Familie reconstructieDavid de Wattijn

voor 1652 - na 1692


00-00-1652:
Bartholomees Pouwels d ander helft is eigenaar van land 285b; iiii hont iii hont;
David Watenes de eene helft is eigenaar van land 285b; iiii hont iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 59

00-00-1652:
David Watenes de eene helft is eigenaar van land 286; x hont;
Bartholomees Pouwels d ander helft is eigenaar van land 286; x hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 59

00-00-1656:
David de Wattines is eigenaar van land 35; xi hont lii roeden;
Jan Arijens Hits is gebruiker van land 35; xi hont lii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 85

00-00-1656:
David de Wattijn is eigenaar van land 318;;
Bron: Hillegom Landkaart A4665 1656

24-05-1656:
Arij Jans van Bredenrode soon van de cooper, borgh in aparte acte dd 24 mei 1656 kind van Jan Arents Hits geseijt Bredenrode buijrman ende duijnmeijer tot Hillegom;
Cornelis Jans van Bredenrode soon van de cooper, borgh in aparte acte dd 24 mei 1656 kind van Jan Arents Hits geseijt Bredenrode buijrman ende duijnmeijer tot Hillegom;
Davidt de Wattines woonende tot Haerlem is schuldeiser van Jan Arents Hits geseijt Bredenrode buijrman ende duijnmeijer tot Hillegom (in aparte acte dd 24 mei 1656);
Davidt de Wattines woonende tot Haerlem is verkoper van een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
d'heer Gillis van Heussen is zuid belend aan een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Floris Cornelis is west belend aan een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Floris Cornelis is noord belend aan een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Floris Cornelis is oost belend aan een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Allert Adriaens is oost belend aan een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Jan Arents Hits geseijt Bredenrode buijrman ende duijnmeijer tot Hillegom is koper van een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
de Wildernisse; is noord belend aan een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
de Wildernisse; is west belend aan een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant; 4 morgen 44 roeden gelegen inde ambachte van Hillegom;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 12

26-09-1657:
mr Adriaen Kies is noord belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
d heer Davidt de Wattijnes is zuid belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
Cornelis Jans Blij is verkoper van twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
d heer Davidt de Wattijnes is koper van twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
Vogelesanger wateringe; is west belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
de Rijngsloot; is oost belend aan twee overschietende drije hoeckjes lant; 195 roeden affgesneden door de nieuwe gemaeckte treckvaert van de Blij sijn landt leggende inde Margrietenlaen;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 20

00-00-1660:
David de Wattijn is eigenaar van land 32b; xiii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 10

00-00-1660:
David de Wattijn is eigenaar van land 35; xi hont lii roeden;
Jan Arijens is gebruiker van land 35; xi hont lii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 11

00-00-1664:
10 junij 1661
Davidt de Wattijn is eigenaar van land 32b; xiii hont;
Cornelis Dircxs Ackersloot is gebruiker van land 32b; xiii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 103

00-00-1664:
10 junij 1661
Davidt de Wattines is eigenaar van land 35; xi hont lii roeden;
Cornelis Dircxsz Ackersloot is gebruiker van land 35; xi hont lii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 104

00-00-1664:
David de Wattijn is eigenaar van land 285b; v hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 167

00-00-1664:
David de Wattijn is eigenaar van land 285d; i hont xcv roeden die door de treckvaert affgesneden sijn;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 167

00-00-1692:
David de Watijn is eigenaar van land 32b; i morgen iii hont iii roeden;
Simon Jansz Langevelt 1669 is gebruiker van land 32b; i morgen iii hont iii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 107

00-00-1692:
David de Wattijn is eigenaar van land 35; xi hont lii roeden;
Simon Langevelt 1669 is gebruiker van land 35; xi hont lii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 108