Genealogie project persoon weergeven


Jan Claase Valkoog

voor 1719 - na 1754
Relatie met: Antonia Cornelise Barneveld
Trouwen 12-03-1719: Jan Klaasz met Teuntje Cnelis Getuigen: Marijtje Pieters en Antje Dirks
Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 13
Trouwen 14-03-1719: Jan Clase Valkoog jongman van Rotterdam met Antonia Cornelis Barneveld jongedogter van Dordregt; beijde onse inwoners, getrout in haar huijs .
Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 21


Relatie met: Antonia Barneveld


Relatie met: Aaltje Stevens Weijers
Trouwen 24-03-1754: Jan Claasz Valkoog weduwenaar geboortig van Rotterdam (weduwnaar van Antonia Barneveld) met Aeltie Weijers geboortig van Emmerik weduwe (weduwe van Claas Gerritz van Velzen); beijde wonende tot Hillegom. Getuigen: Marijtie Franse, Antie Thijse gd en Marij Jans gd
Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 47
Trouwen 24-03-1754: Jan Clase Valkoog gebooren van Rotterdam, weduenaar (weduwnaar van Antonia Barneveld) met Aaltje Weijers geboortig van Emmerick, wedue woonende tot Hillegom (weduwe van Claas Gerritse van Velsen); beijde woonende tot Hillegom .
Bron: Hillegom Tr gerecht 1731-1762 Afb. 123
09-04-1721:
Hillegond Jacobs van der Star wed, onse inwoner
Dirk Claasz Meijster (reeds overleden)
Claas Dirks Meijster onse inwoner
Cornelis Henrikz Sgravenmade onse inwoner
Elisabet Dirks Meijster (reeds overleden)
Jan Claasz Valkoog onse inwoner
eem huijs, erve, ende boomgaard (waarde 225 guldens) in desen ambagte, aan Dirk Claasz Meijster opgedragen op den 11 meij 1680

Dirk Claasz Meijster partner van Hillegond Jacobs van der Star;
Cornelis Henrikz Sgravenmade partner van Elisabet Dirks Meijster;
Claas Dirks Meijster kind van Dirk Claasz Meijster;
Elisabet Dirks Meijster kind van Dirk Claasz Meijster;
Lenard de Roos partner van Vroutje Damis van Dijk;
Hillegond Jacobs van der Star - verkoper van - eem huijs, erve, ende boomgaard;
Claas Dirks Meijster - verkoper van - eem huijs, erve, ende boomgaard;
Cornelis Henrikz Sgravenmade - verkoper van - eem huijs, erve, ende boomgaard;
Jan Claasz Valkoog - koper van - eem huijs, erve, ende boomgaard;
Gerrit Janz Bosveld - belend aan - eem huijs, erve, ende boomgaard;
Lenard de Roos - belend aan - eem huijs, erve, ende boomgaard;
den Notweg van St Maartens Hof - belend aan - eem huijs, erve, ende boomgaard;
de Wildernisse - belend aan - eem huijs, erve, ende boomgaard;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 22309-04-1721:
Arnoldus Barneveld wonende in de stad Leijden
Quirin van der Sloot (reeds overleden)
Jan Claase Valkoog onsen inwoner
een wind kooren mole (waarde 269 gldns (toegift op de erfportie)) in s'Gravelijkheijds duijne agter t'dorp in desen ambagte

Jan Claase Valkoog partner van Antonia Barneveld;
Arnoldus Barneveld - lasthebber van - Claas Pieterz Bakker;
Arnoldus Barneveld - lasthebber van - Claas Jacobz;
Claas Pieterz Bakker - testament executeur van - Quirin van der Sloot;
Claas Jacobz - testament executeur van - Quirin van der Sloot;
Antonia Barneveld - erfgenaam van - Quirin van der Sloot;
Jan Claase Valkoog - koper van - een wind kooren mole (de gedeeltens van de verdere mede erfgenamen);
Claas Pieterz Bakker - verkoper van - een wind kooren mole;
Claas Jacobz - verkoper van - een wind kooren mole;
de Graaflijkheid - belend aan - een wind kooren mole;
de Graaflijkheid - belend aan - een wind kooren mole (met een jaarlijkse recognitie van twee guldens);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 22405-03-1723:
bij publique veijlinge verkogt
Cornelis Gerritse Kroon onse inwoonder
Jan Pieterse Langeveld onse inwoonder
Cornelis Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Clase Valkoog mede onsen inwoner
Cornelis Jacobse Droog (reeds overleden)
het Meer Campje weijland (waarde 10 guldens) bij de Weerlander polder buijtens polder kade in desen ambagte, aan Jan Jans Bierman opgedragen op den 3 meij 1680, Cornelis Janse Bierman aanbedeelt van 24 januarij 1711

Cornelis Janse Bierman - broer van - Jan Janse Bierman;
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen tot Hillegom;
Jan Pieterse Langeveld - bezorger van - de roomse Armen tot Hillegom;
Cornelis Jacobse Droog - heeft - de Erfgen Droog;
Henrik Janse Molesteeg - huurder van - het Meer Campje weijland (huur 16 gl s'jaars tot kersmisdage 1725);
Jan Clase Valkoog - koper van - het Meer Campje weijland;
Cornelis Janse Bierman - heeft erfgenaam - de roomse Armen tot Hillegom;
de Erfgen Droog - belend aan - het Meer Campje weijland;
de Meer - belend aan - het Meer Campje weijland;
de Meer - belend aan - het Meer Campje weijland;
de Meer - belend aan - het Meer Campje weijland;
de roomse Armen tot Hillegom - verkoper van - het Meer Campje weijland;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 7600-00-1728:
t Swaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiv roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - t Swaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 2200-00-1728:
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 2200-00-1732:
t Swaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiv roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - t Swaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11600-00-1732:
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11600-00-1736:
t Swaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiv roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - t Swaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 2200-00-1736:
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 2200-00-1740:
Swaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiv roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - Swaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11600-00-1740:
Jan Clase Valkoog als voren
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11600-00-1744:
Swaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiv roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - Swaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 2300-00-1744:
Jan Clase Valkoog als voren
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Jan Clase Valkoog - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 23