertsdr (reeds overleden)
Willem Jansz Bierman woonende alhier
Machtelt Pieters (reeds overleden)
een huijs & erff (waarde 945 guldens)

Lijsbeth kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Wijllemijntje kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelise partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pieters van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Maria Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Joost Pieters van Campen kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Wijllemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Willem Jansz Bierman - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erfgenamen 945 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677, geroyeert den 20 november 1697 door Willem Janse Bierman);
Jan Bos - belend aan - een huijs & erff;
Lijsbeth Bruijne - belend aan - een huijs & erff;
Willem Jansz Bierman - koper van - een huijs & erff;
Lijsbeth Pieters - verkoper van - een huijs & erff (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - een huijs & erff (en overige erven);
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;
een huijs & erff - vrije doorgang tot - den Molesteech;
d Abdije van Leeuwenhorst - belast - een huijs & erff (met een erffpacht van 10 stuijvers sjaaers);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1612-06-1677:
huijs & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Barents Pickaert (400 guldens, geroyeert actum den 7 meij 1705);
Jan van den Bosch - belend aan - huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - huijs & erve;
Floris Pieters Duijndam - eigenaar van - huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - huijs & erve;
Houttuijn - belend aan - huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2203-05-1679:
Grietje Jans weduwe
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden)
huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Eeuwout Leenderts van Rommerswael - voogd van - Grietje Jans;
Grietje Jans - schuldig aan - Leendert Aelbertsz van Tent (200 guldens);
Jan Bosch - belend aan - huijs & erff;
Jan Bosch - belend aan - huijs & erff;
den Houtthuijn - belend aan - huijs & erff;
den Lijtwecht - belend aan - huijs & erff;
den Molensteech - belend aan - huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3703-05-1680:
Cornelis Gerrits Croon (reeds overleden), meester timmerman overleden tot Hillegom de 1e october 1679
Pieter Cornelisz van Rijn schipper alhier
d heer Groenhout advocaet
een huijs, schuur, erff & boomgaert (waarde 500 gulden boven de belastingh) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Cornelisz van Rijn - schuldig aan - Jan Barentsz Pickaert (1300 guldens in aparte ake dd 3-5-1680);
Pieter Cornelisz van Rijn - schuldig aan - Jan van den Bosch (in aparte ake dd 3-5-1680);
Jan Barentsz Pickaert - curator van - Cornelis Gerrits Croon;
Jan van den Bosch - curator van - Cornelis Gerrits Croon;
heer Duijvens - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert (over de Vinckesloot);
d heer Groenhout - belast - een huijs, schuur, erff & boomgaert (met 800 guldens);
Pieter Cornelisz van Rijn - koper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
Jan Barentsz Pickaert - verkoper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert (ten behoeve van de gemeene crediteuren);
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert (ten behoeve van de gemeene crediteuren);
Pieter Cornelisz van Rijn - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
de Beeck - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5907-08-1680:
opten sevende december 1679 vercocht
Grietje Jans (reeds overleden), overleden tot Hillegom
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden), overleden tot Hillegom
een huijs & erve (waarde 980 guldens) staende inden dorpe van Hillegom

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Arent van der Bijl - boedel curator van - Grietje Jans;
Dammis Achias - boedel curator van - Grietje Jans;
Jan Barentsz Pickaert - belast - een huijs & erve (met 400 guldens die den cooper t sijnen laste neemt);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs & erve;
Dammis Achias - verkoper van - een huijs & erve;
Harmen Engels Trussel - koper van - een huijs & erve;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6407-08-1680:
Jan van den Bosch burgemeester alhier
Maerten Wouters van Velsen duijnmeijer mede wonende inden selven ambachte
den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert (waarde 450 carili guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan van den Bosch - verkoper van - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
Maerten Wouters van Velsen - koper van - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
Lieven van Loon - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
de Graeffelickheijt - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7016-11-1680:
Jacob Cornelis (reeds overleden)
Jannetje Cornelis (reeds overleden)
Jan van den Bosch burgemeester alhier
Kees Droogen Meerkamp een stuck landt (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 365 guldens)

