Familie reconstructie


het Oude Manhuijs
00-00-1652:
Jan Adriaens Hits is gebruiker van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
het Oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 51

00-00-1652:
Jan Adriaens Hits is gebruiker van land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
het Oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 51

00-00-1652:
Jan Adriaens is gebruiker van land 249c; iiii morgen;
het oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 249c; iiii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 52

00-00-1656:
Pr Gerrits is gebruiker van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
het Oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 136

00-00-1656:
Pr Gerrits is gebruiker van land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
het Oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 136

00-00-1656:
Pieter Gerrits is gebruiker van land 245a; ii morgen i hont;
t' Oudeman huijs; is eigenaar van land 245a; ii morgen i hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 137

00-00-1656:
t' Oudeman huijs; is eigenaar van de Haverweij land 248b; i morgen ii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 137

00-00-1656:
het Oude Mannenhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 272;;
Bron: Hillegom Landkaart A4661 1656

00-00-1656:
het Oude Mannenhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 273;;
Bron: Hillegom Landkaart A4661 1656

00-00-1656:
het Oude Mannenhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 274;;
Bron: Hillegom Landkaart A4661 1656

00-00-1656:
het Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 278;;
Bron: Hillegom Landkaart A4662 1656

16-03-1658:
Gerrit Meessen partner van Anna Dircxdr wed;
Hendrick Meessen Molesteech is voogd van Anna Dircxdr wed;
Anna Dircxdr wed is verkoper van lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam is koper van lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
jofvrou Buijtewech is zuid west belend aan lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
de vaert; is noord west belend aan lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
Oudeman huijs; tot Haerlem is zuid oost belend aan lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
Oudeman huijs; tot Haerlem is noord oost belend aan lant; 2 morgen 44 roeden gelegen in Hillegum;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 25

17-07-1658:
Jan Adriaens van Bredenrode duijnmeijer is verkoper van een stuck lant; 1 morgen 86 roeden (omtrent);
d heer Sijpesteijn is eigenaar van de Wildernisse van d heer Sijpesteijn;;
Leendert Bruijns van der Bijl is koper van een stuck lant; 1 morgen 86 roeden (omtrent);
t Oudemanhuijs; tot Haerlem is noord west belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden (omtrent);
t Oudemanhuijs; tot Haerlem is zuid west belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden (omtrent);
de Wildernisse van d heer Sijpesteijn; is noord oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden (omtrent);
de Wildernisse van d heer Sijpesteijn; is zuid oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden (omtrent);
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 36

00-00-1660:
Pr Gerrits is gebruiker van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
het Oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 63

00-00-1660:
Pr Gerrits is gebruiker van land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
het Oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 63

00-00-1660:
Pr Gerrits is gebruiker van land 245a; ii morgen i hont;
t' Oudeman huijs; is eigenaar van land 245a; ii morgen i hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 64

00-00-1660:
t' Oudeman huijs; is eigenaar van land 248b; i morgen ii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 64

00-00-1660:
Jan Arijens is gebruiker van land 249c; iiii morgen;
het oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 249c; iiii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 65

00-00-1664:
Pieter Gerritsz is gebruiker van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
het Oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 156

00-00-1664:
Pieter Gerritsz is gebruiker van land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
het Oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 156

00-00-1664:
Pieter Gerritsz is gebruiker van land 245a; iii morgen i hont;
t' Oudeman huijs; is eigenaar van land 245a; iii morgen i hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 157

00-00-1664:
Pieter Gerritsz is gebruiker van land 245b; i morgen v hont xx roeden;
t' Oudeman huijs; is eigenaar van land 245b; i morgen v hont xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 157

00-00-1664:
uijt drije voorgaende partijen
t' Oudeman huijs; is eigenaar van land 248b; i morgen ii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 157

00-00-1664:
Jan Ariaens is gebruiker van land 249c; iiii morgen;
het oudeman huijs; tot Haerlem is eigenaar van land 249c; iiii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 158

11-06-1664:
Gerrit Meesz partner van Anna Dircx weduwe;
Annetje Gerrits onmondige dochter kind van Gerrit Meesz en Anna Dircx weduwe;
Pieter Jans Pol bode is voogd van Anna Dircx weduwe;
Hendrick Meesses Molesteech oom en voogd van Annetje Gerrits onmondige dochter;
Leendert Aelbertsz oom en voogd van Annetje Gerrits onmondige dochter;
mr Michiel de With advocaet woont tot Amsterdam is koper van een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Anna Dircx weduwe is verkoper van een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Annetje Gerrits onmondige dochter is verkoper van een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
joffvrou Buijtenwech is zuid west belend aan een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is noord oost belend aan een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
den Treckwech ; is zuid oost belend aan een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Oude Vaert ; is noord west belend aan een stuck weij of hoijlandt; 340 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 140

