Familie reconstructieMaartje Claase Langevelt

voor 1640 - voor 1674


Ouders: Claas Dirks Langevelt en Leentje Meese

15-03-1658:
Cornelis Pieters Glas partner van Maertgen Claes;
Jan Stoffels partner van Grietgen Claes;
Dirck Philps partner van Aeltgen Claes;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Meessen;
Maertgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Grietgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Aeltgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Willem Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Jan Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Lijsbeth Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem is schuldig aan Claes Dircxs Langevelt (in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem is schuldig aaen Claes Dircxs Langevelt (in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
Albert Mens secrertaris is voogd van Lijsbeth Claes;
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem is noord west belend aan Praters Landt een stuck landt; 2 morgen 5 hont 38 roeden aen Meerlaen;
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem is noord west belend aan Praters Landt een stuck landt; 2 morgen 5 hont 38 roeden aen Meerlaen;
joffrvou de Bie is noord oost belend aan Praters Landt een stuck landt; 2 morgen 5 hont 38 roeden aen Meerlaen;
Claes Dircxs Langevelt is zuid oost belend aan Praters Landt een stuck landt; 2 morgen 5 hont 38 roeden aen Meerlaen;
joffvrou Bas is zuid oost belend aan Land over de vaert; 1 morgen 1 hont 50 roeden aen suijdt sijde Weerlaendervaert;
joffvrou Bas is zuid west belend aan Land over de vaert; 1 morgen 1 hont 50 roeden aen suijdt sijde Weerlaendervaert;
Jacob Dammis is noord west belend aan Land over de vaert; 1 morgen 1 hont 50 roeden aen suijdt sijde Weerlaendervaert;
Claes Dircxs Langevelt is verkoper van Praters Landt een stuck landt; 2 morgen 5 hont 38 roeden aen Meerlaen (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem is koper van Praters Landt een stuck landt; 2 morgen 5 hont 38 roeden aen Meerlaen;
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem is koper van Praters Landt een stuck landt; 2 morgen 5 hont 38 roeden aen Meerlaen;
Claes Dircxs Langevelt is verkoper van Land over de vaert; 1 morgen 1 hont 50 roeden aen suijdt sijde Weerlaendervaert (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem is koper van Land over de vaert; 1 morgen 1 hont 50 roeden aen suijdt sijde Weerlaendervaert;
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem is koper van Land over de vaert; 1 morgen 1 hont 50 roeden aen suijdt sijde Weerlaendervaert;
de Weerlaen; is zuid west belend aan Praters Landt een stuck landt; 2 morgen 5 hont 38 roeden aen Meerlaen;
de Weerlaender vaart; is noord oost belend aan Land over de vaert; 1 morgen 1 hont 50 roeden aen suijdt sijde Weerlaendervaert;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 26

07-01-1662:
Cornelis Pieters Glas partner van Maritge Claes Langevelt;
Jan Stoffels partner van Grietje Claes Langevelt;
Dirck Philps partner van Aeltje Claes Langevelt;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Mees;
Maritge Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jacob Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jan Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Grietje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Aeltje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Willem Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Lijsbeth Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Abraham Mens secrts alhier is voogd van Lijsbeth Claes Langevelt;
d heer Johan Sicx woonende tot Amsteerdam is schuldig aan Claes Dircxs Langevelt (in aparte akte dd 7 januari 1662);
Anna Mees is zuid oost belend aan een stuck landt; 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent;
Pr Wouters is zuid oost belend aan een stuck landt; 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent;
d heer de Bie is noord oost belend aan een stuck landt; 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent;
Corn Prs Glas is noord oost belend aan een stuck landt; 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent;
Claes Dircxs Langevelt is verkoper van een stuck landt; 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent (verklaarde gezamelijk verkocht te hebben);
d heer Johan Sicx woonende tot Amsteerdam is koper van een stuck landt; 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent;
de Weerlaendervaert; is zuid west belend aan een stuck landt; 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent;
den Heerenwech; is noord west belend aan een stuck landt; 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 73

