Familie reconstructieMaartje Willems

voor 1656 - na 1658


00-00-1656:
Marijtgen Willems is eigenaar van land 289;;
Bron: Hillegom Landkaart A4662 1656

19-05-1656:
Floris Lauris Croon partner van Trijntje Michiels weduwe;
Pieter Cornelis van Sijp partner van wed;
Frans Barents Koussebant is schuldig aan Trijntje Michiels weduwe (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant is schuldig aan Maerten Cornelis Croon (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant is schuldig aan Jeroen Jacobs voogd van de naegelaten weeskinderen van Floris Lauris Croon (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Jeroen Jacobs voogd van de naegelaten weeskinderen van Floris Lauris Croon is verkoper van een stuck weij ofte hoijlant; 15 hont gelegen inde ambachte van Hillegum;
Frans Barents Koussebant is koper van een stuck weij ofte hoijlant; 15 hont gelegen inde ambachte van Hillegum;
wed is noord oost belend aan een stuck weij ofte hoijlant; 15 hont gelegen inde ambachte van Hillegum;
Dirck Frans heeft erfgenaemen;;
mr Johan de With heeft erfgenaemen;;
Trijntje Michiels weduwe is verkoper van een stuck weij ofte hoijlant; 15 hont gelegen inde ambachte van Hillegum;
Maerten Cornelis Croon is verkoper van een stuck weij ofte hoijlant; 15 hont gelegen inde ambachte van Hillegum;
erfgenaemen; is zuid oost belend aan een stuck weij ofte hoijlant; 15 hont gelegen inde ambachte van Hillegum;
erfgenaemen; is zuid west belend aan een stuck weij ofte hoijlant; 15 hont gelegen inde ambachte van Hillegum;
de vaert; is noord west belend aan een stuck weij ofte hoijlant; 15 hont gelegen inde ambachte van Hillegum;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 10

10-06-1657:
Pieter Cornelis van Sijp partner van Maertgen Willems weduwe, woonende tot Antwerpen;
Isacq Joosten van Bouckhoulte is voogd van Maertgen Willems weduwe, woonende tot Antwerpen;
d heer Koussebandt is zuid west belend aan land; 161 roeden 8 voeten affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt;
d heer Koussebandt is noord oost belend aan land; 161 roeden 8 voeten affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt;
Maertgen Willems weduwe, woonende tot Antwerpen is verkoper van land; 161 roeden 8 voeten affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt;
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam is koper van land; 161 roeden 8 voeten affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt;
Oudt Arckel; is zuid oost belend aan land; 161 roeden 8 voeten affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt;
de vaert; is noord west belend aan land; 161 roeden 8 voeten affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 19

15-03-1658:
Pieter Cornelis Sijp partner van Maertgen Willems wed.;
d heer Johan Sicx woonende tot Amsgterdam is verkoper van lant; 161 roeden 8 voeten (gekocht op 10 juni 1657 volgens de brief dae van sijnde);
d heer mr Adriaen Dorp woonende tot Haerlem is koper van lant; 161 roeden 8 voeten;
Maertgen Willems wed. is verkoper van lant; 161 roeden 8 voeten (verkocht op 10 juni 1657 volgens de brief dae van sijnde);
de heer Kousebant is zuid west belend aan lant; 161 roeden 8 voeten;
de heer Kousebant is noord oost belend aan lant; 161 roeden 8 voeten;
d Oudt Arckel; is zuid oost belend aan lant; 161 roeden 8 voeten;
de vaart; is noord west belend aan lant; 161 roeden 8 voeten;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 25

07-06-1658:
Pieter Cornelis van Sijp partner van Maritgen Willems weduwe;
Isaacq Joosten van Bouckhoute is voogd van Maritgen Willems weduwe;
d heer Frans Barents Koussebandt is schuldig aan Maritgen Willems weduwe (in aparrte acte dd 7 junij 1658);
Maritgen Willems weduwe is verkoper van lant; 1 morgen 150 roeden gelegen in den ambachte van Hillegum;
d heer Frans Barents Koussebandt is koper van lant; 1 morgen 150 roeden gelegen in den ambachte van Hillegum;
d heer Frans Barents Koussebandt is zuid west belend aan lant; 1 morgen 150 roeden gelegen in den ambachte van Hillegum;
d heer Frans Barents Koussebandt is noord oost belend aan lant; 1 morgen 150 roeden gelegen in den ambachte van Hillegum;
de Nieuwe Wech sloot; is zuid oost belend aan lant; 1 morgen 150 roeden gelegen in den ambachte van Hillegum;
de Hooge Veenen watering; is noord west belend aan lant; 1 morgen 150 roeden gelegen in den ambachte van Hillegum;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 31Relatie met: Pieter Cornelis van Sijp