Genealogie project persoon weergevenAdriaan Franse Kies

voor 1652 - voor 1672


Ouders: Frans Kies

00-00-1652:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 700-00-1652:
mr Adriaen Kies twee derde paerten

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 900-00-1652:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 900-00-1652:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 900-00-1652:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 900-00-1652:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5700-00-1656:
13 decem 1656
Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8100-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8300-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8400-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8400-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b;
Bartholomeus Pouwels is gebruiker van land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8400-00-1656:
Arijen Kies is eigenaar van land 137d;
Jacob Rous is gebruiker van land 137d;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11000-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275;
Pr Dircxs is gebruiker van land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283;
Bartholomeus Pauwels is gebruiker van land 283;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14600-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284;
Bartholomeus Pauwels is gebruiker van land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14600-00-1656:
Adriaen Kies is eigenaar van land;
Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 312;
Bron: Hillegom Landkaart A4665 165600-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 313;
Bron: Hillegom Landkaart A4665 165600-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 321;
Bron: Hillegom Landkaart A4666 165600-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 323;
Bron: Hillegom Landkaart A4666 165600-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 324;
Bron: Hillegom Landkaart A4666 165626-09-1657:
twee overschietende drije hoeckjes lant (omvang 195 roeden; waarde 325 gulden) affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen

mr Adriaen Kies is noord belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant;
d heer Davidt de Wattijnes is zuid belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant;
Cornelis Jans Blij is verkoper van twee overschietende drije hoeckjes lant;
d heer Davidt de Wattijnes is koper van twee overschietende drije hoeckjes lant;
Vogelesanger wateringe is west belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant;
de Rijngsloot is oost belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2020-12-1659:
mr Adriaen Kies doctor juris
Frans Kies (reeds overleden)
Johan Verwer advocaet woonende tot Haerlem
lant (omvang 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent); waarde 2625 guldens) gelegen voor het grootste gedeelte in de ambachte van de Vennip ende voor de reste inde ambachte van Hillegum

mr Adriaen Kies kind van Frans Kies;
Johan Verwer is eigenaar van Helpop campe lants;
Johan Verwer is west belend aan lant;
Hendrik Jans Croon heeft de erfgenamen;
mr Adriaen Kies is verkoper van lant;
Johan Verwer is koper van lant;
Helpop campe lants is zuid belend aan lant;
de Leeck wateringe is noord belend aan lant;
de erfgenamen is oost belend aan lant;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5100-00-1660:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pieter Dircxsz is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 700-00-1660:
land 21a (omvang i morgen iii hont lxxvii roeden) d ander helft

Adriaen Kies is eigenaar van land 21a;
Cornelis Gerrits Darij is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 800-00-1660:
mr Adriaen Kies 2/3 part

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pr Dircxs is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 900-00-1660:
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 29;
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1000-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Cornelis Gerritsz Darijcluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1000-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b;
Sijmen Schoten is gebruiker van land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1000-00-1660:
Arijen Kies is eigenaar van land 137d;
Jacob Rous is gebruiker van land 137d;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3700-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275;
Pr Dircxs is gebruiker van land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7100-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283;
Bartholomeus Pauwels is gebruiker van land 283;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7300-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284;
Pr Sijmonsz Schoter is gebruiker van land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7330-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde is voogd van Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl is zuid west belend aan de Banneweij;
Trijntje Arijens is eigenaar van landt;
Hans van Loon heeft de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt is noord oost belend aan landt;
Joost Dircxs is zuid oost belend aan Swaentjes Landt;
Joost Dircxs is zuid west belend aan Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel is noord west belend aan de Banneweij;
d heer Arijen Kies is noord oost belend aan de Banneweij;
Pietertje Arijens is eigenaar van de Banneweij;
Willem Arijens is eigenaar van een huijs;
Matheus Bake is noord west belend aan een huijs;
Matheus Bake is noord oost belend aan een huijs;
Willem Arijens is eigenaar van de Hoeckweij;
Jacob Heijn is zuid oost belend aan de Hoeckweij;
Jacob Heijn is zuid west belend aan de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema is noord west belend aan de Hoeckweij;
d heer Bicker is noord oost belend aan het Margen;
d heer Bicker is zuid oost belend aan het Margen;
Cornelis Pieters Glas is noord west belend aan het Margen;
Cornelis Pieters Glas is zuid west belend aan het Margen;
Jacob Arijens is eigenaar van het Margen;
Jacob Arijens is eigenaar van Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn is zuid oost belend aan de Banneweij;
de Erffgen is zuid oost belend aan landt;
de Weerlaen is zuid west belend aan landt;
s dorps Houttuijn is zuid oost belend aan een huijs;
t Molensteechje is zuid west belend aan een huijs;
Margriettelaen is noord oost belend aan de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom is noord west belend aan Swaentjes Landt;
de Leeck is noord oost belend aan Swaentjes Landt;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7125-05-1663:
Cornelis Gerritsz buerman in de vogelesangh
Wouter Corte (reeds overleden)
een stuck weij ofte hoijlant (omvang 2 morgen 5 hondt 93 roeden; waarde 3361 17 stuijvers 8 pen) gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen
de Ringsloot vande nieuwen dijck ofte treckweg tuschen Haerlem ende Leijden