29-08-1665:
jr van Sijpesteijn voorheen eigenaar van de Wildernisse ;;
heer en mr Cornelis Fannius raedt ordinaris inden hove van Hollant, Zeelandt & Vrieslandt is eigenaar van de Wildernisse ;;
Leendert Bruijnse van der Bijl woonende alhier is verkoper van een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
heer en mr Cornelis Fannius raedt ordinaris inden hove van Hollant, Zeelandt & Vrieslandt is koper van een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is noord west belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is zuid west belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Wildernisse ; is noord oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Wildernisse ; is zuid oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 160

29-08-1665:
jr van Sijpesteijn voorheen eigenaar van de Wildernisse ;;
heer en mr Cornelis Fannius raedt ordinaris inden hove van Hollant, Zeelandt & Vrieslandt is eigenaar van de Wildernisse ;;
Leendert Bruijnse van der Bijl woonende alhier is verkoper van een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
heer en mr Cornelis Fannius raedt ordinaris inden hove van Hollant, Zeelandt & Vrieslandt is koper van een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is noord west belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is zuid west belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Wildernisse ; is noord oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Wildernisse ; is zuid oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 86 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 160

00-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxii roeden lxii voet;
t Oud Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxii roeden lxii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 63

00-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oud Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 63

00-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
t Oud Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 63

00-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oud Manhuijs; is eigenaar van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 64

00-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
t Oud Manhuijs; bij coop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 64

00-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
t Oud Manhuijs; is eigenaar van land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 65

00-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 249c; iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet;
t Oud Manhuijs; is eigenaar van land 249c; iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 65

00-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon is gebruiker van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 158

00-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 158

00-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 158

00-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs; is eigenaar van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 159

00-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
t Oude Manhuijs; bij coop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 159

00-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
t Oud Manhuijs; is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 160

00-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249c; iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet;
t Oud Manhuijs; is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249c; iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 160

00-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 63

00-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 63

00-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 63

00-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon is gebruiker van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs; is eigenaar van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 64

00-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
t Oude Manhuijs; bij coop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 64

00-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
t Oud Manhuijs; is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 65

00-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249c; iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet;
t Oud Manhuijs; is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249c; iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 65

18-04-1677:
de wooninge & landerijen zijn bij scheijdinge tussen haer & haere kinderen gewonnen bij de voornoemde Ackersloot aanbedeelt aan Agnieta van Aijtha
Nicolaes Uijttenbosch woonende in Hillegom partner van Agnieta van Aijtha;
d heer Johan Ackersloot partner van Agnieta van Aijtha;
Nicolaes Uijttenbosch woonende in Hillegom is schuldig aan Jacob van Ringh advocaet woonende tot Amstd;
Agnieta van Aijtha is schuldig aan Jacob van Ringh advocaet woonende tot Amstd;
jonchr Cornelis van Sijpesteijn is eigenaar van de Duijnen ;;
d heer advocaet Buijs tot Amsterdam is zuid west belend aan een hofstede & wooninge; 23 morgen 5 hond 18 roeden met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech;
Agnieta van Aijtha is eigenaar van een hofstede & wooninge; 23 morgen 5 hond 18 roeden met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech;
de Vaert & T Jaagpad ; is belend aan een hofstede & wooninge; 23 morgen 5 hond 18 roeden met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech (ten wedersijde);
het Oude Mannen Huijs ; tot Haerlem is noord oost belend aan een hofstede & wooninge; 23 morgen 5 hond 18 roeden met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech;
de Duijnen ; is zuid oost belend aan een hofstede & wooninge; 23 morgen 5 hond 18 roeden met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech;
de Schouwateringe ; genaamt de Vaert is noord west belend aan een hofstede & wooninge; 23 morgen 5 hond 18 roeden met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech;
Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 20

00-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 63

00-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 63

00-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
t Oude Manhuijs; tot Haerlem is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 63

00-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs; is eigenaar van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 64

00-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
t Oude Manhuijs; bij coop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 64

00-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
t Oude Manhuijs; is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 65

00-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
t Oude Manhuijs; is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 65

00-00-1684:
Jan Arijens Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 158

00-00-1684:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 158

00-00-1684:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
t Oude Manhuijs ; tot Haerlem is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 158

00-00-1684:
Jan Corsteman is gebruiker van Deckerslandt land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Deckerslandt land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 159

00-00-1684:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
t Oude Manhuijs ; bij coop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 159

00-00-1684:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 160

00-00-1684:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schoudt Roelen Lant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schoudt Roelen Lant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 160

00-00-1688:
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 64

00-00-1688:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 64

00-00-1688:
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 64

00-00-1688:
Jan Corsteman is gebruiker van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Deckers Landt land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 65

00-00-1688:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
t Oude Manhuijs ; bij coop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 65

00-00-1688:
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schoudt Roelenlant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 66

00-00-1688:
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schoudt Roelenlant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 66

00-00-1692:
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 161

00-00-1692:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 161

00-00-1692:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 161

00-00-1692:
Jan Corsteman is gebruiker van Deckers Land land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Deckers Land land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 162

00-00-1692:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
t Oude Manhuijs ; bij coop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit @ de twee voorgaende partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 162

00-00-1692:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schouts Roelenland land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Roelenland land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 163

00-00-1692:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schouts Roelenland land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Roelenland land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 163

