Genealogie project persoon weergeven


Dammus Achiase van Dijck

voor 1671 - na 1699
Relatie met: Sijntje Verham

Kinderen:

Sijntje
Doop 16-08-1671: Sijndtje, kind van Dammus Agiasse en Sijntje Verham Getuigen: Gerrit Janse en Aeldtje Gerrits
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 28


Vrouwtje
Doop 02-11-1672: Vrouwdtje, kind van Dammis Agiasse en Sijntje
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 29


Francijntje
Doop 23-11-1674: Francijntje, kind van Dammis Agiasse en Sijndtje Verham Getuigen: de vrouws suster
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 30


05-01-1675:
Jan Bos armenheer van de diaconij armen alhier
Dammis Achias armenheer van de diaconij armen alhier
huijsinge @ erve onderpand voor de schuld, staende @ gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Jans Bosvelt - schuldig aan - Jan Bos (300 carolij guldens);
Gerrit Jans Bosvelt - schuldig aan - Dammis Achias;
Pieter Joris Coole - belend aan - huijsinge @ erve;
Dirck Pieters van Nerevelt - belend aan - huijsinge @ erve;
Corstiaen Adriaens - belend aan - huijsinge @ erve;
de Wildernisse - belend aan - huijsinge @ erve;
de Wildernisse - belend aan - huijsinge @ erve;
de Molesteech - belend aan - huijsinge @ erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27112-05-1677:
vercocht opten elffden januarij 1677
Willem Danielsz de Haes (reeds overleden)
Machtelt Pieters (reeds overleden)
Lijsbeth minderjarig
Lijsbeth Lamberts (reeds overleden)
Pieter Jansz van Campen (reeds overleden), bode alhier
twee huijsen metten erve (waarde 1130 guldens) annex den anderen

Lijsbeth kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Willemijntje kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelis partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pietersz van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Maria Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Joost Pietersz van Campen kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Huijch Cornelis van Moerkercken - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erven 1130 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677);
Louris Maartensz Croon - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erven, in aparte akte dd 12-05-1677);
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Willemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Lijsbeth Pieters - belend aan - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - verkoper van - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Huijch Cornelis van Moerkercken - koper van - twee huijsen metten erve;
Louris Maartensz Croon - koper van - twee huijsen metten erve;
Lijsbeth Bruijnen - belend aan - twee huijsen metten erve;
Dammis Achiase - belend aan - twee huijsen metten erve;
den Houttuijn - belend aan - twee huijsen metten erve;
den Heerenwech - belend aan - twee huijsen metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1824-05-1678:
Annitje Floris wed
Pieter Joris Cole (reeds overleden)
Nellitge Pieters (reeds overleden)
Ariaentge Hendricx van Leeuwen (reeds overleden)
Cornelis Reijers (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 810 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Joris Cole partner van Annitje Floris;
Pieter Joris Cole partner van Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Joris Pieters kind van Pieter Joris Cole en Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Nellitge Pieters kind van Pieter Joris Cole en Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Cornelis Reijers partner van de weduwe;
Dirck Dircxs van Santen partner van Nellitge Pieters;
Jacob Gerrits - voogd van - Annitje Floris;
Jan Floris - voogd van - Annitje Floris;
Philps Clase van der Velt - in plaats van - Cornelis Hendricx van Leeuwen (sijn schoonvader);
Cornelis Hendricx van Leeuwen - voogd van - Joris Pieters;
Herman Engelsz Trussel - schuldig aan - Annitje Floris (en overige erfgenamen, in aparte akte dd 25-05-1678);
Dirck Dircxs van Santen - schuldig aan - Annitje Floris (en overige erfgenamen540 caroili guldens, in aparte akte dd 25-05-1678);
Philps Clase van der Velt - voogd van - Joris Pieters;
Annitje Floris - verkoper van - een huijs metten erve;
Herman Engelsz Trussel - koper van - een huijs metten erve (voor deene helft);
Dirck Dircxs van Santen - koper van - een huijs metten erve (de wederhelft);
Pieter Jans van Bourgoinge - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
de weduwe - belend aan - een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis Achius;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3000-05-1679:
ongedateerd en ongetekend
Cornelis Reijers (reeds overleden)
de helft van een huijs en erff (waarde 400 gulden) waer van de wederhelft den selve van Zanten toecomt, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Cornelis Reijers partner van de wed;
Pieter Jansz van Bourgoinje - belend aan - de helft van een huijs en erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - de helft van een huijs en erff;
de wed - belend aan - de helft van een huijs en erff;
Dammis Achias - verkoper van - de helft van een huijs en erff;
Dirck Dirckse van Zanten - koper van - de helft van een huijs en erff;
de Molesteech - belend aan - de helft van een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4110-05-1679:
opten xi januarij 1679 vercocht
een huijsje (waarde 40 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Abraham Cornelis Rijckaert - koper van - een huijsje;
Joost Joosten de Pauw - diaken van - de Buijten Armen Goederen;
Dammas Achius - diaken van - de Buijten Armen Goederen;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Cornelis Willems Visch - regent van - de Buijten Armen Goederen;
Jan Barentsz Pickaert - regent van - de Buijten Armen Goederen;
de Buijten Armen Goederen - verkoper van - een huijsje;
den Heerenwech - belend aan - een huijsje;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3507-08-1680:
opten sevende december 1679 vercocht
Grietje Jans (reeds overleden), overleden tot Hillegom
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden), overleden tot Hillegom
een huijs & erve (waarde 980 guldens) staende inden dorpe van Hillegom

