Genealogie project persoon weergevenWillem Jeroens van Beijeren

voor 1720 - na 1723
Relatie met: Cornelia Jans Hoogkamer
Trouwen 09-02-1720: Willem Jeroense met Cornelia Jans; Glip. Getuigen: Maria Barents
en Maria Kere
Bron: Berkenrode Tr st Bavo 1714-1731 Afb. 109

Kinderen:

Willemtje
Doop 16-01-1722: Willemtje, kind van Willem Jeroensse van Beijeren en Knelia Jans; op de Geest. Getuigen: Lijsbeth Tijsse
en Claes Jeroensse
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 127
Relatie met: Catarina Leenderts Vermeulen
Trouwen 31-08-1722: Willem Jeroensse van Beijere viduus met Kaetje Leenders Vermeulen Getuigen: Dirkje Michiels
en Kaetje Knelis
Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 15
Trouwen 01-09-1722: Willem Jeroense van Beijeren van Voorhout, wed: (weduwnaar van Cornelia Jans Hoogkamer) met Catarina Lenards Vermeulen jongedogter van Hasarswoude, onlangs gewoond hebbende onder Soeterwoude; beijde tot Hillegom wonagtig, getrout ten haren huijse . Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 45
Trouwen 30-08-1722: Willem Jeroene van Beijeren weduenaar wonende tot Hillegom (weduwnaar van Cornelia Jans Hoogkamer) met Catarina Lenards Vermeulen jongedogter van Hasarswoude, kort gewoont hebbende tot Soeterwoude; de proclamatien sijn tot Soeterwoude sonder eenige verhinderinge geproclameert en afgekondigt. Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 45

Kinderen:

Leendert
Doop 21-06-1723: Leendert, kind van Willem Jeroense van Beijeren en Kaetje Leenders Vermeulen; op de Geest. Getuigen: Reijer Jansse Vermeulen
en Maritje Maertens Verdel
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 130