Familie reconstructiePieter Cornelis Son

voor 1652 - na 1680


00-00-1652:
Corn van Sijpesteijn is eigenaar van land 209; iii morgen ii hont xi roeden;
Pieter Cornelis Son is gebruiker van land 209; iii morgen ii hont xi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 44

00-00-1652:
jonchr Corn van Sijpesteijn is eigenaar van land 214d; ix hont;
Pieter Son is gebruiker van land 214d; ix hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 45

00-00-1652:
joncheer Cornelis van Sijpesteijn is eigenaar van land 217; ii morgen xci roeden;
Pieter Son is gebruiker van land 217; ii morgen xci roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 46

00-00-1652:
joncheer Cornelis van Sijpesteijn is eigenaar van land 227; ii morgen iii hont xxxi roeden;
Pr Son is gebruiker van land 227; ii morgen iii hont xxxi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 48

00-00-1652:
Pieter Son is gebruiker van land 230a; iii morgen l roeden;
joncheer Corn van Sijpesteijn is eigenaar van land 230a; iii morgen l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 48

00-00-1652:
Adriaen Jans Hits is eigenaar van land 239a; iiii morgen lvi roeden d'een helft;
Pieter Son is gebruiker van land 239a; iiii morgen lvi roeden d'een helft;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 50

00-00-1652:
Adriaen Jans Hits is eigenaar van land 240a; iii morgen i hont l roeden;
Pieter Son is gebruiker van land 240a; iii morgen i hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 50

00-00-1652:
Pieter Cornelis Son is eigenaar van land 241a; ix hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 51

00-00-1656:
d'heer Sijpesteijn is eigenaar van land 209; iii morgen ii hont xi roeden;
Pieter Cornelis Son is gebruiker van land 209; iii morgen ii hont xi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 128

00-00-1656:
d'heer Sijpesteijn is eigenaar van land 214; viii morgen i hont lxxv roeden;
Pieter Cornelis Son gebruikt iiii morgen is gebruiker van land 214; viii morgen i hont lxxv roeden;
Jacob Kaere de rest is gebruiker van land 214; viii morgen i hont lxxv roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 129

00-00-1656:
d'heer Sijpesteijn is eigenaar van land 227; ii morgen iii hont xxxi roeden;
Pr Son 1 morgen 2 hont is gebruiker van land 227; ii morgen iii hont xxxi roeden;
Jacob Rous 1 morgen 2 hont is gebruiker van land 227; ii morgen iii hont xxxi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 132

00-00-1656:
Pieter Son is eigenaar van land 239a; iiii morgen lvi roeden d'een helft;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 135

00-00-1656:
Pieter Son is eigenaar van land 240a; iii morgen i hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 135

00-00-1656:
Pr Corn Son is eigenaar van land 241a; ix hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 136

00-00-1656:
Pieter Son is eigenaar van land 266;;
Bron: Hillegom Landkaart A4661 1656

00-00-1656:
Pieter Son is eigenaar van land 267;;
Bron: Hillegom Landkaart A4661 1656

17-06-1658:
Pieter Cornelis Son woonende in Hillegum is schuldig aan d heer advocaat Willem van Groenhoudt te Haerlem;
d heer Arent van Duijvenvoorde heeft de erffgen;;
d heer Sijpesteijn is eigenaar van de Wildernis van Sijpesteijn;;
Hans van Loon zaliger is zuid west belend aan een wooninge met plantagien; 14 morgen (omtrent) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse;
joffvrou Ackersloot is noord oost belend aan een wooninge met plantagien; 14 morgen (omtrent) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse;
de erffgen; belasten de een wooninge met plantagien; 14 morgen (omtrent) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse;
de Wildernis van Sijpesteijn; is zuid oost belend aan een wooninge met plantagien; 14 morgen (omtrent) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse;
de Watering; is noord west belend aan een wooninge met plantagien; 14 morgen (omtrent) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse;
de Trekvaert; is noord west belend aan een wooninge met plantagien; 14 morgen (omtrent) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 35

00-00-1660:
Pieter Son is eigenaar van land 239a; iiii morgen lvi roeden d'een helft;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 62