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Arent van der Bijl - boedel curator van - Grietje Jans;
Dammis Achias - boedel curator van - Grietje Jans;
Jan Barentsz Pickaert - belast - een huijs & erve (met 400 guldens die den cooper t sijnen laste neemt);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs & erve;
Dammis Achias - verkoper van - een huijs & erve;
Harmen Engels Trussel - koper van - een huijs & erve;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6423-04-1682:
een stuck lant (omvang 8 hondt) gelegen over duijn in den ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Dirck Claes van Sgravemade - belend aan - een stuck lant;
Simon Jacobs jongen Engel - belend aan - een stuck lant;
Arent Bruijnse van der Bijl - armenmeester van - de Buijten Armen;
Dammis Achijas van Dijck - armenmeester van - de Buijten Armen;
Gerrit Jacobs Croon - schuldig aan - de Buijten Armen (300 guldens);
de Duijnen van de Heer Sipesteijn - belend aan - een stuck lant;
de Haverweij - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9316-05-1683:
Maertie Pieters van Zijp weduwe
Dirck Pieters van Nerevelt (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 410 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Pieters van Nerevelt partner van Maertie Pieters van Zijp;
Jacob Pietersz van Zijp - voogd van - Maertie Pieters van Zijp (haren broeder);
Dammis Achias van Dijck - schuldig aan - Maertie Pieters van Zijp (410 guldens in aparte akte ongetekend en ongedateerd);
Gerrit Jansz Bosvelt - belend aan - een huijs ende erff;
Maertie Pieters van Zijp - verkoper van - een huijs ende erff;
Dammis Achias van Dijck - koper van - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Hillegond Jacobs - belend aan - een huijs ende erff;
de Kercksteech - belend door - een huijs ende erff;
de Buerwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11510-10-1683:
Lijsbeth Pieters weduwe
Leendert Bruijnen van der Bijl (reeds overleden)
Louris Maartse (reeds overleden)
een stroockie lant (omvang 14,25 roeden; waarde 35 gulden 12 stuijvers)

Bruijn Leendert van der Bijl kind van Lijsbeth Pieters;
Louris Maartse partner van wed;
Leendert Bruijnen van der Bijl partner van Lijsbeth Pieters;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Dammis Achius van Dijck - belend aan - een stroockie lant;
Huijch Cornelis van Moerkercken - belend aan - een stroockie lant;
wed - belend aan - een stroockie lant;
Lijsbeth Pieters - belend aan - een stroockie lant;
Lijsbeth Pieters - belend aan - een stroockie lant;
de molesteech - belend aan - een stroockie lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12510-10-1683:
Maertie Jans (reeds overleden), wed
Thonis Willems Dril (reeds overleden), schipper op Amsterdam
Dammis Achias schepen alhier
een hijpotheek brieff (waarde 200 guldens) gepasseert den xiii februarij 1677
een stuck landt (omvang 11 hondt (omtrent)) gelegen in Hillegom, onderpand voor de hijpotheek brieff