Maertje Jacobs Langevelt de jonge kind van Jacob Cornelis en Jannetje Cornelis;
Dirck Jacobs Droogh - oom en voogd van - Maertje Jacobs Langevelt de jonge;
Cornelis Pijl - oom en voogd van - Maertje Jacobs Langevelt de jonge;
Maertje Jacobs Langevelt de jonge - verkoper van - Kees Droogen Meerkamp een stuck landt;
Jan van den Bosch - koper van - Kees Droogen Meerkamp een stuck landt;
Jan van den Bosch - belend aan - Kees Droogen Meerkamp een stuck landt;
Aeltje Jans Beuijck - belend aan - Kees Droogen Meerkamp een stuck landt;
de Haerlemmermeer - belend aan - Kees Droogen Meerkamp een stuck landt;
de Haerlemmermeer - belend aan - Kees Droogen Meerkamp een stuck landt;
de Haerlemmermeer - belend aan - Kees Droogen Meerkamp een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7511-03-1681:
Lijsbeth Willems (reeds overleden), wed
Jeremijas Jooste van Bochoute (reeds overleden)
Leendert Bruijnen (reeds overleden)
de Diaconij Armen alhier
een huijs & erff (waarde 315 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jeremijas Jooste van Bochoute partner van Lijsbeth Willems;
Leendert Bruijnen partner van de weduwe;
Jan Dircxse Roebergen - verkoper van - een huijs & erff (met toestemming van alle crediteuren);
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs & erff (met toestemming van alle crediteuren);
Lijsbeth Willems - eigenaar van - een huijs & erff;
Pieter Jans van Bourgoinje - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de Diaconij Armen - koper van - een huijs & erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7811-03-1681:
Dirck Cornelis Glas onmondig weeskint
Jan van den Bosch diacone van de diaconij armen alhier
Jan Dircxsz Roebergen diacone van de diaconij armen alhier
Jacob Cornelis Glas onmondig weeskint
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Maertje Claes (reeds overleden)
mevrouw Maria van der Horn weduwe
d heer Cornelis Asconius van Sipesteijn (reeds overleden)
een stuck landt (omvang 3 morgen 17 roeden; waarde 1050 guldens)

Dirck Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Jacob Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
d heer Cornelis Asconius van Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Pieter Jansz van Bourgoinje - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Mees Jansz Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Jan van den Bosch - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinje - belend aan - een stuck landt;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - een stuck landt;
Dirck Cornelis Glas - verkoper van - een stuck landt;
Jacob Cornelis Glas - verkoper van - een stuck landt;
Jan Barentsz Pickaert - belend aan - een stuck landt;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - belend aan - een stuck landt;
de Leeck - belend aan - een stuck landt;
de Weerlan - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7916-03-1681:
Leentje Jans wed
Corstiaen Isbrants van der Drift (reeds overleden)
Trijntie Corstiaens onmondig kind
Jan Dircxs Roebergen dijaken van de kerck tot Hillegom
Jan van den Bosch dijaken van de kerck tot Hillegom
Jan Corstiaens onmondig kind
huijs erff & boomgaert (omvang 1/2 hondt) onderpand voor de schuld
de Dijakeneij Armen alhier

Corstiaen Isbrants van der Drift partner van Leentje Jans;
Gijsbert Pieters partner van Pietertie Corstiaens;
Barthelmeus Jans partner van Simetie Corstiaens;
Adriaen Corstiaensz kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Isbrant Corstiaenz kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Willem Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Gerrit Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Simetie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Trijntie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Pietertie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Jan Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Gijsbert Pieters - vervangt - Willem Corstiaens;
Gijsbert Pieters - vervangt - Gerrit Corstiaens;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Trijntie Corstiaens;
Sijmen Jansz Langevelt - voogd van - Trijntie Corstiaens;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Leentje Jans - eigenaar van - huijs erff & boomgaert (en overige erven);
Jan Dircxs Roebergen - diaken van - de Dijakeneij Armen;
Jan van den Bosch - diaken van - de Dijakeneij Armen;
Leentje Jans - schuldig aan - de Dijakeneij Armen (en overige erven 300 guldens, geroyeert op den 17 octob 1729);
de Backommerlaen - belend aan - huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3219-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
de diacone van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Arijen Cornelis Akersloot met sijn kalckovens
de Diakenij Armen van Hillegom
een thuijn (omvang 2 morgen; waarde 1200 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom dicht aende treckvaert

