Familie reconstructieCorsje Corse Das

voor 1721 - na 1733


Relatie met: Hermen Arends Bals
Trouwen 18-05-1721: Hermen Arendse Bals met Korsje Korsse Das Getuigen: Dirkje Michiels en Trijntje Meus Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 14
Trouwen 18-05-1721: Harmen Arendse Bals jongman van eenigerloo in Munsterland onsen inwoonder met Korsje Kors Das; hebben hare behoorlijke proclamatien voort' regthuijs van Lisse gehad. Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 32
Trouwen 18-05-1721: Herman Arends Bals jongman van Eenigersloo in Munsterland wonende tot Lisse met Korsje Kors Das onse ingeboorn inwoonster; . Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 33

Kinderen:

Lijsbeth Doop 23-07-1723: Lijsbeth , kind van Hermen Arisse Balt en Corsje Das; Hill. Getuigen: Maritje Das Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 131

Cors Doop 17-05-1725: Cors , kind van Harmen Baltis en Corsje Das; Hill. Getuigen: Marij Das Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 136

Harmen Doop 22-06-1726: Harmen , kind van Harmen Baltis en Corsje Corsse Das; Hill. Getuigen: Marie Corsse Das Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 140Relatie met: Maarten Hendriks van Dinter
Trouwen 07-07-1729: Maerten Hendrikze van Dinter weduwenaer te Hillegom met Korsje Korsse Das weduwe te Hillegom Getuigen: Dirk Sijmensse van Bourgonje en Dirkje Michiels Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 20
Trouwen 17-07-1729: Maarten Hendrikse van Dineter weduenaar (weduwnaar van Catarina Huijgen Vogelstruijs) met Korsje Kors Das weduwe (weduwe van Harme Bals); beijde wonende tot Hillegom . Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 75

Kinderen:

Lijsbeth Doop 18-05-1730: Lijsbeth , kind van Maerten Hendrikze en Korsje Das; Hill. Getuigen: Maritje Das en Hendrik Dirkze Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 151

Jacob Doop 01-02-1733: Jacob , kind van Maerten Hendrikze en Korsje Das; Hill. Getuigen: Geertje Jacobs Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 160