Familie reconstructie


Kloeklaagte land 277 3,197 ha

dit is vergroot uit no 278 met 1 morgen 100 roeden


00-00-1544:
Willem Gherijtszoon van Langhevelt is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 22

00-00-1596:
Adriaen Claes is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden met noch int naevolgen. Pseel samen iii morgen v hont l roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 164

00-00-1600:
Adrijaen Claes is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden met noch int naevolgen. Pseel samen iii morgen;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 207

00-00-1604:
Cornelis Gerrijts Lanvelt is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 237

00-00-1652:
Meijnert Claes is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Corn Meijnaerts is gebruiker van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 58

00-00-1656:
Pr Wouters bij erfenisse is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Fransoijs Wouters bij erfenisse is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Jacob Claes Langevelt is gebruiker van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 145

00-00-1660:
Pr Wouters bij erfenisse is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Fransoijs Wouters bij erfenisse is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Jacob Claes Langevelt gebruikt de helft is gebruiker van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 72

00-00-1664:
Pieter Wouters bij erfenisse is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Francoijs Wouters is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Jacob Claes Langevelt gebruikt dander helft is gebruiker van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 165

00-00-1668:
Marije Wouters bij erfenisse 1667 is eigenaar van Kloecklaechte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Jacob Leenderts 1668 is gebruiker van Kloecklaechte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 73

00-00-1672:
Maria Wouters bij erfenisse 1667 is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Jacob Leenderts 1668 is gebruiker van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 167

00-00-1676:
Maria Wouters bij erfenisse 1667 is eigenaar van Kloecklaechte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Pr Gerrits van der Cluft den 19 junij 16?? is gebruiker van Kloecklaechte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 73

00-00-1680:
Maria Wouters bij erfenisse 1667 is eigenaar van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Pieter Gerrits van der Cluft 19 junij 1675 is gebruiker van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 73

00-00-1684:
Maria Wouters bij erfenisse 1667 is eigenaar van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Pieter Gerrits van der Cluft 19 junij 1675 is gebruiker van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 167

00-00-1688:
Maria Wouters bij erfenisse 1667 is eigenaar van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675 is gebruiker van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 73

00-00-1692:
Maria Wouters bij erfenisse 1667 is eigenaar van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675 is gebruiker van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 170

00-00-1696:
Marija Wouters bij erff 1667 is eigenaar van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675 is gebruiker van Kloecklaegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 72

00-00-1704:
Maria Wouters is eigenaar van Kloeck Laegte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 132

00-00-1712:
Marija Wouters bij erff 1667 is eigenaar van Cloeck Laagte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Pr Gerritse van der Cluft 19 junij 1675 is gebruiker van Cloeck Laagte land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 72

00-00-1720:
den heere Guldewage denselven is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 72

00-00-1724:
den heere Guldewage denselven is eigenaar van land 277; ii morgen iii hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 166

00-00-1812:
H. W. Gerlings is eigenaar van Kloeklaagte land 277; 2 morgen 353 roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 72

00-00-1816:
H. W. Gerlings is eigenaar van Kloeklaagte land 277; 3 morgen 453 roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 166