Genealogie project persoon weergevenPieter Wouters

voor 1656 - na 1664


00-00-1656:
actum den 5 julij 1857
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 94;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 94;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10000-00-1656:
actum den 5 julij 1857
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 96;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 96;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10000-00-1656:
Pr Woutersz is eigenaar van land 273a;
Jacob Jans Croon is gebruiker van land 273a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1656:
Pr Wouters bij erfenisse
Fransoijs Wouters bij erfenisse

Pr Wouters is eigenaar van land 277;
Fransoijs Wouters is eigenaar van land 277;
Jacob Claes Langevelt is gebruiker van land 277;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14500-00-1656:
groot iiii morgen iiii hont gecome van Anna van Wijmeren ende noch groot ii morgen i hont
Pieter Wouters bij erfenisse
Fransoijs Wouters bij erfenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 279;
Fransoijs Wouters is eigenaar van land 279;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14500-00-1656:
Petrij Wouters is eigenaar van land 298;
Bron: Hillegom Landkaart A4663 165600-00-1656:
Petrij Wouters is eigenaar van land;
Frans Wouters is eigenaar van land;
Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Petrij Wouters is eigenaar van land;
Frans Wouters is eigenaar van land;
Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Pieter Wouters is eigenaar van land;
Frans Wouters is eigenaar van land;
Bron: Hillegom Landkaart A4664 165615-03-1658:
beide stucken verkocht voor 3800 guldens
Albert Mens secrertaris
Leentgen Meessen (reeds overleden)
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem
Praters Landt een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hont 38 roeden) aen Meerlaen
Land over de vaert (omvang 1 morgen 1 hont 50 roeden) aen suijdt sijde Weerlaendervaert

Cornelis Pieters Glas partner van Maertgen Claes;
Jan Stoffels partner van Grietgen Claes;
Dirck Philps partner van Aeltgen Claes;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Meessen;
Maertgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Grietgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Aeltgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Willem Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Jan Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Lijsbeth Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
d heer Pedro Wouters is schuldig aan Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Francois Wouters is schuldig aaen Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
Albert Mens is voogd van Lijsbeth Claes;
d heer Francois Wouters is noord west belend aan Praters Landt een stuck landt;
joffrvou de Bie is noord oost belend aan Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt is zuid oost belend aan Praters Landt een stuck landt;
joffvrou Bas is zuid oost belend aan Land over de vaert;
joffvrou Bas is zuid west belend aan Land over de vaert;
Jacob Dammis is noord west belend aan Land over de vaert;
Claes Dircxs Langevelt is verkoper van Praters Landt een stuck landt (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters is koper van Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters is koper van Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt is verkoper van Land over de vaert (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters is koper van Land over de vaert;
d heer Francois Wouters is koper van Land over de vaert;
d heer Pedro Wouters is noord west belend aan Praters Landt een stuck landt;
de Weerlaender vaart is noord oost belend aan Land over de vaert;
de Weerlaen is zuid west belend aan Praters Landt een stuck landt;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2600-00-1660:
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 94;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 94;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2600-00-1660:
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 96;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 96;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2600-00-1660:
Pieter Wouters is eigenaar van land 97;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 97;
Willem Claesz is gebruiker van land 97;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2700-00-1660:
Geen omvang ingevuld
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 104;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 104;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2800-00-1660:
Pieter Wouters is eigenaar van land 108;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 108;
Willem Claes is gebruiker van land 108;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2900-00-1660:
Pr Wouters bij erfenisse
Fransoijs Wouters bij erfenisse
Jacob Claes Langevelt gebruikt de helft

Pr Wouters is eigenaar van land 277;
Fransoijs Wouters is eigenaar van land 277;
Jacob Claes Langevelt is gebruiker van land 277;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7200-00-1660:
d'heer Frans Wouters is eigenaar van de Clouck laechte land 278e;
de heer Pieter Wouters is eigenaar van de Clouck laechte land 278e;
Claes Gerritsz van Schravemade is gebruiker van de Clouck laechte land 278e;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7200-00-1660:
groot vier morgen vier hont gecome van Anna van Wijmeren end noch groot twee morgen i hont gecomen van Dirck Meijnen
Pieter Wouters bij erfenisse
Fransoijs Wouters bij erfenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 279;
Fransoijs Wouters is eigenaar van land 279;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7200-00-1664:
25 meij 1661
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 94;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 94;
Willem Claes is gebruiker van land 94;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11900-00-1664:
25 meij 1661
Pieter Wouters bij erffenisse
Francoijs Wouters bij erffenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 96;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 96;
Willem Claes is gebruiker van land 96;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11900-00-1664:
19 junij 1659
Pieter Wouters is eigenaar van land 97;
Francoijs Woutersz is eigenaar van land 97;
Willem Claesz is gebruiker van land 97;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12000-00-1664:
25 meij 1661
Pr Wouters is eigenaar van land 104;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 104;
Willem Claes is gebruiker van land 104;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12100-00-1664:
19 junij 1659
Pr Wouters is eigenaar van land 108;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 108;
Willem Claes is gebruiker van land 108;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12200-00-1664:
Pr Wouters is eigenaar van land 273a;
Jacob Jans Croon is gebruiker van land 273a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16400-00-1664:
Pieter Wouters bij erfenisse
Jacob Claes Langevelt gebruikt dander helft

Pieter Wouters is eigenaar van land 277;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 277;
Jacob Claes Langevelt is gebruiker van land 277;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16500-00-1664:
Pieter Wouters bij erfenisse

Pieter Wouters is eigenaar van land 279;
Fransoijs Wouters is eigenaar van land 279;
Claes Gerritsz is gebruiker van land 279;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 165