Claes Claes Pos partner van Maertie Stoffelsdr;
Thonis Willems Dril partner van Maertie Jans;
Willem Jansz Beuijck - lasthebber van - Claes Claes Pos;
Gerrit van Laar - lasthebber van - Claes Claes Pos;
Maertie Stoffelsdr - erfgenaam van - Maertie Jans (eenich geinstitueerde erffgenaam);
Willem Jansz Beuijck - belast door - een hijpotheek brieff;
Claes Claes Pos - verkoper van - een hijpotheek brieff;
Dammis Achias - koper van - een hijpotheek brieff;
Willem Jansz Beuijck - eigenaar van - een stuck landt;
Thonis Willems Dril - heeft baten van - een hijpotheek brieff;
de Meer - belend aan - een stuck landt;
Willem Jans Beuijck;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12626-11-1684:
Gerrit Matheusz Lindenburch molenaer wonende alhier
een roggen molentie staende opt duijn int noortwesten van t dorp, onderpand voor de schuld

Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - Dammas Achias van Dijck (300 caroli guldens, geroyeert opten 21 augustij 1686);
Gerrit Matheusz Lindenburch - eigenaar van - een roggen molentie;
de Graeffelicheijt - belend aan - een roggen molentie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13129-05-1687:
de helft in twee huisen en erven (waarde 500 gulden)

Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - Huijch Cornelisz van Moerkercken (300 caroli guldens in aparte akte dd 29-5-1687);
Huijch Cornelisz van Moerkercken - verkoper van - de helft in twee huisen en erven;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - de helft in twee huisen en erven;
Willem Jansz Bierman - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Arent van der Bijl - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Dammis Achius van Dijck - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
den Heerenwech - belend aan - de helft in twee huisen en erven;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15412-07-1687:
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
Willem Hendricxs Versteech kleermaker alhier
Dammis Achias van Dijck burgemeester aldaer
een huijs ende erff staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
den Buijten Armen tot Hillegom

d heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Willem Hendricxs Versteech - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (250 caroli guldens in sijn vlasch nering versteckt);
Willem Hendricxs Versteech - eigenaar van - een huijs ende erff;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
den Buijten Armen - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15922-02-1688:
vercocht in de Vergulde Leeuw, uijtgeseijt een cleijn hoeckje aencomende d heer Lieven van Loon
Jacobus Heijblock rector emeritus vande latijnsche schole tot Amsterdam
Lijsbeth Jacobs weduwe
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
twee stucken hoij ende weijlandt (waarde 730 guldens) gelegen nevens malkanderen inden ambachte van Hillegom aende Dwarswech achter Oostende naest Swaenshoeck t eene leggende tegens de Meer buijten de polder ent ander binnen de polder

Cornelis Willems Visch partner van Lijsbeth Jacobs;
Dirck Claes van Schravemade - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Dammis Achias van Dijck - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Maerten Willemsz van Schravemade - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Willem Jansz Beuijck - belend aan - twee stucken hoij ende weijlandt;
d heer van Loon - belend aan - twee stucken hoij ende weijlandt;
Jacobus Heijblock - verkoper van - twee stucken hoij ende weijlandt;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16009-05-1688:
1055 guldens voor de twee huijsen
Gerretie Gerrits onmondig kint
Gerrit Dircxs (reeds overleden), smith
Frans Cornelis Ploeg competeert een vierde part in de twee huijsen
d hr Wijnandt van der Maes (reeds overleden), gewesene schout alhier
het Swaantie een huijs metten erve daer uijthangt het Swaantie, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom
het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerretie Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Frans Cornelis Ploeg partner van Jannetje Gerrits;
Claes Cornelis Glas partner van Maria Gerrits;
Huich Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Maria Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
d hr Wijnandt van der Maes partner van de wed;
d heer ende mr Daniel van Genegen - voogd van - Gerretie Gerrits;
Frans Cornelis Ploeg - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (1000 guldens met de twee huijsen als onderpand in aparte akte dd 9-7-1688 (Afb 171));
Gerretie Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Huich Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Jannetje Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Maria Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Frans Cornelis Ploeg - koper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve;
Gerretie Gerrits - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve (en overige erfgenamen);
Gerretie Gerrits - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve (en overige erfgenamen);
Gerretie Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Huich Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Jannetje Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Maria Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Frans Cornelis Ploeg - koper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
de wed - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Joost Cornelisz van Diest - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16820-08-1688:
Gerrit Matheus Lindenburch molenaer alhier
domine Theodorus van Dobben predicant ten Hoorn op Tessel
een korenmolen staende op het duiijn ten noortwesten van het dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met twee gulden erffpacht sjaars
een huijs staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand vooor de schuld