00-00-1696:
Jan Arijens Korsteman 4 junij 1681 is gebruiker van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 63

00-00-1696:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 63

00-00-1696:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 63

00-00-1696:
Jan Corsteman is gebruiker van Deckers Land land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Deckers Land land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 64

00-00-1696:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit & twee voorgaende partijen;
t Oude Manhuijs ; bij koop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit & twee voorgaende partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 64

00-00-1696:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schoud Roeland land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schoud Roeland land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 65

00-00-1696:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van Schoud Roeland land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schoud Roeland land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 65

00-00-1704:
t Oude Manhuijs ; tot Haarlem is eigenaar van land 243; vi morgen iii hont xlii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 128

00-00-1704:
dit is in twee partijen verdeelt
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Looster land 244; vii morgen iii hont lxxii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 128

00-00-1704:
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Deckkers Land land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 128

00-00-1704:
d hr raatsheer Fannius is eigenaar van Haverweij land 246; ii morgen iiii hont xvi roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Haverweij land 246; ii morgen iiii hont xvi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 128

00-00-1704:
d hr raatsheer Fannius is eigenaar van land 247; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van land 247; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 128

00-00-1704:
d hr raatsheer Fannius is eigenaar van land 248; iii morgen iiii hont lxxi roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van land 248; iii morgen iiii hont lxxi roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 128

00-00-1712:
Jan Corsteman 4 junij 1681 is gebruiker van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
t Oude Manhuijs ; tot Haarlem is eigenaar van land 243a; iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 63

00-00-1712:
Jan Costeman 4 junij 1681 is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 63

00-00-1712:
Gerrit Jacobs Croon 1666 is gebruiker van land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 63

00-00-1712:
Gerrit Jacobse Croon is gebruiker van Deckers Lant land 245; iiii morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Deckers Lant land 245; iiii morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 64

00-00-1712:
Jan Costeman 4 junij 1681 is gebruiker van land 248; viii hont uijt dit & twee voorgaande partijen;
t Oude Manhuijs ; bij coop is eigenaar van land 248; viii hont uijt dit & twee voorgaande partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 64

00-00-1712:
Jan Costeman 4 junij 1681 is gebruiker van Schout Roelenlant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schout Roelenlant land 249b; ii morgen vii roeden iic voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 65

00-00-1712:
Jan Costeman 4 junij 1681 is gebruiker van Schout Roelenlant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schout Roelenlant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 65

00-00-1720:
Adriaan Janz Velsen is gebruiker van land 243a; iv morgen iv hont xliii roeden lxiii voet;
t Oude Manhuijs ; tot Haarlem is eigenaar van land 243a; iv morgen iv hont xliii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 63

00-00-1720:
Adriaan Janz Velsen is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 63

00-00-1720:
Adriaan Janz Velsen is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xl voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xl voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 63

00-00-1720:
Adriaan Janz Velsen is gebruiker van Deckers Lant land 245; iv morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Deckers Lant land 245; iv morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 64

00-00-1720:
Adriaan Janse Velsen is gebruiker van land 248; i morgen ii hont uijt dit ende twee voorgaande partijen;
t Oude Manhuijs ; bij koop is eigenaar van land 248; i morgen ii hont uijt dit ende twee voorgaande partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 64

00-00-1720:
Adriaan Janse Velsen is gebruiker van Schout Roelenlant land 249b; ii morgen vii roeden xcviii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schout Roelenlant land 249b; ii morgen vii roeden xcviii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 65

00-00-1720:
Adriaan Janse van Velsen is gebruiker van Schout Roelenlant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xliii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schout Roelenlant land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xliii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 65

00-00-1724:
t Oude Manhuijs ; tot Haarlem is eigenaar van land 243a; iv morgen iv hont xliii roeden lxiii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 157

00-00-1724:
Adriaan Janse Velsen is gebruiker van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schouts Looster land 244a; iii morgen iii hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 157

00-00-1724:
Adriaan Janse Velsen is gebruiker van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xl voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Delvendieps Looster land 244b; iii morgen i hont lxxv roeden xl voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 157

00-00-1724:
Adriaan Janse Velsen is gebruiker van Dekkers Land land 245; iv morgen xx roeden;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Dekkers Land land 245; iv morgen xx roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 158

00-00-1724:
Adriaan Janse Velsen voornt is gebruiker van land 248; i morgen ii hont uijt dit ende twee voorgaande partijen;
t Oude Manhuijs ; bij koop is eigenaar van land 248; i morgen ii hont uijt dit ende twee voorgaande partijen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 158

00-00-1724:
Adriaan Janse Velsen is gebruiker van Schout Roelenland land 249b; ii morgen vii roeden xcviii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schout Roelenland land 249b; ii morgen vii roeden xcviii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 159

00-00-1724:
Adriaan Janse Velsen voornt is gebruiker van Schout Roelenland land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xliii voet;
t Oude Manhuijs ; is eigenaar van Schout Roelenland land 249c; iii morgen i hont xxvii roeden xliii voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 159