11-04-1663:
Cornelis Pieters Glas partner van Marijtgen Claesdr weduwe;
Guertje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr weduwe;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr weduwe;
Aeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr weduwe;
Neeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr weduwe;
Claessie Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr weduwe;
Leentje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr weduwe;
Jacob Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr weduwe;
Dirck Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr weduwe;
Claes Dircxs Langevelt grootvader is voogd van Guertje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt grootvader is voogd van Pieter Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt grootvader is voogd van Aeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt grootvader is voogd van Neeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt grootvader is voogd van Claessie Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt grootvader is voogd van Leentje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt grootvader is voogd van Jacob Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt grootvader is voogd van Dirck Cornelis;
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde is voogd van Guertje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde is voogd van Pieter Cornelis;
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde is voogd van Aeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde is voogd van Neeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde is voogd van Claessie Cornelis;
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde is voogd van Leentje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde is voogd van Jacob Cornelis;
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde is voogd van Dirck Cornelis;
Pr Jans Pol is voogd van Marijtgen Claesdr weduwe;
Joost Cornelis van Diest is koper van een stuck lant; 2 morgen;
Marijtgen Claesdr weduwe is verkoper van een stuck lant; 2 morgen (voor de helfft en de kinderen voor d ander helfft);
Joost Cornelis van Diest is zuid oost belend aan een stuck lant; 2 morgen;
Joost Cornelis van Diest is noord west belend aan een stuck lant; 2 morgen;
sr Joost Dircxs is zuid west belend aan een stuck lant; 2 morgen;
de Vosselaen; is noord oost belend aan een stuck lant; 2 morgen;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 111

00-00-1664:
14 junij 1662
Cornelis Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 40; iii morgen ii hont lxxxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 105

00-00-1668:
Corn Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van de Seventhien Campen land 40; iii morgen ii hont lxxxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 12

20-04-1668:
Cornelis Pieters Glas zalr partner van Maritje Claesdr weduwe;
Huich Cornelis van Moerkercken is voogd van Maritje Claesdr weduwe;
Maritje Claesdr weduwe is verkoper van een krocht; gelegen rontom in Sijpesteijns sijn wooninghe int Oosteijnde van Hiillegom;
jr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn heer van Sijpesteijn ende ten Dom tot Urecht bailliu houtvester en stadthouder vande leenen van Brederode is koper van een krocht; gelegen rontom in Sijpesteijns sijn wooninghe int Oosteijnde van Hiillegom;
jr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn heer van Sijpesteijn ende ten Dom tot Urecht bailliu houtvester en stadthouder vande leenen van Brederode heeft woning Meerlust ;;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 192

00-00-1672:
Corn Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van de Seventhien Campen land 40; iii morgen ii hont lxxxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 107

02-02-1674:
Claes Jacobs Claverweijde partner van Guertje Cornelis Glas;
Joost Claes van Diest partner van Neeltje Cornelis Glas;
Claes Absalons van Keuijere partner van Aeltje Cornelis Glas;
Guertje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas zal en Maertje Claes zal;
Neeltje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas zal en Maertje Claes zal;
Aeltje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas zal en Maertje Claes zal;
Claes Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas zal en Maertje Claes zal;
Leentje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas zal en Maertje Claes zal;
Jacob Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas zal en Maertje Claes zal;
Dirck Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas zal en Maertje Claes zal;
Cornelis Jacobs Drooch partner van Maertje Jacobs Langevelt wed;
Mees Jans Langevelt is voogd van Jacob Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt is voogd van Dirck Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinge is voogd van Leentje Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinge is voogd van Dirck Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinge is voogd van Jacob Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt is voogd van Leentje Cornelis Glas;
Maertje Jacobs Langevelt wed is schuldig aan Guertje Cornelis Glas (en overige erfgenamen, in aparte akte dd 2 februarij 1674);
Maertje Jacobs Langevelt wed is koper van een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
Guertje Cornelis Glas is verkoper van een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
Neeltje Cornelis Glas is verkoper van een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
Aeltje Cornelis Glas is verkoper van een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
Claes Cornelis Glas is verkoper van een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
Leentje Cornelis Glas is verkoper van een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
Jacob Cornelis Glas is verkoper van een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
Dirck Cornelis Glas is verkoper van een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
d heer Adriaen Kies heeft d Erffgenamen ;;
den Dwerswech ; is zuid oost belend aan een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
d Erffgenamen ; is zuid west belend aan een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
de Leeck ; is noord west belend aan een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
d Erffgenamen ; is noord oost belend aan een stuck landt; 4,5 morgen soo weij als hoijlandt, gelegen inden Oostender polder;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 246

