Familie reconstructieAdriaan Franse Kies

voor 1652 - na 1688


Ouders: Frans Kies

00-00-1652:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 7

00-00-1652:
mr Adriaen Kies twee derde paerten is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 9

00-00-1652:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29;;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 29;;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 9

00-00-1652:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 9

00-00-1652:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 9

00-00-1652:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 57

00-00-1656:
13 decem 1656
Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 81

00-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 83

00-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 84

00-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 84

00-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bartholomeus Pouwels is gebruiker van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 84

00-00-1656:
Arijen Kies is eigenaar van land 137d; iiii hont;
Jacob Rous is gebruiker van land 137d; iiii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 110

00-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pr Dircxs is gebruiker van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 144

00-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283; v morgen iii hont lxxvi roeden;
Bartholomeus Pauwels is gebruiker van land 283; v morgen iii hont lxxvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 146

00-00-1656:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bartholomeus Pauwels is gebruiker van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 146

00-00-1656:
Adriaen Kies is eigenaar van land;;
Bron: Hillegom Landkaart A4664 1656

00-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 312;;
Bron: Hillegom Landkaart A4665 1656

00-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 313;;
Bron: Hillegom Landkaart A4665 1656

00-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 321;;
Bron: Hillegom Landkaart A4666 1656

00-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 323;;
Bron: Hillegom Landkaart A4666 1656

00-00-1656:
Adriaen de Kies is eigenaar van land 324;;
Bron: Hillegom Landkaart A4666 1656

26-09-1657:
mr Adriaen Kies is noord belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
d heer Davidt de Wattijnes is zuid belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
Cornelis Jans Blij is verkoper van twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
d heer Davidt de Wattijnes is koper van twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
Vogelesanger wateringe; is west belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
de Rijngsloot; is oost belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 20

20-12-1659:
mr Adriaen Kies doctor juris kind van Frans Kies;
Johan Verwer advocaet woonende tot Haerlem is eigenaar van Helpop campe lants;;
Johan Verwer advocaet woonende tot Haerlem is west belend aan lant; 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent) gelegen voor het grootste gedeelte in de ambachte van de Vennip ende voor de reste inde ambachte van Hillegum;
Hendrik Jans Croon heeft de erfgenamen;;
mr Adriaen Kies doctor juris is verkoper van lant; 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent) gelegen voor het grootste gedeelte in de ambachte van de Vennip ende voor de reste inde ambachte van Hillegum;
Johan Verwer advocaet woonende tot Haerlem is koper van lant; 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent) gelegen voor het grootste gedeelte in de ambachte van de Vennip ende voor de reste inde ambachte van Hillegum;
Helpop campe lants; is zuid belend aan lant; 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent) gelegen voor het grootste gedeelte in de ambachte van de Vennip ende voor de reste inde ambachte van Hillegum;
de Leeck wateringe; is noord belend aan lant; 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent) gelegen voor het grootste gedeelte in de ambachte van de Vennip ende voor de reste inde ambachte van Hillegum;
de erfgenamen; is oost belend aan lant; 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent) gelegen voor het grootste gedeelte in de ambachte van de Vennip ende voor de reste inde ambachte van Hillegum;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 51

00-00-1660:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pieter Dircxsz is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7

00-00-1660:
Adriaen Kies is eigenaar van land 21a; i morgen iii hont lxxvii roeden d ander helft;
Cornelis Gerrits Darij is gebruiker van land 21a; i morgen iii hont lxxvii roeden d ander helft;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8

00-00-1660:
mr Adriaen Kies 2/3 part is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pr Dircxs is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 9

00-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Corn Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 10

00-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Cornelis Gerritsz Darijcluijt is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 10

00-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Sijmen Schoten is gebruiker van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 10

00-00-1660:
Arijen Kies is eigenaar van land 137d; iiii hont;
Jacob Rous is gebruiker van land 137d; iiii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 37

00-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pr Dircxs is gebruiker van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 71

00-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283; v morgen iii hont lxxvi roeden;
Bartholomeus Pauwels is gebruiker van land 283; v morgen iii hont lxxvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 73

00-00-1660:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Pr Sijmonsz Schoter is gebruiker van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 73

