Genealogie project persoon weergevenJan Claase Valkoog

voor 1754 -
Relatie met: Antonia Barneveld


Relatie met: Antonia Cornelis Barneveld


Relatie met: Aaltje Stevens Weijers
Trouwen 24-03-1754: Jan Claasz Valkoog weduwenaar geboortig van Rotterdam (weduwnaar van Antonia Barneveld) met Aeltie Weijers geboortig van Emmerik weduwe (weduwe van Claas Gerritz van Velzen); beijde wonende tot Hillegom. Getuigen: Marijtie Franse
, Antie Thijse gd
en Marij Jans gd
Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 47
Trouwen 24-03-1754: Jan Clase Valkoog gebooren van Rotterdam, weduenaar (weduwnaar van Antonia Barneveld) met Aaltje Weijers geboortig van Emmerick, wedue woonende tot Hillegom (weduwe van Claas Gerritse van Velsen); beijde woonende tot Hillegom . Bron: Hillegom Tr gerecht 1731-1762 Afb. 123