Stijntie Pieters kind van Pieter Gijsberts;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diacone;
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een thuijn (en overige erfgenamen);
joffvrouw Bosschert - belend aan - een thuijn;
joffvrouw van Dorp - belend aan - een thuijn;
Arijen Cornelis Akersloot - belend aan - een thuijn;
Jan van den Bosch - diaken van - de Diakenij Armen;
Gerrit Jans Bosvelt - diaken van - de Diakenij Armen;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Diakenij Armen - koper van - een thuijn;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
Jan Cornelisz de Moor;
Jan Hendriksz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9822-07-1682:
opten xvii junij 1682 ten huijse van Cornelis Willems Visch waert inde Vergulde Leeuw vercocht
Wijnandt van der Maes schoudt
Jan Cornelisz Los (reeds overleden)
een stuckje erff (omvang 6 roeden 3 voeten)
de Gemene Burengang tot op de Pastoorslaen en de bornput
het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal (waarde 1655 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer uijthangt het wapen van Vrieslandt

Wijnandt van der Maes - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Jan van den Bosch - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Cornelis Willems Visch - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Arent Arentse Coster de jonge - schuldig aan - Wijnandt van der Maes (en overige curatoren 1655 guldens in aparte akte dd 22-7-1682 (Afb 108), geroyeert op 19 julij 1684);
Arij Floris - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Michiel Claes - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgen;
Cornelis Willems Visch - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Jansse Bierman - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
juffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een stuckje erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
Wijnandt van der Maes - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan van den Bosch - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Cornelis Willems Visch - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Arent Arentse Coster de jonge - koper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Pastoorslaen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
d Erffgen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Pastoorslaen - belend aan - een stuckje erff;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Erffgenamen - belast - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal (met 3 grooten);
een stuckje erff - deel van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Gemene Burengang - belend aan - een stuckje erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10531-05-1683:
Jacob Claes Langevelt (reeds overleden)
Trijntje Arijen (reeds overleden)
een huijs erff & boomgaert (waarde 320 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Jacob Claes Langevelt partner van Trijntje Arijen;
Arent van der Bijl - boedel curator van - Jacob Claes Langevelt;
Jan van den Bosch - boedel curator van - Jacob Claes Langevelt;
Jan Jacobs Langevelt - schuldig aan - Arent van der Bijl (300 guldens in aparte akte dd 31-5-1683 (Afb 121), geroyeert den 14 novemb 1710);
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs erff & boomgaert;
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs erff & boomgaert;
Jan Jacobs Langevelt - koper van - een huijs erff & boomgaert;
Jan Jansz Lapper - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
sr Carolus Diricq - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Jan Jansz Lapper - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Jan Jansz Lapper - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Claes Cornelis Vrijer - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maertje Dircx - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Stijntje Maertens - belend aan - een huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11710-10-1683:
Harmen Engelse Trussel woont op de Heere Santvaert onder Heemstede
een huijs ende erff (waarde 700 guldens boven de belastingh) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Harmen Engelse Trussel - verkoper van - een huijs ende erff;
Willem Cornelisz Visch - koper van - een huijs ende erff;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Barents Pickaert - belast - een huijs ende erff (400 guldens in dato 12 junij 1677);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs ende erff;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erff;
den Lijdtwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12300-00-1688:
land 81 (omvang iii morgen ii hont xvii roeden)

Jan van den Bosch - eigenaar van - land 81;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2413-07-1689:
een stuckie lant (omvang 1 morgen 1 hondt 72 roeden (omtrent)) gelegen inden ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Willems de Haes - voogd van - Aeltie Jansz Beuijck;
Aeltie Jansz Beuijck - schuldig aan - Jacob Jansz van Alckemade (100 guldens);
Aeltie Jansz Beuijck - eigenaar van - een stuckie lant;
Jan van den Bosch - belend aan - een stuckie lant;
Jan van den Bosch - belend aan - een stuckie lant;
Jacob Gerritsz - belend aan - een stuckie lant;
de Meer - belend aan - een stuckie lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 18025-11-1690:
ende verclaerde hij comparant boven t voorsz staet noch aan welgemelte vrouw Maria van der Horn in vrijen eijgendom bij desen te cedereen ende over te geven eerst dertien koebeesten drie pincken 2 oude paerden, wagens, alle t hoij inden bergh, vier kopere melckketels, twee melck emmers, een pors, een wringkuijp, een kaesvat, voorts dat tot de bouwerij behoort, wijders alle desselffs verdere goederen soo van inboel, linnen wollen bedde peuluw, oorkussen, huijsraet kast etc niets ter werelt uijtgesondert. De goederen en landen zijn getaxeerd op 833 gulden 6 st 10 pen en zullen in mindering worden gebracht op de verschuldigde woning- en landtpachten
Willem Jansz Beuijck wonende inden ambachte van Hillegom
heer Cornelis Ascanius van Sipesteijn (reeds overleden), in sijn leven bailliuw van Bredenrode
Dammis Achius cum socijs
een stuck land (omvang 11 hondt (omtrent)) gelegen aen den Dwerswech, belast met 600 gulden
een stuckie landt (omvang 8 hondt) (een gerecht derde part) gelegen aen de Weerlaen, belast met 100 guldens

