Familie reconstructie


t Convente Outskamp land 206 2,0249 ha
00-00-1544:
Dirck Sijmonszoon is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
dat Convent van Zijl; tot Haerlem is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 17

00-00-1596:
Corn Reijers is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 156

00-00-1600:
Cornelis Reijers is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 198

00-00-1604:
Cornelis Jacobs is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 233

00-00-1652:
Jan Adriaens Hits is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 44

00-00-1656:
Jan Adriaens van Bredenrode is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 127

00-00-1660:
Ascanius van Sijpesteijn is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem; is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 54

00-00-1664:
13 junij 1663
Cornelis Jacobs Knottiger is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem; is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 147

00-00-1668:
Jacob Cornelis jongen engel is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem; is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 54

00-00-1672:
Jacob Cornelis jongen Engel 1664 is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem; is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 149

00-00-1676:
Jacob Cornelis jongen Engel 1664 is gebruiker van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem; is eigenaar van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 54

00-00-1680:
Jacob Corn jongen Engel 1664 is gebruiker van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem; is eigenaar van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 54

00-00-1684:
Gerrit Jans Erffvoort 10 junij 1682 is gebruiker van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem ; is eigenaar van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 149

00-00-1688:
Gerrit Jans Erffort 10 junij 1682 is gebruiker van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem ; is eigenaar van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 55

00-00-1692:
Gerrit Jansz Erffoort 10 junij 1682 is gebruiker van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem ; is eigenaar van t Convents Oustkamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 151

00-00-1696:
Gerrit Jans Erffoort 10 junij 1682 is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haerlem ; is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 54

00-00-1704:
de stadt Haarlem ; is eigenaar van Convents Ouscamp land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 122

00-00-1712:
Gerrit Janse Erffoort 10 junij 1682 is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stat Haarlem ; is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 54

00-00-1720:
Gerrid Janz Erff 10 junij 1682 is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haarlem ; is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 54

00-00-1724:
Gerrit Janse Erffort 10 junij 1682 is gebruiker van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
de stad Haarlem ; is eigenaar van land 206; ii morgen ii hont xxvii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 148

00-00-1812:
mr J. A. Twent is eigenaar van t Convents Outskamp land 206; 2 morgen 227 roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 54

00-00-1816:
J. A. Twent is eigenaar van t Convente Outskamp land 206; 2 morgen 227 roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 148