Genealogie project persoon weergeven


Annetje Absolons van Keuijere

voor 1668 - na 1687


Ouders: Absalon Meinderts van Keuijere en Trijntje JacobsRelatie met: Pieter Jans Heemskerck
Trouwen 19-08-1668: Pieter Jansz van Heemskerck jm van Lisse met Annetje Absalonisd jd; beijde woonachtich te Hillegom, attestatie gegeven op Bennebroeck .
Bron: Hillegom Tr Ref 1644-1692 Afb. 63

Kinderen:

Trijntje
Doop 11-10-1671: Trijntje, kind van Pieter Janse Heemskerk en Annitje Absolons Getuigen: de vrouws moeder en Klaas Absolonse de vrouws broeder
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 28
Relatie met: Arie Jans Hooghkamer
Trouwen 02-04-1679: Arij Janse Hooghkamer jm met Annitje Absolonse van Kaijere wed.; beijde woonende tot Hillegom, attestatie gegeven op Sassem ende wederom ontfangen
Bron: Hillegom Tr Ref 1644-1692 Afb. 70

Kinderen:

Trijntje
Doop 02-12-1685: Trijntje, kind van Arij Janse Hooghkamer en Annitje Absolons van Kaijere Getuigen: Aeltje Cornelis Glas
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 39


Absolon
Doop 14-09-1687: Absolon, kind van Arij Janse Hooghkamer en Annitje Absolons van Kaijere Getuigen: Aeldtje Cornelis Glas
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 42


28-05-1673:
Trijntje Jacobs weduwe
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
een koren wintmolen (waarde 1350 car guldens) staende aende noordwestsijde vant dorp int duijn van Hillegom, belast met 2 gulden erffpacht sjaers volgens den erffpachtsbrieff in dato den xiii martij 1640

Absalon Meijnderts partner van Trijntje Jacobs;
Pieter Jansz Heemskerck partner van Antje Absalons;
Aelbert Jansz Heemskerck - schuldig aan - Pieter Jansz Heemskerck (broeders, 1350 guldens in aparte akte dd 28 mei 1673, Aelbert Jans bekent op dezen brieff noch schuldig te wesen de somma van 140 guldens, actum den 23 junij 1679, geroyeert door Neeltge Engels wed van Aelbert Jans Heemskerck opten 15 december 1684);
Aelbert Jansz Heemskerck - koper van - een koren wintmolen;
Trijntje Jacobs - verkoper van - een koren wintmolen;
Claes Absalons - verkoper van - een koren wintmolen;
Antje Absalons - verkoper van - een koren wintmolen;
Heeren van Reekeningen - belend aan - een koren wintmolen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24329-02-1680:
tesamen vercocht voor 145 guldens
Apsalon Meijnderts van Keuijere (reeds overleden)
Trijntje Jacobs (reeds overleden)
Engeltje Kinckhuijsen (reeds overleden)
de Erffgen tot Haerlem
een stuck landt (omvang ?? 1/2 morgen)
land (omvang 1/2 morgen)
een Notweg aen het stadt landt van Haaerlem

Adriaen Jans Hoochkamer partner van Anna Apsalon;
Anna Apsalon kind van Apsalon Meijnderts van Keuijere en Trijntje Jacobs;
Claes Apsalons van Keuijere kind van Apsalon Meijnderts van Keuijere en Trijntje Jacobs;
Engeltje Kinckhuijsen - heeft - de Erffgen;
Anna Apsalon - verkoper van - een stuck landt;
Claes Apsalons van Keuijere - verkoper van - een stuck landt;
Hendrick van Eecke - belend aan - een stuck landt;
de vrouwe van Alblasserdam - belend aan - een stuck landt;
Adriaen Thonis van Hees - belend aan - een stuck landt;
Justus de Nobelaer - belast - een stuck landt (met een erffpacht van 25 guldens);
Hendrick van Eecke - belend aan - land;
Claes Apsalons van Keuijere - verkoper van - land;
Anna Apsalon - verkoper van - land;
de Erffgen - koper van - een stuck landt;
een Notweg - belend aan - land;
de Stadt - belend aan - land;
de Wildernisse - belend aan - land;
de Stadt - belend aan - land (met een erffpacht van 5 guldens sjaers);
de Erffgen - belend aan - een stuck landt;
de Santlaen - belend aan - land;
de Erffgen - belend aan - land;
land - gekocht door - de Erffgen;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 57