Familie reconstructieCatarina Leenderts Vermeulen

voor 1722 - na 1723


Relatie met: Willem Jeroens van Beijeren
Trouwen 31-08-1722: Willem Jeroensse van Beijere viduus met Kaetje Leenders Vermeulen Getuigen: Dirkje Michiels en Kaetje Knelis Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 15
Trouwen 01-09-1722: Willem Jeroense van Beijeren van Voorhout, wed: (weduwnaar van Cornelia Jans Hoogkamer) met Catarina Lenards Vermeulen jongedogter van Hasarswoude, onlangs gewoond hebbende onder Soeterwoude; beijde tot Hillegom wonagtig, getrout ten haren huijse . Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 45
Trouwen 30-08-1722: Willem Jeroene van Beijeren weduenaar wonende tot Hillegom (weduwnaar van Cornelia Jans Hoogkamer) met Catarina Lenards Vermeulen jongedogter van Hasarswoude, kort gewoont hebbende tot Soeterwoude; de proclamatien sijn tot Soeterwoude sonder eenige verhinderinge geproclameert en afgekondigt. Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 45

Kinderen:

Leendert Doop 21-06-1723: Leendert , kind van Willem Jeroense van Beijeren en Kaetje Leenders Vermeulen; op de Geest. Getuigen: Reijer Jansse Vermeulen en Maritje Maertens Verdel Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 130