Genealogie project persoon weergeven


Antonia Cornelise Barneveld

voor 1719 - voor 1754
Relatie met: Jan Claase Valkoog
Trouwen 12-03-1719: Jan Klaasz met Teuntje Cnelis Getuigen: Marijtje Pieters en Antje Dirks
Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 13
Trouwen 14-03-1719: Jan Clase Valkoog jongman van Rotterdam met Antonia Cornelis Barneveld jongedogter van Dordregt; beijde onse inwoners, getrout in haar huijs .
Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 21
10-02-1721:
kopie akte voor notaris Philippus Roos tot Amsterdam
mesjrs Claas Bakker mr houtsaagmolenaar
mesjrs Claas Jacobz mr houtsaagmolenaar
Crijn van der Sloot (reeds overleden)
een koorenmolen (waarde 2700 gulden) staande ende gelegen tot Hillegom

mesjrs Claas Bakker - testament executeur van - Crijn van der Sloot;
mesjrs Claas Jacobz - testament executeur van - Crijn van der Sloot;
mesjrs Claas Bakker - machtigt - de E Arnoldus Barneveld;
mesjrs Claas Jacobz - machtigt - de E Arnoldus Barneveld;
de E Arnoldus Barneveld - verkoper van - een koorenmolen;
d e Jan Valkoog - koper van - een koorenmolen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 23209-04-1721:
Arnoldus Barneveld wonende in de stad Leijden
Quirin van der Sloot (reeds overleden)
Jan Claase Valkoog onsen inwoner
een wind kooren mole (waarde 269 gldns (toegift op de erfportie)) in s'Gravelijkheijds duijne agter t'dorp in desen ambagte

Jan Claase Valkoog partner van Antonia Barneveld;
Arnoldus Barneveld - lasthebber van - Claas Pieterz Bakker;
Arnoldus Barneveld - lasthebber van - Claas Jacobz;
Claas Pieterz Bakker - testament executeur van - Quirin van der Sloot;
Claas Jacobz - testament executeur van - Quirin van der Sloot;
Antonia Barneveld - erfgenaam van - Quirin van der Sloot;
Jan Claase Valkoog - koper van - een wind kooren mole (de gedeeltens van de verdere mede erfgenamen);
Claas Pieterz Bakker - verkoper van - een wind kooren mole;
Claas Jacobz - verkoper van - een wind kooren mole;
de Graaflijkheid - belend aan - een wind kooren mole;
de Graaflijkheid - belend aan - een wind kooren mole (met een jaarlijkse recognitie van twee guldens);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 224