Gerrit Matheus Lindenburch - schuldig aan - domine Theodorus van Dobben (1000 caroli guldens ende in sijn nootoirber verstreckt, op 7 meij 1691 wordt het huijs ontslagen als onderpand);
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een korenmolen;
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een huijs;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs;
de Graefflicheijt - belend aan - een korenmolen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17505-05-1690:
Willem Jans van der Cluft (reeds overleden)
Jacob Jacobs de Vlieger (reeds overleden)
Steijntje Maertens (reeds overleden)
d heer Groenhout advocaet
een huijs ende erff (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 418 guldens) met een gedeelte van Claes Corn Glas sijn erff, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Cornelis Bastiaens Castileijn partner van Aeltje Willems van der Cluft;
Willem Willemsz van der Cluft kind van Willem Jans van der Cluft en Steijntje Maertens;
Aeltje Willems van der Cluft kind van Willem Jans van der Cluft en Steijntje Maertens;
Jacob Jacobs de Vlieger partner van de weduwe;
Willem Willemsz van der Cluft - verkoper van - een huijs ende erff;
Aeltje Willems van der Cluft - verkoper van - een huijs ende erff;
Dammis Achius van Dijck - koper van - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis van Limmen - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
d heer Groenhout - belast - een huijs ende erff (met 200 guldens);
de Heerenweg - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 114-06-1690:
huijs erff en boomgaert (waarde 555 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Maarten Jacobs Croon partner van Japie Jans;
Joost Cornelisz van Diest - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Maarten Willems van Schravemade - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Mees Jans Langeveld - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Maerten Jacobs - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Frans Cornelisz - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Maarten Jacobs Croon - verkoper van - huijs erff en boomgaert;
Dammis Aegius van Dijck - koper van - huijs erff en boomgaert;
Cornelis Diricq - belend aan - huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 300-00-1692:
dese post gebragt bij no 34
Dammis Achius cum socijs
t Gasthuijs Camp land 41 (omvang iii morgen iiii hont xl roeden)

Dammis Achius - eigenaar van - t Gasthuijs Camp land 41;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10827-12-1692:
Willem Versteech (reeds overleden)
d heer mr Wijnandt van der Maes advocaet
een huijs erff schuer en thuijn (waarde 335 gulden) met een gemeene gangh, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom
de Buijten Armen tot Hillegom

Wijnandt Mens - boedel curator van - Willem Versteech;
Dammis Achias van Dijck - boedel curator van - Willem Versteech;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijs erff schuer en thuijn;
Dammis Achias van Dijck - verkoper van - een huijs erff schuer en thuijn;
Arent Meesz Langevelt - belend aan - een huijs erff schuer en thuijn;
d heer mr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs erff schuer en thuijn;
Jan Huijgen Moerkercken - belend aan - een huijs erff schuer en thuijn;
Adriaen Pietersz van Rhijn - koper van - een huijs erff schuer en thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff schuer en thuijn;
de Buijten Armen - belast - een huijs erff schuer en thuijn (met 175 gulden);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2422-05-1693:
uijtgeseijt een cleijn hoeckje aencomende d heer Lieven van Loon
stucken soo hoij als weijlandt (waarde 340 caroli guldens) gelegen nevens den anderen inden ambachte van Hillegom aen de Dwerswech achter Oostende, teene leggende tegens de Meer buijten de polder en t ander binnen de polder

Dirck Claesz van Sgravemade - verkoper van - stucken soo hoij als weijlandt;
Dammis Achiasz van Dijck - verkoper van - stucken soo hoij als weijlandt;
Maerten Willems van Sgravemade - koper van - stucken soo hoij als weijlandt (de helft);
Huijch Cornelisz van Moerkercken - koper van - stucken soo hoij als weijlandt (de helft);
d heer van Loon - belend aan - stucken soo hoij als weijlandt;
Jacobus Heijblock - eerdere eigenaar van - stucken soo hoij als weijlandt;
Swaenshoeck - belend aan - stucken soo hoij als weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2628-03-1694:
Wouter Convent mr chirurgijn alhier
een huijs ende erff mitsgaders schuer (waarde 225 guldens) staende int oosteijnde van den dorpe van Hillegom

