Familie reconstructieClaas Aarts van Gerven

voor 1725 - na 1739


Relatie met: Heiltje Alberts van Nes
Trouwen 30-05-1725: Claes Aertse van Gerven jongman van Hillegom met Heiltje Alberts jonge dogter van Bennebroek Getuigen: de eerw. hr van Dort en Dirkje Michiels Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 17
Trouwen 13-05-1725: Claas Aarts van Gerven jongman van Hillegom met Heijltje Aalberts van Nes jongedogter van Bennebroek; de proclamatien sijn alhier sonder verhinderinge afgeroepen. Bron: Hillegom Tr gerecht 1715-1731 Afb. 58

Kinderen:

Teuntje Doop 19-02-1726: Teuntje , kind van Claes Aertze en Heiltje Alberts; Ben. Getuigen: Leendert Adamsse en Jannitje Alberts Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 139

Grietje Doop 24-11-1727: Grietje , kind van Claes van Gerven en Heiltje Alberts; Ben. Getuigen: Pieter Gijsbertze en Maritje Alberts Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 144

Albert Doop 27-09-1729: Albertum , kind van Klaas van Gerven en Hijltje Aelbers; Bennebroek. Getuigen: Hendrik Dirkx en Antje Jans Bron: Berkenrode Do st Bavo 1714-1730 Afb. 82

Gijsbert Doop 26-11-1731: Gijsbert , kind van Claes van Gerven en Hijltje Aelbers; Bennebroek. Getuigen: Pieter Gijse en Maertje Aelbers Bron: Berkenrode Do st Bavo 1731-1741 Afb. 13

Aart Doop 21-11-1733: Aert , kind van Klaes van Gerven en Hijltje Aelbers; Bennebroek. Getuigen: Antoni van den Oever en Jannetje Pieters Bron: Berkenrode Do st Bavo 1731-1741 Afb. 29

Jan Doop 14-02-1736: Jan , kind van Klaas van Gerven en Hijltje Aelberz; Bennebroek. Getuigen: Gerrit van Velsen en Neeltje Pieters Bron: Berkenrode Do st Bavo 1731-1741 Afb. 48

Willem Doop 04-03-1739: Willem , kind van Klaas van Gerven en Hijltje Aalbers; Bennebroek. Getuigen: Katje Piters en Aalbert Piterze Bron: Berkenrode Do st Bavo 1731-1741 Afb. 70