Familie reconstructieCatarina Claase van Gorcum

1713 - na 1751


Ouders: Claas Claase van Gorcum en Maritje Claase

Doop 10-02-1713: Catrijn , kind van Klaas Klaasz en Maritje Klaas Getuigen: Klaas Knelisz en Neeltje Klaas Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 113Relatie met: Gijsbert Leenderts Rietbroek
Trouwen 22-05-1741: Gijsbert Leendersse Rietbroek jongman van Hillegom met Caatje Claas Gorcum jonge dogter van Hillegom Getuigen: Claas van Loon en Guurtje Claas Gorcum Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 34
Trouwen 22-05-1741: Gijsbert Rietbroek jongman van en woonende alhier met Catarina Claas Gorcum jonge dogter mede van Hillegom dog woonende te Overveen Bron: Hillegom Tr gerecht 1731-1762 Afb. 73
Trouwen 14-05-1741: Gijsbert Leendertse Rietbroek jongman geboren ende woonend tot Hillegom met Catarina Claas J:D: gebooren mede van Hillegom en thans woonende onder Tetteroode ofte Overveen; de proclamatien sijn te Tetterode sonder eenige verhinderinge ofte beletsel gegaan. Bron: Hillegom Tr gerecht 1731-1762 Afb. 73

Kinderen:

Leendert Doop 29-03-1742: Leendert , kind van Gijsbert Leendersse en Caatje Claas Gorkum; Hill. Getuigen: Leendert Gijse en Sijntje Jans Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 193

Maartje Doop 06-09-1743: Maartje , kind van Gijsbert Leendersse en Caatje Claas; Loosterkant. Getuigen: Claas van Loon en Aagje Claas Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 197

Cornelia Doop 15-12-1744: Knelia , kind van Gijsbert Leendeers en Caatje Claas; Loosterkant. Getuigen: IJsebrand Leenders en Sijntje Jans Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 200

Claas Doop 17-10-1746: Claas , kind van Gijsbert Leendersse en Caatje Claas Gorkum; Loosterkant. Getuigen: Claas van Loon en Guurtje Claas Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 205

Petrus Doop 12-05-1749: Petrus , kind van Gijsbertus Leenderse Rietbroek en Catharina Claas van Worcom; Loosterkant. Getuigen: Joannes Claasen en Anna Claas van Worcom Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 212