Claes Cornelis Glas partner van wed;
Cornelis Jans van Limmen - verkoper van - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
Wouter Convent - koper van - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
wed - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders schuer;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4030-07-1694:
Pieter Pietersz Ousthoorn wonende op Delffsgauw
een huijs & erff (waarde 1575 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Pietersz Ousthoorn - schuldig aan - Lijsbeth Louris Croon (787 guldens 10 stuijvers in aparte akte dd 30-7-1694);
Jacob Mourisz Sluijt - verkoper van - een huijs & erff (voor de helft, gereet betaelt);
Lijsbeth Louris Croon - verkoper van - een huijs & erff (voor de helft);
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs & erff;
Bruijn Arents van der Bijl - belend aan - een huijs & erff;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs & erff;
Pieter Pietersz Ousthoorn - koper van - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4312-05-1696:
Joost Huijgen jegenwoordigh molenaer alhier
domine Johannes Swalmius predicant tot Hillegom
een koornmolentie staende op het duijn ten Noortwesten vant dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met 2 gulden erfpacht sjaars
een huijs ende erf jegenwoordigh bewoont werdende bij Joost Huijgen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Joost Huijgen - schuldig aan - domine Johannes Swalmius (500 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Pieter Pietersz Outshoorn - schoonvader van - Joost Huijgen;
Joost Huijgen - eigenaar van - een koornmolentie;
Pieter Pietersz Outshoorn - eigenaar van - een huijs ende erf;
Joost Huijgen - bewoond - een huijs ende erf;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs ende erf (met sijn gang);
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erf;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs ende erf;
de Graeflicheijt - belend aan - een koornmolentie;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6512-06-1696:
Johannes van den Helm (reeds overleden)
Neeltje Jacobs Claverweijde (reeds overleden)
Annetie Biesen wed
Arent Bruijnen van der Bijl (reeds overleden)
Claes Cornelisz Glas (reeds overleden)
een huijs schuer en erff (waarde 170) staende int oosteijnde van t dorp van Hillegom

Abraham Duerlijn partner van Susanna van den Helm;
Adriaen Naemsloodt partner van Maria van den Helm;
Susanna van den Helm kind van Johannes van den Helm en Neeltje Jacobs Claverweijde;
Maria van den Helm kind van Johannes van den Helm en Neeltje Jacobs Claverweijde;
Claes Cornelisz Glas partner van wed;
Arent Bruijnen van der Bijl partner van Annetie Biesen;
Susanna van den Helm - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Maria van den Helm - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Annetie Biesen - koper van - een huijs schuer en erff;
Dammis Achiasz van Dijck - belend aan - een huijs schuer en erff;
Dammis Achiasz van Dijck - belend aan - een huijs schuer en erff;
wed - belend aan - een huijs schuer en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs schuer en erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6600-00-1697:
de 13 novemb 1698 ontfan 7-0-0
huijse 6-15-12 en 4-4

Dammis van Dijck - eigenaar van - huijse;

Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 1202-05-1697:
ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Jannetie Leenderts weduwe
Jan Cornelisz Beijnsdorp (reeds overleden)
Mees Jans meerderjarig
Aelbert Jans meerderjarig
Claes Apsalons (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 315 gulden) staende ende gelegen in Hillegom

Jan Cornelisz Beijnsdorp partner van Jannetie Leenderts;
Mees Jans kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts;
Aelbert Jans kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts;
Claes Apsalons partner van de weduwe;
Jannetie Leenderts - verkoper van - een huijs ende erff;
Dammis Achiasz van Dijck - koper van - een huijs ende erff;
Willem Jans van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6926-06-1698:
Aeltge Aelberts weduwe
Gerrit Jansz Bosvelt (reeds overleden)
Jan Gerrits Bosvelt assisteerd zijn moeder
de Dijakonij Armen alhier
een huijsinge & erve staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Jansz Bosvelt partner van Aeltge Aelberts;
Jan Gerrits Bosvelt kind van Gerrit Jansz Bosvelt en Aeltge Aelberts;
Dirck Jans van der Laan - armenmeester van - de Dijakonij Armen;
Dirck Cornelis Glas - armenmeester van - de Dijakonij Armen;
Aeltge Aelberts - schuldig aan - de Dijakonij Armen (100 coaroli guldens in haer nootoirber verstreckt);
Huigh Corn Moerkerken - belend aan - een huijsinge & erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijsinge & erve;
Hillegond Jacobs - belend aan - een huijsinge & erve;
de Wildernis - belend aan - een huijsinge & erve;
de Wildernis - belend aan - een huijsinge & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijsinge & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7704-01-1699:
een huijs ende erff (waarde 400 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dammis Achiasz van Dijck - verkoper van - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - koper van - een huijs ende erff;
Willem Jansz van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricksz Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8004-01-1699:
een huijs ende erff onderpand voor de schuld
een coorn molentje staende inde graefflicheijts duijn int noortwesten van den dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gangelofsz Romeijn - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (800 gulden in sijn nootoirber ontfangen);
Willem Jansz van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - eigenaar van - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - eigenaar van - een coorn molentje;
de Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8004-06-1699:
de molen tesamen belast met 1800 guldens
een koren molen (waarde 959 gulden 9 st boven de belastinge) staende opt duijn int noortwesten vant t dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden sjaers volgens den erffpagtsbrieff in dato den 13 martij 1640
de Diakenij Armen tot Hillegom

