Familie reconstructieDina Goverts van Espelen

voor 1733 - na 1746


Relatie met: Jacob Hendriks Soetermeer
Trouwen 17-05-1733: Jacob Hendrikze Soetermeer weduwenaer met Dina Govaerts van Espelen jonge dogter van Noortwijk; bijde woonende aen de kalkovens. Getuigen: Maertje Franssen en Caetje Gillis Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 26
Trouwen 17-05-1733: Jacob Henrikse Soetermeer van Lisse, weduenaar (weduwnaar van Anna Pieters Swanenburg) met Dina Goverds van Wespen jongedogter van Noordwijk; beijde onse inwoners . Bron: Hillegom Tr gerecht 1731-1762 Afb. 38

Kinderen:

Hendrik Doop 23-11-1734: Hendrik , kind van Jacob Hendrikze en Dina Goverts; Loosterkant. Getuigen: Cors Jansse en Trijntje Jacobs Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 168

Anna Doop 10-11-1736: Anna , kind van Jacob Hendrikze en Dina Goverts; Loosterkant. Getuigen: Ari Pietersse en Aegje Pieters Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 176

Govert Doop 16-01-1740: Govert , kind van Jacob Hendrikze en Dina Goverts; Loosterkant. Getuigen: Dirk Govertse en Jannitje Goverts Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 186Relatie met: Willem Everts van Ommere
Trouwen 03-06-1742: Willem Evertze van Ommere weduwenaar woonende onder Noortwijkerhout (weduwnaar van Maritje Gerritz Duivenvoorde) met Dina Goverts van Wespen weduwe woonende aan de Kalkovens (weduwe van Jacob Hendrikze) Getuigen: Dirkje Michiels en Hendrijn Jans Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 36
Trouwen 27-05-1742: Willem Everdse van Ommeren weduenaar woonende onder Noortwijkerhout (weduwnaar van Maria Gerrits Duijenvoorde) met Dijna Goverds van Wespen wedue woonende tot Hillegom (weduwe van Jacob Hendrikse Soetermeer); de proclamatien sijn alhier tot Hillegom sonder eenige verhinderinge gepasseert . Bron: Hillegom Tr gerecht 1731-1762 Afb. 76

Kinderen:

Jacobus Doop 08-07-1743: Jacobus hic in libra baptismali annotatur par utr ?? medium libri , kind van Willem Evertse en Dina Goverts Getuigen: Gerit Evertse en Kaatje Goverts Bron: Noordwijkerhout Do rk 1690-1768 Afb. 37

Maria Doop 28-02-1746: Maria , kind van Willem Evertse en Dina Goverts Getuigen: Gerrit Evertse en Kaatje Goverts Bron: Noordwijkerhout Do rk 1690-1768 Afb. 39