00-00-1660:
Pieter Son is eigenaar van land 240a; iii morgen i hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 62

00-00-1660:
Pr Corn Son is eigenaar van land 241a; ix hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 63

14-10-1661:
d heer mr Johan Soutman woonende tot Haerlem regent van camere van Catharina Jans;;
Cruijsius heeft de Erffgenaemen;;
Pieter Cornelis Son is verkoper van een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
d heer mr Johan Soutman woonende tot Haerlem is koper van een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
d heer Graswinckel is zuid west belend aan een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
de Erffgenaemen; is noord oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
de sloot aen het treckpadt van de treckvaert; is zuid oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
de Veenwatering; is noord west belend aan een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 69

00-00-1664:
1656
Pieter Son is eigenaar van land 239a; iiii morgen lvi roeden d een helft;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 155

00-00-1664:
Pieter Son is eigenaar van land 240a;;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 155

15-04-1664:
d heer ende meester Paulus Buijs advocaet tot Amsterdam is schuldig aan Pieter Cornelisz Son huijsman tot Hillegom (in aparte acte dd 15 april 1664);
heer Doubleth belast een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse;
Pieter Cornelisz Son huijsman tot Hillegom is verkoper van een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse;
d heer ende meester Paulus Buijs advocaet tot Amsterdam is koper van een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse;
Johannis Ackersloot is noord oost belend aan een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse;
d heer Sijpesteijn is eigenaar van de Wildernisse;;
d heer Graswinckel advocaet is zuid west belend aan een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse;
juffr Tutelaer tot Uijtrecht balast een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse (in erfpacht);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn tot Hillegom belast een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse (in erfpacht);
de Wildernisse; is zuid oost belend aan een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse;
de Treckvaert; is noord west belend aan een wooninge; 13 morgen gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 134

00-00-1668:
den advocaet Paulus Buijs bij coop 1664 is eigenaar van land 239a; iii morgen;
Pr Corn Son 1666 is gebruiker van land 239a; iii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 62

00-00-1668:
den advocaet Paulus Buijs 1664 is eigenaar van land 240c; ii morgen;
Pr Corn Son is gebruiker van land 240c; ii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 62

00-00-1668:
den advocaet Buijs 1664 is eigenaar van Veentje land 240d; vii hont l roeden;
Pr Corn Son is gebruiker van Veentje land 240d; vii hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 62

00-00-1672:
den advocaet Paulus Buijs bij coop 1664 is eigenaar van land 239a; iii morgen;
Pr Corn Son 1666 is gebruiker van land 239a; iii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 157

00-00-1672:
den advocaet Paulus Buijs 1664 is eigenaar van land 240c; ii morgen;
Pr Corn Son is gebruiker van land 240c; ii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 157

00-00-1672:
den advocaet Buijs 1664 is eigenaar van Veentje land 240d; vii hont l roeden;
Pr Corn Son is gebruiker van Veentje land 240d; vii hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 157

00-00-1676:
den advt Paulus Buijs bij coop 1664 is eigenaar van land 239a; iii morgen;
Pr Corn Son 1666 is gebruiker van land 239a; iii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 62

00-00-1676:
den advt Paulus Buijs 1664 is eigenaar van land 240c; ii morgen;
Piet Son is gebruiker van land 240c; ii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 62

00-00-1676:
den advocaet Buijs 1664 is eigenaar van t Veentje land 240d; vii hont l roeden;
Piet Son is gebruiker van t Veentje land 240d; vii hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 62

00-00-1680:
den advt Paulus Buijs bij coop is eigenaar van land 239a; iii morgen;
Pr Corn Son 1666 is gebruiker van land 239a; iii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 62

00-00-1680:
den advt Paulus Buijs 1664 is eigenaar van land 240c; ii morgen;
Pr Corn Son is gebruiker van land 240c; ii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 62

00-00-1680:
den advocaet Buijs 1664 is eigenaar van t Veentje land 240d; vii hont l roeden;
Pr Corn Son is gebruiker van t Veentje land 240d; vii hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 62