Cornelis Gangelofsz Romeijn - verkoper van - een koren molen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - een koren molen;
Dammis van Dijck - belast - een koren molen (800 gulden);
de Graefflicheijt - belend aan - een koren molen;
de Diakenij Armen - belast - een koren molen (1000 gulden);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8411-05-1700:
op den 28 december 1699 ten rechthuijse van Cornelis Visch inde Vergulde Leeuw vercogt
Wijnandt Mens schoudt
Gerrit Vestens mede schepen
Maria Gerrits Vogelstruijs eertijds weduwe
Claes Cornelis Glas (reeds overleden)
Arent van der Bijl (reeds overleden)
een huijsinge thuijn off boomgaert (waarde 360 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Claes Cornelis Glas partner van Maria Gerrits Vogelstruijs;
Arent van der Bijl partner van de weduwe;
Wijnandt Mens - boedel curator van - Maria Gerrits Vogelstruijs;
Gerrit Vestens - boedel curator van - Maria Gerrits Vogelstruijs;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Gerrit Vestens - verkoper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Claes Jacobs van Claverweijde - koper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9702-06-1702:
opden 10e januarij jongstleden uijtten hant verkogt
Angnietie Jans eerder wedu
Pieter Pieters Ousthoorn (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 740 guld) staende inden dorpe van Hillegom met een thuijn daer agter

Joost Huijgh Cooningsbrugge partner van Marijtie Pieters Ousthoorn;
Cornelis Pieterse Hoogendijck partner van Angnietie Jans;
Pieter Pieters Ousthoorn partner van Angnietie Jans;
Marijtie Pieters Ousthoorn kind van Pieter Pieters Ousthoorn en Angnietie Jans;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - gemagtigd door - Cornelis Pieterse Hoogendijck;
Willem Jans Bierman - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Maerts Sgrama - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Jans Bierman - belend aan - een huijs metten erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - verkoper van - een huijs metten erve;
Gerrit Matteusse Lindenburgh - koper van - een huijs metten erve;
den Heerewech - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 11814-02-1703:
Cornelis Gangeloffse Romeijn woonende opde Glip
Neeltie Pieters van Rhijn wed
Gijsbert Gerbrantse (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 300 carolij guld) staende en gelegen inde Molesteegh in dese dorpe

Gijsbert Gerbrantse partner van Neeltie Pieters van Rhijn;
Willem Jans Bierman - assisteert - Neeltie Pieters van Rhijn;
Neeltie Pieters van Rhijn - koper van - een huijs metten erve (voor reeckeninge van haere minderjaerige kinderen);
Cornelis Gangeloffse Romeijn - verkoper van - een huijs metten erve;
Willem van der Laen - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;
Aelbert Bensdorp - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - onlast - een huijs metten erve (van 800 guld die Cornelis Romeijn op t huijs en koornmoolen bij schultkenninge (4 januarij 1699) heeft gebragt);
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 12620-05-1703:
Trijntie Jansse Langevelt minderjarig
Marijtie Jansse Langevelt minderjarig
Jacob Jansse Langevelt minderjarig
Jan Meesse Langevelt (reeds overleden)
Mees Jansse Langevelt (reeds overleden)
een huijs mette erve (waarde 270 guld) staende ende gelegen int dorp van Hillegom

