Familie reconstructieJacob Jans Croon

voor 1652 - voor 1663


00-00-1652:
joff Ackersloot is eigenaar van land 239b; iiii morgen lvi roeden d'ander helft;
Jacob Jans Croon is gebruiker van land 239b; iiii morgen lvi roeden d'ander helft;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 50

00-00-1652:
Jacob Jans Croon is gebruiker van land 240b; vi morgen iii hont lviiii roeden;
joff Ackersloot is eigenaar van land 240b; vi morgen iii hont lviiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 51

00-00-1652:
joff Ackersloot is eigenaar van land 241b; iii morgen iii hont xlvi roeden;
Jacob Jans Croon is gebruiker van land 241b; iii morgen iii hont xlvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 51

00-00-1652:
Jacob Jans Croon is eigenaar van land 264b; ii morgen i hont xxv roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 55

00-00-1652:
Jacob Jans Croon is eigenaar van land 271; viii hont lxxv roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 56

00-00-1652:
Jacob Damas is eigenaar van land 273a; iii morgen iii hont;
Jacob Jans Croon is gebruiker van land 273a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 57

00-00-1652:
Jacob Jans Croon is eigenaar van land 274b; xvi hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 57

00-00-1656:
Jacob Jans Croon heeft d' erffgen;;
d' erffgen; is eigenaar van land 252; iii morgen xcvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 138

00-00-1656:
Jacob Jans Croon heeft de wed & erffgen;;
de wed & erffgen; is eigenaar van land 271; viii hont lxxv roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 143

00-00-1656:
Pr Woutersz is eigenaar van land 273a; iii morgen iii hont;
Jacob Jans Croon is gebruiker van land 273a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 144

00-00-1656:
Jacob Jans Croon is eigenaar van land 274a; xvi hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 144

00-00-1656:
Jacob Jans Croon partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 24;;
Bron: Hillegom Landkaart A4663 1656

00-00-1656:
Jacob Jans Croon heeft de weduwe en kinderen;;
de weduwe en kinderen; is eigenaar van land;;
Bron: Hillegom Landkaart A4664 1656

00-00-1660:
Jacob Jans Croon heeft d' erffgen;;
d' erffgen; is eigenaar van land 252; iii morgen xcvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 65

00-00-1660:
Jacob Jans Croon heeft de wed & erffgen;;
de wed & erffgen; is eigenaar van land 271; viii hont lxxv roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 70

23-08-1663:
Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Theunis Jans kind van Jannetgen Quirings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quirings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs Croon;
Jan Gerrits van Schravemade partner van de weduwe;
Steven Mailljaerts is voogd van Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon is broer van Gerrit Jacobs Croon;
Jan Jacobs Croon is broer van Hendrick Jacobs Croon;
Gerrit Jacobs Croon is broer van Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon is lasthebber van Jan Gerrits Croon;
Cornelis Jacobs Croon is lasthebber van Jan Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon is lasthebber van Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon is lasthebber van Hendrick Jacobs Croon;
Jannetgen Quirings is zuster van Pieter Qiurincxsz;
Pieter Qiurincxsz vervangt Theunis Jans;
Pieter Qiurincxsz vervangt Machtelt Jans;
Dirck Pieters van Aerdenburch is zuid west belend aan een stuck lant; 3 morgen 172 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
de weduwe is noord oost belend aan een stuck lant; 3 morgen 172 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Pedro Gutieres woonende tot Haerlem is koper van een stuck lant; 3 morgen 172 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Trijntje Gerrits is verkoper van een stuck lant; 3 morgen 172 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom (voor de helft, de wederhelft wordt verkocht door de zusters en broeders kinderen ende erfgenamen van Hendrick jans Croon, Lijsbeth Jans Croon en Willem Jans Croon);
de Graeffelicheijts Wildernisse; is zuid oost belend aan een stuck lant; 3 morgen 172 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
de Treckvaert; tusschen de steden Haerlem ende Leijden is noord west belend aan een stuck lant; 3 morgen 172 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Cornelis Gerrits Croon;
Jan Arijensz Korsteman;
Hendrick Jans Croon erflater;
Lijsbeth Jans Croon erflater;
Willem Jans Croon erflater;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 124

00-00-1664:
Jacob Jans Croon heeft d' erffgen;;
d' erffgen; is eigenaar van land 252; iii morgen xcvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 158

00-00-1664:
Jacob Jansz Croon heeft de wed & erffgen;;
de wed & erffgen; is eigenaar van land 271; viii hont lxxv roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 163

00-00-1664:
Pr Wouters is eigenaar van land 273a; iii morgen iii hont;
Jacob Jans Croon is gebruiker van land 273a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 164

00-00-1664:
Jacob Jans Croon is eigenaar van land 274b; xvi hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 164

28-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Jacob Jans Croon zal partner van Trijntje Gerrits wed;
Cornelis Jacobs Croon kind van Trijntje Gerrits wed;
Cornelis Jacobs Croon is voogd van Trijntje Gerrits wed;
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt; 1 morgen 1 hondt 4 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt; 1 morgen 1 hondt 4 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Trijntje Gerrits wed is verkoper van t Brechweijtgen een stuck landt; 1 morgen 1 hondt 4 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Jacob Lourisz Langevelt is koper van t Brechweijtgen een stuck landt; 1 morgen 1 hondt 4 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is koper van t Brechweijtgen een stuck landt; 1 morgen 1 hondt 4 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Treckvaert ; is zuid oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt; 1 morgen 1 hondt 4 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Beecklaen ; is zuid west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt; 1 morgen 1 hondt 4 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 171

30-05-1668:
Pieter Jans Langevelt partner van Maertje Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Gerrit Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Hendrick Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Maertje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jannetje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
d heer Adriaen van Dorp zalr partner van de weduwe;
Cornelis Jacobs Croon is zuid oost belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Pieter Jans Langevelt is zuid west belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Cornelis Jacobs Croon is noord west belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Gerrit Jacobs Croon is noord west belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Jan Jacobs Croon is noord west belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Hendrick Jacobs Croon is noord west belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Maertje Jacobs Croon is noord west belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Jannetje Jacobs Croon is noord west belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
de weduwe is noord oost belend aan lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
wel eed. heere Hendricus van Opt Straten is koper van lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Cornelis Jacobs Croon is verkoper van lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Gerrit Jacobs Croon is verkoper van lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Jan Jacobs Croon is verkoper van lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Hendrick Jacobs Croon is verkoper van lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Maertje Jacobs Croon is verkoper van lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Jannetje Jacobs Croon is verkoper van lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
t Heiligeestlant ; heeft een noodweg over lant; 3 morgen gelegen ove duijn in Hillegom;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 195Relatie met: Trijntje Gerrits

Kinderen:

Cornelis

Jan

Gerrit

Hendrik

Maartje - Relatie met: Pieter Jans Langevelt

Jannetje - Relatie met: Jacob Joppen