Familie reconstructieGerrit Meese

voor 1652 - voor 1656


00-00-1652:
Gerrit Mees is eigenaar van land 245; iiii morgen xx roeden;
Gerrit Jans Croon is gebruiker van land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 51

00-00-1656:
Gerrit Meesse partner van wed.;
wed. is eigenaar van land 245b; i morgen v hont xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 137

00-00-1656:
Gerrit Meesse partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 277;;
Bron: Hillegom Landkaart A4662 1656

24-05-1657:
Gerrit Meessen partner van Anna Dircxs weduwe;
Hendrick Meessen is oost belend aan een stuck lants; 14 hont en ettelijcke roeden gelegen in Hillegum;
Hendrick Meessen is zuid belend aan een stuck lants; 14 hont en ettelijcke roeden gelegen in Hillegum;
Jan Arijens van Bredenrode duijnmeijer is verkoper van een stuck lants; 14 hont en ettelijcke roeden gelegen in Hillegum;
Anna Dircxs weduwe is koper van een stuck lants; 14 hont en ettelijcke roeden gelegen in Hillegum;
de Convents Oostcampen; is west belend aan een stuck lants; 14 hont en ettelijcke roeden gelegen in Hillegum;
den Heerewech; is noord belend aan een stuck lants; 14 hont en ettelijcke roeden gelegen in Hillegum;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 14

16-03-1658:
Gerrit Meessen partner van Anna Dircxdr wed;
Hendrick Meessen Molesteech is voogd van Anna Dircxdr wed;
Anna Dircxdr wed is verkoper van lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam is koper van lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
jofvrou Buijtewech is zuid west belend aan lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
de vaert; is noord west belend aan lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
Oudeman huijs; tot Haerlem is zuid oost belend aan lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
Oudeman huijs; tot Haerlem is noord oost belend aan lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 25

28-05-1659:
Gerrit Meesse partner van Anna Dircx wed.;
Leendert Aelberts van Tent is voogd van Anna Dircx wed.;
heer Sijpesteijn is zuid west belend aan een huijs ende erff;;
Dirck Jans Croon is noord west belend aan een huijs ende erff;;
Cornelis Jans Croon is noord oost belend aan een huijs ende erff;;
Anna Dircx wed. is verkoper van een huijs ende erff;;
Jan Cornelis Croon tot Hillegum is koper van een huijs ende erff;;
den Heerenwech; is zuid oost belend aan een huijs ende erff;;
de Wildernisse; is zuid west belend aan een huijs ende erff;;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 46

00-00-1660:
Gerrit Meessen partner van Anna Dircx wed.;
Anna Dircx wed. is eigenaar van land 188; vii hont xiiii roeden;
Jan Willems is gebruiker van land 188; vii hont xiiii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 49

00-00-1660:
Gerrit Meessen partner van Anna Dircx wed.;
Anna Dircx wed. is eigenaar van land 189; iiii hont xcvi roeden;
Jan Willems is gebruiker van land 189; iiii hont xcvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 50

00-00-1660:
Gerrit Meesen partner van Anna Dircx wed;
Anna Dircx wed is eigenaar van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Jan Prs Conincs is gebruiker van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 52

00-00-1660:
Gerrit Meessens partner van wed.;
wed. is eigenaar van land 245b; i morgen v hont xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 64