Jacob Jansse partner van Antie Meesse Langevelt;
Trijntie Jansse Langevelt kind van Jan Meesse Langevelt;
Marijtie Jansse Langevelt kind van Jan Meesse Langevelt;
Jacob Jansse Langevelt kind van Jan Meesse Langevelt;
Arent Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Mees Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Antie Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Jan Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Guertie Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Jacob Gerrits Bogaerts - voogd van - Trijntie Jansse Langevelt;
Jacob Gerrits Bogaerts - voogd van - Jacob Jansse Langevelt;
Jacob Gerrits Bogaerts - voogd van - Marijtie Jansse Langevelt;
Arent Meesse Langevelt - verkoper van - een huijs mette erve (en overige erfgenamen);
Guertie Meesse Langevelt - koper van - een huijs mette erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs mette erve;
Willem Maertse Sgravemade - belend aan - een huijs mette erve;
Willem Maertse Sgravemade - belend aan - een huijs mette erve;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs mette erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 12730-05-1704:
Bruijn van der Bijl assisteert zijn moeder, woonende alhier
Jan Pieterse Vlaanderen woonende alhier
een huijs schuer ende erff (waarde 260 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Bruijn van der Bijl kind van Antie Biesen;
Frans Cornelisse Turffboer - belend aan - een huijs schuer ende erff;
Dammis Achiasse van Dijck - belend aan - een huijs schuer ende erff;
Dammis Achiasse van Dijck - belend aan - een huijs schuer ende erff;
Claes Jacobse Claverweijde - belend aan - een huijs schuer ende erff;
Antie Biesen - verkoper van - een huijs schuer ende erff;
Jan Pieterse Vlaanderen - koper van - een huijs schuer ende erff;
de Heerewech - belend aan - een huijs schuer ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 620-05-1705:
opden 21 octob 1704 ten regthuijse publiquelijck verkogt
Jacob Jacobs de Vlieger (reeds overleden)
Willem Maertensse s'Gramade alhier woonagtich
een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen (omvang 70 roeden (omtrent); waarde 370 guldens) gelegen in dese dorpe op de houck van de Vennipperlaen

Jacob Jacobs de Vlieger partner van Marijtje Dircx;
Wijnant Mens - boedel curator van - Marijtje Dircx;
Huigh Moerkercken - boedel curator van - Marijtje Dircx;
Wijnant Mens - verkoper van - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
Huigh Moerkercken - verkoper van - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
Willem Maertensse s'Gramade - koper van - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
Jacob Jacobs de Vlieger - heeft - de Kinderen de Vlieger;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
de Vennipper Laen - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
de Kinderen de Vlieger - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
de Kinderen de Vlieger - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 2803-08-1705:
uijt cragte van scheepens vonnisse alhier geabtineert bij Dammis van Dijck tot laste van Gerrit Matteusse Lindenburch in dato den 14 januarij 1705 mitsgaders naer voorgaende sommatie renovatie ende arrest daer op gevolgt en verders naer alle behoorlijcke publiquaties, proclamaties, subhastatien opveijlinge en anders solemniteijten in materije van executie gebruijckelijck op den 26 meij 1705 int regthuijs ten overstaen van schout en scgheepenen in publijqe veijling verkogt
Jan Moerkercken geswooren bode alhier
Krijn van der Sloot moolemaecker tot Amsterdam
een wint koorn moole (waarde 2830 guldens) maelende tarw en rogge, staende in dese ambacht op s'graeffelijckheijts duijnen

Dammis van Dijck - belast - Gerrit Matteusse Lindenburgh (met een schepen vonnis);
Krijn van der Sloot - schuldig aan - Jan Moerkercken (1415 guldens in aparte akte dd 3-8-1705, gerooijeert actum den 16 meij 1706);
Jan Moerkercken - verkoper van - een wint koorn moole;
Gerrit Matteusse Lindenburgh - eigenaar van - een wint koorn moole;
Krijn van der Sloot - koper van - een wint koorn moole;
de Graeffelijckheijt - belend aan - een wint koorn moole;
de Graeffelijckheijt - belend aan - een wint koorn moole (met 2 guldens jaerlijcx);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3011-10-1705:
Seeger Leenderts van Eijck wonende tot Reijnsterwoude
Cornelis Teunisse de Baer woonende alhier
een huijs metten erve (waarde 225 guld) staende en leggende int dorp van Hillegom

Seeger Leenderts van Eijck partner van Guertie Meesse Langevelt;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve;
Willem s'Gramade - belend aan - een huijs metten erve;
Willem s'Gramade - belend aan - een huijs metten erve;
Seeger Leenderts van Eijck - verkoper van - een huijs metten erve;
Cornelis Teunisse de Baer - koper van - een huijs metten erve;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 32