Familie reconstructie


st Catharina Hofje

te Haarlem


14-10-1661:
d heer mr Johan Soutman woonende tot Haerlem regent van camere van Catharina Jans;;
Cruijsius heeft de Erffgenaemen;;
Pieter Cornelis Son is verkoper van een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
d heer mr Johan Soutman woonende tot Haerlem is koper van een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
d heer Graswinckel is zuid west belend aan een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
de Erffgenaemen; is noord oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
de sloot aen het treckpadt van de treckvaert; is zuid oost belend aan een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
de Veenwatering; is noord west belend aan een stuck lant; 1 morgen 1 hont 33 roeden gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 69

00-00-1664:
Gerrit Cort is gebruiker van land 241a; ix hont;
st Catharina Hofje ; is eigenaar van land 241a; ix hont;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 156

00-00-1668:
Gerrit Cort 1662 is gebruiker van land 241a; i morgen i hont xiiii roeden li voet;
st Catharijnen Hoffken; tot Haerlem 1663 is eigenaar van land 241a; i morgen i hont xiiii roeden li voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 63

00-00-1672:
Gerrit Jacobs Cort 1662 is gebruiker van land 241a; i morgen i hont xIiii roeden li voet;
st Cathrijnen Hoffken; tot Haerlem 1663 is eigenaar van land 241a; i morgen i hont xIiii roeden li voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 158

00-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1662 is gebruiker van land 241a; i morgen i hont xiiii roeden li voet;
st Catharijnen Gasthuijs; tot Haerlem 1663 is eigenaar van land 241a; i morgen i hont xiiii roeden li voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 63

00-00-1680:
Gerrit Jacobs Cort 1662 is gebruiker van land 241a; i morgen i hont xiiii roeden li voet;
st Catharijnen Hoffken ; tot Haerlem 1663 is eigenaar van land 241a; i morgen i hont xiiii roeden li voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 63

00-00-1812:
het hofje van Cath Jans Armen tot Haarlem; is eigenaar van land 241c; 1 morgen 114 roeden 51 voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 63

00-00-1816:
het hofje van Cath Jans Armen tot Haarlem; is eigenaar van land 241c; 1 morgen 114 roeden 51 voet;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 157

00-00-1832:
hofje Catrijn Jansse armen; is eigenaar van perceel 1; weiland; 1,019 ha;
Bron: Hillegom Kadaster 1832 D Afb. 64