30-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens meerder jarige dochter kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens timmerman kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens meerderjarige jongeman kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde is voogd van Trijntje Arijens meerder jarige dochter;
Trijntje Arijens meerder jarige dochter is eigenaar van landt; 8 hondt gelegen aende weerlaen;
Hans van Loon heeft de Erffgen;;
Jan Arijens Langevelt is noord oost belend aan landt; 8 hondt gelegen aende weerlaen;
Joost Dircxs is zuid oost belend aan Swaentjes Landt; 8 hondt (omtrent);
Joost Dircxs is zuid west belend aan Swaentjes Landt; 8 hondt (omtrent);
Jan Gerritz Deijl is zuid west belend aan de Banneweij; 3 morgen (omtrent);
d heer Johan Thiel is noord west belend aan de Banneweij; 3 morgen (omtrent);
d heer Arijen Kies is noord oost belend aan de Banneweij; 3 morgen (omtrent);
Pietertje Arijens is eigenaar van de Banneweij; 3 morgen (omtrent);
Willem Arijens timmerman is eigenaar van een huijs;;
Matheus Bake is noord west belend aan een huijs;;
Matheus Bake is noord oost belend aan een huijs;;
Willem Arijens timmerman is eigenaar van de Hoeckweij; 2 morgen (omtrent);
Jacob Heijn is zuid oost belend aan de Hoeckweij; 2 morgen (omtrent);
Jacob Heijn is zuid west belend aan de Hoeckweij; 2 morgen (omtrent);
Sijbrant van Alckema is noord west belend aan de Hoeckweij; 2 morgen (omtrent);
d heer Bicker is noord oost belend aan het Margen;;
d heer Bicker is zuid oost belend aan het Margen;;
Cornelis Pieters Glas is noord west belend aan het Margen;;
Cornelis Pieters Glas is zuid west belend aan het Margen;;
Jacob Arijens meerderjarige jongeman is eigenaar van het Margen;;
Jacob Arijens meerderjarige jongeman is eigenaar van Swaentjes Landt; 8 hondt (omtrent);
de Erffgen; is zuid oost belend aan landt; 8 hondt gelegen aende weerlaen;
de Weerlaen; is zuid west belend aan landt; 8 hondt gelegen aende weerlaen;
de Graeffelickheijtsduijn; is zuid oost belend aan de Banneweij; 3 morgen (omtrent);
s dorps Houttuijn; is zuid oost belend aan een huijs;;
t Molensteechje; is zuid west belend aan een huijs;;
Margriettelaen; is noord oost belend aan de Hoeckweij; 2 morgen (omtrent);
de Dijaconie van Hillegom; is noord west belend aan Swaentjes Landt; 8 hondt (omtrent);
de Leeck; is noord oost belend aan Swaentjes Landt; 8 hondt (omtrent);
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 71

25-05-1663:
Jean des Wattines kind van David des Wattines;
Jean des Wattines is lasthebber van David des Wattines;
mr Adriaen de Kies is noord belend aan een stuck weij ofte hoijlant; 2 morgen 5 hondt 93 roeden gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen;
Wouter Corte heeft de Erffgenamen;;
David des Wattines is verkoper van een stuck weij ofte hoijlant; 2 morgen 5 hondt 93 roeden gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen;
Cornelis Gerritsz buerman in de vogelesangh is koper van een stuck weij ofte hoijlant; 2 morgen 5 hondt 93 roeden gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen;
de Erffgenamen; vorige eigenaar van een stuck weij ofte hoijlant; 2 morgen 5 hondt 93 roeden gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen;
de Margerietelaen; is zuid belend aan een stuck weij ofte hoijlant; 2 morgen 5 hondt 93 roeden gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen;
de Schouwateringh; is west belend aan een stuck weij ofte hoijlant; 2 morgen 5 hondt 93 roeden gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen;
de Ringsloot; vande nieuwen dijck ofte treckweg tuschen Haerlem ende Leijden is oost belend aan een stuck weij ofte hoijlant; 2 morgen 5 hondt 93 roeden gelegen in de ambachte van Hillegom aen Margrietelaen;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 114

00-00-1664:
1656
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pieter Dircxsz is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 100

00-00-1664:
1656
Adriaen Kies d ander helft is eigenaar van land 21a; i morgen iii hont lxxvii roeden;
Cornelis Gerrits Darij is gebruiker van land 21a; i morgen iii hont lxxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 101

00-00-1664:
13 december 1656
mr Adriaen Kies 2/3 part is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 102

00-00-1664:
1656
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Corn Gerritsz Darijcluijt is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 103

00-00-1664:
1656
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Corn Gerritsz Darijcluijt is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 103

00-00-1664:
13 junij 1662
Gerbrecht Pieters is gebruiker van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bartholomeus Pouwels is gebruiker van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 103

