Familie reconstructiePieter Goverts Bleker

voor 1706 - na 1745


Relatie met: Marijtje Pieters
Trouwen 16-05-1706: Pieter Goverse met Maria Pieterse; Santvaert. Getuigen: Jan Pieterse en Theunis Theunissen Bron: Berkenrode Tr st Bavo 1694-1713 Afb. 120

Kinderen:

Joanna Doop 05-05-1707: Joanna , kind van Pieter Goverse en Marij Pieters; Heresantvaert. Getuigen: Jan Goverse en Niessie Pieters Bron: Berkenrode Do st Bavo 1694-1713 Afb. 66

Helena Doop 17-11-1708: Helena , kind van Petri Goverse en Marij Pieters; Santvaert. Getuigen: Laurens Govers en Nelletie Willems Bron: Berkenrode Do st Bavo 1694-1713 Afb. 74

Antonis Doop 13-07-1710: Anthonius , kind van Pieter Goverse en Marijtie Pieters; Santvaert. Getuigen: Dirk Corste en Lijbe Willems Bron: Berkenrode Do st Bavo 1694-1713 Afb. 83

Helena Doop 21-02-1712: Helena , kind van Petri Goverse en Marijtie Pieters; Santvt. Getuigen: Laurens Goverse en Lijbe Pieters Bron: Berkenrode Do st Bavo 1694-1713 Afb. 92

Abraham Doop 17-02-1714: Abram , kind van Pieter Goverse en Marijtie Pieters; Santvt. Getuigen: Jacob France en Catrijn Abrams van Doore Bron: Berkenrode Do st Bavo 1714-1730 Afb. 9

Bartholomeus Doop 09-05-1716: Bartholomeus , kind van Petri Goverts en Maria Pieters; Santvaart . Getuigen: Gijsbert France en Lijbe Pieters Bron: Berkenrode Do st Bavo 1714-1730 Afb. 19Relatie met: Stijntje Franse
Trouwen 06-11-1729: Pieter Govertze weduwenaer op Oostende onder Hillegom met Stijntje Fransse jonge dogter van Koorsel in de Meijerije, woonende onder Heemstede Getuigen: Maritje Claes g.d. en Neeltje Jans g.d. Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 21
Trouwen 06-11-1729: Pieter Goversdse Bleker weduenaar wonende te Hillegom (weduwnaar van Maritje Pieters) met Stijntje Franse jonge dogter geboren van Koorsel wonende te Heemstede; . Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 78
Trouwen 30-10-1729: Pieter Goverdse weduenaar wonende onder Hillegom met Stijntje Franse jonge dogter geboren van Koorsel en wonende te Heemstede; de proclamatien sijn te Heemstede sonder eenige verhinderinge ofte beletsel gegaan . Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 78

Kinderen:

Helena Doop 15-06-1731: Helena , kind van Pieter Govertse en Stijntje Fransse; Oostende. Getuigen: Pieter Stopers en Jannitje Fransse Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 154

Jan Doop 26-12-1733: Jan , kind van Pieter Goverse en Stijntje Fransse; Oostende. Getuigen: Gerrit Claesse en Antje Willems Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 164

Teunis Doop 23-12-1735: Teunis , kind van Pieter Goversse en Stijntje Fransse; Oostende. Getuigen: Willem Hendrikze en Jannitje Pieters Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 172

Maritje Doop 04-01-1737: Maritje , kind van Pieter Goversse en Stijntje Fransse; Oostende. Getuigen: Frans Gijsse en Jannitje Pieters Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 176

Frans Doop 25-11-1738: Frans , kind van Pieter Goversse en Stijntje Fransse; Oostende. Getuigen: Frans Gijsbertze en Jacomijn Jans Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 182

Claas Doop 19-11-1740: Claas , kind van Pieter Govertze en Stijntje Fransse; Oostende. Getuigen: Gerrit Claasse en Lijsbeth Pieters Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 189

Frans Doop 02-11-1742: Frans , kind van Pieter Goversse en Stijntje Fransse; Oostende. Getuigen: Frans Lemmes en Jacomijn Daniels Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 195

Maritje Doop 12-05-1745: Maritje , kind van Pieter Goversse en Stijntje Fransse; Oostende. Getuigen: Abram Pietersse en Jannitje Pieters Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 201