heer Cornelis Ascanius van Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Dammis Achius - belend aan - een stuck land;
Schaep - belend aan - een stuck land;
Willem Jansz Beuijck - verkoper van - een stuck land;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - een stuck land;
Jan van den Bosch - belend aan - een stuckie landt;
Jan van den Bosch - belend aan - een stuckie landt;
Claes Jacobsz Claverweijde - belend aan - een stuckie landt;
Willem Jansz Beuijck - verkoper van - een stuckie landt;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - een stuckie landt;
de Meer - belend aan - een stuckie landt;
de Dwerswech - belend aan - een stuck land;
de Meer - belend aan - een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 700-00-1692:
Gerrit Jansz Rijnswijck 23 junij 1677
land 81 (omvang iii morgen ii hont xvii roeden)

Jan van den Bosch - eigenaar van - land 81;
Gerrit Jansz Rijnswijck - gebruiker van - land 81;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12004-11-1692:
Aeltje Jans Beuijck (reeds overleden)
een stuck weij off hoijlandt (omvang 8 hondt; waarde 350 gulden) gelegen aende Weerlaen

Jan Cornelisz de Moor - heeft in procuratie - Jannetie Jans Beuijck;
Jan van den Bosch - heeft in procuratie - Neeltje Jans Beuijck;
Willem Jans Beuijck - erfgenaam van - Aeltje Jans Beuijck;
Jannetie Jans Beuijck - erfgenaam van - Aeltje Jans Beuijck;
Neeltje Jans Beuijck - erfgenaam van - Aeltje Jans Beuijck;
Willem Jans Beuijck - verkoper van - een stuck weij off hoijlandt (en overige erfgenamen);
Cornelis Ascanius van Sipesteijn - koper van - een stuck weij off hoijlandt;
Jan van den Bosch - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
Jan van den Bosch - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
Jacob Gerrits - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
Jan van den Bosch - eigenaar van - de wederhelft van een stuck weij off hoijlandt;
Jan Jans Beuijck - heeft een melkpad over - de wederhelft van een stuck weij off hoijlandt (om sijn hoij te mogen thuijs haelen);
de Meer - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2021-05-1693:
donatio inter vivos
Lijsbeth Jacobs van Claverweijde wed, sieck van lichame doch haer verstant en vijff sinnen wel machtigh
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
Claes Cornelis Visch minderjarig kind
Arij Cornelis Visch minderjarig kind
mevrouw Maria van der Horn wed
Sipesteijn (reeds overleden)
de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer de goude leeuw uijthangt

Cornelis Cornelisz Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Govert Davits Denijs partner van Maria Cornelis Visch;
Willem Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Maria Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Leendert Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Claes Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Arij Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Claes Jacobsz Claverweijde - oom en voogd van - Claes Cornelis Visch;
Claes Jacobsz Claverweijde - oom en voogd van - Arij Cornelis Visch;
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Jan Jans Bierman - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Lijsbeth Jacobs van Claverweijde - schenkt - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Cornelis Cornelisz Visch - krijgt geschonken - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Jan van den Bosch - belast - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn (met 800 guldens);
Jacobus Schoute - belast - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn (met 800 guldens);
Jan Robol - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
mr Wouter Convent - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
d heer van Kannenburgh - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
den Heerenech - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2700-00-1696:
Gerrit Jans Rijnswijck 23 junij 16
land 81 (omvang iii morgen ii hont xvii roeden)

Jan van den Bosch - eigenaar van - land 81;
Gerrit Jans Rijnswijck - gebruiker van - land 81;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2300-00-1704:
land 81 (omvang iii morgen ii hont xvii roeden)

