Genealogie project persoon weergeven


Cornelis Gangelofs Romijn

voor 1698 - 1705


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin


Overlijden 02-05-1705: Cornelis Gangelofse Romijn; Glip.
Bron: Berkenrode Ov st Bavo 1694-1713 Afb. 138

11-02-1698:
Cornelis Gangelofsz Romeijn woont op de Glip
een rogge molentie (waarde 2050 caroli guldens) staende opt duijn int noortwesten van het dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden s'jaers
de Dijakenij Armen tot Hillegom

Joost Huijgen Coningsbrugge - verkoper van - een rogge molentie;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - koper van - een rogge molentie;
de Graeflicheijt - belend aan - een rogge molentie;
de Dijakenij Armen - belast - een rogge molentie (1000 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7504-01-1699:
een huijs ende erff (waarde 400 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dammis Achiasz van Dijck - verkoper van - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - koper van - een huijs ende erff;
Willem Jansz van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricksz Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8004-01-1699:
een huijs ende erff onderpand voor de schuld
een coorn molentje staende inde graefflicheijts duijn int noortwesten van den dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gangelofsz Romeijn - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (800 gulden in sijn nootoirber ontfangen);
Willem Jansz van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - eigenaar van - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - eigenaar van - een coorn molentje;
de Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8004-06-1699:
de molen tesamen belast met 1800 guldens
een koren molen (waarde 959 gulden 9 st boven de belastinge) staende opt duijn int noortwesten vant t dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden sjaers volgens den erffpagtsbrieff in dato den 13 martij 1640
de Diakenij Armen tot Hillegom

Cornelis Gangelofsz Romeijn - verkoper van - een koren molen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - een koren molen;
Dammis van Dijck - belast - een koren molen (800 gulden);
de Graefflicheijt - belend aan - een koren molen;
de Diakenij Armen - belast - een koren molen (1000 gulden);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8414-02-1703:
Cornelis Gangeloffse Romeijn woonende opde Glip
Neeltie Pieters van Rhijn wed
Gijsbert Gerbrantse (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 300 carolij guld) staende en gelegen inde Molesteegh in dese dorpe

Gijsbert Gerbrantse partner van Neeltie Pieters van Rhijn;
Willem Jans Bierman - assisteert - Neeltie Pieters van Rhijn;
Neeltie Pieters van Rhijn - koper van - een huijs metten erve (voor reeckeninge van haere minderjaerige kinderen);
Cornelis Gangeloffse Romeijn - verkoper van - een huijs metten erve;
Willem van der Laen - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;
Aelbert Bensdorp - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - onlast - een huijs metten erve (van 800 guld die Cornelis Romeijn op t huijs en koornmoolen bij schultkenninge (4 januarij 1699) heeft gebragt);
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 126