Genealogie project persoon weergeven


Cornelia Cornelise van Diest

voor 1690 - voor 1721


Ouders: Cornelis Jooste en Niesje Jans

Doop 21-08-1694: Cornelia, kind van Cornelis Jooste en Niesje Jans; Hilleg. Getuigen: Pieternel Jooste
Bron: Vogelenzang Do OLV 1668 - 1697 Afb. 85Relatie met: Engel Michiels van Dijk
28-10-1690:
land (omvang 6 hondt 50 roeden; waarde 250 gulden) waer van de wederhelft den cooper eijgen is

Engel Michielsz partner van Neeltge Cornelis;
Neeltge Cornelis kind van Cornelis Joosten van Diest en Pietertie Adriaens;
Marijtie Cornelis kind van Cornelis Joosten van Diest en Pietertie Adriaens;
Claes Claes van der Veldt partner van Marijtie Cornelis;
oude Joost Cornelis van Diest - belend aan - land;
juff Vogels - belend aan - land;
Engel Michielsz - verkoper van - land (voor de helft aan sijn swager);
Claes Claes van der Veldt - koper van - land (voor de helft van sijn swager);
de Leek - belend aan - land;
de Vosselaen - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 710-03-1694:
alle kinderen en kintskinderen van de erflaters; ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Jan minderjarig
Cornelis minderjarig
Johannes minderjarig
Aelbert Arijans Langevelt (reeds overleden)
Arijaentje Cornelis van Diest (reeds overleden)
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden), erflater
Pietertie Arijens Duijndam (reeds overleden), erflater
een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert (omvang 2 morgen; waarde 2130 guldens)

Andries Danielsz van Roon partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Engel Mighielsz partner van Neeltje Cornelis van Diest;
Claes Clase van der Veldt partner van Marijtje Cornelis van Diest;
Jan kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Cornelis kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Johannes kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Jan Gerritsz Broerse partner van Neeltje Willems Duijndam;
Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertie Arijens Duijndam;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Jan;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Cornelis;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Johannes;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Jan;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Cornelis;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Cornelis;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Johannes;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Jan;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Johannes;
Jan Gerritsz Broerse - lasthebber van - Crijn Willems van Duijndam;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Jan;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Cornelis;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Johannes;
d heer Pieter Adrichem van Dorp - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Pieternelletie Cornelis van Diest - verkoper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert (en overige erfgenamen);
Claes Clase van der Veldt - koper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Andries Danielsz van Roon - koper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
de Margarietenlaan - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
de Haarlemer Treckvaert - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Jaepie Cornelis van Diest;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3210-03-1694:
alle kinderen en kintskinderen en erffgenamen
Jaepie Cornelis van Diest bejaerde dochter
Aelbert Arijensz Langevelt (reeds overleden)
Ariaentie Cornelis van Diest (reeds overleden)
Jacob Adriaens (reeds overleden), sonder desenden overleden
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden), erflater
Trijntje Arijens van Duijndam (reeds overleden), erflater
d heer en mr Arnoldus Druijvesteijn burgemeester der stadt Haarlem
een stuck weij off hoijlandt (omvang 1 morgen; waarde 800 guldens) gelegen inde weerlaander polder

Neeltge Willems Duijndam kind van Willem Adriaens;
Andries Danielsz van Roon partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Engel Michielsz van Dijck partner van Neeltge Cornelis van Diest;
Claes Claesz van der Veldt partner van Maertie Cornelis van Diest;
Jan Aelbertsz kind van Aelbert Arijensz Langevelt en Ariaentie Cornelis van Diest;
Cornelis Aelbertsz kind van Aelbert Arijensz Langevelt en Ariaentie Cornelis van Diest;
Johannes Aelbertsz kind van Aelbert Arijensz Langevelt en Ariaentie Cornelis van Diest;
Jan Gerbrants Broerse partner van Neeltge Willems Duijndam;
Crijn Willemsz van Duijndam kind van Willem Adriaens;
Cornelis Joosten van Diest partner van Trijntje Arijens van Duijndam;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Jan Aelbertsz;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Cornelis Aelbertsz;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Johannes Aelbertsz;
Claes Claesz van der Veldt - voogd van - Jan Aelbertsz;
Claes Claesz van der Veldt - voogd van - Cornelis Aelbertsz;
Claes Claesz van der Veldt - voogd van - Johannes Aelbertsz;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Jan Aelbertsz;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Cornelis Aelbertsz;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Johannes Aelbertsz;
Dominicus Arijens Langevelt - voogd van - Jan Aelbertsz;
Dominicus Arijens Langevelt - voogd van - Cornelis Aelbertsz;
Dominicus Arijens Langevelt - voogd van - Johannes Aelbertsz;
Jan Gerbrants Broerse - lasthebber van - Crijn Willemsz van Duijndam;
Neeltge Willems Duijndam - nicht en erfgenaam van - Jacob Adriaens;
Crijn Willemsz van Duijndam - neef en erfgenaam van - Jacob Adriaens;
Jaepie Cornelis van Diest - verkoper van - een stuck weij off hoijlandt (en overige erfgenamen);
d heer en mr Arnoldus Druijvesteijn - koper van - een stuck weij off hoijlandt;
d heer en mr Arnoldus Druijvesteijn - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
d heer Cornelis Ascanius van Sipesteijn - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
d heer Cornelis Ascanius van Sipesteijn - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Verwersloot - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 38