Jan van den Bosch - eigenaar van - land 81;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10706-05-1705:
Willem Cornelisse Visch onse inwoonder
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve staende en gelegen in dese dorpe

Jan van den Bosch partner van wed;
Willem Cornelisse Visch - schuldig aan - Huijch Cornelisse Moerkercken (400 corolij guldens, geroyeert actum den 10 feb 1710);
wed - belend aan - een huijs metten erve;
wed - belend aan - een huijs metten erve;
Willem Cornelisse Visch - eigenaar van - een huijs metten erve;
de Heerewegh off Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 2716-05-1706:
Marija Gerrits van Bourgoinje (reeds overleden), wonende tot Haerlem
Dirck Hendricxs Croon onser inwoonder
een stuck weijlandt (omvang 5 morgen; waarde 1725 guldens) gelegen in desen banne aende Weerlaen

Willem Maertens s'Gramade - belend aan - een stuck weijlandt;
Gerrit van den Bos - belend aan - een stuck weijlandt;
Marija Gerrits van Bourgoinje - heeft - de Minderjarige Erffgen van Bourgoinje;
Dirck Hendricxs Croon - koper van - een stuck weijlandt;
Aelbert Mooij - voogd van - de Minderjarige Erffgen van Bourgoinje;
Adriaen Croon - voogd van - de Minderjarige Erffgen van Bourgoinje;
Jan van den Bos - heeft - de Erffgen van den Bos;
de Weerlaen - belend aan - een stuck weijlandt;
de Leeck - belend aan - een stuck weijlandt;
de Minderjarige Erffgen van Bourgoinje - verkoper van - een stuck weijlandt (en overige erfgenamen);
de Erffgen van den Bos - belend aan - een stuck weijlandt;
Pieter Prince;
Aeltie Gerrits van Bourgoinje;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 4013-01-1707:
Willem Visch woonende alhier
Cornelis Visch woonende alhier
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve tuijntie etc (waarde 850 gul boven de voorz last) staende in desen dorpe op den houck van de Moolesteegh

Jan van den Bosch partner van wed;
Willem Visch - broer van - Cornelis Visch;
Willem Visch - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Cornelis Visch - koper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Huijch Moerkercke - belast - een huijs metten erve tuijntie etc (met 400 guld conform scheepene kennisse in dato den sesden meij 1705 staende hier vooren fol 22);
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Heerewegh offte Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 4307-05-1710:
op den 17 feb 1710 ten huijse van Catharina van der Meij sijnde het regthuijs alhier verkogt. Op den 19 maij 1734 wordt een quitantie getoond door Catharina van der Meij wedue, Cornelis Vis de Jonge, Willem Oosterbaan getrout met Magteld Vis ende Maria Vis, kinderen van Cornelis Vis de oude, vervangende Cornelis van der Kok in huwelijk hebbende Elisabet Vis.
Catharina van der Meij wed
Cornelis Visch (reeds overleden), zalr
Pieter van der Bijl backer tot Lisse
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve tuijntie etc (waarde 1600 guldens) staende ende leggende in dese dorpe opde houck van de Moolesteegh

Cornelis Visch partner van Catharina van der Meij;
Jan van den Bosch partner van wed;
Pieter van der Bijl - schuldig aan - Catharina van der Meij (800 carolij guldens in aparte akte dd 7 meij 1710);
Pieter van der Bijl - schuldig aan - de onmondige Kinderen (in aparte akte dd 7 meij 1710);
Catharina van der Meij - heeft - de onmondige Kinderen;
Cornelis Visch - heeft - de onmondige Kinderen;
Jan van der Meij - voogd van - de onmondige Kinderen;
Leendert Visch - voogd van - de onmondige Kinderen;
Catharina van der Meij - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Pieter van der Bijl - koper van - een huijs metten erve tuijntie etc (mag de backers neeringe daer inne exerceren);
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de onmondige Kinderen - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Heerenwegh off Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 7100-00-1712:
land 81 (omvang iii morgen ii hont xvii roeden)

Jan van den Bosch - eigenaar van - land 81;
Claas Janse - gebruiker van - land 81;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2300-00-1712:
Sijme Janse 1680
Jonglant land 82b (omvang i morgen i hont lxxii roeden)