00-00-1664:
Arien Kies is eigenaar van land 137d; iiii hont;
Jacob Rous is gebruiker van land 137d; iiii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 130

00-00-1664:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pieter Dircxs is gebruiker van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 164

00-00-1664:
30 junij 1662
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283; v morgen iii hont lxxvi roeden;
Gerbrecht Pieters is gebruiker van land 283; v morgen iii hont lxxvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 166

00-00-1664:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Gerbrecht Pieters is gebruiker van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 166

00-00-1668:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pr Jacobs Sprockenburch 1665 is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7

00-00-1668:
Adriaen Kies 1665 is eigenaar van land 21a; i morgen iii hont lxxviii roeden;
Cornelis Gerrits Darijcluijt 1665 is gebruiker van land 21a; i morgen iii hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8

00-00-1668:
mr Adriaen Kies 1665 is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 9

00-00-1668:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Corn Gerrits Darij 1665 is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 10

00-00-1668:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Corn Gerrits Darijcluijt 1665 is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 10

00-00-1668:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegou 1668 is gebruiker van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 10

00-00-1668:
mr Adriaen Kies is eigenaar van Trompetterslaechte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665 is gebruiker van Trompetterslaechte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 72

00-00-1668:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Jacob Pieters Bijen bergen in henegou 1668 is gebruiker van land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 74

00-00-1668:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegou 1668 is gebruiker van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 74

00-00-1668:
d heer Arijen Kies is eigenaar van Poulus Weij land 287a; iii morgen iiii hont xxxxvi roeden lxxviii voet;
Pr Jacobs Sprockenb 1665 is gebruiker van Poulus Weij land 287a; iii morgen iiii hont xxxxvi roeden lxxviii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 75

00-00-1672:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 102

00-00-1672:
Adriaen Kies is eigenaar van land 21a; ix hont lxxviii roeden;
Cornelis Gerrits Darijcluijt is gebruiker van land 21a; ix hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 103

00-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 104

00-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Cornelis Gerrits Darij cluijt is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 105

00-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Cornelis Gerrits Darij kluijt is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 105

00-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw is gebruiker van land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 105

00-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pr Jacobs Sprockenb 1665 is gebruiker van land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 167

00-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw 1668 is gebruiker van land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 169

00-00-1672:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668 is gebruiker van land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 169

00-00-1672:
Pr Jacobs Sprockenburch is gebruiker van land 287a; iii morgen lxxviii voet;
Adriaen Kies heeft d Erffgen;;
d Erffgen; is eigenaar van land 287a; iii morgen lxxviii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 170

00-00-1676:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; ii morgen iii hont lxvii roeden;
Pr Jacobs Sprockenb 1665 is gebruiker van land 20; ii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7

00-00-1676:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 21a; ix hont lxxviii roeden;
Cornelis Gerrits Darijcluijt 1665 is gebruiker van land 21a; ix hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8

00-00-1676:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pr Jacobs Sprockenb 1665 is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 9

00-00-1676:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Corn Gerrits Darijcluijt 1665 is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 10

00-00-1676:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Corn Gerrits Darijcluijt 1665 is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 10

00-00-1676:
mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laege Mae land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668 is gebruiker van de Laege Mae land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 10

00-00-1676:
mr Adriaen de Kies is eigenaar van Trompetters Laeghte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pr Jacobs Sprockenburch 1665 is gebruiker van Trompetters Laeghte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 72

00-00-1676:
mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laechte van Kies land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw 1668 is gebruiker van de Laechte van Kies land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 74

00-00-1676:
mr Adriaen Kies is eigenaar van Thuijs Landt land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668 is gebruiker van Thuijs Landt land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 74

00-00-1676:
Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van Poulus Weij land 287a; iii morgen lxxviii voet;
Adriaen Kies heeft de Erffgenamen ;;
de Erffgenamen ; is eigenaar van Poulus Weij land 287a; iii morgen lxxviii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 75

00-00-1680:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665 is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7

00-00-1680:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 21a; ix hont lxxviii roeden;
Corn Gerrits Darijcluijt 1665 is gebruiker van land 21a; ix hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8

00-00-1680:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665 is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 9

00-00-1680:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Corn Gerrits Darij cluijt 1665 is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 10

00-00-1680:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Corn Gerrits Darij cluijt 1665 is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 10

00-00-1680:
mr Adriaen Kies is eigenaar van de Lage Ma land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw 1668 is gebruiker van de Lage Ma land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 10

00-00-1680:
mr Adriaen de Kies is eigenaar van Trompetters Laegte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenburch 1665 is gebruiker van Trompetters Laegte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 72

