Genealogie project object weergeven


t Bregweidje land 271a (0,931 ha)


bevat perceel 531; weiland (0,75 ha)
bevat perceel 532; tuin (0,184 ha)
bevat perceel 533; schuur (0,0062 ha)
bevat perceel 534; huis (0,0028 ha)
bevat perceel 535; stal (0,0044 ha)
deel van land 271 (1,2416 ha)
bevat perceel 536; huis (0,0029 ha)
bevat perceel 537; huis (0,0044 ha)
bevat perceel 538; huis & erf (0,052 ha)

00-00-1656:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)

Jacob Jans Croon partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 24;
Bron: Hillegom Landkaart A4663 165628-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon is voogd van Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits is verkoper van t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt is koper van t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is koper van t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17110-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot als t landt genaest hebbende opten vierden maert 1667 & bij vonnis van schepenen van Hillegom opten x augustus 1667 toegekent
t Bregweijtjen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hont 4 roeden; waarde 772 guld boven de belastinge)

d heer Michiel de With is noord west belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
Jacob Lauris Langevelt is verkoper van t Bregweijtjen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is verkoper van t Bregweijtjen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot is koper van t Bregweijtjen een stuck landt (den cooper sal op het landt houden de somma van 800 guldens);
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17210-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot buijrman tot Hillegom
t Bregweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot is schuldig aan Jacob Lourens Langevelt (800 caroli guldens (afgelost door de huijsvrou van Arij Cornelis op 29 januarij 1683));
Adriaen Cornelis Ackersloot is schuldig aan Corn Jooste van Diest de jonge;
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot is eigenaar van t Bregweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18100-00-1668:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot is eigenaar van land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7100-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot is eigenaar van land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16600-00-1676:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
t Brugweijtgen land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot is eigenaar van t Brugweijtgen land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7130-05-1679:
den heer Matheus Steijn burgemeester & ontfanger van des gemeene landts middelen over de stadt Haerlem
t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge (omvang 1 morgen 1 hont vier roeden) met een stuck landt daer t voors huijs etc opgetimmert is, onderpand voor de schuld
noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (omvang 7 hondt (omtrent)) staende over de beeck, sijnde t voors huijs bij hem Ackersloot opt selve landt getimmert, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot is schuldig aan den heer Matheus Steijn (1300 caroli guldens, volgens quitantie betaelt opten 6 november 1687);
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt geeft in erfpacht noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot is eigenaar van t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
Adriaen Cornelis Ackersloot heeft in erfpacht noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (met 45 guld);
d heer Francoijs Barentz Koussebandt is zuid oost belend aan noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt is zuid west belend aan noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
den Treckvaert is zuid oost belend aan t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
den Schouwbaer Wateringe is noord west belend aan noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
de Hillegommerbeeck is noord oost belend aan noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4600-00-1680:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtien land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot is eigenaar van t Bregweijtien land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7100-00-1684:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot is eigenaar van t Bregweijtie land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16600-00-1688:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot is eigenaar van t Brugweijtie land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7200-00-1692:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot is eigenaar van t Brugweijtie land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16900-00-1696:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtgen land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot is eigenaar van t Brugweijtgen land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7100-00-1712:
Arij Cor Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cor Akersloot is eigenaar van t Bregweijtje land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7105-11-1715:
de helft verkocht voor 2650 guldens
Claas Akersloot onsen inne woonder
Gerrit Cornelisse s'Grama onse inwoonder
een huijs en erve gelegen aande Kalckovens onder desen ambagten met den aankleeven van dien als huijsjes, schuuren, berg, thuijn en land
een huijs met de kerck (omvang 3 morgen (ruim)) en het landt daar bij behoorende, staende en leggende bij t voorz perceel
drie kalkovens met twee leshuijsen (omvang 5 morgen (ruim)) twee scheuren en twee huijsjes met werf en verdere land daar aan hoorende
de thuijn van de Armen Meesteren van Hillegom

Maerten Paulus van Schooten partner van Grietje Adriaense Akersloot;
Maerten Paulus van Schooten heeft de Kinderen;
Grietje Adriaense Akersloot heeft de Kinderen;
Claas Akersloot heeft een transaktie met de Kinderen (eerder gemaackt wegens hun lieder gemeene companie);
d hr van Egten is noord west belend aan een huijs en erve;
d hr van Egten is noord oost belend aan een huijs en erve;
juff Kousebant is zuid west belend aan een huijs met de kerck;
d heer van Dorp heeft de Kinderen;
Claas Akersloot is verkoper van een huijs en erve (de helft);
Claas Akersloot is verkoper van een huijs met de kerck (de helft);
Claas Akersloot is verkoper van drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama is koper van een huijs en erve (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama is koper van een huijs met de kerck (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama is koper van drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
de Lijdse Treckvaart is zuid oost belend aan een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan is zuid west belend aan een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan is noord oost belend aan een huijs met de kerck;
de Lijdse Treckvaart is zuid oost belend aan een huijs met de kerck;
de Oude Watering is noord west belend aan een huijs met de kerck;
de Hillegommer Beek is noord oost belend aan drie kalkovens met twee leshuijsen;
de thuijn van de Armen Meesteren is zuid oost belend aan drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Kinderen is zuid west belend aan drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Lijdse Treckvaart is noord west belend aan drie kalkovens met twee leshuijsen;
Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11500-00-1720:
t Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Claas Adriaanse Akersloot is eigenaar van t Brugweijdje land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7000-00-1724:
Claas Adriaanse Akersloot c.socius
t Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Claas Adriaanse Akersloot is eigenaar van t Brugweijdje land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16400-00-1728:
Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Hendrik Bijvoet is eigenaar van Brugweijdje land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7000-00-1732:
t Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Hendrik Bijvoet is eigenaar van t Brugweijdje land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16400-00-1736:
t Burgweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Hendrik Bijvoet is eigenaar van t Burgweijdje land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7000-00-1812:
t Bergweidtje land 271a (omvang 1 morgen 56 roeden 21 voet)

mr Herman Willem Gerlings is eigenaar van t Bergweidtje land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 7000-00-1816:
t Bergweidje land 271a (omvang 1 morgen 56 roeden 21 voet)

mr Herman Willem Geerlings is eigenaar van t Bergweidje land 271a;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 164