Jan van den Bosch - eigenaar van - Jonglant land 82b;
Sijme Janse - gebruiker van - Jonglant land 82b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2315-09-1717:
Lidia Matheus Bake onse inwoonster, weduw ende boedelhouster eerst van Aalbert Barendse Pikkaart ende naderhand van Jan van den Bos
Aalbert Barends Pikkaart (reeds overleden)
Jan van den Bos (reeds overleden)
Lenard Cornelisz Vis onsen inwooner
den weledelen heere Cornelis Ascanis van Sijpesteijn bailliuw en dijkgrave van de Beijerlanden
een huijs en erve in desen dorpe, onderpand voor de schuld
twee percelen land in de Vos en Weerlaner polder, onderpand voor de schuld

Aalbert Barends Pikkaart partner van Lidia Matheus Bake;
Jan van den Bos partner van Lidia Matheus Bake;
Jan Abrahamz van Dorp - voogd van - Lidia Matheus Bake;
Lidia Matheus Bake - schuldig aan - Lenard Cornelisz Vis (400 guldens);
Lidia Matheus Bake - eigenaar van - een huijs en erve;
Willem Janz Bierman - belend aan - een huijs en erve;
Pieter Leendertz van der Bijl - belend aan - een huijs en erve;
Willem Janz Bierman - belend aan - een huijs en erve;
Bruijn Arendz van der Bijl - belend aan - een huijs en erve;
den weledelen heere Cornelis Ascanis van Sijpesteijn - belend aan - twee percelen land;
Dirk Hendrikz Kroon - belend aan - twee percelen land;
den Houttuijn van den Heereweg - belend aan - een huijs en erve;
de Haarlemmer Meer - belend aan - twee percelen land;
de Weerlaander Vaart - belend aan - twee percelen land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 15500-00-1720:
Lidia Bake wed
Jan van den Bos (reeds overleden)
Cornelis Jacobsz Droogen Meer Camp land 81 (omvang iii morgen ii hont xiv roeden) aan de Weerlaan

Jan van den Bos partner van Lidia Bake;
Lidia Bake - eigenaar van - Cornelis Jacobsz Droogen Meer Camp land 81;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2304-04-1721:
Sijmon Sijmonse Berkhout wonende tot Lisse
Elisabet Claas van Leeuwen wed
Pieter Lenardz van der Bijl (reeds overleden), overleden tot Lisse
Bruijn Lenardz van der Bijl onsen inwoner
Lijdia Bake weduwe
Jan van den Bos (reeds overleden)
Cornelis Vis (reeds overleden)
een huijs, erve ende tuijn (waarde 800 guldens (boven de lasten)) in desen dorpe op den hoek van de Molesteeg, den overleden opgedragen op den sevende meij 1710, in welken des koopers zoon de bakkers neringe sal mogen exerceren

Pieter Lenardz van der Bijl partner van Elisabet Claas van Leeuwen;
Jan Bruijnen kind van Bruijn Lenardz van der Bijl;
Cornelis Vis partner van de wed;
Jan van den Bos partner van Lijdia Bake;
Sijmon Sijmonse Berkhout - lasthebber van - Elisabet Claas van Leeuwen;
Bruijn Lenardz van der Bijl - schuldig aan - Elisabet Claas van Leeuwen (in aparte akte dd 10 april 1721, agt hondert guldens en nog 400 guldens betreffende 12 sakken, de maten, schalen gewigt, een goed aggele, winkel planken, beschuijt tonnen, meel tobben, harp seef, schoppen, alle de bak tafels, een wage);
Pieter Lenardz van der Bijl - verkoper van - een huijs, erve ende tuijn;
Bruijn Lenardz van der Bijl - koper van - een huijs, erve ende tuijn;
Lijdia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Lijdia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Cornelis Vis - heeft - de Kinderen Vis;
de wed - belast - een huijs, erve ende tuijn (en de kinderen Vis, met een custingbrief van agt hondert guldens);
den Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Houttuijn - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Molesteeg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 22710-04-1721:
kopie akte voor notaris Jacobus van Dorp tot Lisse
Elisabet Claas van Leeuwen tot Lisse wonagtig, wed
Pieter Lenardz van der Bijl (reeds overleden)
Sijmon Sijmonz Berkhout wonende tot Lisse
Bruijn Lenardz van der Bijl burgemeester van Hillegom
Lidia Bake wed
Jan van den Bos (reeds overleden)
Cornelis Vis (reeds overleden)
een huijs, erve ende tuijn int't dorp Hillegom op den hoek van de Molesteeg, aan den overledene opgedragen op den 7 meij 1710

