Genealogie project persoon weergevenDaniel van Steenderen

voor 1698 - na 1720


Begraven 04-05-1699: een kint kind van Daniel van Steenderen kleerschipper alhier Bron: Heemstede Begraven 1694 - 1724 Afb. 39

Begraven 12-05-1699: Elsje de Jong huisvrouw van de voorn. Van Steenderen partner van Daniel van Steenderen Bron: Heemstede Begraven 1694 - 1724 Afb. 39

Begraven 05-03-1701: een kint (1 van twee) beiden in een kisje kind van Daniel van Steenderen kleerschipper; de Glip betaalt voor elk 12 stuivers. Bron: Heemstede Begraven 1694 - 1724 Afb. 51

Begraven 05-03-1701: een kint (2 van twee) beiden in een kisje kind van Daniel van Steenderen kleerschipper; de Glip betaalt voor elk 12 stuivers. Bron: Heemstede Begraven 1694 - 1724 Afb. 51Relatie met: Elsje Krijnen de Jong
Trouwen 30-04-1698: Daniel van Steenderen j.m. van den Haag met Elsje Crijnen de Jong j.d. van Heemstede; dese sijn op den 25 meij behoorlijk hier getrouwt. Bron: Heemstede Tr NH 1663-1770 Afb. 129

Kinderen:

Quirinus
Doop 12-04-1699: Quirinus, kind van Daniel van Steenderen en Elsje Krijnen de Jong Getuigen: Jakob de Visser
en Geertruij Vermerk
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 53

Begraven 04-05-1699: een kint kind van Daniel van Steenderen kleerschipper alhier Bron: Heemstede Begraven 1694 - 1724 Afb. 39
Relatie met: Helena van Hien
Trouwen 25-04-1700: Daniel van Steenderen wed. tot Heemstede (weduwnaar van Elsje Crijnen de Jong) met Helena van Hien j.d. van Tiel woonende tot Leijden; op ondertrouw tot Leijden, desen sijn haar attestatie naar Leijden gegeven. Bron: Heemstede Tr NH 1663-1770 Afb. 134


Relatie met: Onbekende partner

Kinderen:

een kind
Begraven 05-03-1701: een kint (2 van twee) beiden in een kisje kind van Daniel van Steenderen kleerschipper; de Glip betaalt voor elk 12 stuivers. Bron: Heemstede Begraven 1694 - 1724 Afb. 51


een kind
Begraven 05-03-1701: een kint (1 van twee) beiden in een kisje kind van Daniel van Steenderen kleerschipper; de Glip betaalt voor elk 12 stuivers. Bron: Heemstede Begraven 1694 - 1724 Afb. 51
Relatie met: Helena van Hien
Trouwen 25-04-1700: Daniel van Steenderen wed. tot Heemstede (weduwnaar van Elsje Crijnen de Jong) met Helena van Hien j.d. van Tiel woonende tot Leijden; op ondertrouw tot Leijden, desen sijn haar attestatie naar Leijden gegeven. Bron: Heemstede Tr NH 1663-1770 Afb. 134

Kinderen:

Cornelis
Doop 12-03-1702: Cornelis, kind van Daniel van Steenderen en Helena van Hien; hier van is attestatie gegeven den 22 maart????. Getuigen: Johanna de Leeuw
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 65


Cornelis
- Relatie met: Giertje Coster
Doop 09-04-1703: Cornelis, kind van Daniel van Steenderen en Helena van Hijn Getuigen: Corn van Hijn
en Johanna de Leeuw
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 71


Gerrit
Doop 28-03-1706: Gerrit, kind van Dan van Steenderen en Helena van Kien Getuigen: Gerrit van Steenderen
en Maritie Theunis
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 83


Gerrit
Doop 11-12-1707: Gerrit, kind van Dan van Steenderen en Helena van Hien Getuigen: mevrouw Anna Christina Paauw huijsvr van de Burgemst
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 90


Gerrit
Doop 21-04-1709: Gerrit, kind van Dan van Steenderen en Helena van Hiel Getuigen: Pieter van Nierop
en Maritie Breda
Bron: Heemstede Do NH 1688-1770 Afb. 95


20-09-1720:
Testament, woonende op de Prince buurt binnen dese Heerelijckheijt
Daniel van Steenderen testateur
Helena van Hien testatrice

Daniel van Steenderen partner van Helena van Hien;
Bron: Heemstede Not 1713 - 1720 Afb. 466