Jean des Wattines kind van David des Wattines;
Jean des Wattines is lasthebber van David des Wattines;
mr Adriaen de Kies is noord belend aan een stuck weij ofte hoijlant;
Wouter Corte heeft de Erffgenamen;
David des Wattines is verkoper van een stuck weij ofte hoijlant;
Cornelis Gerritsz is koper van een stuck weij ofte hoijlant;
de Erffgenamen vorige eigenaar van een stuck weij ofte hoijlant;
de Margerietelaen is zuid belend aan een stuck weij ofte hoijlant;
de Schouwateringh is west belend aan een stuck weij ofte hoijlant;
de Ringsloot is oost belend aan een stuck weij ofte hoijlant;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11400-00-1664:
1656
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pieter Dircxsz is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10000-00-1664:
1656
Adriaen Kies d ander helft

Adriaen Kies is eigenaar van land 21a;
Cornelis Gerrits Darij is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10100-00-1664:
13 december 1656
mr Adriaen Kies 2/3 part

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10200-00-1664:
1656
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Corn Gerritsz Darijcluijt is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10300-00-1664:
1656
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Corn Gerritsz Darijcluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10300-00-1664:
13 junij 1662
Gerbrecht Pieters is gebruiker van land 31b;
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b;
Bartholomeus Pouwels is gebruiker van land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10300-00-1664:
Arien Kies is eigenaar van land 137d;
Jacob Rous is gebruiker van land 137d;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13000-00-1664:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16400-00-1664:
30 junij 1662
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283;
Gerbrecht Pieters is gebruiker van land 283;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16600-00-1664:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284;
Gerbrecht Pieters is gebruiker van land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16600-00-1668:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pr Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 700-00-1668:
Adriaen Kies 1665
Cornelis Gerrits Darijcluijt 1665

Adriaen Kies is eigenaar van land 21a;
Cornelis Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 800-00-1668:
mr Adriaen Kies 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 900-00-1668:
Corn Gerrits Darij 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Corn Gerrits Darij is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1000-00-1668:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1000-00-1668:
Jacob Pieters Beijerbergen in henegou 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegou is gebruiker van land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1000-00-1668:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van Trompetterslaechte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Trompetterslaechte land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7200-00-1668:
Jacob Pieters Bijen bergen in henegou 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283a;
Jacob Pieters Bijen bergen in henegou is gebruiker van land 283a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7400-00-1668:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegou 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegou is gebruiker van land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7400-00-1668:
Pr Jacobs Sprockenb 1665

d heer Arijen Kies is eigenaar van Poulus Weij land 287a;
Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van Poulus Weij land 287a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7500-00-1672:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10200-00-1672:
Adriaen Kies is eigenaar van land 21a;
Cornelis Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10300-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10400-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Cornelis Gerrits Darij cluijt is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10500-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Cornelis Gerrits Darij kluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10500-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw is gebruiker van land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10500-00-1672:
Pr Jacobs Sprockenb 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275;
Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16700-00-1672:
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283a;
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw is gebruiker van land 283a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16900-00-1672:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw is gebruiker van land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16900-00-1672:
Adriaen Kies (reeds overleden)

Pr Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 287a;
Adriaen Kies heeft d Erffgen;
d Erffgen is eigenaar van land 287a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17000-00-1676:
Pr Jacobs Sprockenb 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 700-00-1676:
Cornelis Gerrits Darijcluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 21a;
Cornelis Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 800-00-1676:
Pr Jacobs Sprockenb 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 900-00-1676:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1000-00-1676:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1000-00-1676:
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laege Mae land 31b;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw is gebruiker van de Laege Mae land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1000-00-1676:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665

mr Adriaen de Kies is eigenaar van Trompetters Laeghte land 275;
Pr Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Trompetters Laeghte land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7200-00-1676:
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laechte van Kies land 283a;
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw is gebruiker van de Laechte van Kies land 283a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7400-00-1676:
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van Thuijs Landt land 284;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw is gebruiker van Thuijs Landt land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7400-00-1676:
Adriaen Kies (reeds overleden)

Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van Poulus Weij land 287a;
Adriaen Kies heeft de Erffgenamen;
de Erffgenamen is eigenaar van Poulus Weij land 287a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7500-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 700-00-1680:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 21a;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 800-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 900-00-1680:
Corn Gerrits Darij cluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Corn Gerrits Darij cluijt is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1000-00-1680:
Corn Gerrits Darij cluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Corn Gerrits Darij cluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1000-00-1680:
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van de Lage Ma land 31b;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw is gebruiker van de Lage Ma land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1000-00-1680:
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665

mr Adriaen de Kies is eigenaar van Trompetters Laegte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Trompetters Laegte land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7200-00-1680:
Jacob Pieters Bijer bergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laegte van Kies land 283a;
Jacob Pieters Bijer bergen in henegouw is gebruiker van de Laegte van Kies land 283a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7400-00-1680:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van Thuijls Landt land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw is gebruiker van Thuijls Landt land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7400-00-1680:
Adriaen Kies (reeds overleden)

Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van Poulus Weij land 287a;
Adriaen Kies heeft de Erffgen;
de Erffgen is eigenaar van Poulus Weij land 287a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7500-00-1684:
Pr Jacobs Sprockenb 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10200-00-1684:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10500-00-1684:
Corn Gerrits Darij cluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Corn Gerrits Darij cluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10500-00-1684:
mr Adriaen de Kies is eigenaar van Trompetters Laegte land 275;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Trompetters Laegte land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16700-00-1684:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laegte van Kies land 283a;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw is gebruiker van de Laegte van Kies land 283a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16900-00-1684:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van Thuijls Landt land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw is gebruiker van Thuijls Landt land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16900-00-1684:
Adriaen Kies (reeds overleden)

Adriaen Kies heeft d erffgen;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Poulus Weij land 287a;
d erffgen is eigenaar van Poulus Weij land 287a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17000-00-1688:
Pr Jacobs Sprockelenburch 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Pr Jacobs Sprockelenburch is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 800-00-1688:
Corn Gerrits Darij cluijt 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 21a;
Corn Gerrits Darij cluijt is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 900-00-1688:
Pieter Jacobs Sprockenb 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
Pieter Jacobs Sprockenb is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1000-00-1688:
Corn Gerrits Darijkluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Corn Gerrits Darijkluijt is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1100-00-1688:
Corn Gerrits Darijkluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30;
Corn Gerrits Darijkluijt is gebruiker van land 30;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1100-00-1688:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van de Lage Mae land 31b;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw is gebruiker van de Lage Mae land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1100-00-1688:
Pr Jacobs Sprockenburch 1665

mr Adriaen de Kies is eigenaar van Trompetters Laegte land 275;
Pr Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Trompetters Laegte land 275;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7300-00-1688:
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668

mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laegte van Kies land 283a;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw is gebruiker van de Laegte van Kies land 283a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7500-00-1688:
mr Adriaen Kies is eigenaar van Thuijls Landt land 284;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw is gebruiker van Thuijls Landt land 284;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7500-00-1688:
Adriaen Kies (reeds overleden)

Adriaen Kies heeft d erffgen;
Pr Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Paulus Weij land 287a;
d erffgen is eigenaar van Paulus Weij land 287a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7600-00-1688:
de stadt Haerlem 11 december 1669
land 287c (omvang iii hont lxxviiii roeden) bij koop, affgesneden door de treckvaert aende suijtoostsijde

Arij Kies heeft de Erffgen;
de Erffgen is gebruiker van land 287c;
de stadt Haerlem is eigenaar van land 287c;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7600-00-1692:
Ptr Jacobsz Sprockelenburg 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20;
Ptr Jacobsz Sprockelenburg is gebruiker van land 20;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10400-00-1692:
Cornelis Gerrits Darijkluijt 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 21a;
Cornelis Gerrits Darijkluijt is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10500-00-1692:
de Moor 13 junij 1685

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b;
de Moor is gebruiker van land 28b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10600-00-1692:
Corn Gerrits Darijcluijt 1665

mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 29;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10700-00-1692:
Hendrick Jansz Rode 9 junij 1688

mr Adriaen Kies is eigenaar van de Lage Mad land 31b;
Hendrick Jansz Rode is gebruiker van de Lage Mad land 31b;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10700-00-1696:
Corn Gerrits Darij kluijt 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 21a;
Corn Gerrits Darij kluijt is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 800-00-1712:
Cornelis Gerritse Darijkluijt 1665

mr Adriaan Kies is eigenaar van land 21a;
Cornelis Gerritse Darijkluijt is gebruiker van land 21a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8