Genealogie project persoon weergeven


Catharina Claase van der Linde

voor 1696 - na 1714
Relatie met: Cornelis Leenderts van Deijl
Trouwen 06-09-1696: Cornelis Leenderts van Deijl j.m. van Heemstede op de Santvaart met Catharina Claas van der Linde j.d. van Uijthoorn woonende tot Heemstede; dese sijn behoorlijke tijd hier getrouwt.
Bron: Heemstede Tr NH 1663-1770 Afb. 125

Kinderen:

Lijsbeth
Doop 11-03-1697: Lijsbeth, kind van Cornelis Leenderts en Cathrijntie Claas van der Linden Getuigen: Pieter Sijmense en Lijsbeth Dirks
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 40


Helena
Doop 23-03-1698: Helena, kind van Cornelis Leendertse van Deijl en Catrijn Claas Getuigen: Willem Aalberts en Claartie Cornelis
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 48

Begraven 21-05-1698: een kint kind van Cornelis Leenderts van Deijl bleijker; de Santvt.
Bron: Heemstede Begraven 1694 - 1724 Afb. 32


Maria
Doop 12-04-1699: Maria, kind van Cornelis Leenderse van Deil en Katrijn Klaas van der Linde Getuigen: Willem Aalberts en Maria Monson
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 53


Leendert
Doop 20-06-1700: Leendert, kind van Cornelis Leenderts en Catrijntie Claas Getuigen: Isaac Willemse en Machtelt Denijs
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 58


Magteld
Doop 30-09-1701: Magtelt, kind van Cornelis van Deijl en Cathrijntje Claas Getuigen: Pieter Pieterse en Dirkje van Deijl
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 63


Magteld
Doop 24-12-1702: Magtelt, kind van Corn Leenderts van Deijl en Catalijntie Claas Getuigen: Henrik Janze en Jannetie Rutten
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 69


Magteld
Doop 01-01-1706: Magtelt, kind van Cornelis Leenders van Dijl en Catharina Claas Getuigen: Jan van der Sluijs en Cornelia van der Sluijs
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 82


Leendert
Doop 09-09-1708: Leendert, kind van Cornelis Leenders van Deijl en Catie Claas Getuigen: Isaac van der Plaas en Aafje Combij
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 93


29-10-1714:
Testament
Cornelis van Dijl testateur, woonende alhier in dese heerelijckheijt
Caetje Claes van der Linden testatrice, woonende alhier in dese heerelijckheijt, siekelijck van lichaem te bedde leggende
Willem Pieterse Block voogt, haar testatrices susters man
Hendrick Janse voogt, kleerbleeker tot Bennebroek den testateurs neff

Cornelis van Dijl partner van Caetje Claes van der Linden;
Lijsbeth Cornelis van Dijl kind van Cornelis van Dijl en Caetje Claes van der Linden;
Marrijtie Cornelisz van Dijl kind van Cornelis van Dijl en Caetje Claes van der Linden;
Magtelt Cornelis van Dijl kind van Cornelis van Dijl en Caetje Claes van der Linden;
Leendert Cornelisz van Dijl kind van Cornelis van Dijl en Caetje Claes van der Linden;
Hendrick Janse;
Willem Pieterse Block;

Bron: Heemstede Not 1713 - 1720 Afb. 107