00-00-1676:
Corn Pieters Glas 1665 partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van de Seventhien Campen land 40; iii morgen ii hont lxxxvii roeden;
Claes Jacobs Claverweijde den 26 junij 1675 is gebruiker van de Seventhien Campen land 40; iii morgen ii hont lxxxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 12Relatie met: Cornelis Pieters Glas
Trouwen 17-11-1640: Cornelis Pietersen jongman van Santvoort woonende tot Hillegom met Maertie Claesd Langevelt jonged. van Hillegom woonende mede tot Hillegom Bron: Hillegom Tr Ref 1600-1646 Afb. 20

Kinderen:

Guurtje - Relatie met: Claas Jacobs van Klaverweijde Doop 23-12-1640: Guertie , kind van Cornelis Pieters en Maertie Claesd Getuigen: Jan Jacobs en Neeltie Jacobs Bron: Hillegom Do Ref 1600-1646 Afb. 59

Pieter Doop 27-04-1642: Pieter , kind van Cornelis Pieters en Maertie Claesd Getuigen: Neeltie Jacobsd Bron: Hillegom Do Ref 1600-1646 Afb. 60

Aaltje - Relatie met: Claas Absolons van Kaeijere Doop 24-05-1643: Aeltie , kind van Cornelis Pieters en Maertie Claesd Getuigen: Jan Jacobs en Leentie Meess Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692

Doop 24-05-1643: Aeltie , kind van Cornelis Pieters en Maertie Claesd Getuigen: Jan Jacobs en Leentie Meess Bron: Hillegom Do Ref 1600-1646 Afb. 61

Neeltje - Relatie met: Joost Claese van Diest Doop 14-08-1644: Neeltje , kind van Corn Pieterse Glas en Maertje Claes Getuigen: Jan Jacobse en Annetje Claes Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 5

Claas Doop 18-07-1645: Claes , kind van Corn Pieterse Glas en Maertje Claes Getuigen: Claes Dirckse en Aeltje Claes Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 6

Jacob Doop 28-10-1646: Jacob , kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes Getuigen: Jan Jacobsz en Maertje Jacobs Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 7

Magdaleentje Doop 31-05-1648: Magdaleentje , kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claese Getuigen: Claas Dirckse en Lijsbeth Claese Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 8

Claas Doop 15-05-1650: Claes , kind van Cornelis Pieterse Glas en Maertje Claes Getuigen: Wilhem Claesse en Lijsbeth Claes Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 9

Leentje Doop 25-07-1652: Leentje , kind van Cornelis Pieterz Glas en Maertje Claesd Getuigen: Jan Stoffelz en Aeltje Claesd Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 11

Leentje Doop 13-09-1654: Leentje , kind van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claesd Getuigen: Jan Stoffelsz en Aeltje Claesd Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 12

Leentje Doop 09-04-1656: Leentje , kind van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claesd Getuigen: Jacob Claesz en Aeltje Claesd Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 13

Trijntje Doop 26-08-1657: Trijntje , kind van Cornelis Pieters Glas en Maartje Claes Getuigen: Jan Stoffelsz en Ermtje Pietersd Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 15

Japick Doop 16-03-1659: Japick , kind van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claesd Getuigen: Dirck Philipsz en Maertje Jacobsd Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 17

Dirk Doop 02-10-1661: Dirck , kind van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claes Getuigen: Ermtje Pietersd Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 19

Claas

Leentje

Jacob

Dirck