00-00-1680:
mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laegte van Kies land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Jacob Pieters Bijer bergen in henegouw 1668 is gebruiker van de Laegte van Kies land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 74

00-00-1680:
mr Adriaen Kies is eigenaar van Thuijls Landt land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668 is gebruiker van Thuijls Landt land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 74

00-00-1680:
Pr Jacobs Sprockenb is gebruiker van Poulus Weij land 287a; iii morgen lxviii voet;
Adriaen Kies heeft de Erffgen ;;
de Erffgen ; is eigenaar van Poulus Weij land 287a; iii morgen lxviii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 75

00-00-1684:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pr Jacobs Sprockenb 1665 is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 102

00-00-1684:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 105

00-00-1684:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Corn Gerrits Darij cluijt 1665 is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 105

00-00-1684:
mr Adriaen de Kies is eigenaar van Trompetters Laegte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Trompetters Laegte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 167

00-00-1684:
mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laegte van Kies land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668 is gebruiker van de Laegte van Kies land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 169

00-00-1684:
mr Adriaen Kies is eigenaar van Thuijls Landt land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668 is gebruiker van Thuijls Landt land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 169

00-00-1684:
Adriaen Kies heeft d erffgen ;;
Pieter Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Poulus Weij land 287a; iii morgen lxviii voet;
d erffgen ; is eigenaar van Poulus Weij land 287a; iii morgen lxviii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 170

00-00-1688:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Pr Jacobs Sprockelenburch 1665 is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8

00-00-1688:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 21a; viiii hont lxxviii roeden;
Corn Gerrits Darij cluijt 1665 is gebruiker van land 21a; viiii hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 9

00-00-1688:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Pieter Jacobs Sprockenb 1665 is gebruiker van land 28b; ii morgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 10

00-00-1688:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Corn Gerrits Darijkluijt 1665 is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 11

00-00-1688:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 30; v hont lxxviii roeden;
Corn Gerrits Darijkluijt 1665 is gebruiker van land 30; v hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 11

00-00-1688:
mr Adriaen Kies is eigenaar van de Lage Mae land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668 is gebruiker van de Lage Mae land 31b; ii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 11

00-00-1688:
mr Adriaen de Kies is eigenaar van Trompetters Laegte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Pr Jacobs Sprockenburch 1665 is gebruiker van Trompetters Laegte land 275; iii morgen xxxiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 73

00-00-1688:
mr Adriaen Kies is eigenaar van de Laegte van Kies land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw 1668 is gebruiker van de Laegte van Kies land 283a; v morgen i hont xxxiiii roeden x voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 75

00-00-1688:
mr Adriaen Kies is eigenaar van Thuijls Landt land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw is gebruiker van Thuijls Landt land 284; iii morgen i hont lxx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 75

00-00-1688:
Adriaen Kies heeft d erffgen ;;
Pr Jacobs Sprockenburch is gebruiker van Paulus Weij land 287a; iii morgen lxviii voet;
d erffgen ; is eigenaar van Paulus Weij land 287a; iii morgen lxviii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 76

00-00-1688:
Arij Kies heeft de Erffgen ;;
de Erffgen ; is gebruiker van land 287c; iii hont lxxviiii roeden bij koop, affgesneden door de treckvaert aende suijtoostsijde;
de stadt Haerlem ; 11 december 1669 is eigenaar van land 287c; iii hont lxxviiii roeden bij koop, affgesneden door de treckvaert aende suijtoostsijde;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 76

00-00-1692:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Ptr Jacobsz Sprockelenburg 1665 is gebruiker van land 20; iii morgen iii hont lxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 104

00-00-1692:
mr Adriaan Kies is eigenaar van land 21a; ix hont lxxviii roeden;
Cornelis Gerrits Darijkluijt 1665 is gebruiker van land 21a; ix hont lxxviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 105

00-00-1692:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 28b; iimorgen ii hont liiii roeden;
de Moor 13 junij 1685 is gebruiker van land 28b; iimorgen ii hont liiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 106

00-00-1692:
mr Adriaen Kies is eigenaar van land 29; viii hont vi roeden;
Corn Gerrits Darijcluijt 1665 is gebruiker van land 29; viii hont vi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 107

00-00-1692:
mr Adriaen Kies is eigenaar van de Lage Mad land 31b; ii morgen v 1/2 hont;
Hendrick Jansz Rode 9 junij 1688 is gebruiker van de Lage Mad land 31b; ii morgen v 1/2 hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 107