Pieter Lenardz van der Bijl partner van Elisabet Claas van Leeuwen;
Jan Bruijnen kind van Bruijn Lenardz van der Bijl;
Cornelis Vis partner van de wed;
Jan van den Bos partner van Lidia Bake;
Elisabet Claas van Leeuwen - machtigt - Sijmon Sijmonz Berkhout (specialijk omme van wegen haar comparante op te dragen een huijs erve ende tuijn);
de wed - belast - een huijs, erve ende tuijn (en de kinderen Vis met een kustingbrief van agt hondert guldens);
Lidia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Lidia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Pieter Lenardz van der Bijl - verkoper van - een huijs, erve ende tuijn;
Bruijn Lenardz van der Bijl - koper van - een huijs, erve ende tuijn (mits dat den kooper ofte desselfs zoon de bakkers neringe in het verkogte sal mogen exerceren);
Cornelis Vis - heeft - de Kinderen Vis;
de Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Houttuijn - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Molesteeg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 22509-12-1722:
bij publique veijlinge verkogt
Aalbert Willemse van der Laan onse inwoner
Dammis Quirinse Berendregt onse inwoner
Maria Willemse van der Laan onse inwoner
Claas Borrewinkel wonende tot Noordwijk
Lidia Matheus Bake (reeds overleden), laatst wed. van Jan van den Bos ende te voren van Aalbert Barendse Pikkaard
Jan van den Bos (reeds overleden)
Aalbert Barendse Pikkaard (reeds overleden)
Matheus Bake (reeds overleden)
Gerrit Janse van den Bos mede onsen inwoner
Willem Janz Bierman (reeds overleden)
Pieter Janse kleermaker
een huijs ende erve (waarde 435 guldens) int midden van desen dorpe
een kleen gedeelte land in een kroft
de Universiteijd tot Leijden

Dammis Quirinse Berendregt partner van Maria Willemse van der Laan;
Claas Borrewinkel partner van Lidia Willems van der Laan;
Jan van den Bos partner van Lidia Matheus Bake;
Aalbert Barendse Pikkaard partner van Lidia Matheus Bake;
Lidia Matheus Bake kind van Matheus Bake;
Gerrit Janse van den Bos kind van Jan van den Bos en Lidia Matheus Bake;
Aalbert Willemse van der Laan - dochters kind van - Lidia Matheus Bake;
Maria Willemse van der Laan - dochters kind van - Lidia Matheus Bake;
Lidia Willems van der Laan - dochters kind van - Lidia Matheus Bake;
Matheus Bake - heeft een contract met - Pieter Janse (den kooper sal sig moeten reguleren na dit contract aangegaan 16 februarij 1640);
Aalbert Willemse van der Laan - verkoper van - een huijs ende erve (en overige erfgenamen van der Laan, de helft, aan Matheus Bake opgedragen op den 24 meij 1634);
Aalbert Willemse van der Laan - verkoper van - een kleen gedeelte land (en overige erfgenamen van der Laan, de helft, aan Matheus Bake opgedragen op den 6 maij 1643);
Gerrit Janse van den Bos - koper van - een huijs ende erve (de helft);
Gerrit Janse van den Bos - koper van - een kleen gedeelte land (de helft);
Willem Janz Bierman - heeft - de Erfgenamen Bierman;
Bruijn Lenardz van der Bijl - belend aan - een huijs ende erve;
Bruijn Arendz van der Bijl - belend aan - een huijs ende erve (met de laan);
een huijs ende erve - bevat - een kleen gedeelte land;
de Erfgenamen Bierman - belend aan - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Erfgenamen Bierman - belend aan - een huijs ende erve;
de Erfgenamen Bierman - belend aan - een huijs ende erve;
de Universiteijd - belast - een huijs ende erve (me een erfpagt van tien stuijvers s'jaars);

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 6300-00-1724:
Jan van den Bos (reeds overleden)
Lidia Baken wed
Cornelis Jacobse Droogen Meer Camp land 81 (omvang iii morgen ii hont xiv roeden)

Jan van den Bos partner van Lidia Baken;
Lidia Baken - eigenaar van - Cornelis Jacobse Droogen Meer Camp land 81;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 117