24-05-1663:
Jan Pieters partner van Guertje Willems weduwe;
Francsoijs Valck partner van de weduwe;
Gerrit Meesse partner van Anna Dircxs weduwe;
Sijmon Dircxs Elstgeest woonendse tot Sassenheim is verkoper van een wooninge; 11 morgen (omtrent) leggende in twee partijen, waer van de wederhelft de voorn. Guertje Willems in eijgen toecomt, gelegen soo in Hillegom als de Vennip (de helft);
Guertje Willems weduwe is koper van een wooninge; 11 morgen (omtrent) leggende in twee partijen, waer van de wederhelft de voorn. Guertje Willems in eijgen toecomt, gelegen soo in Hillegom als de Vennip (een derde part uijt de helft);
Anna Dircxs weduwe is koper van een wooninge; 11 morgen (omtrent) leggende in twee partijen, waer van de wederhelft de voorn. Guertje Willems in eijgen toecomt, gelegen soo in Hillegom als de Vennip (twee derde parten uijt de helft);
Johannes Rampius is noord oost belend aan partij 1;;
d heer Cornelis van Sijpesteijn is zuid oost belend aan partij 1;;
de weduwe is zuid west belend aan partij 1;;
Jacob Cornelis Rous is zuid west belend aan partij 1;;
Doubleth heeeft de Erffgenamen;;
d heer Cornelis van Sijpesteijn is noord west belend aan partij 2;;
Jan Cornelis Croon is noord west belend aan partij 2;;
de weduwe is noord west belend aan partij 2;;
Hendrick Mees is noord oost belend aan partij 2;;
Jacob Cornelis Rous is zuid oost belend aan partij 2;;
Jacob Cornelis Rous is zuid west belend aan partij 2;;
de weduwe is zuid west belend aan partij 2;;
den Heerenwech; is noord west belend aan partij 1;;
de Abdij van Reijnsburch; is zuid west belend aan partij 1;;
de Erffgenamen; belasten partij 1; (de partije in Hillegom);
de Abdij van Reijnsburch; is noord west belend aan partij 2;;
de Meer; is zuid oost belend aan partij 2;;
Elstbroeckerlaen; is zuid west belend aan partij 2;;
de stadt Leijden; belast partij 2; (de landen gelegen inde Vennip);
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 117

00-00-1664:
19 junij 1659
Gerrit Meesen partner van Anna Dircx wed;
Anna Dircx wed is eigenaar van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Jan Pieters Konincks is gebruiker van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 145

11-06-1664:
Gerrit Meesz partner van Anna Dircx weduwe;
Annetje Gerrits onmondige dochter kind van Gerrit Meesz en Anna Dircx weduwe;
Pieter Jans Pol bode is voogd van Anna Dircx weduwe;
Hendrick Meesses Molesteech oom en voogd van Annetje Gerrits onmondige dochter;
Leendert Aelbertsz oom en voogd van Annetje Gerrits onmondige dochter;
mr Michiel de With advocaet woont tot Amsterdam is koper van een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Anna Dircx weduwe is verkoper van een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Annetje Gerrits onmondige dochter is verkoper van een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
joffvrou Buijtenwech is zuid west belend aan een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is noord oost belend aan een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
den Treckwech ; is zuid oost belend aan een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Oude Vaert ; is noord west belend aan een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 140

00-00-1668:
Gerrit Mees partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 179; ii morgen i hont x roeden;
Jan Cornelis Bensdorp 1665 is gebruiker van land 179; ii morgen i hont x roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 47

00-00-1668:
Gerrit Meesen partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Leendert Aelberts is gebruiker van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 52

00-00-1668:
Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Anna Dircx is eigenaar van land 249e; ii hont lxvi roeden lxxii voet;
Hendrik Mees 1659 is gebruiker van land 249e; ii hont lxvi roeden lxxii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 65

00-00-1672:
Gerrit Mees partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 179; ii morgen i hont x roeden;
Jan Cornelis Bensdorp 1665 is gebruiker van land 179; ii morgen i hont x roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 142

00-00-1672:
Gerrit Meesen partner van de weduwe 1664;
de weduwe 1664 is eigenaar van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Leendert Aelberts is gebruiker van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 147

00-00-1672:
Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Anna Dircx is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249e; ii hont lxvi roeden lxxii voet;
Hend Mees 1659 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249e; ii hont lxvi roeden lxxii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 160

00-00-1676:
Gerrit Mees partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 179; ii morgen i hont x roeden;
Jan Cornelis Bensdorp 1665 is gebruiker van land 179; ii morgen i hont x roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 47

00-00-1676:
Gerrit Meesen partner van de weduwe 1664;
de weduwe 1664 is eigenaar van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Leendert Aelberts is gebruiker van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 52

00-00-1676:
Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Anna Dircx is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249e; ii hont lxvi roeden lxxii voet;
Hend Mees 1659 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249e; ii hont lxvi roeden lxxii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 65

00-00-1680:
Gerrit Mees partner van wed;
wed is eigenaar van land 179; ii morgen i hont x roeden;
Jan Cornelis Bensdorp 1665 is gebruiker van land 179; ii morgen i hont x roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 47

00-00-1680:
Gerrit Meesen partner van de wed 1664;
de wed 1664 is eigenaar van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Leendert Aelberts is gebruiker van land 198; ii morgen iii hont xviii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 52Relatie met: Anna Dirks

Kinderen:

AnnetjeRelatie met: Onbekende partner