Genealogie project persoon weergevenCornelis Gangelofs Romijn

voor 1698 - 1705


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin


Overlijden 02-05-1705: Cornelis Gangelofse Romijn; Glip.
Bron: Berkenrode Ov st Bavo 1694-1713 Afb. 138

11-02-1698:
Cornelis Gangelofsz Romeijn woont op de Glip
een rogge molentie (waarde 2050 caroli guldens) staende opt duijn int noortwesten van het dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden s'jaers
de Dijakenij Armen tot Hillegom

Joost Huijgen Coningsbrugge is verkoper van een rogge molentie;
Cornelis Gangelofsz Romeijn is koper van een rogge molentie;
de Graeflicheijt is rondom belend aan een rogge molentie;
de Dijakenij Armen belast een rogge molentie (1000 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7504-01-1699:
een huijs ende erff (waarde 400 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dammis Achiasz van Dijck is verkoper van een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn is koper van een huijs ende erff;
Willem Jansz van der Laan is zuid oost belend aan een huijs ende erff;
Jan Hendricksz Molensteech is zuid west belend aan een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp is noord west belend aan een huijs ende erff;
de Molesteech is noord oost belend aan een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8004-01-1699:
een huijs ende erff onderpand voor de schuld
een coorn molentje staende inde graefflicheijts duijn int noortwesten van den dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gangelofsz Romeijn is schuldig aan Dammis Achias van Dijck (800 gulden in sijn nootoirber ontfangen);
Willem Jansz van der Laan is zuid oost belend aan een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molensteech is zuid west belend aan een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp is noord west belend aan een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn is eigenaar van een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn is eigenaar van een coorn molentje;
de Molensteech is noord oost belend aan een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8004-06-1699:
de molen tesamen belast met 1800 guldens
een koren molen (waarde 959 gulden 9 st boven de belastinge) staende opt duijn int noortwesten vant t dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden sjaers volgens den erffpagtsbrieff in dato den 13 martij 1640
de Diakenij Armen tot Hillegom

Cornelis Gangelofsz Romeijn is verkoper van een koren molen;
Gerrit Matheusz Lindenburch is koper van een koren molen;
Dammis van Dijck belast een koren molen (800 gulden);
de Graefflicheijt is rondom belend aan een koren molen;
de Diakenij Armen belast een koren molen (1000 gulden);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8414-02-1703:
Cornelis Gangeloffse Romeijn woonende opde Glip
Neeltie Pieters van Rhijn wed
Gijsbert Gerbrantse (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 300 carolij guld) staende en gelegen inde Molesteegh in dese dorpe

Gijsbert Gerbrantse partner van Neeltie Pieters van Rhijn;
Willem Jans Bierman assisteert Neeltie Pieters van Rhijn;
Neeltie Pieters van Rhijn is koper van een huijs metten erve (voor reeckeninge van haere minderjaerige kinderen);
Cornelis Gangeloffse Romeijn is verkoper van een huijs metten erve;
Willem van der Laen is zuid oost belend aan een huijs metten erve;
Jan Moolesteegh is zuid west belend aan een huijs metten erve;
Aelbert Bensdorp is noord west belend aan een huijs metten erve;
Dammis van Dijck onlast een huijs metten erve (van 800 guld die Cornelis Romeijn op t huijs en koornmoolen bij schultkenninge (4 januarij 1699) heeft gebragt);
de Moolesteegh is noord oost belend aan een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 126